T.J. SOKOL Praha - Libeň

Vložit do kalendáře
např. Outlook či jiný kompatibilní
se standardem iCalendar.

Valná hromada jednoty

Valná hromada jednoty, účast delegátů nutná.


Datum konání:

20.2.2008


VALNÁ   HROMADA
TĚLOCVIČNÉ   JEDNOTY   SOKOL   LIBEŇ
se koná ve středu 20.února 2008 v 18.00 hodin v malém (Alšově) sále libeňské sokolovny,
Zenklova 37/2, Praha 8
Program:
Zahájení
Volby návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení z předcházející VH.
Zpráva o činnosti za uplynulé období a plán činnosti.
Zpráva o hospodaření.
Zpráva kontrolní komise.
Zprávy o činnosti všestrannosti a oddílů.
Zpráva o členské základně.
Rozprava k předneseným zprávám.
Schválení statutárních zástupců jednoty.
Návrh usnesení.
Závěr.
Účast všech zvolených delegátů je nutná !!!   Ostatní členové jednoty a hosté vítáni.
˘
Při presentaci na VH předloží delegáti a členové jednoty ke kontrole členské legitimace s vylepenými známkami za rok 2008.
(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás