T.J. SOKOL Praha - Libeň

Vložit do kalendáře
např. Outlook či jiný kompatibilní
se standardem iCalendar.

Přebor ČOS - všestrannost starší žactvo, dorost, dospělí

Praha


Datum konání:

13.-15.6.2008

Pořadatel - oddíl:Starší žáci

Pokyny pro účastníky přeboru ČOS staršího žactva, dorostu a dospělých v Praze 13. – 15.6. 2008

 
Vážení rodiče,
Váš syn společně s dalšími závodníky z naší jednoty cvičil na dubnových závodech všestrannosti v Praze tak dobře, že postoupil jako reprezentant župy Jana Podlipného do celostátního přeboru všestrannosti České obce sokolské konaného v Praze. Účast na tomto závodu je nutná (jde o reprezentaci nejen naší jednoty ale i celé Prahy). Jedná se o nejvyšší soutěž, do které se mohou žáci dostat! Žádáme Vás proto o umožnění startu Vašeho syna.
 
Žádáme Vás o potvrzení účasti či neúčasti obratem buď telefonicky na 604 958 108 (SMS s jménem)
nebo vzkázáním po synovi.
Odevzdání legitimací cvičitelům - doprovodu:  
 
Do čtvrtka 12.6. přinese každý závodník svou členskou legitimaci do Sokola a průkazku zdravotní pojišťovny (či její kopii). Legitimace musí obsahovat fotografii s razítkem jednoty (přes fotografii), vylepenou známku (zaplacené příspěvky) na rok 2008.
Vedoucí výpravy zaprezentují v pátek 13.6. do 19:30 hod celou výpravu v Tyršově domě v Praze bez nutné účasti závodníků. Porada vedoucích výprav je po prezenci v posluchárně TD, kde se dozvíme podrobný časový plán.
Každý závodník zavolá vedoucímu výpravy po 21 hod pro upřesnění časového plánu akce !
 
Doprovod závodníků:
Sobota                                  Jan Novák, tel. 723 859 806
Neděle                                   Jakub Kudroň, tel. 732 330 693
 
Sraz Palmovka u Synagogy (předběžně)
Sobota:                  6:30 hod
Neděle:                 7:00 hod
 
Program (předběžně):
sobota 14.6.         
7:30                         slavnostní nástup                               Tyršův dům T1
9:30-12:00              Atletika                                 ZŠ, V Remízku, Praha 5 - Barrandov
14:30-19:30            SG                                          Tyršův dům T1
neděle 15.6.
8:00                         Plavání                                  bazén Tyršova domu
od 14:00                 Vyhlášení výsledků            Tyršův dům
 
Předpokládaný konec přeboru v 15:30 hod.
 
Stravování: zajištěn sobotní oběd,večeře a nedělní oběd, stravování hradí ČOS
 
S sebou: lístky na MHD (popř. tramvajenka), obuv na sportování venku i v tělocvičně, běžný cvičební úbor (modré trenky, bílé tričko se znakem), plavky a koupací čepice, ručník, mýdlo, pláštěnku, drobné jídlo a pití na svačiny (sušenky, minerální vody…).
 
 
V Praze 25.5.2008                                 Vladislav Voráč, místonáčelník, tel. 604 958 108
(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás