T.J. SOKOL Praha - Libeň

Vložit do kalendáře
např. Outlook či jiný kompatibilní
se standardem iCalendar.

Závody všestrannosti žactvo, dorost a dospělí

kvalifikace na přebor ČOS, pátek: plavání, sobota: atletika, neděle gymnastika


Datum konání:

15.-17.4.2011

Město:Praha

Soutěž sokolské všestrannosti

pro rok 2011 - PRAHA

 

Závody se uskuteční ve třech po sobě jdoucích dnech (pátek, sobota, neděle)

 

pátek     15. dubna      plavání                            Tyršův dům - bazén      příloha č. l

sobota   16. dubna      atletika                            ZŠ Campanus - Praha 4         příloha č. 2                        

neděle   17. dubna      gymnastika, šplh              Sokol Praha Vršovice   příloha č. 3

! Informační dopis pro rodiče najdete v příloze na této stránce !    

 

Základní předpis

Závody jsou určeny členům oddílů sokolské všestrannosti župy Jana Podlipného. Závodník nesmí být registrován a účastnit se závodů příslušného sportovního svazu. Absolvování celé soutěže je povinné pro závodníky postupující do přeboru ČOS.

 

Startovné:  50 Kč za závodníka / l závod – hradí se při prezenci.

Sportovně technické zabezpečení hradí župa, účastníci startují na náklady vysílající T.J. nebo si hradí sami. Ubytování ani stravování závodníků pořadatel nehradí.

 

Závodníci se u prezence prokáží platným průkazem ČOS (členská známka na  rok 2011 + datum narození, fotografie a podpis) a průkazem zdravotní pojišťovny (stačí i kopie).  Pokud nebudou tyto body splněny nebude závodník přijat do soutěže.

Za zdravotní stav nezletilých odpovídají rodiče, dospělí závodníci se účastní na vlastní odpovědnost. Všichni členové ČOS, jsou pojištěni v rámci pojištění ČOS (úrazové pojištění).

 

Kategorie

          mladší žáci a  žákyně   I.         rok nar.              2002  - 2004

          mladší žáci a  žákyně             II.                        2000  - 2001

          starší žáci a žákyně       III.                      1998  - 1999

          starší žáci a žákyně       IV.                       1996  - 1997

          dorostenci a dorostenky                                     1993  - 1995

         muži a ženy                                                        1992  a  starší

 

ROZPIS JE KE STAŽENÍ NA    http://www.sokol.cz/

 

V Praze dne 10. 3. 2011

 

 

 

 

Sokolská všestrannost – plavání                         příloha č. l

 

Termín  :    pátek 15. dubna 2011

Místo     :    bazén Tyršova domu, Újezd 450, Praha l, vchod z Všehrdovy ulice

Spojení  :     tram. 6, 9, 12, 20, 22, zastávky Hellichova a Újezd, dále do ulice Všehrdova

            a přes nádvoří Tyršova domu

 

Disciplíny :

                        mladší žáci a žákyně   I.                                   25 metrů

mladší žáci a žákyně   II.                                 25 metrů

                        starší žáci a žákyně     III.                                50 metrů

starší žáci a žákyně     IV.                                50 metrů

dorostenci a dorostenky                                100 metrů

muži a ženy                                                    100 metrů

 

Předběžný časový harmonogram začátku závodu :

porada rozhodčích                                         16.00 hod.

mladší žáci a žákyně   I. a II.                         16.30 hod.

starší žáci a žákyně     III. a IV.                     17.30 hod.

dorostenci a dorostenky                                18.00 hod.

muži a ženy                                                    18.30 hod.

 

Prezence závodníků končí vždy 30 minutpřed zahájením závodu v dané kategorii.

 

Přihlášky je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do úterý 5. dubna 2011 na adresu: prsoz@seznam.cz    Pořadatel si vyhrazuje právo - na základě došlých přihlášek posunout začátek závodu. Vedoucí bude informován na email, ze kterého se přihlásil.

 

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, župu, jednotu a kategorii.

U žákovských kategorií jméno vedoucího a telefon. Registrovány budou pouze přihlášky se všemi požadovanými údaji, došlé do stanoveného termínu.

Závodníci po prezenci a zaplacení startovného přejdou do šaten (sami do šaten nenastupují!) na pokyn pořadatelů. Rovněž na pokyny pořadatelů přejdou po umytí a osprchování -  k bazénu. Po rozplavání budou zařazeni do jednotlivých rozplaveb. Po ukončení rozplaveb své kategorie vyčkají závodníci v určeném prostoru na vyhlášení výsledků (cca 20 min. po skončení závodu kategorie).

Doprovod dětí (rodiče) nemá přístup ani do vstupu recepce bazénu. (Omezená kapacita zařízení).

 

Technický předpis :

plavecký způsob se nesmí během závodu měnit (výjimka je u kategorie ml. žactvo I.)

start                 - skokem ze startovního bloku, nebo odrazem od stěny bazénu. (výjimka je                         pouze u  kategorie ml.žactvo I. - bude povolen opakovaný start)

obrátka            - dotek obrátkové stěny jakoukoliv částí těla

oblečení          - plavky (nezapomenout ručník, mýdlo a pantofle na přechod ze šatny do                                       bazénu).

 

Sokolská všestrannost – atletika                         příloha č. 2

 

Termín :    sobota 16. dubna 2011

Místo    :    Základní škola Campanus, Praha 4

Spojení :     metro C stanice Chodov, ulicí Roztylská (cca 500m)  u modrých komínů

                        doprava do ul. Jarníkova po 300 m vlevo ul. Hroncova, vstup do areálu

služebním vchodem,ne z Jírovcova nám.!!

 

Disciplíny :

mladší žáci a žákyně I.        skok daleký - odraz z pásma, hod kriketovým míčkem, 

                                            běh 50 m a střední trať 300 m

mladší žáci a žákyně II.       skok daleký, hod kriket. míčkem, běh na 50 m a střední trať 300m

starší žákyně III., IV.           skok daleký, hod kriket. míčkem, běh na 60 m a střední trať 600m

starší žáci III., IV.               skok daleký, hod kriket. míčkem, běh na 60 m a střední trať 800m

dorostenky a ženy               skok daleký, vrh koulí (dor.3 kg, ženy 4 kg), běh na 100 a 800m

dorostenci a muži                skok daleký, vrh koulí (dor.5 kg, muži 7,26 kg), běh 100 a 1 500m

 

Hřiště má tartanový povrch, jsou povoleny tretry s hřebíky pro tartan max. 6 mm !

 

Časový harmonogram :

  8.30  hod.                             porada rozhodčích (u prezence bude upřesněno místo)

  9.00  hod.                             starší žáci III. a st.žákyně III. (konec prezence v 8.30 hod. !)

10.30  hod.                             ml. žáci I. a ml.žáci II (konec prezence v 10.00 hod. !)

12.00  hod.                             st.žákyně IV a st.žáci IV (konec prezence v 11.30 hod. !)

13.00  hod.                                         ml. žákyně I. (konec prezence ve 12.30 hod. !)

15.00  hod.                             ml. žákyně II ( konec prezence v 14.30 hod. !)

                                                           prosíme o dodržení  časových rozpisů zejména

této kategorie, která je  jednou z nejpočetnějších

17.00  hod.                             dorostenci, dorostenky, muži, ženy (konec prezence 16.30 hod.!)

 

Zahájení závodu organizovaným nástupem. Ukončení prezence závodníků příslušné kategorie je vždy 30 minut před zahájením závodu v příslušné kategorii. Prosíme proto o včasnou prezenci dle rozpisu !

 

Přihlášky závodníků + vyplněnou přihlášku rozhodčích a pomahatelů (počet rozhodčích dle počtu závodníků) je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do úterý 5. dubna 2011 na adresu : prsoz@seznam.cz    Pořadatel si vyhrazuje právo - na základě došlých přihlášek posunout začátek závodu.

 

Přihláška závodníkůmusí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, župu, jednotu, kategorii a jméno vedoucího závodníků s kontaktem – telefon, mobil, e-mailovou adresu.

Přihláška rozhodčích a pomahatelůmusí obsahovat jméno, příjmení, rok narození a kontakt – telefon, mobil, e-mailovou adresu.

 

Každá jednota pošle na začatých 10 závodníků 1 organizátora = rozhodčího nebo pomahatele.

Bez  těchto  organizátorů  nebude  přihláška závodníků přijata.

 

 

Rozhodčím a organizátorům je doporučeno teplé oblečení, pláštěnka a další vybavení pro mnohahodinový pobyt na jarním počasí. To samé doporučujeme i všem závodníkům a vedoucím závodníků toto zkontrolovat. Skupiny žactva musí mít vedoucího (ve sportovním úboru a obutí) pro každou věkovou kategorii. Vedoucí zodpovídají za skupinu po celou dobu závodů. Na oblečení musí být umístěna sokolská symbolika.

 

V atletickém areálu ZŠ Campanus není přípustné používat tretry s hřeby delšími než 6 mm ! Při zjištění delších hřebů bude závodník diskvalifikován. Tretry s 9 mm hřeby není možné při tomto atletickém závodu použít! (je to podmínka pronajímatele atletického hřiště) !

 

UPOZORŇUJEME ZÁVODNÍKY, RODIČE A DOPROVOD, že u všech závodů je možný časový posun (skluz) – prosíme ale o dodržování času prezence. Děkujeme.

 

 

 

Sokolská všestrannost – gymnastika, šplh         příloha č. 3

 

Termín:               neděle 17. dubna 2011

Místo:                  T.J. Sokol Praha Vršovice, Sportovní 1,  Praha 10

 

Kategorie dorost a dospělí-  společně s PSSPV – pátek 20.května 2011 – praha@caspv.cz

 

Discipíny :

žákyně I.                     akrobacie, přeskok, lavička, hrazda, šplh tyč 3 m s přírazem

žákyně II.                   akrobacie, přeskok, nízká kladina, hrazda, šplh tyč 4,5 m s přírazem

žákyně III., IV.          akrobacie, přeskok (kůň), kladina, hrazda, šplh tyč 4,5 m s přírazem

žáci I.                          akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, šplh tyč 3 m s přírazem

žáci II.                        akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, šplh tyč 4,5 m  s přírazem

žáci III., IV.               akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, bradla, šplh lano 4,5 m s přírazem

 

Ženské složky soutěží podle Závodních sestav SG, platných od 1.9.2010. Mužské složky soutěží podle Závodních sestav SG, platných od 1.9.2002, dle Změn závodních sestav SG, platných od 1.9.2005 a dle Druhých změn závodních sestav SG, platných od 1.9.2010.

 

Hlavní rozhodčí     žáci: Slávek Povondra                             žákyně: Iva Pízová

 

Časový harmonogram žákyně :

  8.30 hod.                  porada rozhodčích 

  9.00 hod.                  mladší žákyně  I.

11.00 hod.                  mladší žákyně  II.

13.30 hod.                  starší žákyně    III. + IV.      

Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.

Žákyně všech kategorií  odevzdají podepsanou nahrávku CD s hudebním doprovodem (audio CD – ne mp3) - audiokazety nejsou akceptovány!!!

 

Časový harmonogram žáci : 

 8.30 hod.                   porada rozhodčích  

 9.00 hod.                   starší žáci III. a IV.

10.00 hod.                  mladší žáci I. a II.

Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.

 

Přihlášky je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do úterý 5. dubna 2011 na adresu: prsoz@seznam.cz . Pořadatel si vyhrazuje právo - na základě došlých přihlášek  - posunout začátek závodu. Vedoucí bude informován na email, ze kterého se přihlásil.

 

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, župu, jednotu, příslušnou kategorii, vedoucího družstva s telefonem a kontakty na delegované rozhodčí.

U každého rozhodčího uveďte, kterou disciplinu by chtěl rozhodovat a disciplinu náhradní.

Úbor rozhodčích – bílá halenka, tričko či košile a tmavá sukně či kalhoty.

Vedoucí žáků uvedou před závodem u jmen závodníků stupeň obtížnosti cvičební sestavy. Pokud nebude uvedeno jinak bude vrchní rozhodčí předpokládat, že závodník cvičí sestavu nejvyšší obtížnosti.

Družstvo musí mít jednotné oblečení, žákyně trikot, jsou povoleny legíny max. do půlky stehen.Na oblečení musí být umístěna sokolská symbolika.

 

Vstup na cvičební plochu je dovolen jen závodníkům a jednomu vedoucímu družstva!!!

Družstva musí mít vedoucího (ve cvičebním úboru), který za závodníky zodpovídá po celý závod.

 

Na sportovní výkony se těší

 

           Dagmar Fisherová v.r.                                                            Petr Čížkovský v.r.

náčelnice Sokolské župy J. Podlipného                            náčelník Sokolské župy J. Podlipného                                  

 Vložil: Vladislav Voráč dne: 25.01.2011

Součásti dokumentu:

(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás