VALNÁ   HROMADA

TĚLOCVIČNÉ   JEDNOTY   SOKOL   LIBEŇ

se koná ve středu 28.února 2007 v 18.00 hodin v malém (Alšově) sále libeňské sokolovny,

Zenklova 37/2, Praha 8

Program:

Zahájení

Volby návrhové a volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Kontrola usnesení z předcházející VH.

Zpráva o činnosti za uplynulé období a plán činnosti.

Zpráva o hospodaření.

Zpráva kontrolní komise.

Zprávy o činnosti všestrannosti a oddílů.

Zpráva o členské základně.

Rozprava k předneseným zprávám.

Volby starosty, nového výboru, KK a vyslanců a delegátů na župní VH.

Přestávka.

Návrh usnesení.

Závěr.

Účast všech zvolených  delegátů  je nutná !!!   Ostatní členové  jednoty  a  hosté  vítáni.

Při presentaci na VH předloží delegáti a členové jednoty ke kontrole členské legitimace s vylepenými známkami za rok 2007.