T.J. SOKOL Praha - Libeň

Co je SOKOL ?

Orientační přehled pražských sokolských jednot

Sokol je nejstarší tělocvičnou organizací v České republice, která vznikla již v roce 1862 a brzy se rozšířila do celého světa. Jeho posláním bylo od začátku přispívat k všestrannému rozvoji člověka po stránce tělesné i morální a působit tím na povznesení celé společnosti. Svým vlasteneckým zaměřením měl Sokol silný vliv na formování národního cítění a jeho téměř 140 letá historie je odrazem pohnutých událostí v Evropě.

Základní organizační jednotkou Sokola jsou tělocvičné jednoty, které se sdružují do sokolských žup. Ústředím je Česká obec sokolská (dále jen ČOS). Sokolská organizace nabízí všem zájemcům rozsáhlý program pro využití volného času. Umožňuje zvýšení fyzické zdatnosti tělovýchovnou a sportovní činností všestranného a speciálního charakteru, ale také účast na kulturním a společenském životě sokolských jednot. Právě toto spojení je pro Sokol typické.

Program Sokola je otevřený a přístupný všem novým směrům. Již přes sto let se zabývá tím, co se dnes nazývá "sport pro všechny". Tzv. sokolské cvičení probíhá v oddílech všestrannosti, kam docházejí cvičenci bez rozdílu věku a kde se uplatní i méně obratní a zdravotně handicapovaní. Sokolské prostředí působí i na rozvoj kladných morálních vlastností a radost přináší též činnost v kolektivu. Činnost cvičitelů řídí metodicky i organizačně náčelnictva mužů a žen ČOS. Patří sem i rozsáhlý úsek pobytu v přírodě a turistiky, jehož tradice sahají v Sokole až do dvacátých let.

Pohybově nadané jedince sdružuje Sokol ve více než 1800 sportovních oddílech v 60 druzích sportů..Mládež i dospělí zde dostávají možnost účasti na sokolských i veřejných soutěžích a získávají výkonnostní třídy i mistrovské tituly. Již dnes jsou v řadách sokolů také mistři světa a Evropy. O tento úsek se stará odbor sportu ČOS, který také dbá, aby byly metody a formy trenérské práce na výši doby. O výchovu cvičitelů a trenérů pečuje v Sokole Ústřední škola České obce sokolské. O morální působení na cvičence a zájmovou činnost společenskou a kulturní pečují cvičitelé, trenéři a vzdělavatelé.

Sokol usiluje o to, aby se tělovýchova a sport staly součástí životního stylu a každodenní potřebou našich občanů. Chce také zaujmout - po nucené odmlce 40 let - své nezastupitelné postavení v životě národa. O správném směru České obce sokolské svědčí i v roce 2004 udělená cena Pierra de Coubertina mezinárodním výborem pro fair play při UNESCO.

r.1994 - PO 46 LETECH OPĚT NA STRAHOVĚ - XII. VŠESOKOLSKÝ SLET

Po 46 leté odmlce se konal v Praze na Strahově XII.všesokoský slet. Masarykův stadion postupně naplnilo přibližně 23 000 cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Proběhl také průvod Prahou, sportovní soutěže, kulturní a společenské akce, setkání zahraničních sokolů na představení Prodané nevěsty v Národním divadle. Slet navštívil i prezident České republiky Václav Havel. V úvodu vystoupení se ozvaly pražské zvony a Sukův pochod V nový život. Menšímu počtu cvičenců v některých skladbách byla i dobře přizpůsobená velkoplošná choreografie. Slet dokázal, že Sokol opět žije.

r.2000 - NEZAPOMENUTELNÉ OKAMŽIKY XIII. VŠESOKOLSKÉHO SLETU

XIII. všesokolský slet je historií. Skončil velkým úspěchem obnoveného Sokola a dokumentoval, že jeho činnost je správně zaměřena na trvalý rozvoj tělesné výchovy a sportu ve prospěch zdraví našich občanů. Pochopili to diváci, kteří po oba dny naplnili tribuny Rošického stadionu. Slet ocenil významným způsobem prezident ČR Václav Havel, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václav Klaus, předseda vlády ČR Miloš Zeman a další význačné osobnosti.

Všechny skladby tělovýchovných vystoupení, ve kterých vystupovalo přes 20 000 cvičících, byly vysoce oceněny diváky. Dále byly organizovány sportovní soutěže v badmintonu, malém euroteamu, akrobatickém rock and rollu, ve florbale, moderní gymnastice, ve všestrannosti, jachtingu, plavání atd. Desetitisíce sokolských sportovců dokázali, že slet není pouze Strahov.

Vyvrcholením turistických akcí - "sletových vrcholů" - kterých se zúčastnilo od 18. září 1999 na 6000 tisíc účastníků byl 30.června na nádvoří Tyršova domu Sletový den turistiky.

Součástí XIII. všesokolského sletu byly kulturní akce - první přehlídka sokolského divadla, přehlídka folklórních souborů na Výstavišti, koncert v paláci Adria, setkání s lidovou písní v kostele sv. Klimenta v Praze 1, výstava "Sokol dnes a zítra", která vzbudila velký zájem.

Významnou součástí XIII. všesokolského sletu byla Mezinárodní konference pod záštitou TAFISY (mezinárodní organizace sportu pro všechny) ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK Praha.

Jedním z vrcholů XIII. všesokolského sletu byl nedělní průvod za významné účasti přihlížejících Pražanů. Ukázal, že Sokol není pouze minulost, ale mladá a sebevědomá přítomnost. ...o mnoho přišel, kdo nebyl na sletu.

PŘIJĎTE I VY CVIČIT

A SPORTOVAT

DO NĚKTERÉ Z PRAŽSKÝCH SOKOLSKÝCH

TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT A ODDÍLŮ

ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRAŽSKÝCH JEDNOT A JEJICH SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ

 

PRAHA 1

Tělocvičná jednota Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 609/3
oddíly:
všestrannost, basketbal, lyžování,moderní gymnastika, tenis, turistika, volejbal

Tělocvičná jednota Sokol Kampa
Újezd 450
oddíly: karate, plavání, rock and roll, sportovní gymnastika, kondiční gymnastika, zdravotní gymnastika

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město
Dušní 16
oddíly: všestrannost, atletika, lyžování, sebeobrana

 

PRAHA 2

Tělocvičná jednota Sokol Pražský
Žitná 42/1438
oddíly: všestrannost, basketbal, horolezectví, kanoistika, moderní gymnastika, rock and roll, jóga

Tělocvičná jednota Sokol Vyšehrad
Rašínovo nábřeží 24
oddíly: všestrannost, basketbal, šachy, volejbal, vzpírání, zápas, triatlon

Tělocvičná jednota Sokol Královské Vinohrady
Polská 2400/1
oddíly: všestrannost, atletika, basketbal, gymnastika, plavání, jóga

 

PRAHA 3

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I.
Koněvova 19
oddíly: všestrannost, basketbal, fotbal, kulturistika, sportovní gymnastika, stolní tenis, šachy, volejbal, rock and roll, biliard, silový trojboj, ČUBU-ČSK, ČUBU-JKA

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II – Jarov
Na Balkáně 112
oddíly: všestrannost, badminton, basketbal

 

PRAHA 4

Tělocvičná jednota Sokol Praha-jih
K Milíčovu 674/I
oddíly: všestrannost, lední hokej, turistika

Tělocvičná jednota Sokol Podolí
Podolská 90/5
oddíly: všestrannost, rekreační sport, stolní tenis, aerobik

Tělocvičná jednota Sokol Pankrác
Podolská 5/90
oddíly: všestrannost

Tělocvičná jednota Sokol Spořilov-Roztyly
Severozápadní VI/1668
oddíly: všestrannost, basketbal, fotbal sálový, horolezectví, volejbal, florbal

Tělocvičná jednota Sokol Hodkovičky
V Mokřinách 3/240
oddíly: všestrannost, nohejbal

Tělocvičná jednota Sokol Braník I.
Branická 93
oddíly: všestrannost, karate, volejbal, sálová kopaná, nohejbal

Tělocvičná jednota Sokol Nusle
Na Květnici 700
oddíly: všestrannost, basketbal, kulturistika, lyžování, stolní tenis,.turistika, volejbal, malá kopaná

Tělocvičná jednota Sokol Kunratice
K Šeberáku 161
oddíly: všestrannost, nohejbal, stolní tenis, turistika, volejbal

Tělocvičná jednota Sokol Michle
ul. Pod Stárkou 4/36
oddíly: všestrannost, basketbal, stolní tenis, turistika, volejbal, historický šerm

Tělocvičná jednota Sokol Krč
Za obecním úřadem 7
oddíly: všestrannost, stolní tenis, triatlon, lyžování, florbal, košíková, odbíjená, softbal, turistika

Tělocvičná jednota Sokol Lhotka
Nad lesním divadlem 1215
oddíly: všestrannost

Tělocvičná jednota Sokol Chodov
Starochodovská 521
oddíly: všestrannost, nohejbal, volejbal

Tělocvičná jednota Sokol Háje
Zdiměřická 1448/18
oddíly: všestrannost

Tělocvičná jednota Sokol Libuš
Libušská 294
oddíly: všestrannost, volejbal, sportovní gymnastika

 

PRAHA 5

Tělocvičná jednota Sokol Zbraslav
U lékárny 597
oddíly: všestrannost, badminton, sportovní gymnastika, rekreační volejbal, aerobik, společenský tanec

Tělocvičná jednota Sokol Chuchle
Starochuchelská 96/2
oddíly: všestrannost, tenis

Tělocvičná jednota Sokol Zlíchov
Nad Zlíchovem 4
oddíly: všestrannost, volejbal, basketbal, házená

Tělocvičná jednota Sokol Jinonice
Butovická 100/33
oddíly: všestrannost, malá kopaná, lyžování, tenis,pobyt v přírodě volejbal, florbal, spol. tanec, divadlo

Tělocvičná jednota Sokol Košíře
Klamovka 2051
oddíly: všestrannost, basketbal, judo, nohejbal, volejbal

Tělocvičná jednota Sokol I Smíchov
Plzeňská 27
oddíly: všestrannost, basketbal, tenis, volejbal

Tělocvičná jednota Sokol Smíchov II.
Vrázova 6
oddíly: všestrannost, basketbal, kopaná, moderní gymnastika; stolní tenis, volejbal, jóga, florbal

Tělocvičná jednota Sokol Radotín
Vykoukových 622
oddíly: všestrannost, badminton, kulturistika, lakros

Tělocvičná jednota Sokol Hlubočepy
Slivenecká 61
oddíly: všestrannost, lehká atletika, basketbal, sportovní gymnastika, volejbal

Tělocvičná jednota Sokol Margareta
Metro – Radlická
oddíly: turistika

 

PRAHA 6

Tělocvičná jednota Sokol Dejvice I.
Bubenečská 4/181
oddíly: všestrannost, basketbal, sportovní gymnastika, šerm, tenis, turistika, volejbal, jóga, karate

Tělocvičná jednota Sokol Břevnov Hradčany
Heleny Malířové 14
oddíly: všestrannost, stolní tenis

Tělocvičná jednota Sokol Střešovice
Farní 3
oddíly: všestrannost, basketbal, volejbal, aerobic

Tělocvičná jednota Sokol Dejvice II.
Na Hanspaulce 2
oddíly: všestrannost

Tělocvičná jednota Sokol Petřiny
Ulrychova 19
oddíly: všestrannost

Tělocvičná jednota Sokol Nebušice
Nad Želivkou 475
oddíly: všestrannost

Télocvičná jednota Sokol Bílá Hora
Bubnova 3
oddíly: všestrannost, nohejbal, kanoistika, turistika

Tělocvičná jednota Sokol Suchdol
Suchdol-Sedlec
oddíly: plavání, stolní tenis, turistika

 

PRAHA 7

Tělocvičná jednota Sokol Praha VII – Letná
U Studánky 2
oddíly: všestrannost, moderní gymnastika

Tělocvičná jednota Sokol Bubeneč
Korunovační 29
oddíly: všestrannost, basketbal, fotbal, sportovní gymnastika, volejbal, florbal, aerobik, společenský tanec

Tělocvičná jednota Sokol Troja
Trojská 171a
oddíly: všestrannost, fotbal, horolezectví, kanoistika, orientační běh

Tělocvičná jednota Sokol ISRG
pplk. Sochora 17
oddíly: všestrannost

 

PRAHA 8

Tělocvičná jednota Sokol Libeň
Zenklova 37/2
oddíly: všestrannost, badminton, basketbal, kulturistika, stolní tenis, sportovní gymnastika, turistika, volejbal, jóga, aerobik, historicky šerm

Tělocvičná jednota Sokol Kobylisy
U školské zahrady 430/9
oddíly: všestrannost, atletika, basketbal, házená, kuželky, nohejbal, šachy, tenis, turistika, volejbal, jóga

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry
Protilehlá 531
oddíly: všestrannost

Tělocvičná jednota Sokol Karlín
Malého 319/1
oddíly: všestrannost, volejbal, basketbal

Tělocvičná jednota Sokol Čimice
Na Průhonu 229/20
oddíly: všestrannost, tenis, nohejbal, karate

 

PRAHA 9

Tělocvičná jednota Sokol Běchovice II
Litožnická 341
oddíly: všestrannost, tenis, lední hokej, malá kopaná

Tělocvičná jednota Sokol Čakovice
K teplárně 66
oddíly: všestrannost, cyklistika, kanoistika, tenis, turistika, jóga

Tělocvičná jednota Sokol Vysočany
Novoškolská 696/2
oddíly: všestrannost, fotbal, nohejbal, tenis, turistika, volejbaI,UZPS-vnitřně postižení (kardiaci), aerobic

Tělocvičná jednota Sokol Satalice
K Radonicům 326
oddíly: všestrannost, stolní tenis, volejbal, karate

Tělocvičná jednota Sokol Nové Vysočany
Spojovací 99/30
oddíly: všestrannost, stolní tenis, volejbal, florbal

Tělocvičná jednota Sokol Hloubětín
Šestajovická 16
oddíly: všestrannost, fotbal, šachy, stolní tenis, volejbal, bridž

Tělocvičná jednota Sokol Prosek
Na Proseku 1516
oddíly: všestrannost, kulturistika, lyžování, volejbal, stolní hokej

Tělocvičná jednota Sokol Kbely
Mladoboleslavská 210
oddíly: všestrannost atletika, basketbal, cyklistika, kopaná, pozemní hokej, stolní tenis

Tělocvičná jednota Sokol Vinoř
Klenovská 35
oddíly: všestrannost, kopaná, stolní tenis, tenis

 

PRAHA 10

Tělocvičná jednota Sokol Záběhlice
Na vinobraní 230/91
oddíly: všestrannost, stolní tenis, jóga

Tělocvičná jednota Sokol Dubeč
Městská 227
oddíly: všestrannost, badminton, basketbal,sportovní gymnastika, tenis, volejbal, společenské tance

Tělocvičná jednota Sokol Strašnice
Saratovská 400
oddíly: všestrannost, turistika

Tělocvičná jednota Sokol Štěrboholy
Perspektivní 18
oddíly: tenis, volejbal

Tělocvičná jednota Sokol Vršovice
Vršovické náměstí 111
oddíly: všestrannost, házená, judo, kulturistika, kuželky, lukostřelba, lyžování, nohejbal, sportovní gymnastika, šachy, šerm, tenis, turistika, volejbal, jóga

Tělocvičná jednota Sokol Malešice
Malešické nám. 35
oddíly: všestrannost

Tělocvičná jednota Sokol Uhříněves
K sokolovně 201
oddíly: všestrannost, badminton, aerobic, historický šerm

Tělocvičná jednota Sokol Hostivař
U branek 674
oddíly: všestrannost, basketbal, tenis, volejbal, zápas

Tělocvičná jednota Sokol Petrovice 1
Bellova 56
oddíly: všestrannost, nohejbal, stolní tenis, volejbal

 

Ústředí:

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ

Tyršův dům

Újezd 450

118 01 Praha 1

(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás