T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

100 let sokolovny -článek

plná verze oficiálního článku k výročí sokolovny v roce 2009, který vyšel v časopise Osmička

 

Libeňská sokolovna slaví 100 let od položení základního kamene
Libeňská sokolovna byla a je významnou architektonickou památkou Libně. Tato nádherná secesní budova letos oslaví  100. výročí od položení základního kamene ke stavbě. Rádi bychom proto připomněli ve stručnosti její dlouhou a pohnutou historii. Není to ale pouze sokolovna, kdo slaví narozeniny, ale také T. J. Sokol Libeň, která slaví 125. výročí od svého založení. Tyto dvě události hodlá připomenout slavností shromáždění za účasti Hudby Hradní straže a Policie ČR, které se koná 8. října 2009 v 17:30 v libeňské sokolovně. Součástí bude i vložení schránky do základního kamene pro další generace. Připomeňme si však krátce její historii.
Čtvrtstoleté trvání Tělocvičné jednoty Sokol v Libni založené 26. 10. 1884 nemohlo být lépe a důstojněji oslaveno, než stavbou sokolovny. Proto již třetí rok po založení jednoty vznikl “Fond pro zbudování tělocvičny“. Rozpočet na stavbu byl stanoven na 400 000 Korun. Kde na stavbu však vzít? Jednota v té době disponovala 40 872 Korunami a kromě výtěžků ze šibřinek, kulturních akcí a akademií, zbyly jen dary organizací a jednotlivců a také sbírky ze 16 pokladniček různě umístěných. Jen pro příklad za celý rok se ve školní tělocvičně vybralo 20,94 Korun a v hostinci U Jeřábků 8,10 Korun.
Za takových finančních poměrů by asi ke stavbě nedošlo nebýt pevné vůle celého výboru, v čele se starostou br. Františkem Filipem, poslancem Sněmu Království českého. Ten dokázal, že jednota získala na odkopaném svahu „Libušáku“ (dnešní Horovo náměstí) velmi levně pozemek. Daleko větší a lepší pozemek získala jednota v místech, kde stával obecní dvůr bývalé obce Libeňské a také hasičská zbrojnice. Díky zásluze br. Filipa tak jednota v roce 1907 získala 555 čtverečních sáhů (1 sáh = 3,6 m2) na stavbu sokolovny. V následujícím roce sestavila stavební komise co má stavba obsahovat a vznikl návrh půdorysného řešení. V návrzích se již počítalo s městskými vanovými a sprchovými lázněmi umístěnými v budově sokolovny se samostatnými vchody. Díky tomuto řešení získala jednota příspěvek na tyto lázně od Pražské obce ve výši 65 000 Korun. A mohlo se začít stavět. Stavba byla zadána osvědčené stavební firmě Matěj Blecha z Karlína.
Slavnost položení základního kamene se konala v neděli 10. října 1909. Do základního kamene byla uložena měděná schránka s dokumenty připomínající tuto událost. Stavební firma začala kopat základy již v pondělí 4. října a stavěla velmi rychle a kvalitně, takže 19. února 1910 již bylo dosaženo rovnosti zdiva a 19. března 1910 byl zdvižen krov nad sokolovnou. Architektonické řešení sokolovny, především hlavní průčelí, vestibul a krásné vnitřní schodiště jsou dílem vynikajícího architekta Emila Králíčka.
Když v roce 1910 byla sokolovna dokončena stala se ihned dalším libeňským architektonickým skvostem, vedle stejně krásného libeňského zámku a zajímavého kostela sv. Vojtěcha (rovněž dílo arch. Králíčka z roku 1905). Kolik radostí přinesla za svých sto let libeňská sokolovna členstvu, dorostu, žactvu i libeňským občanům nelze snad ani vyčíslit. Velký sál dlouhý 21,35 m a 14 m široký, často ani nestačil přílivu nových cvičenců. Naše sokolovna však také pamatuje pohnutější doby. Tak například během první světové války sloužila jako vojenský lazaret. Mnoho členek Sokola Libeň v té době pomáhalo šitím prádla a ošetřováním zraněných. Za druhé světové války zase sloužila jako skladiště vojenského leteckého materiálu. Ani dlouhých čtyřicet let komunismu naší sokolovně moc nepřálo. Když po roce 1989 byla sokolovna opět navrácena T. J. Sokol Libeň, nebyla zrovna v dobré kondici. Zásluhou výboru a členstva Sokola Libeň se však opět začala dostávat do své původní krásy. V roce 2001 získala libeňská sokolovna díky náročné a nákladné rekonstrukci svůj bývalý vzhled. A protože v té době již byla prohlášena za nemovitou kulturní památku, je její vzhled stejný jako v roce 1910, kdy byla dostavena. Nyní je sokolovna spolu s libeňským zámkem, kostelem sv. Vojtěcha a Gymnáziem opět jednou z dominant Libně.
Závěrem popřejme libeňské sokolovně k jejímu jubileu, aby nejméně dalších sto let stejně tak dobře sloužila svému účelu, jako tomu bylo doposud. Tělocvičné jednotě pak popřejme mnoho spokojených členů, kterým se bude v této nádherné budově jistě líbit. Budete-li si chtít toto jubileum připomenout a také se dozvědět něco více o libeňské sokolovně pak T. J. Sokol Libeň pořádá u příležitosti 100. výročí položení základního kamene a 125. výročí založení jednoty Sokol Praha Libeň slavnostní shromáždění, které se koná 8. října 2009 od 17.30 v libeňské sokolovně. Jste srdečně zváni.
 
Martin Chlumský
T. J. Sokol Libeň

(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás