T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Zprávy žactva leden 2009

ohlédnutí za 2.pololetím roku 2008, připravované akce na 1.pololetí 2009

 

       
        Zprávy žactva       leden 2009                                        číslo 3 / 2008-2009
 
 
21.2.2009   sobota 14:00 - 16:00  DĚtSKÉ ŠIBŘINKY
21.2.2009   sobota 19:00 - 02:00  ČLENSKÉ ŠIBŘINKY
18.4.2009 sobota 38. Jarní Výlet LibeŇského Sokola
24.-26.4.2009 Závody všestrannosti – pro vybrané cvičence
 
Výsledky závodů, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách   
 v a na sokolovně a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz.
 
 
Docházka žáků se již několik let pohybuje okolo průměru 50 ml.+st. žáků a dorostenců na 1 hodinu – předloni to bylo 50,6 při 105 zapsaných, loni 46,75 při 89 zapsaných. Letos zatím v září 46,3 / 84 , v říjnu 51,0 / 77 a v listopadu 52,4 / 75. V prosinci a lednu šli průměry jako tradičně dolů, ale doufáme, že se v březnu a dubnu zase dostaneme nad 50. Příjemné je zjištění, že se nám ve cvičení objevilo již téměř 30 nových tváří. Doufáme, že přibudou další, aby se průměr trvale držel nad 50 a celkový počet zapsaných se opět přehoupl přes 100. K tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem.
 
A kdy se cvičí ?
 
Mladší žáci (ročník 1999-2002) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1995-1998) a dorostenci (1991 – 1994) v Út a Čt 18-19. Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.
 
 
Nejprve stručný návrat do konce roku 2008
 
 
 
? V pátek 7. listopadu se konal další ročník plavecké soutěže O pohár starostů pražských žup. Na trati 50x 25 metrů obsadila naše župa Jana Podlipného i díky našim účastníkům 2. místo.
 
? Naši cvičitelé se proškolili v rámci setkání cvičitelů župy Jana Podlipného v naší sokolovně v neděli 9. listopadu od 9 do 15 hodin.
 
? V sobotu 29. listopadu proběhla v naší sokolovně tradiční Tělocvičná akademie. V bohatém programu se asi 450 divákům !!! (200 v sále na židlích, dalších 250 na galerii) předvedlo 225 cvičenců vesměs našeho libeňského Sokola.
 
 
 
 
 
Zaujalo velké množství Rodičů a dětí (23 párů), zatančilo 6 párů cvičitelů, v pódiovce vystoupilo 18 mladších žákyň, na netradičním nářadí – kladinách –
zacvičilo 13 mladších žáků, následoval houf osmadvaceti Předškolňat, předvedlo
se 8 cvičenců Aerobiku, následovalo vystoupení hostů z  Dance klubu Černý Most, následované efektními skoky z malé trampolínky, které předvedli žáci, dorostenci a cvičitelé, 20 starších žákyň ve skladbě Šmoulové, perfektní cvičení 15 členek Věrné gardy, velmi zdařilé cvičení dorostenců a cvičitelů se švihadly, gymnastický blok žákyň, pódiová skladba 6 dorostenců a cvičitelů, hosté z Kolína s pódiovou skladbou a nakonec další vrchol večera - Živé obrazy. Připočtěme kvalitní ozvučení (i když krátkému výpadku proudu a tím i zvuku jsme se nevyhnuli) a osvětlení a vyjde vydařená akademie. Všem divákům děkujeme za uznalý potlesk.
 
? Mimochodem, 16.února uplyne již 147 let od založení Sokola Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fűgnerem. Naše libeňská jednota je o dost mladší, ale i ona letos oslaví hezké narozeniny – bude nám 125 let !!!
 
? Ve čtvrtek 4. prosince pak přišel do naší sokolovny Mikuláš (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně). O tom, že nepřišel zbytečně, svědčí více než 200 rozdaných balíčků. Samozřejmě, že si s sebou vzal i 3 hodné anděly a  4 přísné čerty.
 
? Ve čtvrtek 11.12. na hodině mladšího žactva pak sehráli loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení. I tady bylo nabito – dívalo se asi 75 dětí.
 
?  O vánočním a novoročním volnu se necvičilo, a tak se cvičitelé 27.12.2008 alespoň sešli v klubovně Jilmu na tradičním Silvestru cvičitelů – bylo 17 cvičitelů a pomahatelů, 8 cvičitelek a 9 hostů.
 
? Hned po Novém roce začalo pravidelné cvičení a také jsme vyhlásili soutěž Letní disciplíny. Mezi 49 mladšími žáky byli nejlepší : Jan Klíma, Vojtěch Blahunek, David Králík, Jan Sejkora a Dan Unzaitig. Mezi 20 staršími žáky zaujali čelná místa Ondřej Dvořák, David Šrámek, Martin Jeřábek a Matyáš Tatíček. Mezi 23 dorostenci a cvičiteli zazářili František Juhász, Martin Seifert a Jiří Novák. Nejlepší jako obvykle obdrželi diplomek a také sladkou a drobnou věcnou odměnu.
 
 
 
A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?
 
? Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 
 
? Do konce února mají být zaplaceny příspěvky na I. pololetí roku 2009. Dochází k drobnému zdražení – pro děti je roční známka ČOS místo za 70,- za 90,- Kč a jednotové pololetní příspěvky se zvedly ze 300,- na 350,- Kč. Všem, kteří již zaplatili děkujeme a ostatní musí pochopit, že bez zaplacení není možno cvičit.
 
 
 
 
 
 
? Od ledna se též rozeběhla nová Zimní soutěž – Dovednostní trojboj. Mladší žáci šplhají na tyči, skáčou přes lavičku a hází molitanovým míčkem. Starší žáci a dorostenci mají též přeskoky lavičky, dále šplh na laně (dorci bez přírazu) a autové vhazování medicinbalem.
 
? Všichni žáci začínají nenápadně nacvičovat závodní sestavy sportovní gymnastiky pro závody všestrannosti, aby se mohli zúčastnit libeňských nominačních závodů ve sportovní gymnastice (hrazda, bradla, kruhy, přeskok, akrobacie) a šplhu 17. a 19. 2. 2009 v běžných cvičebních hodinách. Nepřítomní budou mít šanci ještě 24. a 26.2. Po jarních prázdninách pak oslovíme nejlepší (rodičům dáme vědět dopiskem) pro další již intenzivnější nácvik.
 
? Celopražské Závody všestrannosti se konají 24.-26.4.2009 - pátek plavání, sobota atletika a neděle gymnastika a šplh.
 
? Mimochodem - o jarních prázdninách 3. a 5.3. 2009 žáci cvičí !
 
? Rychle dokončujte masku na tradiční Dětské Šibřinky - ty letošní jsou na programu v sobotu 21.2. od 14 do 16 hodin – tance, písničky, soutěž masek, hříčky. Pobavit se můžete přijít i na večerní Členské Šibřinky – bližší informace na internetových stránkách. V případě zájmu si vyzvedněte Pozvánku v matrice.
 
? Ve středu  25.2. 2009 od 18 hodin se koná Valná hromada Sokola Libeň.
 
 
18.4.2009 nás čeká již 38. Jarní Výlet Libeňského Sokola – udělejte si čas a vyražte s námi do některého z krásných míst naší země. Pro členy turistických oddílů a další zájemce z  řad žáků i žákyň proběhne župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti. Ostatní si mohou opéct aspoň toho buřta a nebo se nechat strhnout k účasti v některé z hříček, neboť hrát si lze v každém věku. Bližší informace budou v dopisku, který žactvo dostane začátkem dubna.
 
Dětský den bude ve čtvrtek 28.května – opět v parku na louce U studánky.
Tradiční soutěže, sjíždění Rokytky na kánojích a šermíři. I krásné počasí bude.   
 
 
TURISTICKÉ ODDÍLY
 
Oba naše turistické oddíly JILM a Káňata rády přijmou nové děti. Kromě pokud možno pravidelné docházky nemají žádné další speciální nároky. A věřte tomu, že rozmanitá činnost v turistickém oddíle přináší větší radost a uspokojení a nakonec i dobré kamarády než trápení ve sportovním oddíle, na který dítě nemá.
 
Od 11. února čeká na jilmáky i Káňata nová klubovna – stěhujeme se o patro níže a na druhou stranu sokolovny směrem ke gymnáziu – příchod od stávající klubovny vede přes pravou část galerie a po schodech o patro níže – dveře vlevo. Místnost je stejně velká, takže si nijak nepohoršíme.
 
Stávající klubovna bude i s vedlejší místností pronajata, což přinese Sokolu a potažmo i turistickým oddílům nějakou tu korunu na činnost.
 
 
 
JILM     (www.jilm.aspone.cz)           Přijímáme nové členy !!!
 
Od konce listopadu, kdy vyšly poslední zprávy, jsme stihli tyto akce a výpravy
 
 
8.11.   28.Vyzvědači - celkem 20 hráčů a 5 rozhodčích a hostů se sešlo na tradiční
           dobrodružné hře ve staroměstských uličkách.
9.11.   Brigáda. Po ukončení školení cvičitelů jsme ještě stačili zazimovat naše           
           doskočiště, vyřezat náletové dřeviny za garážemi, posekat taras a roztřídit
           sběrový papír. Bylo nás i s pomocníky z řad cvičitelů a Kvočen 18.
30.11. výprava do Českého krasu – Zamřížovaná a Tetínská jeskyně, Tetín –
           zříceninka hradu a 3 kostely, jeskyně Koda, Císařská rokle, Srbsko. 6 osob.
13.12. Sněhuláci na Bílé Hoře – Břevnovký klášter, oboru Hvězda, Bílou Horu i
           soutěsku Divoké Šárky a nádrž Džbán navštívilo, maxisněhuláky stavělo
           a pilně se koulovalo 9 jilmáků.
14.12. Videotábor- promítání videa z jilmáckého tábora vidělo 7 členů a 5 hostů.
17.12. Vánoční nadílka – se za účasti 1 stromku, vánočního povídání a vánoční
            povídky, 18 koled, 20 jilmáků, 174 dárků a haldy cukroví vcelku vydařila.
24.-25.1. Zimní táboření u Staré Boleslavi. V indiánském tee-pee při nudných
           +2°C přespalo 11 jilmáků. Zato hokej, fotbal, ufíjená i kuličky na zamrzlé
           tůni a upravená hra Náčelník ztratil mokasín ve večerní příjemně vytopené
           chatě přinesla srandy kopec.
 
Snad se na další jilmácké akci objeví i nějaký ten starší žák ze Sokola. Nedejte na zaručené zprávy, že Jilm je moc drsný – není to pravda. A kdo nevěří, ať to zkusí.
 
A kdy ?
Ve středu od 16:30 do 19:00 na pravidelné oddílové schůzce v klubovně. Nebo :
7.2.   Stěhování klubovny
14.2. Zimní jednodenka – Radotín, Chuchelský háj, Hlubočepy
15.2. Vycházka–Nár. muzeum (90.výročí republiky), Anežský klášter (Sv. Václav)
14.3. Předjarní výprava - údolí Kačáku (Loděnice)
15.3. Brigáda, hry a video z výprav v sokolovně a  nové klubovně.
18.3. Mistr uzlování – 27. ročník odddílového přeboru
28.-29.3. Aprílovka – Nový Knín a okolí. Nocleh pod střechou.
18.-19.4. Jarní Výlet Libeňského Sokola. Nocleh dle počasí.
22.4. Mistr signalizace – 25. ročník oddílového přeboru. Nocleh v přírodě
8.-10.5. Vltava (Vyšší Brod – Boršov) – vodácká výprava
23.-24.5. Boj družin – oddílový přebor v tábornickém desetiboji. Mlýn Cimburk
               u Kutné Hory. Nocleh v přírodě.
6.-7.6. Kolovka – proti proudu Botiče tam a po proudu Rokytky zpět.
26.-28.6. Jaxi – taxi – příprava tábořiště na tábor.
17.7. - 9.8. TÁBOR – Bohdalín u Kamenice nad Lipou. Stany, tee-pee, 3 250,- Kč.
 
 
Na nové žáky v sokole i nové jilmáky se těší a hodná dítka doma přeje   
 
 
26. 1. 2009                                                     Jiří Novák (Jirkan), náčelník
                                                                                                   602 284 198
 
 
 
KÁŇATA
 
Novoroční dopis Káňatům – leden 2009
 
Vážení rodiče, milá Káňata,
předem tohoto dopisu bychom Vám rádi popřáli do nového roku hodně štěstí, zdraví, pohody a spoustu pěkných dní strávených v libeňské sokolovně nebo na výletech s naším oddílem. V tomto roce nás čeká několik novinek, tou nejvýznamnější bude stěhování klubovny. S koncem ledna se rozloučíme s naší stávající klubovnou v druhém patře a přesuneme se do patra prvního, do rohové místnosti vedle velkého sálu (okna do dvora). O tom, kdy přesně proběhne první schůzka v novém a jak to všechno bude probíhat, Vás budeme průběžně informovat.
 
Schůzky: jako dosud každý čtvrtek od 15.30 do 16.45. Na schůzkách Vás čeká trocha her, trocha rozdávání vědomostí, uzlování, několik písniček a dalších zajímavých činností. S sebou je třeba nosit přezůvky, tužku, blok, zpěvník, uzlovačku a šátek.
 
Výpravy: jednou měsíčně vyrážíme na výlet do přírody. Podrobnější informace k výpravám jsou k dostání na schůzce 10 dní předem a nově jsou také posílány e-mailem. Toto jsou zatím předběžné termíny, změny Vám dáme včas vědět. Fotky z výprav najdete na www.kanata.wz.cz
 
14.2. – Únorová výprava přes Brdy – Řevnice, Babka, Skalka, Mníšek
 
14.-15.3. – Dvoudenní výprava, nocleh pod střechou
 
18.4. – Jarní Výlet Libeňského Sokola – tradiční společný výlet pražských
       sokolů – zveme rodiče a kamarády. Hry a hříčky, modrá stuha,
       pamatovala, jazykohrátky a další.
 
16.5. Májová výprava na kopec - tentokrát na Říp a dále do Mlčechvost.
 
6.-7.6. Předtáborovka – testovací a seznamovací výprava, nocleh pod
      celtou, vaření na ohni.
 
 + 21.2. – Šibřinky – odpolední karneval pro děti v tělocvičně
 
 
 
 
Letní tábor je vyvrcholením naší celoroční činnosti. Jako vloni nás čeká louka nedaleko Jindřichova Hradce, podsadové stany, 3 tee-pee, vaření v kryté kuchyni a koupání v rybníku. Také nás nemine celotáborová hra, lovení bobříků, fotbal, ufíjená, výpravy (jednodenní, dvoudenní, noční) a táborová olympiáda. Předběžný termín: 30.6.-17.7.2009 , cena 2500 Kč. Tábor je určen pro 15-20 dětí (ve třech až čtyřech družinách). Podrobnější informace o táboře budou k dispozici v polovině května.
 
Stále máme volná místa!!! Přihlášky v klubovně. Pojeďte s námi!!!!
S novým rokem také připomínáme nutnost zaplacení příspěvků do Sokola (matrika v přízemí). Děkujeme.
 
Informace: 608 731 421, duchacovaa@seznam.cz
Na shledanou na schůzkách a výpravách se těší:
                    Alena Duchačová - Ája ( 608 731 421, duchacovaa@seznam.cz
 
 
 
Předškolní děti
     
       Krátké ohlednutí za koncem loňského roku: v sobotu 22.11. se v naší sokolovně konaly závody v Míčovém trojboji. V kategorii předškolní děti I. se zúčastnilo družstvo mix ve složení Báňa Richard, Unzeitig Vít, Hlavsa Ferdinand a Adámková Ema. Děti zabodovaly a obsadily 1. místo – gratulujeme. Pochvala patří i rodičům, kteří děti na závody doprovázeli a podpořili je jako diváci. Hned další sobotu se všechny děti (a bylo jich 27!) vypravily opět do sokolovny na naši tělocvičnou akademii. Během podzimu jsme připravovali krátké vystoupení: rytmickou gymnastiku „Já mám koně“ a ukázku dovedností na žíněnce, lavičce a skoky na švédskou bednu. Dětem se vystoupení vydařilo a sklidily zasloužený potlesk.
       S novým rokem přibývají do oddílu nové děti. Ke konci ledna je přihlášeno 58 dětí a průměrná účast v hodině je 21 dětí. V soutěži o věrného sokolíčka byly vyhodnoceny: Adámková E., Báňa R., Hlavsa F., Kalinová B., Nosek P., Přibilová A., Sýkora S. a Unzeitig V. 
       Pokračujeme v gymnastické průpravě, 4. dubna se konají gymnastické závody pro předškoláky. Plánujeme přihlásit alespoň jedno družstvo, ale záleží na šikovnosti a píli dětí, zda pro ně těžké sestavy zvládnou. Dále je v plánu atletická průprava na závody v atletice (již známe termín – 16.5.2009).
 
 
 
Žákyně a dorostenky
 
Do oddílu mladších žákyň je přihlášeno 35 dívek a průměrná účast ve cvičení je 12. V soutěži za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Bohatová B., Cerhová P., Cerhová V., Novotná M., Sýkorová E. a Šraierová Z.
Náplní hodin je rozcvička, gymnastická a atletická průprava, práce s míčem a na závěr hodiny pravidelné hry nebo závody. V sobotu 29.11. na naší akademii děvčata (v počtu 18) předvedla pódiovou skladbu „Ať žijí duchové“, kterou pro ně připravila A. Feřtová. Pět nejšikovnějších gymnastek společně se 4 staršími žákyněmi a dorostenkami ukázalo, co umí na gymnastickém pásu – připravil J. Maleček a A. Duchačová. 
Oddíl starších žákyň a dorostenek pravidelně navštěvuje 16 dívek a přihlášeno je 30. Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Adámková A., Cerhová A., Duchačová A., Fialová L., Hrubantová P., Chodilová V., Jánská E., Niederlová V., Ficová N., Šťovíčková N., Veselá L. a Olachová V. Na akademii kromě akrobacie předvedlo 20 děvčat pódiovou skladbu „Šmoulové“, kterou připravily a nacvičily V. Niederlová a L. Fialová.
Počítáme s naší účastí na závodech sokolské všestrannosti, které se letos uskuteční 24.-26.4. – zaměříme se především na atletiku a plavání.
 
Připravujeme Dětské šibřinky – 21.2.2009 sobota od 14.00 do 16.30 hod.
Na karneval zveme všechny děti.
 
Večer pak naše jednota pořádá tzv. „Členské šibřinky“, kam zveme všechny tancechtivé rodiče. Vstup do budovy je na členský průkaz ČOS nebo na pozvánku, kterou získáte v matrice sokolovny, případně u cvičitelů Vašich dětí. (Bližší informace na nástěnkách, nebo na našich stránkách www.sokol-liben.cz)  
 
                        Za ostatní cvičitelky               Iva Duchačová
                                            (tel. 608 006 628, duchacova@sokol-liben.cz)
 

RODIČE A DĚTI

 
Nazdar Sokolíci, Sokolíčkové a jejich rodiče,
 
hodiny cvičení:
 
Pondělí 16.00 – 17.00           cvičitelky Anička Kavinová, Dana Cejpková
 
Úterý      9.50 - 10.50           cvičitelky Anička Kavinová, Dana Cejpková,
                                                                Dana Blahunková
 
Čtvrtek 16.00 – 17.00           cvičitelka Lenka Kratochvílová
 
 
 
22.11. proběhl v naší Sokolovně „Míčový trojboj“, kterého se zúčastnilo družstvo chlapců v sestavě: Cejpek Oldřich, Seka Patrik, Kokeš Šimon a Klášterka Aleš. Rádi bychom poblahopřáli družstvu dívek v sestavě: Novotná Monika, Blahunková Eliška, Lisá Marie a Čížková Julie za nádherné 1. místo. V kategorii dívky 1. místo získala Čížková Julinka a 3. místo Blahunková Eliška. Holky také velké blahopřání.
 
29.11.2008 na tradiční Akademii oddílů jsme se prezentovali v sestavě „Medvědi nevědi“, kde jsme ukázali, že víme a umíme. Nastoupilo nás neuvěřitelných 26 párů.
 
Co nás čeká:
 
21.2. v sobotu od 14-16.30 hodin vás srdečně zveme na dětské Šibřinky, které budou jako obvykle plné her, soutěží, tance a hudby.
 
Večer od 19 hodin zveme rodiče a přátele Sokola na členské Šibřinky, které mají tentokrát téma masek: „Staré pověsti české“.
Těšíme se na Vás
 
Také se blíží konec 1. pololetí. Proto připomínáme úhradu členských příspěvků do konce února.
          Za cvičitelky Lenka Kratochvílová mobil: 776 137 951,                                              lenka_kratochvilova@volny.cz 
 
ZPÍVÁNKY A MALOVÁNKY PRO DĚTI
 
V pátek 12. prosince 2008 se sešlo asi 25 spřízněných duší na dětských Zpívánkách, které se nesly v předvánočním duchu.
Zahráli jsme si řadu českých, moravských, ba i světových koled, některé jsme doprovodili tanečky v choreografii z pera Aničky Kavinové.
Ve výtvarné části si každé dítě vytvořilo svícen na vánoční stůl. Nastolenou atmosféru jsme podtrhli pouštěním svíček ve skořápkách.
V lednových Zpívánkách 23. 1. 2009 pokračujeme v zimní tématice, k písničce Bude zima, bude mráz připojujeme ve výtvarné části motiv Boby a sáně, práce s barevnými tušemi a klovatinou.
Za výtvarnou část děkuji Janě, za hudební Verunce, Zuzce a Barami.
Informace o Zpívánkách v únoru a březnu sledujte na internetových stránkách Sokola Libeň.
                                                           Dana Blahunková - cvičitelka R + D
 
 

 

(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás