T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Zprávy žactva září 2007

ohlédnutí za akcemi před prázdninami a o prázdninách, Světová gymnaestráda v Dorbirnu, připravované akce na podzim a zimu

Zprávy žactva číslo 1 / 2007-2008

 
20.9.2007   čtvrtek 16:30 – 18:30   7. ročník Běhu strmého
 
13.10.2007 sobota 35. Podzimní Výlet Libeňského Sokola
 
 1.12.2007   sobota   Tradiční tĚLocviČnÁ akademie
 
Výsledky, fota, dopisy a další informace  najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni  a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz
 
Nejprve stručný návrat do již zapomenutého jara
 
Docházka žáků vloni potvrdila stoupající tendenci a činila v průměru 50,6 na jednu hodinu při 105 zapsaných (mladší průměr 17,0 / ze 40 zapsaných , starší 15,2 / 37 a dorostenci s cvičiteli 18,5 / 28). Doufáme, že tomu tak bude i letos. K tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem.
A kdy se cvičí ?
 
Mladší žáci (ročník 1998-2001) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1994-1997) a dorostenci (1990 – 1993) v Út a Čt 18-19. Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.
 
 
?   Na celostátní přebor ČOS všestrannosti se probojovalo 7 našich cvičenců. Byli to: ml.žáci I.- J.Klíma (4. mezi 26) , ml.žáci II.- D.Šrámek  (5. mezi 30), st.žáci III.– J.Trnka a T.Krňávek , st.žáci IV. O.Loudil a M.Šťovíček a muž J.Kudroň .
?  na přebor ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti postoupilo družstvo Jilmu v kategorii dorostu a ve složení Franta, Jack a Sumec obsadila výborné 2. místo !!!
? ve čtvrtek 31.května jsme již po patnácté uspořádali Dětský den – na klasickém místěna louce U studánky – příhodné počasí přilákalo 225 dětí !!! U 27 disciplín se o ně staralo 37 pořadatelů z řad Jilmu, cvičitelských sborů a žactva. Opět vystoupili šermíři a jako obvykle byli výteční. Byly také kánoe na Rokytce.
? ve čtvrtek 28. června jsme pak cvičební rok zakončili u táboráku na dvoře sokolovny. Písničky, vyhlašování soutěží, povídání, popřání Mance Kodlové k pětadevadesátinám !!!.
 
A jak že kluci dopadli v našich  soutěžích ?
 
Zimní trojboj - mezi 36 mladšími žáky byli nejlepší J.Klíma, V.Blahunek, O.Dvořák, P.Hofmann a R.Kamiš, mezi 31 staršími žáky M.Přibyl, T.Krňávek, M.Šrámek a T.Mach, mezi 17 Dorostenci O.Loudil, J.Kubišta a J.Přibyl a mezi 10 cvičiteli J.Novák, V.Voráč a J.Vorel. Celkem tedy 94 účastníků.
 
O nejvěrnější docházku – Z 75 hodin přišli : 74x J.Dostál !!!, 73x P.Jeřábek a V.Voráč, 71x M.Jeřábek, J.Brůžek, J.Kudroň, V.Jakoubek, 70x M.Šťovíček a J.Přibyl. Ze 105 zapsaných mělo alespoň 50% docházku 58. Všichni ocenění obdrželi diplom a sladkou odměnu a navíc si mohli vybrat některou z drobných věcných cen .
 
 
A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?
 
 
Po oteplení začneme s cvičením venku – atletika – zahrada sokolovny, park u Rokytky, louka Dětského dne.  Trvá  na  jaře  započatá  soutěž  Letní disciplíny  a  samozřejmě  i  celoroční  soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 
 
? V úterý 11.září pořádá Praha 8 „veletrh“ volnočasových aktivit pro děti – i my se samozřejmě budeme snažit o nalákání nových dětí do cvičení i turistických oddílů (týpko, video, kroniky, trampolínka, barevné letáčky, apod. –  vše zařídí vybraní cvičitelé.
 
? V sobotu 15.září pojede na parníku Tyrš jeden náš mladší žák – z každé župy jedou 4 vybrané děti za odměnu za předvedené výsledky na závodech.
 
? Ve čtvrtek 20.září se uskuteční již 7. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Pilně trénujte. 199 metrů (pravda s převýšením 29 metrů) snad uběhne každý – není to akce jen pro naše sokolské děti. Vyhlášeno je celkem 11 kategorií od předškoláků až po seniory, takže k aktivní účasti zveme i Vás – rodiče a prarodiče, kamarády, známé, atd.. Přijďte, ať neporušíme tradici rostoucího počtu účastníků ( od 43 v 0.ročníku po 154 loni) . Start mezi 16:30 a 18:30 na louce U studánky, vyhlášení výsledků v 19:00 v místě startu. Běh se koná za každého počasí, startovné 15,- Kč, děti 5,-Kč. Jména vítězů budou vyryta na podstavci putovního poháru, každý účastník obdrží Pamětní lísteček, první tři v každé kategorii diplom a pro vítěze každé kategorie je připravena plastika sokolíka.
 
? v sobotu 22.září se koná akce Sobotní sokolení – sokolské jednoty po celé Praze se budou prezentovat svojí činností a lákat nové členy. U nás se bude v tělocvičně hrát otevřený volejbalový turnaj a probíhat hodiny aerobiku a na louce U studánky pak bude Minidětský den, hrát loutkáři a naše nová sokolská hudba a také se příchozí budou moci poměřit v osmi fit testech. Takže neváhejte ani vy a přijďte a vezměte s sebou i své známé !!!
 
? Začátkem října se pak přesuneme do sokolovny, kde vyhlásíme tradiční Zimní soutěž, ale hlavně začneme pilně nacvičovat na Tělocvičnou akademii, která bude v sobotu 1. prosince.  Jako vždy se budeme snažit, aby na akademii mohli vystoupit všichni žáci.
 
 
? Také srdečně zveme na 35. Podzimní Výlet Libeňského Sokola (24. sraz v přírodě pražských žup), který se bude konat v sobotu 13.října. Pořádá Zdeněk Lauschmann a přátelé. Zveme veškeré žactvo i rodičovstvo. Bližší informace koncem září.
 
? Ve čtvrtek 6. prosince pak přijde do sokolovny Mikuláš a 20.12. sehrají loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení.
 
Provozní věci :
příspěvky na II. pololetí plaťte prosím v matrice nejpozději do 15.října – děkujeme
 
Cvičitelský sbor žáků má toto složení : Jiří Novák (37), Tomáš Novák (35), Vladislav Voráč (30), Pavel Voráč (28), Vít Jakoubek (28), Martin Chlumský (27), Martin Seifert (21), Jakub Kudroň (19), Jan Přech (19) a Jan Novák (18).        Novými pomahateli se stali :
Jan Dostál , Jáchym Kaplan, Jiří Duchač, František Juhász a Jan Přibyl.
Všichni cvičitelé mají platnou kvalifikaci nutnou pro cvičitele Sokola a svoji práci vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu.
 
TURISTICKÉ ODDÍLY
 - rozšiřují šíři našeho programu a jsou vhodným a prospěšným doplňkem cvičení. Teprve tehdy, když je malý či trochu větší človíček odkázán „sám na sebe“, když musí něco sám vymyslet a vytvořit, se naplno projeví jeho osobnost. A taky se říká, že vlastnoruční zkušenost nelze nahradit.
Proto – dejte svým dětem šanci projevit se, najít si opravdové kamarády.
Káňata do svých řad přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, jilmáci kluky z 5. - 8.tříd. –  těšíme se .
Oba oddíly mají pravidelné každotýdenní schůzky (Jilm středa 16:30 – 19:00 , Káňata čtvrtek 15:30-16:45) v klubovně ve 2. patře sokolovny , výpravy do přírody (jilm 15x za rok, Káňata 10x) a letní tábor (3 / 2 týdny).
 
JILM     (www.jilm.wz.cz)     Přijímáme nové členy !!!
 
Od května, kdy vyšly poslední zprávy jsme stihli tyto výpravy :
12.-13.5. sjezd Jizery na kánoích – v sobotu z Železného Brodu do Turnova a v neděli z Benátek až do Labe ve Staré Boleslavi. Bylo 27 lidí v 13 lodích a ujeli jsme 40 km průzračně čistou vodou.
26.-27.5. jsme jeli na Zlatodůl Roudný pod Blaník, kde se konal již 25. ročník Boje družin - oddílového přeboru v tábornických dovednostech. Zvítězil Jack.
9.-10.6. jsme na kolech projeli trasu Ústí nad Labem, Tiské stěny, Děčínský Sněžník, Děčín, Hřensko, Pravčická brána, Děčín, Ústí. Devět cyklistů v horku ušlapalo 120 km
22.-24.6. jsme na pracovní výpravě posekali a pohrabali táborovou louku.
29.6.-1.7. jsme pak postavili tábor a nechali v něm 14 dní hospodařit Káňata.
Do Pokřikova (u Skutče) jsme se vrátili 13. července a užívali si tři týdny v týpkách uprostřed krásné přírody žďárských vrchů.
Jaký tedy byl 26. jilmácký tábor ? Určitě se nijak výrazně nelišil od těch předchozích. Družiny měly pravidelné služby, probíhala táborová hra Zlatá horečka, ve které jsme se v úsecích i honbách za zlatem přenesli na Aljašku počátku 20. století. Hrála se oddílová i členská ruleta, probíhaly mače, zábavná klání Hahahy, různé další hry, kluci lovili celkem pilně 8 bobříků , zpívali jsme v jídelně i u táboráku, byli jsme na třech výpravách :         1) Hlinsko, skanzen Veselý kopec , 2) údolí Jalového potoka a Loučné a nádherná Litomyšl , 3) “48“ - přechod Orlických hor od renesančního skvostu – Nového Města nad Metují až po roubené Jablonné nad Orlicí. Počasí letos opět přálo možná až moc – jako loni vyschla i říčka Žejbro.!!! Snad jen počet účastníků   (10 kluků a 5 vedoucích) se vymykal běžným jilmáckým zvyklostem (15+5). O to víc záleželo na každém jak přiloží ruku k dílu. A všichni prospěli.
Po táboře se tři dlouholetí členové stali vedoucími, takže doufáme že stávající sedmičku členů brzy rozšíříme na 15. Snad se to podaří. Už na první schůzce byli dva nováčci a líbilo se jim u nás.
A co chystáme pro podzim  roku 2006 ?
 
Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Bohatý program – hry, tábornické dovednosti, občas drobná brigáda, zručnostní a vědomostní úkoly, písničky, .... . Vše sečteno v pravidelném měsíčním bodování
Výpravy – srazy cca 700, návraty 18 – 19 (dáno odjezdy a příjezdy vlaků) vždy na Palmovce u synagogy. Přesné informace o srazech a návratech, jízdném, výbavě a další podrobnosti se kluci dovědí na schůzkách.
 
22.-23.9. ( So,Ne ) Kolovka – v poledne odjedeme ze sobotního sokolení vlakem a pak na kolech do Lužických hor.
 
13.-14.10. ( So,Ne ) Podzimní Výlet Libeňského Sokola – opět pořádá Zdeněk Lauschmann a spol. Místo zatím neznámé. Akce jako taková je sice jednodenní, ale Jilm
přespí pod střechou a v neděli bude pokračovat vlastním programem .
 
3.-4.11. ( So,Ne) – Poslední dvoudenka – Bohdalín – naše staronové tábořiště. Přespání ve škole v Kamenici nad Lipou. 
 
 
17.11. (So) Vyzvědači – 27. ročník oblíbené dobrodružné hry v temných staroměstských uličkách. Zveme i bývalé členy a starší žáky ze Sokola.
18.11. (Ne) Brigáda u sokolovny – dopoledne brigáda 9-12, po obědě hry v tělocvičně  14-15, nakonec video z výprav v klubovně 15-18.
 
1.12. ( So ) Tělocvičná akademie.
2.12. ( Ne ) Zimní jednodenka - sv.Jan pod Skalou, Solvayovy lomy
1
15.12.(So) Zimní jednodenka na ostrovy – Medník, Ostrov Velkého jilmu na Sázavě a ostrov sv.Kiliána na Vltavě
16.12.(Ne) Videotábor 2007 – promítání videa z letošního tábora
 
19.12. (St) Vánoční nadílka v klubovně – 16-20 – srdečně zveme i bývalé členy
 
Na nové žáky cv sokole i nové jilmáky se těší   Jiří Novák, náčelník , 602 284 198
 
Po prázdninách znovu do Káňat
 
Jsme turistický oddíl pro kluky a holky od 1. do 5. třídy a hledáme nové kamarády. U nás se naučíš uzlovat, luštit morseovku, poznáš nové kamarády, zjistíš něco o sobě i o naší zemi.
Každý čtvrtek od 15.30 do 16.45 se v klubovně libeňské sokolovny (2. patro) konají oddílové schůzky. Na ty Ti stačí blok, tužka, uzlovačka, zpěvník, šátek a přezůvky. Těšit se můžeš na nové i staré známé kamarády, spoustu her a tábornických dovedností. Jednou měsíčně jezdíme na výpravy do přírody (v září a červnu na celý víkend), v létě nás čeká čtrnáctidenní stanový tábor.
 
A jak jsme si užili ten letošní?
U Pokřikova (Žďárské vrchy) jsme prožili pěkné dva týdny. I když nám počasí zrovna nepřálo, stihli jsme všechno. Rozděleni do třech družin jsme pomohli Karlovi Preslovi postavit zoo, lovili jsme šikulky (obdoba bobříků), zahráli jsme si mnoho her v lese i na louce a nezapomněli jsme ani na fotbal a ufíjenou. Vyrazili jsme na čtyři výpravy: údolím Krounky, kolem Žejbra, noční na Košumberk a do Chrudimi. Večery jsme trávili čtením, povídáním, hraním divadla a také tradičním zpíváním u táboráku. Našlo se i pár „protivných“ činností: mytí nádobí, sbírání palivového dřeva a uklízení stanů. Ale i tyto věci dělají tábor opravdovým táborem.
A na závěr: 1. místo v táborovém bodování obsadila Nikola Šťovíčková. Ještě jednou gratulujeme.
                        Láká Vás to také? Pojďte mezi nás!!
 
Info:     Alena Duchačová: duchacovaa@seznam.cz, 608 731 421
            Dana Kalašová: 775 246 481
 
Předškolní děti
 
Prázdninový čas rychle uběhl a již je tu září, škola a také SOKOL. Oddíl předškolních dětí tradičně cvičí v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin. Začali jsme již první pondělí 3.září s vysokým počtem sokolíčků – 22.
Náplní hodin je rozehřátí a rozběhání (honičky, hry), rozcvička s protažením, cvičení na nářadí – gymnastická průprava (děti se učí poznávat své tělo a umět ho zpevnit), atletická průprava, práce s míčem. Na závěr hodiny zařazujeme uvolnění (říkadla, hry, závody, soutěže) a opět důkladně protažení. Účastníme se akcí pořádaných jednotou i ČOS – Závod v běhu strmém – 20.9., Závod v míčovém trojboji, libeňská akademie a po novém roce závody v gymnastice a atletice.
             A ještě krátce do minulosti: v červnu jsme vyhodnotili soutěž v docházce o nejvěrnějšího sokolíčka. Jako první se umístil Kloubský R., (zúčastnil se 60 cvičení z 72), druhá byla Kollmannová K. (58) a třetí Sýkorová E. (53).
 
                        Za všechny cvičitelky se těší na hojnou účast ve cvičení            
                                                         Iva Duchačová, místonáčelnice
                                               Info: sokol@sokol-liben.cz, tel.č. 608 006 628
 
Žákyně a dorostenky v libeňské sokolovně
 
Po dvou měsících volna se vracíme do zaběhnutých kolejí a po nich se jako každé září rozjíždí cvičební vlak. Ale nejdříve ještě připomeňme, co se dělo před prázdninami.
 
            Mladší žákyně
V soutěži o nejlepší docházku se za období září 2006 – červen 2007 nejlépe umístily: 1. místo Cerhová Anna (účast na 74 hodinách z 77), 2. Šťovíčková Nikola (71) a 3. Veselá Linda (70). Do cvičení se přihlásilo 25 děvčat a průměrná účast byla 13. Doufáme, že i v letošním roce bude účast děvčat alespoň srovnatelná (ne-li lepší). A co nás čeká? V pravidelných hodinách (Po,Čt 17.00 – 18.00) se věnujeme základům gymnastiky, atletiky i míčovým hrám. U nás si vyzkoušíš např. velkou trampolínu i kruhy, zjistíš že bedna není jen krabice od banánů a že florbal není jen klučičí sport. Začátkem prosince nás čeká tělocvičná akademie, na které předvedeme, co všechno jsme se přes rok naučili.
           
            Starší žákyně, dorostenky a mladší ženy
V loňském roce měly nejlepší docházku: 1. místo - Duchačová Ája ( účast na 65 hodinách z 77), 2. Fialová Lucka (64) a 3. Veselá Ellen (60). Dále byly vyhodnoceny hříčky a drobné soutěže, které se dlouhodobě sčítaly. 1. místo obsadila Fialová Lucka s 54 body, 2. místo – Niederlová Veronika (53 bodů) a 3. místo – Duchačová Ája (47 bodů). Náplň našich hodin (Po,Čt 18.00 - 19.00) je podobná jako u mladší kategorie. Na nářadí se už občas dostaneme i k obtížnějším prvkům (salta, přemety, toče) a v závěru hodin zbývá čas na nějakou tu kolektivní hru. Výsledky naší práce uvidíte jako každý rok na tradiční akademii.
Všechna děvčata mají možnost zúčastnit se závodů v plavání a atletice, s vybranými žákyněmi pak nacvičujeme sestavy i na závody v gymnastice. Pravidelně se účastníme i dalších akcí pořádaných naší jednotou, župou i ČOS – Závody v běhu strmém, návštěva Mikuláše ve cvičení, Šibřinky, Jarní a Podzimní Výlet Libeňského Sokola, Dětský den atd.
 
Hodiny vedou zkušení cvičitelé: Duchačová Iva, Feřtová Anna, Maleček Josef, Nováková Lenka, Voráč Vladislav, Filipin Michal, Duchačová Ája, Matiášová Barbora, Fialová Lucka a Kaplanová Martina.      
 
V našich hodinách se těšíme na „staré známé“ a rádi mezi sebou přivítáme i nové zájemce.
Info: www.sokol-liben.cz   , sokol@sokol-liben.cz
                                                Iva Duchačová, tel. č. 608 006 628
 
Sokol Praha-Libeň v zastoupení na 13.světové gymnaestrádě
 
Po úspěšném Sletovém roce jsme v Sokole Libeň neodolali výzvě zúčastnit se také 13.světové gymnaestrády v rakouském Dornbirnu. Hojná účast na sletech patří k tradici naší jednoty a protože obě skladby přihlášené pro gymnaestrádu jsem v jednotě nacvičovali, téměř nic nebránilo vydat se do Dornbirnu. Za naší jednotu se do Rakouska vydali M.Chlumský, J.Přech, V.Voráč a J.Kudroň ve skladbě Výlet s aerobikem a J.Novák a P.Voráč za Chlapáky II.
První dny gymnaestrády byly dosti sychravé, před úvodním ceremoniálem při řazení se nad stadionem spustil déšť, který však nakonec ustal. V úvodu při představení symbolu živlu vody zazněna nám dobře známá skladba Vltava od Bedřicha Smetany.
Bohatý a nepřetržitý program připravili organizátoři po celý týden, v osmi halách se prostřídaly stovky vystoupení ze všech 56 zemí světa. Cvičilo se také na otevřených pódii v okolí Dornbirnu, ve městech Bregenz, Hohenems, Rankweil, Höchst, Hard, Feldkirch a Wolfurt. Česká výprava v počtu 795 lidí složená ze zástupců Sokola, ČASPV a fakult FTVS v průběhu týdne prostřídala několik hal a Messestadion. Nechyběla ani vystoupení zdravotně hendikepovaných sportovců, u leckterých diváci při potlesku povstali. Výkony byly různorodé, většina dosahovala vysoké profesionální úrovně. Na druhou stranu byla i některá vystoupení, která by měla problémy i uspět na Přehlídce pódiových skladeb každoročně pořádané v Tyršově domě v Praze. Přesto sportovní duch se nesl celým týdnem a bylo jedno odkud kdo je, nebo jak vypadá, všichni dohromady jsme byli v tu chvíli jeden národ sportu a víc než platilo moto gymnaestrády „come together. be one.“.
Pro většinu z nás, kteří jsme byli na gymnaestrádě poprvé, šlo určitě o veliký a nezapomenutelný zážitek a myslím si, že i všichni se těší na další již v pořadí 14.gymnaestrádu, která se uskuteční v r.2011 ve švýcarském Lausanne.
Podrobně o gymnaestrádě na www stránkách Sokola Libeň www.sokol-liben.cz , kde naleznete také velké množství fotografií a mnoho dalšího.
 
Sepsal  P.Voráč

(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás