T.J. SOKOL Praha - Libeň

Slet 2012

Informace pro rodiče ml. žactva , cvičících ve skladbě \" Ať žijí duchové\" č. 5

důležité předsletové informace

Informace pro rodiče mladších žáků cvičících ve skladbě „Ať žijí duchové „ č. 5 – přihořívá…Hoří!!!
Vážení rodiče, slet je již doslova za dveřmi a proto přijměte poslední organizační informace před jeho zahájením. V posledním e-mailu jste obdrželi „Manuál XV. Všesokolského sletu“.  Ten bude též k dispozici v tištěné podobě a je  ke stažení na webu naší jednoty. Naleznete v něm detailní informace o zkouškách, plánek sletiště a další důležité skutečnosti.  Vaší pozornosti též doporučuji seznam doprovodných akcí (vyzdvihl bych zejména Sokol Gala 3.7. a výstavu sokolských odznaků 1.-7.7. v naší sokolovně). Co se nás naopak netýká, je nutnost vyplňovat „potvrzení o zdravotní způsobilosti“ a ostatní formuláře, které se týkají pouze mimopražských cvičenců (z našeho pohledu není slet zotavovací akcí).
 Všeobecné připomínky:
- počínaje průvodem je třeba nosit s sebou „Průkaz cvičence“ – slouží nejen jako tramvajenka, ale zejména jako propustka do areálu sletiště a na stadion, kam nebude mít přístup nikdo bez ní
-na zkoušky nedávejte klukům úbor, ten si budeme šetřit na generálky;na zkoušky preferují autoři jakékoliv žluté triko ( případně podobný odstín- kvůli rozlišení) a libovolné trenýrky. Pokud nemáte, tak normální triko do cvičení v Sokole.  K úboru na vystoupení patří též bílé ponožky a co nejvíce bílé boty; na triko se také bude našívat č i nažehlovat odznak. Nevíme však ještě jaký ani kde ho sehnat- až vědět budeme, dáme  vědět!
 -buďte prosím dochvilní, případná zpoždění včas telefonicky hlaste- i my se budeme snažit časy dodržovat- pokud by došlo k nepředvídaným zpožděním, budeme telefonicky informovat na čísla uvedená na přihláškách (pokud by některé neplatilo, jistě nám to oznamte!)
 -dodržujte místa srazů a návratů- na sletišti bude mnoho lidí a kluků je 18- není možné mít srazy individuálně pro každého v různých časech. I pokud vše klape, je náročné vše uhlídat.
 -srazy a návrat budou až na výjimky (5.7.) na Palmovce u synagogy. Kluky si bude možno též vyzvednout po ukončení zkoušky před centrálním vstupem (viz plánek v Manuálu). Časy budou vždy uvedeny- nebudeme dlouho čekat, pak budeme s kluky odjíždět na Palmovku;doprovod budou zajišťovat střídavě: Vít Jakoubek, Jan Přibyl, Tomáš Mach a Jáchym Kaplan
-pokud syn bere pravidelně nějaké léky, které je nutno podávat v době secviků, informujte o tom cvičitele; stejně, trpí-li např. někdo astmatem a hrozí astmatický záchvat, nechť má s sebou pohotovostní inhalační léky
A nyní již konkrétně k jednotlivým dnům:
 1.7. Průvod- trasa je popsána ve sletovém manuálu. Sraz: 9:00 na Palmovce u synagogy (v sletových úborech!). Odjedeme metrem B na Můstek, kde se bude průvod řadit. Návrat bude cca v 13:30h na Palmovku (plánovaný konec průvodu je v 13h na Staroměstském nám.). S sebou: úbor (na sebe), čepici na hlavu při slunečném počasí. Do malého baťůžku možno vzít pití a svačinu.
3.7. Secvik na secvičné ploše. Sraz v 10:30 na Palmovce u synagogy. Návrat Cca 15:30 (14:30 možno vyzvednout u Centrálního vstupu). S sebou běžný cvičební úbor, čepice, pití, svačina. Doprovod při návratu: Jáchym Kaplan.
 4.7. Secvik na stadionu: sraz 12:00 na Palmovce u synagogy. (Doprovod na cestě na stadion Jáchym Kaplan). Návrat cca 15:45 na Palmovku, případně cca v 16:30 k sokolovně ( plánujeme  po příjezdu společně navštívit výstavu sokolských odznaků v sokolovně- pokud má kdokoliv zájem, může se k nám připojit;(v 15:00 možno vyzvednout u centrálního vstupu). S sebou běžný cvičební úbor, pití.  
 5.7. - Projížděčka II. programu: sraz 7:40 na Palmovce. S sebou běžný i sletový úbor (ještě upřesníme). Vzhledem k tomu, že pak před generální zkouškou je velká časová prodleva ( a většina cvičitelů  má též vlastní vystoupení), žádáme o vyzvednutí syna před centrálním vstupem na Kubánském náměstí (budou tam cca v 10:00- pokud by to pro někoho  nebylo možné, lze se individuálně domluvit – dopravili bychom syna na Palmovku cca do 11h).
 - Generální zkouška II. programu: sraz 13:50 u centrálního vstupu na Kubánském náměstí (opět po individuální domluvě  by byl možný sraz ve 13:00 na Palmovce). Návrat: cca v  15:15 bude možné si kluky vyzvednout u Centrálního vstupu na Kubánském náměstí, případně  cca v 16h přijedou  na Palmovku.  S sebou sletový úbor.
 6.7. - II. program: sraz mezi 13:30 a 13:45 u Centrálního vstupu, případně 12:45 na Palmovce po individuální domluvě; (předpokládáme, že se budete chtít na syna podívat, tak abyste se stihli přesunout ke vstupu pro diváky- cca 10 minut od vstupu pro cvičící)- S sebou sletový cvičební úbor. Návrat: po skončení programu budou kluci k dispozici cca od 16:45 u Centrálního vstupu na Kubánském náměstí.
 - Závěrečný táborák: začne přibližně v 19h (záleží na ukončení programu) na dvoře sokolovny. Zde si u táborového ohně popovídáme o právě skončeném sletu, vyhlásíme soutěž o nejvěrnější docházku a Zimní soutěž a zazpíváme. Přijďte prosím všichni, je hezké společně zakončit celoroční úsilí a sdílet mezi sebou společné zážitky (oficiální program táboráku bude trvat cca 90 min).
 Přejme si úspěšné vyvrcholení celoroční snahy, pěkné počasí a těšme se na ojedinělé zážitky z bohatého sletového programu.
 Vít Jakoubek (732733687), Jan Přibyl (728567291), Tomáš Mach (728873979), Jáchym Kaplan (603932746)

 

Součásti dokumentu:

Informace se týká oddílů: Rodiče s dětmi, Předškolní děti, Mladší žáci, Mladší žákyně
Vložil Vít Jakoubek dne 25.06.2012

(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás