T.J. SOKOL Praha - Libeň

Tělocvičná jednota Sokol Libeň - oddílové příspěvky od ledna 2019
Zenklova 2/37, Praha 8,  tel. 284 825 135,  723 803 442, www.sokol-liben.cz,  email: sokol@sokol-liben.cz
Název oddílu věková kategorie / sál Počet hodin týdně  Příspěvky za pololetí Roční platba
Rodiče a děti dítě + rodič / velký sál + Srncův sál 3 2 100,- -
dítě + rodič / velký sál + Srncův sál 2 1 750,- -
dítě + rodič / velký sál + Srncův sál 1 1 400,- -
permanentka 10 vstupů á 65,-  -   700,- (500+200) + permanentka 750,-
Předškolní děti velký sál + Srncův sál 2 1 500,- -
velký sál +  Srncův sál 1 1 200,- -
Mladší žactvo , Starší žactvo , Dorost velký sál 2 1 100,- -
velký sál 1 850,- -
Aerobik, BOSU, Pilates,           Zdravotní cvičení , PowerJoga dospělí / Srncův sál 1 - 3 1 750,- -
senioři nad 65 let, děti do 18 let / Srncův sál 1 - 3 1 300,- -
permanentka 10 vstupů á 65,- -   500,- + permanentka 750,-
členky oddílu Rodiče a děti 1 viz ***)  
Muži sálová kopaná velký sál 2 1 800,- -
Odbíjena neděle velký sál  2 1 500,- -
Posilovna muži a ženy do 65 let - 2 000,- -
senioři a seniorky nad 65 let - 1 700,- -
permanentka 10 vstupů á 65,- -   500,- + permanentka 650,-
 Věrná garda do 65 let / velký sál 2 1 100,- -
nad 65 let / velký sál 2 800,- -
Stolní tenis nad 18 let (Balustráda) - permanentka -   500,- + permanentka 750,-
Členové turistických oddílů   (Káňata, Jilm, Veverky) cvičící  (platící příspěvky žactva) - zdarma -
necvičící - 500,- -
Cheerleaders děti 5-18let / srncův sál + loď 3 1300 -
dospělí 18 + / srncův sál + loď 3 2200 -
     Smluvní oddíly Odbíjená, Basketbal, Florbal, Historický šerm, Jitřenka -  
Cvičitelé do 18 let a nad 65 let - zdarma 200,-
18 - 65 let - zdarma 500,-
Muži / ženy  (18 - 65 let)                             výše neuvedení                         velký sál 2 1 800,- -
velký sál 1 1 400,- -
ostatní sály 2 1 500,- -
Ostatní děti (do 18 let)                a senioři (nad  65 let)                  výše neuvedení velký sál 2 1 100,- -
velký sál 1 850,- -
ostatní sály 2 900,- -
Přispívající člen     (necvičící) senioři nad 65 let , děti do 18 let -   600,-
ostatní -   950,-
Hostující člen ČOS   - cena dle oddílu  
Šatnová skříňka září - červen -   200,-
Výměna členského průkazu (****) za ztracený nebo poškozený -   30,-
         
         
V měsících červenec-srpen (školní prázdniny) činnost oddílů v sokolovně neprobíhá.  O státních svátcích je sokolovna uzavřena.
         
(*) Roční poplatek platí zájemci o permanentky vždy v lednu, nebo při vstupu do cvičení. Počet permanetek není omezen. Permanentka platí 12 měsíců od vystavení.
(**) Cvičitelé a Přispívající členové platí v lednu na celý kalendářní rok      
(***) Členům oddílu Rodiče a děti platící příspěvky na 2 nebo 3 hodiny týdně je nabízena 1 hod aerobiku týdně zdarma.
(****) Členský průkaz je možné uschovat v matrice.      
         
Před přihlášením do zvoleného oddílu se vždy předem informujte o volné kapacitě a podmínkách oddílu u vedoucího oddílu.
Člen navštěvující více oddílů musí vždy splňovat veškeré podmínky daného oddílu, včetně zaplacených příspěvků.  
Příspěvky, poplatky a další platby jsou nevratné. Ceny v Kč.      
         
Schváleno výborem T.J. Sokol Libeň dne 31.12.2018      
(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás