logo.gif (1880 bytes) 

13. všesokolský slet 2000

Poslední aktualizace 17.7.2000

Nezapomeňte navštívit naši sletovou fotogalerii.

V rámci oslav Praha - evropské město kultury 2000 (národní dny sportu a kultury) uspořádala Česká obec sokolská veřejné vystoupení (slet) na Rošického stadionu v Praze na Strahově ve dnech 1. - 2.7. 2000. Toto vystoupení navazuje na více jak stoletou tradici sokolských sletů (první byl 1882, poslední 1994).

Hlavní sletový program zahrnoval tři veřejná hromadná vystoupení:

1. program - Sobota 1.7.2000 15:00 hod

 • Slavnostní zahájení (836 mužů, tanečnic a žen s praporci)

 • Věrná garda (1728 mužů a žen)

 • Rodiče a děti (676)

 • Sokol na Slovensku - ,, To jsme my '' (432)

 • Mladší žáci (680)

 • Žactvo ČASPV - ,, Na vzduchu '' (1075 žáků a žákyň)

 • Předškolní děti (1230)

 • Muži a ženy ČASPV - ,, Enthusy '' (865)

 • < přestávka >

 • Folklorní soubory - ,, Rozkvetla louka '' (416)

 • Starší žactvo (1920 žáků a žákyň)

 • Ženy - Praporce (864)

 • Mladší žákyně (1692)

 • Muži - ,, Chlapáci '' (1466)

 • Ženy - Bolero a aerobik (2880)

2. program - Národní sletový večer - Sobota 1.7.2000 od 21 hod

 • vybrané ukázky ze sletových skladeb

 • cvičenci z ČOS, ČASPV, ČGF, ČSMG, vysokých škol společně s umělci

 • ukázky atletiky, gymnastických sportů, skokani na trampolínách, sportovní gymnasté na koních, balet .... a mnoho dalšího

3. program - Neděle 2.7.2000 15:00 hod

 • Folklorní soubory - ,, Rozkvetla louka ''

 • Věrná garda

 • Rodiče a děti

 • Sokol na Slovensku - ,, To jsme my ''

 • Mladší žáci

 • Žactvo ČASPV - ,, Na vzduchu ''

 • Předškolní děti

 • Muži a ženy ČOS - ,, Obrazy '' (374)

 • < přestávka >

 • Starší žactvo

 • Ženy - Praporce

 • Mladší žákyně

 • Muži - ,, Chlapáci ''

 • Ženy - Bolero a aerobik

 • Slavnostní závěr sletu (3744 žen a mužů)

V rámci sletu byl též pořádán 2.7.2000 od 10 hod slavnostní sletový průvod Prahou z Václavského náměstí okolo Národního divadla a po nábřeží na Staroměstské náměstí.

Podrobné informace o sletu a dalších doprovodných akcích jsou na www.sokol-cos.cz .

Skladby které se nacvičovaly v TJ Sokol - Libeň:

 1. Rodiče a děti

 2. Předškolní děti

 3. Mladší žákyně

 4. Mladší žáci

 5. Starší žáci a žákyně

 6. Muži a dorostenci

 7. Věrná garda - ženy

 8. Bolero - tanečnice

 9. Praporce

Rodiče a děti
 • celek tvoří 4 páry
 • skládá se z cvičení na značkách s nafukovacími kruhy

 

Předškolní děti
 • různé soutěže a hrátky (jsme myši) pod vedením cvičitelky

 

 

Mladší žákyně
 • gymnastická cvičení se stuhou a na kladinkách

 

Mladší žáci
 • celek tvoří 8 žáků
 • skládá se z cvičení na značkách s tyčemi a z různých závodů

 

Starší žáci a žákyně

 • celek tvoří 8 žáků a 16 žákyň, 2/3 skladby lze nacvičovat odděleně
 • na hudbu skupiny ABBA (instrumentální verze největších hitů)
 • rozdělena na tři části: zahajují žákyně (roztleskávačky), po té nastupují žáci, kteří předvádí cvičení s míči, basketbal, volejbal a fotbal, a po té společný tanec v rytmu rock&roll

 

Muži
 • rychlá skladba na hudbu v rytmu country (instrumentální i zpívané části)

 

Věrná garda - ženy
 • celek tvoří 9 cvičenek
 • bližší informace: Věra Dekastellová v pondělí od 14 hod

 

Ženy - Bolero
 • kombinace tanečních částí (vážná hudba) a moderní hudby (aerobik)
 • skupiny tanečnic a aerobiček

 

 

Ženy - Praporce

 

Veškerý obsah (c) 1999-2001 Vladislav VORÁČ