Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/51345/virtual/www/googlelogin.php:67) in /data/web/virtuals/51345/virtual/www/engine/editace.php on line 823

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/51345/virtual/www/googlelogin.php:67) in /data/web/virtuals/51345/virtual/www/engine/editace.php on line 824
BEGIN:VCALENDAR METHOD:PUBLISH VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT UID:akce2106@sokol-liben.cz SEQUENCE:0 DTSTART;VALUE=DATE:20080418 DTEND;VALUE=DATE:20080421 LOCATION: DTSTAMP:20080418T000000Z DESCRIPTION:Popis akce\: atletika\, gymnastika\, plavání\, kvalifikace na přebor ČOS\n \n \n \n Informace o závodech ve sportovní gymnastice\, atletice\, šplhu a plavání\n \n Vážení rodiče\, váš syn byl zařazen mezi vybrané hochy ( celkem 15 ve čtyřech věkových kategoriích ) pro účast na celopražském přeboru sokolských žáků ve všestrannosti\, který se koná 18.-20.4.2008 - pátek &ndash\; plavání\, sobota &ndash\; gymnastika a šplh\, neděle &ndash\;atletika.\n Stejně jako jiné roky je letos celý závod soustředěn do jediného víkendu &ndash\; věnujte ho synovi\, ať si může zazávodit !!\n Není nutností zúčastnit se všech disciplín ( každá bude mít vlastní výsledky a vyhlášení\, ale nejprestižnější bude titul přeborníka všestrannosti &ndash\; tedy toho\, kdo dosáhne nejlepšího umístění ve všech disciplínách) \, my bychom si to však přáli.\n \n Pilný nácvik pokračuje - starší mohou chodit od pěti\, mladší zůstávat do sedmi !! \n \n Zkusíme si atletiku &ndash\; v běžné hodině ve čtvrtek 17.dubna (boty na ven).\n \n 1) P Á T E K 18.4. 2008 PLAVÁNÍ\n \n Závod se koná v bazénu Tyršova domu\, P-1\, Újezd 450 (vchod ze Všehrdovy ulice).\n Mladší plavou 25\, starší 50\, dorostenci a muži 100 metrů.\n Sraz - mladších v 15:15 na Palmovce u synagogy (prezence do 16:00\, závod od 16:30) \n - starších v 16:15 na Palmovce u synagogy (prezence do 17:00\, závod od 17:30) \n Návrat - mladší okolo 18:30\, starší cca 19:30 na Palmovku.\n S sebou : sokolskou legitku (známka na rok 2008\, fotografie\, podpis člena)\, průkaz zdravotní pojišťovny\, plavky\, \n mýdlo\, ručník\, 2 přestupní lístky MHD nebo tramvajenka. Startovné (50\,-Kč/osoba) hradí jednota. \n (závod dorostu od 18:00\, prezence do 17:30 \, závod mužů od 18:30 \, prezence do 18:00)\n !Podmínkou účasti je schopnost uplavat minimálně danou trať dle kategorie!\n \n 2) S O B O T A 19.4. 2008 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA A ŠPLH\n \n Závod se koná v tělocvičně Sokola Pražského \, P-2 \, Žitná 42\n Mladší &ndash\; akrobacie\, kruhy\, přeskok\, hrazda + šplh na tyči \, Starší &ndash\; navíc bradla a šplhají na laně\n Sraz - starší v 7:45 na Palmovce u synagogy (prezence do 8:30\, závod od 9:00) \n - mladší v 8:45 na Palmovce u synagogy (prezence do 9:30\, závod od 10:00) \n Návrat - starších okolo 12:00 zpět na Palmovku\n - mladších okolo 13:00 zpět na Palmovku\n S sebou : běžný cvičební úbor (modré trenky\, bílé tričko se znakem\, bílé ponožky\, lehké cvičky)\, svačina\,\n sokolská legitka (známka na rok 2008\, fotografie\, ...)\, průkaz zdravotní pojišťovny\, 2 přestupní lístky\n MHD nebo tramvajenka. Startovné (50\,-Kč/osoba) hradí jednota. \n (Závod dorostenců a mužů je v jiném termínu &ndash\; 18.5.2008 společně s PSSPV)\n \n 3) N E D Ě L E 20.4. 2008 ATLETIKA\n \n Závod se koná na hřišti ZŠ Campanus\, P4\n Disciplíny : skok daleký\, sprint (mladší 50m\, starší 60m)\, hod krikeťákem\, delší běh (mladší 300m\, starší 800m)\n Sraz - starší III v 7:45 na Palmovce u synagogy (prezence do 8:30 závod od 9:00)\n - starší IV v 10:45 na Palmovce u synagogy (prezence do 11:30 závod od 12:00) \n - mladší v 9:00 na Palmovce u synagogy (prezence I\, II\, do 10:00 závod I\, II. od 10:30)\n Návrat - starší okolo III 12:00 na Palmovku\n - starší okolo IV 15:00 na Palmovku\n - mladší okolo 13:30 na Palmovku\n S sebou : běžný cvičební úbor (modré trenky\, bílé tričko se znakem\, bílé ponožky\, boty na hřiště)\, svačina\,\n sokolská legitka (známka na rok 2008\, fotografie\, ...)\, průkaz zdravotní pojišťovny\, 2 přestupní lístky\n MHD nebo tramvajenka. Startovné (50\,-Kč/osoba) hradí jednota.\n (závod dorostu a mužů od 17:00 &ndash\; sprint 100 m\, skok daleký\, vrh koulí\, běh 1500m - prezence do 16:30)\n \n POZOR: S ohledem na těžko odhadnutelné návraty prosíme o to\, aby kluci s sebou měli po všechny tři dny kartičku\, kde bude napsáno\, smí-li jít z Palmovky sami domů nebo musí čekat na rodiče a telefonní číslo &ndash\; na to bychom dali těm rodičům\, kteří si pro syna dojdou\, vědět případnou změnu času návratu. Děkujeme.\n !Za zdravotní stav závodníků odpovídají rodiče!\n \n ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n Mladší I. : Patrik Hofmann\, Jan Klíma\, Karel Franěk\, Dan Unzeitig\, David Králík\, Petr Jeřábek\, Jiří Pavlíček\, Martin Klíma\,\n (Jakub Veselý\, Vojtěch Blahůnek). \n Mladší II. : Oldřich Neumann\, Ondřej Dvořák\, Michal Karas\, Tomáš Bohm.\n \n Starší III. : David Šrámek\, Adam Trnka\, (Jakub Novák)\n \n Starší IV.: Martin Šrámek\, Jan Trnka\, Tomáš Krňávek (Jan Pavlíček)\n \n Dorostenci (plav.+atl.) : Marek Šťovíček\, Michal Přibyl\, Filip Benedikt\, Josef Kubišta\, Marek Vácha\, František Juhász\n Muži: (plav.+atl.): J.Přech\, J.Kudroň\, M.Seifert\, T.Novák\, J.Novák\, V+P.Voráč\n \n 10.4.2008 S díky Martin Seifert 608501849\n \n \n SUMMARY:Závody všestrannosti - Přebor Prahy END:VEVENT END:VCALENDAR