Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/51345/virtual/www/googlelogin.php:67) in /data/web/virtuals/51345/virtual/www/engine/editace.php on line 823

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/51345/virtual/www/googlelogin.php:67) in /data/web/virtuals/51345/virtual/www/engine/editace.php on line 824
BEGIN:VCALENDAR METHOD:PUBLISH VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT UID:akce2132@sokol-liben.cz SEQUENCE:0 DTSTART;VALUE=DATE:20090424 DTEND;VALUE=DATE:20090427 LOCATION: DTSTAMP:20090424T000000Z DESCRIPTION:Popis akce\: atletika\, gymnastika\, plavání\, kvalifikace na přebor ČOS\n\n \n \n \n \n \n Sokolská župa Jana Podlipného\n \n Soutěž sokolské všestrannosti pro rok 2009\n PRAHA\n \n Závody se uskuteční ve třech po sobě jdoucích dnech (pátek\, sobota\, neděle).\n \n Pátek 24. dubna Plavání Tyršův dům bazén příloha č. l\n \n Sobota 25. dubna Atletika ZŠ Campanus Praha 4 příloha č.2\n \n Neděle 26. dubna Gymnastika\, šplh Sokol Vinohrady &ndash\; dívky příloha č.3\n Sokol Libeň &ndash\; chlapci příloha č.3\n \n Základní předpis \n Závody jsou určeny členům oddílům sokolské všestrannosti pražských jednot.\n Závodník nesmí být registrován a účastnit se závodů příslušného sportovního svazu. Absolvování celé soutěže je povinné pro závodníky postupující do přeboru ČOS.\n \n Startovné : 50 Kč za závodníka / l závod. Při absolvování závodu v plavání i atletice (oba) je závodník osvobozen od startovného v gymnastice.\n Startovné se hradí při prezenci. Sportovně technické zabezpečení hradí pražské župy\, účastníci startují na náklady vysílající T.J. nebo si hradí sami.\n Závodníci se u prezence prokáží platným průkazem ČOS (členskou známku pro rok 2009\, datum narození\, fotografie a podpis) a průkazem zdravotní pojišťovny. Pokud nebude tento bod splněn nebude závodník přijat do soutěže.\n Ubytování ani stravování závodníků pořadatel nehradí.\n Za zdravotní stav nezletilých odpovídají rodiče\, dospělí závodníci se účastní na vlastní odpovědnost.\n \n Kategorie\n Mladší žáci a žákyně I. rok nar. 2000 - 2002\n Mladší žáci a žákyně II. 1998 - 1999\n Starší žáci a žákyně III. 1996 - 1997\n Starší žáci a žákyně IV. 1994 - 1995\n Dorostenci a dorostenky 1991 - 1993\n Muži a ženy 1990 a starší\n \n \n ROZPIS A FORMULÁŘ JE KE STAŽENÍ NA http://www.sokol.cz/\n \n V Praze dne 10.3. 2009 \n \n Sokolská župa Jana Podlipného\n \n Sokolská všestrannost &ndash\; Plavání Příloha č. l\n \n Termín : pátek 24. dubna 2009\n Místo : bazén Tyršova domu\, Újezd 450\, Praha l\, vchod z Všehrdovy ulice\n Spojení : tram. 6\,9\,12\,20\,22\, zastávky Hellichova a Újezd\, dále do ulice Všehrdova \n a přes nádvoří Tyršova domu do zadní vrátnice\n \n Discipíny :\n Mladší žáci a žákyně I. 25 metrů\n Mladší žáci a žákyně II. 25 metrů\n Starší žáci a žákyně III. 50 metrů\n Starší žáci a žákyně IV. 50 metrů\n Dorostenci a dorostenky 100 metrů\n Muži a ženy 100 metrů\n \n Předběžný časový harmonogram začátku závodu:\n Porada rozhodčích 16.00 hod.\n Mladší žáci a žákyně I. a II. 16.30 hod.\n Starší žáci a žákyně III. a IV. 17.30 hod.\n Dorostenci a dorostenky 18.00 hod.\n Muži a ženy 18.30 hod.\n \n Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.\n \n Přihlášky je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do pátku 10. dubna 2009 na adresu : prsoz@seznam.cz Pořadatel si vyhrazuje právo na základě došlých přihlášek posunout začátek závodu\, vedoucí bude informován na email ze kterého se přihlásil.\n \n Přihláška musí obsahovat jméno\, příjmení\, datum narození\, župu\, jednotu a kategorii.\n U žákovských kategorií jméno vedoucího a telefon. Registrovány budou pouze přihlášky se všemi požadovanými údaji\, došlé do stanoveného termínu.\n Závodníci po prezenci a zaplacení startovného na pokyn pořadatelů přejdou do šaten (sami do šaten nenastupují!) Rovněž na pokyny pořadatelů přejdou po umytí a osprchování k bazénu. Po rozplavání budou zařazeni do jednotlivých rozplaveb. Po ukončení rozplaveb své kategorie vyčkají závodníci v určeném prostoru na vyhlášení výsledků (cca 20 min. po skončení závodu kategorie).\n Doprovod dětí (rodiče) nemá přístup ani do vstupu recepce bazénu. (omezená kapacita zařízení)\n \n Technický předpis :\n Plavecký způsob se nesmí během závodu měnit (výjimka je u kategorie ml. žactvo I.).\n Start - skokem ze startovního bloku\, nebo odrazem od stěny bazénu. (výjimka je pouze u kategorie ml.žactvo I. - bude povolen opakovaný start).\n Obrátka - dotek obrátkové stěny jakoukoliv částí těla\n Oblečení - plavky (nezapomenout ručník\, mýdlo a pantofle na přechod ze šatny do bazénu)\n \n \n \n \n Sokolská župa Jana Podlipného\n \n \n Sokolská všestrannost &ndash\; Atletika Příloha č. 2\n \n Termín : sobota 25. dubna 2009\n Místo : Základní škola Campanus\, Praha 4\n Spojení : metro C stanice Chodov\, ulicí Roztylská (cca 500m) u modrých komínů\n doprava do ul. Jarníkova po 300 m vlevo ul. Hroncova\, vstup do areálu \n služebním vchodem\, ne z Jírovcova nám.!!\n \n Disciplíny : \n Mladší žáci a žákyně I. skok daleký - odraz z pásma\, hod kriketovým míčkem\, \n běh 50 m a střední trať 300 m\n Mladší žáci a žákyně II. skok daleký\, hod kriket. míčkem\, běh na 50 m a střední trať 300m\n Starší žákyně III.\, IV. skok daleký\, hod kriket. míčkem\, běh na 60 m a střední trať 600m\n Starší žáci III.\, IV. skok daleký\, hod kriket. míčkem\, běh na 60 m a střední trať 800m\n Dorostenky a ženy skok daleký\, vrh koulí (dor.3 kg\, ženy 4 kg)\, běh na 100 a 800m\n Dorostenci a muži skok daleký\, vrh koulí (dor.5kg\, muži 7\,26 kg)\, běh 100 a 1 500m\n Hřiště má tartanový povrch\, jsou povoleny tretry s hřebíky pro tartan max. 6 mm !\n \n Časový harmonogram :\n 8.30 hod. porada rozhodčích (u prezence bude upřesněno místo)\n 9.00 hod. starší žáci III. a st.žákyně III. (konec prezence v 8.30 hod. !)\n 10.30 hod. ml. žáci I. a ml.žáci II (konec prezence v 10.00 hod. !)\n 12.00 hod. st.žákyně IV a st.žáci IV (konec prezence v 11.30 hod. !)\n 13.00 hod. ml. žákyně I. (konec prezence ve 12.30 hod. !)\n 15.00 hod. ml. žákyně II ( konec prezence v 14.30 hod. !)\n prosíme o dodržení časových rozpisů zejména této kategorie\, \n která je jednou z nejpočetnějších\n 17.00 hod. dorostenci\, dorostenky\, muži\, ženy (konec prezence v 16.30 hod. !)\n \n \n Zahájení závodu vždy organizovaným nástupem.\n Ukončení prezence závodníků příslušné kategorie je vždy 30 minut před zahájením závodu v příslušné kategorii. Prosíme proto o včasnou prezenci dle rozpisu !\n \n \n Přihlášky závodníků + vyplněnou přihlášku rozhodčích a pomahatelů (počet rozhodčích dle počtu závodníků) je nutné zaslat na vzorových formulářích nejpozději do pátku 10. dubna 2009 na adresu : prsoz@seznam.cz Pořadatel si vyhrazuje právo na základě došlých přihlášek posunout začátek závodu.\n \n \n Přihláška závodníků musí obsahovat jméno\, příjmení\, datum narození\, župu\, jednotu\, kategorii a jméno vedoucího závodníků s kontaktem &ndash\; telefon\, mobil\, e-mailovou adresu.\n Přihláška rozhodčích a pomahatelů musí obsahovat jméno\, příjmení\, rok narození a kontakt &ndash\; telefon\, mobil\, e-mailovou adresu.\n Každá jednota pošle na začatých 10 závodníků 1 organizátora = rozhodčího nebo pomahatele.\n Bez těchto organizátorů nebude přihláška závodníků přijata.\n \n Rozhodčím a organizátorům je doporučeno teplé oblečení\, pláštěnka a další vybavení pro mnohahodinový pobyt na jarním počasí. To samé doporučujeme i všem závodníkům a vedoucím závodníků toto zkontrolovat. \n Skupiny žactva musí mít vedoucího (ve sportovním úboru a obutí) pro každou věkovou kategorii. Vedoucí zodpovídají za skupinu po celou dobu závodů. Na oblečení musí být umístěna sokolská symbolika. \n \n Po loňských zkušenostech budou pečlivě kontrolovány tretry! V atletickém areálu ZŠ Campanus není přípustné používat tretry s hřeby delšími než 6 mm ! Při zjištění delších hřebů bude závodník diskvalifikován. Tretry s 9 mm hřeby není možné při tomto atletickém závodu použít! (je to podmínka pronajímatele atletického hřiště).\n \n \n \n \n \n Sokolská župa Jana Podlipného\n \n Sokolská všestrannost &ndash\; Gymnastika\, šplh Příloha č. 3\n \n Termín : neděle 26. dubna 2009\n Místo : žáci - T.J. Sokol Libeň\,Zenklova 37\, Praha 8 &ndash\; Libeň \n žákyně - T.J. Sokol Královské Vinohrady\, Polská 1\, Praha 2\n dorost a dospělí - společně s PSSPV &ndash\; 15.května 2009 &ndash\; praha@caspv.cz\n Discipíny : \n Žákyně I akrobacie\, přeskok\, lavička\, hrazda\, šplh tyč 3 m s přírazem\n Žákyně II akrobacie\, přeskok\, nízká kladina\, hrazda\, šplh tyč 4\,5 m s přírazem\n Žákyně III\, IV akrobacie\, přeskok (kůň)\, kladina\, hrazda\, šplh tyč 4\,5 m s přírazem\n Žáci I. akrobacie\, přeskok\, kruhy\, hrazda\, šplh tyč 3 m s přírazem\n Žáci II. akrobacie\, přeskok\, kruhy\, hrazda\, šplh tyč 4\,5 m s přírazem\n Žáci III.\, IV. akrobacie\, přeskok\, kruhy\, hrazda\, bradla\, šplh lano 4\,5 m s přírazem\n Soutěží se podle závodních sestav sportovní gymnastiky platných od l. 9. 2002 včetně\n dodatků planých od 1.9. 2005\, vydáno ČOS. V roce 2008/2009 cvičí žákyně sestavy A.\n \n Časový harmonogram žákyně:\n 8.30 hod. porada rozhodčích \n 9.00 hod. mladší žákyně I.\n 11.00 hod. mladší žákyně II.\n 13.30 hod. starší žákyně III. + IV. \n Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.\n \n Časový harmonogram žáci: \n 8.30 hod. porada rozhodčích \n 9.00 hod. starší žáci III. a IV.\n 10.00 hod. mladší žáci I. a II.\n Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.\n \n Přihlášky je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do pátku 10. dubna 2009 na adresu : prsoz@seznam.cz Pořadatel si vyhrazuje právo na základě došlých přihlášek posunout začátek závodu\, vedoucí bude informován na email ze kterého se přihlásil.\n Přihláška musí obsahovat celé křestní jméno\, příjmení\, datum narození\, župu\, jednotu\, příslušnou kategorii\, vedoucího družstva s telefonem a kontakty na delegované rozhodčí.\n U každého rozhodčího uvete\, kterou disciplinu by chtěl rozhodovat a disciplinu náhradní.\n Úbor rozhodčích &ndash\; bílá halenka\, tričko či košile a tmavá sukně či kalhoty.\n Vedoucí družstev žáků uvedou na soupiskách před závodem u jmen závodníků stupeň obtížnosti cvičení sestavy. Pokud nebude uvedeno jinak\, bude vrchní rozhodčí předpokládat\, že závodník cvičí sestavu nejvyšší obtížnosti.\n Družstvo musí mít jednotné oblečení\, žákyně trikot\, jsou povoleny legíny max. do půlky stehen.Naoblečení musí být umístěna sokolská symbolika.\n Vstup na cvičební plochu je dovolen jen závodníkům a jednomu vedoucímu družstva!!!\n Družstva musí mít vedoucího v cvičebním úboru\, který za závodníky zodpovídá po celý závod.\n Hlavní rozhodčí žáci : Slávek Povondra žákyně : Iva Pízová\n \n \n \n \n Dagmar Fischerová v.r. Petr Čižkovský v.r.\n náčelnice župy J. Podlipného náčelník župy J Podlipného\n \n\n SUMMARY:Závody všestrannosti - Přebor Prahy END:VEVENT END:VCALENDAR