Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/51345/virtual/www/googlelogin.php:67) in /data/web/virtuals/51345/virtual/www/engine/editace.php on line 823

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/51345/virtual/www/googlelogin.php:67) in /data/web/virtuals/51345/virtual/www/engine/editace.php on line 824
BEGIN:VCALENDAR METHOD:PUBLISH VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT UID:akce2184@sokol-liben.cz SEQUENCE:0 DTSTART;VALUE=DATE:20110415 DTEND;VALUE=DATE:20110418 LOCATION:Praha DTSTAMP:20110406T000000Z DESCRIPTION:Popis akce\: kvalifikace na přebor ČOS\, pátek: plavání\, sobota: atletika\, neděle gymnastika\n\n \n \n \n \n \n Soutěž sokolské všestrannosti \n \n pro rok 2011 - PRAHA\n \n \n \n Závody se uskuteční ve třech po sobě jdoucích dnech (pátek\, sobota\, neděle)\n \n \n \n pátek 15. dubna plavání Tyršův dům - bazén příloha č. l\n \n sobota 16. dubna atletika ZŠ Campanus - Praha 4 příloha č. 2 \n \n neděle 17. dubna gymnastika\, šplh Sokol Praha Vršovice příloha č. 3\n \n ! Informační dopis pro rodiče najdete v příloze na této stránce ! \n \n \n \n Základní předpis\n \n Závody jsou určeny členům oddílů sokolské všestrannosti župy Jana Podlipného. Závodník nesmí být registrován a účastnit se závodů příslušného sportovního svazu. Absolvování celé soutěže je povinné pro závodníky postupující do přeboru ČOS.\n \n \n \n Startovné: 50 Kč za závodníka / l závod &ndash\; hradí se při prezenci.\n \n Sportovně technické zabezpečení hradí župa\, účastníci startují na náklady vysílající T.J. nebo si hradí sami. Ubytování ani stravování závodníků pořadatel nehradí.\n \n \n \n Závodníci se u prezence prokáží platným průkazem ČOS (členská známka na rok 2011 + datum narození\, fotografie a podpis) a průkazem zdravotní pojišťovny (stačí i kopie). Pokud nebudou tyto body splněny nebude závodník přijat do soutěže.\n \n Za zdravotní stav nezletilých odpovídají rodiče\, dospělí závodníci se účastní na vlastní odpovědnost. Všichni členové ČOS\, jsou pojištěni v rámci pojištění ČOS (úrazové pojištění).\n \n \n \n Kategorie\n \n mladší žáci a žákyně I. rok nar. 2002 - 2004\n \n mladší žáci a žákyně II. 2000 - 2001\n \n starší žáci a žákyně III. 1998 - 1999\n \n starší žáci a žákyně IV. 1996 - 1997\n \n dorostenci a dorostenky 1993 - 1995\n \n muži a ženy 1992 a starší\n \n \n \n ROZPIS JE KE STAŽENÍ NA http://www.sokol.cz/\n \n \n \n V Praze dne 10. 3. 2011\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Sokolská všestrannost &ndash\; plavání příloha č. l\n \n \n \n Termín : pátek 15. dubna 2011\n \n Místo : bazén Tyršova domu\, Újezd 450\, Praha l\, vchod z Všehrdovy ulice\n \n Spojení : tram. 6\, 9\, 12\, 20\, 22\, zastávky Hellichova a Újezd\, dále do ulice Všehrdova \n \n a přes nádvoří Tyršova domu \n \n \n \n Disciplíny :\n \n mladší žáci a žákyně I. 25 metrů\n \n mladší žáci a žákyně II. 25 metrů\n \n starší žáci a žákyně III. 50 metrů\n \n starší žáci a žákyně IV. 50 metrů\n \n dorostenci a dorostenky 100 metrů\n \n muži a ženy 100 metrů\n \n \n \n Předběžný časový harmonogram začátku závodu :\n \n porada rozhodčích 16.00 hod.\n \n mladší žáci a žákyně I. a II. 16.30 hod.\n \n starší žáci a žákyně III. a IV. 17.30 hod.\n \n dorostenci a dorostenky 18.00 hod.\n \n muži a ženy 18.30 hod.\n \n \n \n Prezence závodníků končí vždy 30 minutpřed zahájením závodu v dané kategorii.\n \n \n \n Přihlášky je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do úterý 5. dubna 2011 na adresu: prsoz@seznam.cz Pořadatel si vyhrazuje právo - na základě došlých přihlášek posunout začátek závodu. Vedoucí bude informován na email\, ze kterého se přihlásil.\n \n \n \n Přihláška musí obsahovat jméno\, příjmení\, datum narození\, župu\, jednotu a kategorii.\n \n U žákovských kategorií jméno vedoucího a telefon. Registrovány budou pouze přihlášky se všemi požadovanými údaji\, došlé do stanoveného termínu.\n \n Závodníci po prezenci a zaplacení startovného přejdou do šaten (sami do šaten nenastupují!) na pokyn pořadatelů. Rovněž na pokyny pořadatelů přejdou po umytí a osprchování - k bazénu. Po rozplavání budou zařazeni do jednotlivých rozplaveb. Po ukončení rozplaveb své kategorie vyčkají závodníci v určeném prostoru na vyhlášení výsledků (cca 20 min. po skončení závodu kategorie).\n \n Doprovod dětí (rodiče) nemá přístup ani do vstupu recepce bazénu. (Omezená kapacita zařízení).\n \n \n \n Technický předpis :\n \n plavecký způsob se nesmí během závodu měnit (výjimka je u kategorie ml. žactvo I.)\n \n start - skokem ze startovního bloku\, nebo odrazem od stěny bazénu. (výjimka je pouze u kategorie ml.žactvo I. - bude povolen opakovaný start)\n \n obrátka - dotek obrátkové stěny jakoukoliv částí těla\n \n oblečení - plavky (nezapomenout ručník\, mýdlo a pantofle na přechod ze šatny do bazénu).\n \n \n \n Sokolská všestrannost &ndash\; atletika příloha č. 2\n \n \n \n Termín : sobota 16. dubna 2011\n \n Místo : Základní škola Campanus\, Praha 4\n \n Spojení : metro C stanice Chodov\, ulicí Roztylská (cca 500m) u modrých komínů\n \n doprava do ul. Jarníkova po 300 m vlevo ul. Hroncova\, vstup do areálu \n \n služebním vchodem\,ne z Jírovcova nám.!!\n \n \n \n Disciplíny :\n \n mladší žáci a žákyně I. skok daleký - odraz z pásma\, hod kriketovým míčkem\, \n \n běh 50 m a střední trať 300 m\n \n mladší žáci a žákyně II. skok daleký\, hod kriket. míčkem\, běh na 50 m a střední trať 300m\n \n starší žákyně III.\, IV. skok daleký\, hod kriket. míčkem\, běh na 60 m a střední trať 600m\n \n starší žáci III.\, IV. skok daleký\, hod kriket. míčkem\, běh na 60 m a střední trať 800m\n \n dorostenky a ženy skok daleký\, vrh koulí (dor.3 kg\, ženy 4 kg)\, běh na 100 a 800m\n \n dorostenci a muži skok daleký\, vrh koulí (dor.5 kg\, muži 7\,26 kg)\, běh 100 a 1 500m\n \n \n \n Hřiště má tartanový povrch\, jsou povoleny tretry s hřebíky pro tartan max. 6 mm !\n \n \n \n Časový harmonogram :\n \n 8.30 hod. porada rozhodčích (u prezence bude upřesněno místo)\n \n 9.00 hod. starší žáci III. a st.žákyně III. (konec prezence v 8.30 hod. !)\n \n 10.30 hod. ml. žáci I. a ml.žáci II (konec prezence v 10.00 hod. !)\n \n 12.00 hod. st.žákyně IV a st.žáci IV (konec prezence v 11.30 hod. !)\n \n 13.00 hod. ml. žákyně I. (konec prezence ve 12.30 hod. !)\n \n 15.00 hod. ml. žákyně II ( konec prezence v 14.30 hod. !)\n \n prosíme o dodržení časových rozpisů zejména \n \n této kategorie\, která je jednou z nejpočetnějších\n \n 17.00 hod. dorostenci\, dorostenky\, muži\, ženy (konec prezence 16.30 hod.!)\n \n \n \n Zahájení závodu organizovaným nástupem. Ukončení prezence závodníků příslušné kategorie je vždy 30 minut před zahájením závodu v příslušné kategorii. Prosíme proto o včasnou prezenci dle rozpisu !\n \n \n \n Přihlášky závodníků + vyplněnou přihlášku rozhodčích a pomahatelů (počet rozhodčích dle počtu závodníků) je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do úterý 5. dubna 2011 na adresu : prsoz@seznam.cz Pořadatel si vyhrazuje právo - na základě došlých přihlášek posunout začátek závodu. \n \n \n \n Přihláška závodníkůmusí obsahovat jméno\, příjmení\, datum narození\, župu\, jednotu\, kategorii a jméno vedoucího závodníků s kontaktem &ndash\; telefon\, mobil\, e-mailovou adresu. \n \n Přihláška rozhodčích a pomahatelůmusí obsahovat jméno\, příjmení\, rok narození a kontakt &ndash\; telefon\, mobil\, e-mailovou adresu.\n \n \n \n Každá jednota pošle na začatých 10 závodníků 1 organizátora = rozhodčího nebo pomahatele.\n \n Bez těchto organizátorů nebude přihláška závodníků přijata.\n \n \n \n \n \n Rozhodčím a organizátorům je doporučeno teplé oblečení\, pláštěnka a další vybavení pro mnohahodinový pobyt na jarním počasí. To samé doporučujeme i všem závodníkům a vedoucím závodníků toto zkontrolovat. Skupiny žactva musí mít vedoucího (ve sportovním úboru a obutí) pro každou věkovou kategorii. Vedoucí zodpovídají za skupinu po celou dobu závodů. Na oblečení musí být umístěna sokolská symbolika. \n \n \n \n V atletickém areálu ZŠ Campanus není přípustné používat tretry s hřeby delšími než 6 mm ! Při zjištění delších hřebů bude závodník diskvalifikován. Tretry s 9 mm hřeby není možné při tomto atletickém závodu použít! (je to podmínka pronajímatele atletického hřiště) !\n \n \n \n UPOZORŇUJEME ZÁVODNÍKY\, RODIČE A DOPROVOD\, že u všech závodů je možný časový posun (skluz) &ndash\; prosíme ale o dodržování času prezence. Děkujeme.\n \n \n \n \n \n \n \n Sokolská všestrannost &ndash\; gymnastika\, šplh příloha č. 3\n \n \n \n Termín: neděle 17. dubna 2011\n \n Místo: T.J. Sokol Praha Vršovice\, Sportovní 1\, Praha 10\n \n \n \n Kategorie dorost a dospělí- společně s PSSPV &ndash\; pátek 20.května 2011 &ndash\; praha@caspv.cz\n \n \n \n Discipíny :\n \n žákyně I. akrobacie\, přeskok\, lavička\, hrazda\, šplh tyč 3 m s přírazem\n \n žákyně II. akrobacie\, přeskok\, nízká kladina\, hrazda\, šplh tyč 4\,5 m s přírazem\n \n žákyně III.\, IV. akrobacie\, přeskok (kůň)\, kladina\, hrazda\, šplh tyč 4\,5 m s přírazem\n \n žáci I. akrobacie\, přeskok\, kruhy\, hrazda\, šplh tyč 3 m s přírazem\n \n žáci II. akrobacie\, přeskok\, kruhy\, hrazda\, šplh tyč 4\,5 m s přírazem\n \n žáci III.\, IV. akrobacie\, přeskok\, kruhy\, hrazda\, bradla\, šplh lano 4\,5 m s přírazem\n \n \n \n Ženské složky soutěží podle Závodních sestav SG\, platných od 1.9.2010. Mužské složky soutěží podle Závodních sestav SG\, platných od 1.9.2002\, dle Změn závodních sestav SG\, platných od 1.9.2005 a dle Druhých změn závodních sestav SG\, platných od 1.9.2010.\n \n \n \n Hlavní rozhodčí žáci: Slávek Povondra žákyně: Iva Pízová\n \n \n \n Časový harmonogram žákyně :\n \n 8.30 hod. porada rozhodčích \n \n 9.00 hod. mladší žákyně I.\n \n 11.00 hod. mladší žákyně II.\n \n 13.30 hod. starší žákyně III. + IV. \n \n Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.\n \n Žákyně všech kategorií odevzdají podepsanou nahrávku CD s hudebním doprovodem (audio CD &ndash\; ne mp3) - audiokazety nejsou akceptovány!!!\n \n \n \n Časový harmonogram žáci : \n \n 8.30 hod. porada rozhodčích \n \n 9.00 hod. starší žáci III. a IV.\n \n 10.00 hod. mladší žáci I. a II.\n \n Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.\n \n \n \n Přihlášky je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do úterý 5. dubna 2011 na adresu: prsoz@seznam.cz . Pořadatel si vyhrazuje právo - na základě došlých přihlášek - posunout začátek závodu. Vedoucí bude informován na email\, ze kterého se přihlásil.\n \n \n \n Přihláška musí obsahovat jméno\, příjmení\, datum narození\, župu\, jednotu\, příslušnou kategorii\, vedoucího družstva s telefonem a kontakty na delegované rozhodčí.\n \n U každého rozhodčího uvete\, kterou disciplinu by chtěl rozhodovat a disciplinu náhradní.\n \n Úbor rozhodčích &ndash\; bílá halenka\, tričko či košile a tmavá sukně či kalhoty.\n \n Vedoucí žáků uvedou před závodem u jmen závodníků stupeň obtížnosti cvičební sestavy. Pokud nebude uvedeno jinak bude vrchní rozhodčí předpokládat\, že závodník cvičí sestavu nejvyšší obtížnosti.\n \n Družstvo musí mít jednotné oblečení\, žákyně trikot\, jsou povoleny legíny max. do půlky stehen.Na oblečení musí být umístěna sokolská symbolika.\n \n \n \n Vstup na cvičební plochu je dovolen jen závodníkům a jednomu vedoucímu družstva!!!\n \n Družstva musí mít vedoucího (ve cvičebním úboru)\, který za závodníky zodpovídá po celý závod.\n \n \n \n Na sportovní výkony se těší\n \n \n \n Dagmar Fisherová v.r. Petr Čížkovský v.r. \n \n náčelnice Sokolské župy J. Podlipného náčelník Sokolské župy J. Podlipného \n \n \n \n\n\n SUMMARY:Závody všestrannosti žactvo\, dorost a dospělí END:VEVENT END:VCALENDAR