T.G.Masaryk :    POPRÁZDNINOVÝ DOPIS RODIČŮM    Terentius : „ I ta nejsnadnější

„ Chtít je práce,                     program JILMU na září – prosinec 2005                     věc se ti bude zdát obtížnou,

 

vůle bolí “                                                                                                                                             budeš-li ji dělat nerad “

Vážení rodiče,

stejně jako jiné roky Vám v dostatečném předstihu předkládáme program oddílu a doufáme, že si rodinný program upravíte tak, aby se syn mohl VŠECH našich akcí se zaujetím a díky Vaší podpoře i pravidelně účastnit – zde chceme poprosit o zlepšení docházky na výpravy (schůzky jsou totiž již několik let téměř 100%, což se právě o výpravách říci nedá). Schůzky jsou přípravou na výpravy a výpravy základem pro tábor, který je (pokud dotyčný nebere všední činnosti - jako je mytí nádobí, příprava dřeva, úklid apod. – jako nepřekonatelný problém a je z výprav zvyklý ujít pár kilometrů, dobře si zabalit a postarat se sám o sebe ) tou nejúžasnější věcí z programu za celý rok. Do přípravy veškerého programu vkládáme opravdu hodně času a každá neúčast pak, nás vedoucí, ale i ostatní členy oddílu, mrzí.   Díky.

Jaký byl 24. jilmácký tábor ? Určitě se nijak výrazně nelišil od těch předchozích. Družiny měly pravidelné služby, probíhala táborová hra Ulukitkan, ve které jsme se v 11 úsecích přenesli do divokých sibiřských pohoří Džugžur a Džugdyr, kde jsme s evenckým stařešinou Ulukitkanem prožívali jeho strasti i radosti kočovného života, hrála se oddílová i členská ruleta, probíhaly mače, zábavná klání Gagagy, různé další hry, kluci lovili 8 bobříků , zpívali jsme v jídelně, v týpku i u táboráku, byli jsme na třech výpravách : 1) Předhradí, Pivnická rokle, Nové Hrady, Vysoké Mýto, Luže, Košumberk – 29km , 2) “48“  - Borová, Vopařilova jedle, Telecí – lípa s obvodem kmene 12 metrů !!, Svitavy, Olomouc, údolí Špraňku, Javoříčské jeskyně, Bouzov, Arboretum v Bílé Lhotě, Mladečské jeskyně, Litovel – 66,6 km , 3) Raná, Mrákotín, Ležáky, Podskala, Skuteč – 21 km. Počasí letos opravdu nepřálo – z 24 dní 16 pršelo ( a že to někdy byly vytrvalé srážky – i 18 hodin v kuse), ale vše se zvládlo (pravda určitá část v bahně) a nikdo ani nenastydl, ač jsme se každý den koupali a v tom nečase i pracovali (jíst chce každý a dřevo se samo nenanosí, voda nepřiveze a nádobí neumyje). Dokonce i společná část s Káňaty ( po 15 letech ) se přežila bez větších problémů a oddíly si i vzájemně vypomáhaly.

Z 18 účastníků tábora (12 kluků a 6 vedoucí) doufejme nikdo oddíl neopustí a navíc věříme v příliv kluků z Káňat (ročník 1994 a 1995), takže po letech bychom se mohli dostat na 15 až 18 členů, pro které je připravena celoroční hra Za modrou orchidejí podle stejnojmenné knihy Vojtěcha Lva o životě českého botanika, cestovatele a vynálezce Benedikta Roezla. Těšíme se na všechny - i nekáněcí - nováčky.

Finančně letos tábor dopadl dobře ( i díky společnému hospodaření Jilmu s Káňaty a táborníky ze Sokola Zlíchov) –zbylo 6 500,- Kč. Jenže doprava věcí z Velhartic stála 7 000,- a uskladnění věcí v Pokřikově do příštího tábora další 3 000,- (poprvé za 24 let jsme museli zaplatit – je to tím, že majitel táborové louky nežije v místě a věci tak máme u „cizích“ lidí). Takže vlastně je dluh 3 500,- Kč – ale loni jsme pilně brigádničili, protože jsme s těmito výdaji počítali, takže to zaplatíme z oddílové pokladny a ještě nám v ní něco zbude.                     K táboru se ještě patří poděkovat těm rodičům, kteří pomohli s odvozem věcí na tábor či zpět do Prahy

 

A co chystáme pro podzim  roku  2005 ?

 

I. Cvičení v Sokole – Út, Čt  18 – 19 h. Není povinné, ale prospěje. Dorostenci a zájemci navíc Út 19-20 florbal , Čt 19-20 košíková.

 

II. Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Vždy bohatý program – hry, výcvik tábornických dovedností, zručnostní

a vědomostní úkoly, písničky, občas drobná brigáda …,  promítání videa z výprav. Vše pečlivě zhodnoceno v pravidelném měsíčním bodování.

- středa 14. září - pojedeme  sbírat šípky ( penízky jsou třeba ), sraz v 1530 (Palmovka u synagogy), tramvají na Černokosteleckou a busem 8 minut

  do stanice Kutnohorská. U asfaltky vlevo za železničním náspem roste spousta šípků. Návrat do 1930 zpět na Palmovku. S sebou pevné igelitky.

- středa 21.září – nácvik pátečního programu sletové štafety v Tyršově domě. Sraz Palmovka u synagogy v 16:30, návrat do 19:00.

 

III.Výpravy – srazy cca 630 – 700, návraty 18 – 19  (dáno odjezdy a příjezdy vlaků) vždy na Palmovce u synagogy. Přesné informace o srazech a návratech, jízdném, výbavě a další podrobnosti se kluci dovědí vždy ve středu na schůzce – poprvé 10 dní a podruhé 3 dny před výpravou. Jako každý podzim bude 6 víkendových akcí (letos bohužel kvůli Sletové štafetě, datu PVLS a prázdninám posunutým do pozdních dat, kdy už bude tma a zima):

 

24.-25.9. ( So,Ne ) Kolovka  z Libně do Dřevčic v rámci Sletové štafety, dále pak Neratovice, Kralupy, Slaný, Louny, Lužná, Křivoklát, Skryje, Beroun. Kromě šlapání i návštěva archeologického skanzenu, železničního muzea, apod. . Čtyři oddílová kola s nosiči a helmami k zapůjčení. Jet tedy mohou opravdu všichni. Nutno mít kolo ve 100% stavu, náhradní duše+nářadí, věci v brašnách či nosiči – ne v batohu na zádech.

Sraz 7:30 (POZOR) u sokolovny, návrat vlakem z Berouna v 17:48 na Prahu hlavní 18:40, Palmovka cca  19:00.  Jízdné cca 50,-Kč. 

  

8.-9.10. ( So,Ne ) Podzimní Výlet Libeňského Sokola – Pořádají sokolové z Troje, zatím však nejsou žádné informace (i datum je jen na 90%).

Akce jako taková je sice jednodenní, ale Jilm přespí pod střechou (nejspíš v Jirnech) a v neděli bude pokračovat vlastním programem .

Na sobotu zveme i rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády apod.   

 

21.-23.10. ( Pá,So,Ne ) Hronov, Broumovské stěny, Adršpašsko-teplické skály. Přespání pod střechou zajištěno. Odjezd již v pátek v podvečer.

Sraz 16:15, vlak z Prahy hlavního v 16:48 do Hronova 19:36, návrat 15:42 z Hronova do Vysočan 18:48, Palmovka 19:00, jízdné a vstupné cca 150,- Kč

 

12.11. ( So ) Podzimní výprava Červené Pečky, Kolín, Týnec nad Labem.  Sraz  7:15, vlak 7:45 z Prahy Libně do Červených Peček 9:10, návrat v 16:40 z Týnce na Prahu - Libeň v 18:00, Palmovka cca 18:20. Jízdné cca 75,-Kč

13.11. ( Ne ) Brigáda u sokolovny – dopoledne brigáda 9-12, po obědě hry v tělocvičně 14-15, nakonec video z výprav v klubovně 15-18.

 

3.12. ( So ) Vyzvědači– 25. ročník oblíbené dobrodružné hry ve staroměstských uličkách. Sraz 1230 na Palmovce, hra 1430-1830, návrat okolo 1915 na Palmovku, případně rádcové a zájemci po spočítání výsledků odchod z klubovny v cca v 2115 . Zveme i bývalé členy.

4.12. ( Ne ) Odpolední vycházka do Prahy – 13 – 18.

 

17.12. ( So ) Poslední letošní výprava  - Sázava, Čertova brázda, Stříbrná Skalice. Sraz 8:00, vlak 8:45 z Prahy – hlavního do Sázavy 10:15. návrat v 16:51 ze Stříbrné Skalice na Prahu – hlavní 18:31, Palmovka cca 19:00.

18.12. ( Ne ) Videotábor – promítání videa z letošního tábora. 14 -18. Zveme i rodiče.

 

21.12. ( St )– Vánoční nadílka v klubovně  - 16-20  , srdečně  zveme i bývalé členy

 

IV.  DALŠÍ AKCE  A OZNÁMENÍ

  22.9. (Čt)  5. ročník běhu strmého do zámeckého vrchu. Tradiční akce v libeňském parku. Zveme nejen na běh - nutno i 10 pořadatelů  (15 – 19).

  23.9. (Pá)  Sletová štafeta   - propagační akce ke sletu v roce 2006. Naše jednota má na starost celkem 3 úseky : V pátek 1) cca 15:30 Tyršův dům –

   Čertovka (pěšáci, cca 200 metrů), 2) cca 16:30 – 18:30 lodní úsek Čertovka-Rokytka – na kánojích pojedeme z Čertovky a po Vltavě přes zdymadlo

   Štvanice pod Bulovku a po rameni Vltavy do parku (louka u studánky) + pěšky štafetový kolík do sokolovny. V sobotu pak 3) cca v 7:30  povezeme

   na kolech kolík (v rámci jilmácké kolovky) do Dřevčic (cca 15km). Zveme veškeré zájemce.jilmáky počítáme St, Pá i So !!!  Děkujeme.

  2.12. (Pá) – Tělocvičná akademie – jilmáci jednak vystoupení v rámci Sokola, počítáme i s naším jilmáckým číslem. Užijeme i pořadatele.

  8.12. ( Čt ) Mikuláš – rádi uvítáme jilmáky jako pořadatele či čerty – 16-18

                                              

Poslední schůzka v roce 2005 bude ve středu 21. prosince, první schůzka v roce 2006 bude 4. ledna,  tradiční Zimní táboření 28.-29. ledna 2006.

 

V. TÁBOR 2006

Proběhne opět na našem novém tábořišti u Pokřikova. Celé dění okolo tábora bude tentokráte zkomplikováno sletem (1.-6.7.) a různými secviky. Pravděpodobná je ta varianta, že na pracovce (asi 23.-25.6.) posekáme louku, vykopeme jámy a něco málo postavíme, pak odcvičíme na sletě, a od pátku do neděle (7.-9.7.) tábor postavíme. Pak buď přijedou Káňata a náš tábor by byl v termínu 22.7.-13.8. a nebo bychom po stavbě zůstali my do 30.7. a teprve po nás by jela Káňata. Pravděpodobnější je druhá varianta, neboť dle domluvy o pravidelném střídání by jako první měli jet jilmáci.

Za oněch 23 dní by se měla cena pohybovat v úrovni 2750 Kč. Závazný termín sdělíme v Novoročním dopisku 4.1.2006. 

 

6.9.2005                                                                Za JILM přejí vydařený podzim                                            Jiří Novák ( Jirkan ), vedoucí  

                                                                                                                                                             602 284 198    tel. zam. 2 6610 9756 ( 700 – 1530 )

Tomáš Novák ( Mišina ) 721 865 873  ,  Vít Jakoubek ( Vítek ) 284 688 227 , 732 733 687

 

Jan Přech (Řek)   283 841 072 , 607 288 081  ,   Pavel Lávička (Ledňáček)  284 822 487 , 731 527 267