Zprávy žactva číslo 1 / 2003-2004

    Výbor jednoty rozhodl, že Zprávy libeňského sokola, dosud vydávané 4x do roka, se budou objevovat pouze 2x za rok. Cvičitelé žactva se pak rozhodli, že frekvenci informování o akcích proběhlých i připravovaných zachovají, a tak máte v ruce první ze dvou podzimních Zpráv žactva.

Zpráva náčelníka za léto 2003

    Poslední Zprávy jste do rukou dostali v polovině června. To ještě starosta pilně připravoval tábor Studánky, organizoval opravy sokolovny na prázdniny, ale pár týdnů nato odešel do věčných lovišť. V pětačtyřiceti letech !! Ani se tomu nechce věřit. Za pár let starostování za ním zůstalo opravdu spousty práce. Nová fasáda, pravidelné Šibřinky, postupné vnitřní úpravy sokolovny, .... Pepo díky.

    A po této smutné zprávě k tomu co bylo a k tomu, co nás čeká. Poslední moje povídání končí Dětským dnem konaným ve čtvrtek 29. května za účasti 241 dětí. Hned v pátek pak odjeli tři naši cvičitelé (jako rozhodčí a doprovod) a 4 mladší žáci ( Tomáš Marek, Michal Přibyl, Vojtěch Strieborný a Eduard Novák) do Plzně , kde se konalo celostátní finále všestrannosti České obce sokolské mladšího žactva, kde každou župu reprezentují v obou věkových kategoriích dva žáci. Za naši novou župu Jana Podlipného ukořistila všechna 4 postupová místa v předchozích dubnových župních závodech Libeň. Jednalo se o soutěž družstev ( vždy dvě dívky a dva chlapci za župu v dané věkové kategorii ). Naší župě bohužel chyběly v té mladší kategorii dívky, a tak kluci soutěžili jen jako jednotlivci (11. a 20. místo), starší pak jako družstvo se žákyněmi Sokola Staré Město obsadili 9. místo ze14. Za čtrnáct dní poté se stejné akce, ale pro starší žactvo zúčastnil Jakub Kudroň. Mezi 26 žáky své kategorie obsadil slušné 12. místo. V té době jsme se už pilně věnovali atletice. Své výkony opět poměřujeme v soutěži Letní disciplíny (sprint ml. 50, st. 60, dorci 100m), dálka, hod krikeťákem, Běh strmý, autové vhazování, dlouhý běh (ml.1, st.1,5 a dorci 2 kolečka), skok vysoký (ml.), vrh koulí (3kg st, 5 kg dorci), softový odpal (st., dorci), hod ufem (ml.). Na posledních dvou hodinách cvičebního roku 2002/2003 (24. a 26. 6.) jsme vyhlásili výsledky a rozdali ceny a diplomy za obě dlouhodobé soutěže. Nejprve za Zimní trojboj -- mezi mladšími žáky byli nejlepší M.Přibyl, T.Marek, K.Brokeš, J.Tysl a D.Khol, mezi staršími žáky vynikli J.Michálek, J.Drda O.Loudil. Mezi dorostenci a cvičiteli pak T.Novák, J.Novák a J.Vorel. Druhou vyhlašovanou soutěží bylo klání O nejvěrnější docházku. Za celý rok bylo 74 cvičebních hodin a 74x přišel Jan Vorel !!! 72x V.Voráč, 67x V.Jakoubek, 65x T.Seifert, 63x P.Voráč a Š.Dvořák, 62x Jř.Novák, J.Přibyl a O.Loudil, 61x F.Juhász, J.Duchač a M.Přibyl, 60x J.Kudroň a K.Brokeš, 57x J.Drda a D.Šrámek, 56x A.Khol a T.Krňávek, 55x Jkb. Novák a J.Staněk, 54x M.Šrámek, 53x T.Marek, D.Třešňák a E.Novák, 52x M.Chlumský. Těchto 25 cvičenců mělo docházku lepší než 70%. Dalších 17 cvičenců přišlo alespoň na polovinu hodin. Celkem bylo zapsáno 97 cvičenců (46 ml. žáků, 33 starších a 18 dorostenců a cvičitelů). Průměrná měsíční docházka byla 38,4 cvičenců ( nejméně 28,0 v září, nejvíce 45,1 v lednu) při průměru zapsaných 61,6 v měsíci ( nejméně 49 v září, nejvíce 70 v květnu). Ve čtvrtek 26.6. jsme pak cvičební rok 2002/2003 zakončili. Pak pro polovinu cvičitelského sboru a řadu žáků následovaly tábory, ale o nich blíže v odstavci Jilm. V srpnu sekám dvůr a připravuji doskočiště, abychom nemuseli v září běhat v kopřivách.

    Ani se nestačíme pořádně rozkoukat a už je tu 2.září - první cvičení ve cvičebním roce 2003/2004 - účast 13 mladších a 15 starších, dorostenců a cvičitelů, hned ve čtvrtek už pak 16 mladších a 26 starších (tedy celkem 42) a na třetí hodině už to je 52 (19 + 33). Doufejme, že letošní měsíční průměry se dostanou nad 50. Připomínáme rozdělení žáků : mladší - rok narození 1994 - 1997 , starší 1990 - 1993 ,dorostenci 1986 - 1989. Cvičí se v úterý a čtvrtek . Mladší 17-18, starší a dorost 18-19. Kromě toho mohou chodit starší žáci a dorostenci v úterý 19-20 na florbal a další hry a ve čtvrtek 19-20 na košíkovou. Ve čtvrtek 18. září nás čeká 3.ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Srdečně zveme. Přijďte všichni. V sobotu 20.září pak ČOS pořádá pro mladší žactvo projížďku parníkem Tyrš. Z naší jednoty můžeme vybrat 2 mladší žáky. Tuto možnost jsme již nabídli nejlepším závodníkům a mladšímu žáku s nejlepší docházkou za loňský rok. A co nás čeká dále ? Pravidelné cvičení. Do 10. října budeme za dobrého počasí cvičit venku a zlepšovat si výkony v Letních disciplínách - vyhlášení výsledků bude na prvním cvičení v roce 2004 - v úterý 6.ledna 2004. Pak se přesuneme do sokolovny a kromě běžného cvičení (rozcvička, cvičení na gymnastickém nářadí, hry) a tradiční soutěže O nejvěrnější docházku ( každoměsíční vyhodnocení s diplomkem a drobnou sladkostí) opět chystáme soutěž žaků na zimní měsíce. Během podzimu budeme také pilně nacvičovat na tradiční Tělocvičnou akademii, která letos proběhne v pátek 28.listopadu. Ve čtvrtek 4.prosince určitě přijde Mikuláš s anděly a čerty. Cvičení v roce 2003 zakončíme ve čtvrtek 18.prosince. Kromě žáků cvičí i muži. Chodí si zahrát fotbálek v Út 20-22. Všechny oddíly samozřejmě mezi sebe rády přijmou nové kamarády. Veškeré informace k cvičení i akcím souvisejícím , fotky, výsledkové listiny a podobně naleznete na tablech a vývěskách v přízemí sokolovny, případně v nových vývěskách na sokolovně. Za shlédnutí stojí i vývěska u stanice tramvaje na Palmovce směrem na Kobylisy. O nejdůležitějších akcích informujeme žáky a jejich rodiče zvláštními dopisky.

    Příspěvky na druhé pololetí roku 2003 prosím zaplatit v matrice do 10.10. - děkuji. Pozor - matrika bude poprvé otevřena až 20.září. Zůstaňte nám nakloněni a pošlete k nám do cvičení každého nezbedu, ať se naše parta rozroste.

Pobyt v přírodě

    Po úmrtí bratra Jiřího Herzáně (Logana) z Třebíče, který organizoval všech 11 ročníků soutěže Sokolské dny v přírodě nastalo jakési bezvládí a chaos, takže nám zatím žádné výsledky Zimy a Jara nedorazily. Vše se dá do pořádku během podzimu. Ale v první řadě nejde o výsledky, ale o to, že se jezdí ven a něco užitečného se s dětmi dělá. A já se těším na shledání s naší omladinou, jejich kamarády i rodiči, prarodiči a dalšími zájemci o procházku podzimní přírodou v sobotu 11.října, kdy se bude konat již 27. Podzimní Výlet Libeňského Sokola. Opět se připojíme ke srazu v přírodě Pražských ( i mimopražských ) žup, který se bude konat již po šestnácté a který tentokráte pořádá jednota Říčany a Radošovice. Bližší informace v dopisku a na vývěskách. I pro podzimní řeky nabízíme zapůjčení až 10 kánoí. Cena činí 60 Kč na loď a den. Kromě toho je k zapůjčení i vozík pro 8 lodí za 150 Kč na den. Tedy, pokud zaprší a v řekách se tak objeví nějaká voda.

JILM

    Kromě každotýdenních středečních schůzek v klubovně jsme v červnu měli tyto výpravy: 6.-8.6 jsme se na kolech jeli podívat na všechna bývalá jilmácká tábořiště. Zvláště pro nás nejstarší bylo dojemné po letech opět vidět známá místa (Libež 1984,85 , Chřenovice 81 , Horní Krupá 90,91,92 , Krasoňov 87,88,89,93,94,95 , Bohdalín 99,00,01 , Nadějkov 96,97,98 a Jetřichovice 82,83,86) a mnohde i s již vzrostlými jilmy, které jsme tam kdysi vysadili. Bylo nás 11 a ujeli jsme bez problémů 250 km. Na začátku prázdnin (27.-29.6.) jsme pak odjeli stavět náš tábor - posekat a pohrabat louku, postavit týpka, stany, stožár, bránu, kuchyň s jídelnou, dřevník, přístřešek pro kola a nářadí, odpadovku, latrýnu a ... . A v neděli, zatímco my utahaní, ale šťastní, že jsme vše stihli, opouštíme prostor, přijíždějí na 14 dní Káňata. Bylo nás 19 + 2 vedoucí a chvíli i 2 tatínkové od Káňat. Po 11 dnech prázdnin se pak balíme a v pátek 11. července odpoledne odjíždíme na tábor u Velhartic i my. Spíme v lese a čekáme, až Káňata v neděli opustí naše tábořiště a my budeme moci tábor opravdu zahájit. Mezitím ale nezahálíme a upravujeme tábor k obrazu svému. Jaký byl náš 22. tábor ? Určitě se moc nelišil od těch předchozích. Družiny měly pravidelné služby, probíhala táborová hra Na veliké řece - Nik a lesní chlapci, ve které jsme se přenesli v 12 úsecích do doby obchodníka Sáma , hrála se oddílová i členská ruleta, probíhaly mače, zábavná klání Avahříčky, různé další hry, kluci lovili 8 bobříků - názvy podle ptáků (Jestřáb-zdatnost, červený, datel-zálesák, hnědý, Potápka-vodní, modrý, Zvonek-příroda, zelený, Sup-sebeovládání, žlutý, Kvakoš-odvaha, šedý, Sedmihlásek-umělec, oranžový, Albatros-kamarádství, bílý) - bohužel nikdo nezískal všechny a byli i tací, které pohodlnost a slabá vůle "donutila" k tomu, že nezískali žádného z bobříků !? Škoda !! Byli jsme na třech výpravách : 1) Klatovy, Americká zahrada, Švihov , 2) "48" - Šumava od Hartmanic po Nýrsko ( Březník, Křemelná, Vydra, Srní, plavební kanál, Poledník, Prášilské jezero, Pancíř, Čertovo a Černé jezero, Bílá strž) , 3) Chudenice, Kadov, Katovická hora, Horažďovice, Prácheň.. Jistou perličkou bylo úspěšné celotáborové udržení věčného rodového ohně. Počasí poměrně přálo, pár tropických dní v druhé polovině tábora nás nerozházelo. Z 18 účastníků tábora (13 kluků a 5 vedoucích) doufejme nikdo oddíl neopustí - byla by to škoda, neboť nikdo není tak "stár", aby tak musel učinit a navíc se opět chystá celoroční hra. Máme dvě možnosti, výběr závisí na počtu členů. Doufáme, že mezi sebou přivítáme nové kamarády !!! A to co nejdříve, neboť od listopadu chceme začít. K táboru se ještě patří poděkovat těm rodičům, kteří pomohli odvozem věcí na a z tábora.

    Taky trochu chlubit se chceme. Díky trojici jilmáků Drátek, Nezmar, Řek vyhrál v květnu Sokol Libeň celorepublikové finále ČOS v ZZZ ( Zálesácký závod zdatnosti ). Vítězství vybojovali mezi 24 vítězi župních závodů. Díky sázce před finále jim musela PK složit oslavnou ódu. Jistě se už doma zmínili.

SCHŮZKY: středa 1630-1900 v naší klubovně v libeňské sokolovně. Pouze 24.září pojedeme na šípky do Měcholup - za jejich prodej ( a sběrem papíru) vyděláme potřebné korunky na činnost oddílu.

PŘIPRAVOVANÉ VÝPRAVY: 19.-21.9. ( Pá,So,Ne ) Kolovka - jihozápadní Čechy (Rokycany, Nepomuk, Přeštice, Lnáře, Plánice, Horšovský Týn, Dobřany, Plzeň).

11.-12.10. ( So,Ne ) Podzimní Výlet Libeňského Sokola - Říčany a okolí. Akce jako taková je sice jednodenní, ale Jilm přespí pod střechou v Jirnech a v neděli bude pokračovat vlastním programem (Vyšehořovice - zkameněliny, zříceniny, Mochov, Přerov nad Labem - skanzen, muzeum moto-velo, Čelákovice -tvrz, muzeum). Na sobotu zveme i rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády apod.

1.-2.11. ( So,Ne ) Rakovník, Křivoklát a okolí - poslední letošní dvoudenní výprava - přespání pod střechou zajištěno.

15.11. ( So ) Podzimní výprava - Mladá Boleslav a pískovcový dol směrem na Skalsko. 16.11. ( Ne ) Dopolední brigáda u sokolovny 9-12, po obědě hry v sokolovně 14-15 a nakonec promítání videa z jarních výprav 15-18.

29.11. ( So ) Vyzvědači- 23. ročník oblíbené dobrodružné hry ve staroměstských uličkách. 30.11. ( Ne ) Videotábor - promítání videa z letošního tábora. 14-18. Zveme i rodiče.

13.12. ( So ) Poslední letošní výprava - Čerčany, Poříčí nad Sázavou a okolí. 14.12. ( Ne ) Odpolední vycházka po Praze - 13-18

17.12. ( St )- Vánoční nadílka v klubovně - 16-20

    S přáním teplého a suchého podzimu a mírné zimy Vás zdraví Jiří Novák (Jirkan),náčelník tel. 2 6610 9756 ( 700-1530 ) nebo 602 284 198

    Naše internetová adresa je nově : http://WWW.SOKOL - LIBEN.CZ Má-li kdokoli zájem umístit na internetu informace o činnosti svého oddílu, nechť zanechá u sokolníka disketu s požadovaným textem pro Vláďu Voráče, nebo se s ním spojí na tel. 604 958 108.

 

Co bylo a bude - předškolní děti a žákyně

    Za sebe i ostatní cvičitele chci po prázdninách přivítat "staré i nové" sokolíčky a sokolky. Ještě k cvičení před prázdninami. Školní rok jsme ukončili 26. června vyhodnocením nejlepší docházky. V předškolních dětech byl nejpilnější Křivka Jakub a následovali Dvořák Ondřej a Veselá Linda. Do hodin mladších žákyň nejčastěji zavítala Vacková Hana, Holubová Tereza a Kutilová Lenka, ve starších žákyních to byla Duchačová Alena, Jírovská Ivana a Líbalová Veronika. V účasti na různých závodech jsme se také činili: předškolní děti se zapojily v míčovém trojboji, atletice a gymnastice, žákyně bojovaly na závodech sokolské všestrannosti v atletice a plavání.

    A co po prázdninách? Hodiny cvičení se nemění: Předškolní děti pondělí a čtvrtek 16 - 17 hod. Ml. žákyně pondělí a čtvrtek 17 - 18 hod. St. Žákyně pondělí 18 - 20 hod., čtvrtek 18 - 19 hod.

    Složení cvičitelského sboru také téměř zůstává:

    Předškolní děti - Iva Duchačová, Jarka Nehasilová a Jiřina Novotná a také pomoc ochotných maminek. Touto cestou vyzývám i ostatní rodiče - máte-li zájem pomoci při cvičení nebo alespoň při manipulaci s nářadím, rádi Vás uvítáme.

    Mladší žákyně - v pondělí cvičí Anna Feřtová a Ája Duchačová, ve čtvrtek Sabina Pejsarová, Ája a Iva Duchačovy. A malé překvapení. S nabídkou pomoci k nám přišel zkušený cvičitel Josef Maleček.

    Starší žákyně - v pondělí Martin Čedok Chlumský, Vláďa Voráč a Lenka Malečková, ve čtvrtek Lenka Malečková a Iva Duchačová.

    Náš cvičitelský sbor se pomalu rozrůstá a rádi všechny děti u nás v sokolovně uvítáme. Náplň cvičebních hodin je úměrná věku dětí a zaměřená na rozvoj celého těla, zkrátka na všestrannost. Součástí jsou i různé hry, práce s míčem, trocha atletiky, gymnastika, florbal i aerobik. Počítáme také s účastí dětí na všech akcích pořádaných Sokolem (závody, akademie, šibřinky aj.). Přijďte a uvidíte.

Za všechny se na Vás těší  Iva Duchačová, cvičitelka tel. č. 284824969, 608006628


Tělocvičná jednota Sokol Praha - Libeň

si Vás dovoluje pozvat

na 27. Podzimní Výlet Libeňského Sokola ( 16. sraz v přírodě pražských žup )

který se bude konat v sobotu 11. října 2003

Cílem putování jsou tentokráte Říčany a blízké zalesněné údolí Rokytky včetně malého lomu. Veškerý program - hříčky, písničky, soutěže, ohniště, příjemné počasí, apod. tentokráte jako pořadatel zajišťuje Sokol Říčany a Radošovice.

Doprava tam: vlakem v 823 z Prahy-hlavního nádraží do Říčan (852), odtud po červené značce (směr údolí Rokytky, Strašín) asi 1,5km k sokolovně Jízdné : (celé/poloviční) : 2x cca 20/10,-Kč

(lze použít i další vlaky - odjezdy z hlavního 7:23 , 7:40 , 7:53 , 8:53 , případně autobusy č.381, 382, 383, 387 ze Skalky s odjezdy v 7:30 , 7:45 , 8:00 , 8:15 , 8:30 , 8:45 , 9:00)

SRAZ : 740 na Palmovce u synagogy

Program: 1010 zahajovací nástup u sokolovny, odtud cca 5km dlouhá procházka údolím Rokytky k lůmku. Cestou Pamatovačka, Tramvaj, Prádelní šňůra, Křížovka, Vlastivěda, Poznávání kytiček a zvířat. V lůmku pak oběd s Opékáním hada a Berlínská schovávačka. Také na Modrou stuhu nebude zapomenuto (koupaliště Jureček). I nějakou tu písničku si zazpíváme. Zakončení v 1515 v lůmku.

S sebou: odpovídající oblečení a obuv, pláštěnka, čepice, jídlo, pití, toaleťák, peníze na jízdné , dále cca 10 Kč na dobrovolný srazový příspěvek, šátek, nůž, tužka, papír, plavky a ručník, ešus, mapa Okolí Prahy východ.

Návrat: odpoledne vlakem z Říčan v 1719 na Prahu -hlavní nádraží (1746), Palmovka cca 1815. (opět lze použít jiné četné spojení na Prahu z Říčan)

Na členy všech turistických oddílů, cvičence všestrannosti i sportovních oddílů, rodiče, kamarády a další příznivce se za Sokol Praha-Libeň a pořadatele těší

Jiří Novák, náčelník

Dotazy na tel. 2 6610 9756 (zam.) či mobil 602 284 198