únor 2004 Zprávy žactva číslo 3 / 2003-2004

Zpráva náčelníka

DOCHÁZKA

Máme za sebou téměř polovinu cvičebního roku. Je potěšitelné, že oproti loňsku, kdy byl celoroční průměr 38,4 při 97 zapsaných, bylo na konci prosince zapsáno už 91 cvičenců (z nich 56 přišlo alespoň na polovinu z 35 hodin) při průměru 48,6 na jednu cvičební hodinu (19 ml., 18 st. a 12 dorců +cvičitelů). Doufejme, že letošní měsíční průměry se dostanou trvale nad 50.

Připomínáme rozdělení žáků :

mladší : rok narození 1994 – 1997
starší : 1990 – 1993
dorostenci : 1986 – 1989

Cvičí se v úterý a ve čtvrtek . Mladší od 17 do 18, starší a dorost od 18 do 19. Kromě toho mohou chodit starší žáci a dorostenci v úterý 19-20 na florbal a ve čtvrtek 19-20 na košíkovou. Cvičí i muži – mladší hrají fotbálek (průměr 12), starší stolní tenis (4). Na florbal i košíkovou se schází okolo 12 hráčů. Mimochodem – naše jednota má k 1.1.2004 882 členů (z toho 621 je všestrannost, zbytek sporty).

Jako každoročně probíhá soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním (diplomek, sladkost).

ŠVIHKLIKVIS

pokračuje i zimní trojboj nazvaný Švihklikvis (přeskoky švihadla, kliky a cvičení na žebřinách – limit vždy 1minuta). Každá disciplína 2x do měsíce. Soutěžit se bude do konce dubna, vyhlášení na konci cvičebního roku v červnu.

AKADEMIE

Velmi nás potěšila početná účast žáků na třech veřejných vystoupeních (což je dobré zjištění před sletem 2006, jehož nácvik začne už za rok a půl – na podzim 2005). Při akademii v Sokole Pražském 1.11. , která byla vzpomínkou na zesnulého náčelníka ČOS bratra Svatoně se nakonec dvojího vystoupení zúčastnilo mezi mistry světa v aerobiku či rokenrolu a podobnými borci i 18 mladších žáků ( z toho 13 z Libně) ve skladbě Správní kluci. No a abychom nevyšli ze cviku, tak jsme hned navázali nácvikem na akademii libeňskou, která byla 28. listopadu ve velkém sále naší krásné sokolovny. Před asi 250 diváky, kteří zaplnili všech 140 židlí v sále i celý balkón, se předvedli naši hosté (Sokol Prosek – gymnastika, Mařoretky – taneční studio Bohemia, Aerobic team Sokola Chuchle), ale zejména naší cvičenci. Jen pro osvěžení připomínám Věrnou gardu ve skladbě s kužely, pódiovku Mrazík starších žákyň, Pohádku o veliké řepě, kterou krásně zacvičily Předškolní děti, cvičení na kladině starších žákyň, Den v indiánském táboře s bubny a titulky v podání Káňat, cvičení Rodičů s dětmi, Švihadla Mladších žákyň. Nakonec jsem si nechal vystoupení mužských složek. Před přestávkou to bylo 27 cvičenců (12ml, 13st.a 2 cvičitelé) ve skladbě Správní kluci (mimochodem hned po vystoupení nás oslovil Sokol Karlín, zda bychom nemohli 11.12. vystoupit alespoň s jednou devítkou na jejich akademii – poptali jsme se a dali dohromady devítky dvě !! A to jsme na naši akademii museli některé z kluků vyloženě přemlouvat, aby jsme dali dohromady ony tři devítky. A vidíte, pak se titíž sami přihlásí na další vystoupení. To potěší dvojnásob !!) Dalším vystoupením byla ukázka cvičení mladších žáků (přišlo jich 22 !!) na nářadí, proložená ukázkami závodních sestav starších žáků (velmi zaujal Jakub Kudroň na kruzích). No a poslední pak byli cvičitelé se svým původně recesním záměrem o sportovní aerobic, který vyústil až o vážně míněnou nabídku o další nácvik a účast na závodech ?! Eště to tak ! Celkem na akademii vystoupilo 210 účinkujících (někteří však cvičili vícekrát, takže skutečný počet byl 165 !!!)

Děkujeme za přízeň a potlesk a těšíme se zase na podzim při slavnostní akademii k 120. výročí vzniku naší jednoty (1884).

RYCHLÝ ŠPLHOUN

Hned druhý den (29.11.) vyrazilo 9 žáků a 3 cvičitelé na klání ve šplhu do Sokola Kobylisy. A jako obvykle jsme v této disciplíně uspěli : Ml.žáci I.- J.Michalec 2., V.Strieborný 5. z 13 , Ml.žáci II. – O.Loudil 1., M.Přibyl 4. , O. Michalec 6. z 13 , St.žáci IV.- 1. J.Kudroň Muži tyč – 1. J.Novák. 2. T.Novák. 4. V.Voráč ze 7. Muži lano 5m ze sedu – tady už bylo hůře –nejlepší J.Kudroň 8.z 16.

Také byly štafety. Vyhráli jsme všechny tři, do kterých jsme nastoupili – žáci II , muži , žáci I.,II.,III.,IV.

MIKULÁŠ

Neuplynul ani týden a 4.12. přišel Mikuláš. A to dokonce dvakrát, protože by dětí bylo moc najednou a ty malé se více bojí. Pro starší byli 3 čerti a 4 andělé. Nejprve trocha postrašení čerty v temném sále při svíčkách, pak povídání s Mikulášem a předvedení říkanek a básniček a nakonec rozdání balíčků. Docela vydařená akce.

LOUTKÁŘI

A za dalších 14 dní je poslední hodina v roce 2003, kterou zpestřili členové našeho loutkového divadla Vhlavědrát dvacetiminutovým loutkovým představením na vánoční motivy (živá hudba, krásné funkční kulisy – musíme opravdu pochválit).

Pak chvíle volna přes vánoční svátky ( mezitím se cvičitelé sešli na „Silvestru cvičitelů“ 27.12. v klubovně Jilmu, aby se také trochu pobavili – bylo všech 8 cvičitelů žáků, některé cvičitelky, hosté z jiných jednot, bývalí cvičenci – celkem 25 lidiček)

LETNÍ DISCIPLÍNY

Hned na první lednové hodině jsme kromě Docházky za prosinec vyhlásili i výsledky atletiky, neboli Letní disciplíny 2003.

Vítězové jednotlivých ročníků (od 1997 až po 1989, dorce a muže) :

O.Dvořák, D.Šrámek, B.Šťastný, M.Šrámek, M.Přibyl, O.Loudil, J.Duchač, F.Juhász, M.Pěchouček, J.Vorel, J.Novák.

Mezi 54 mladšími žáky (1993-1997) byli nejlepší – M.Šrámek, M.Přibyl,Jar.Novák, K.Brokeš a T.Krňávek,

Mezi 26 staršími žáky – M.Pěchouček, A.Khol a T.Pajma,

Mezi 14 dorostenci a cvičiteli – J.Novák, J.Vorel a M.Pajma.

Celkem bylo hodnoceno 94 závodníků.

 

ZÁVODY

A co dále ? Hned od počátku ledna jsme začali s nácvikem prvků a sestav pro gymnastické závody, protože stejně jako loni se za jediný víkend uskuteční Přebor Prahy žactva ve všestrannosti – bude to 23.-.25.dubna. Závodí se v plavání, šplhu, gymnastice a atletice. Abychom dali šanci všem, uskuteční se naše malé libeňské závody v gymnastice a šplhu během cvičební hodiny 24. a 26.února. Zde v každé kategorii vybereme 6 – 8 nejlepších žáků ( i s přihlédnutím k výsledkům atletiky v Letních disciplínách), kteří budou intenzivně nacvičovat ve zvláštním družstvu na výše zmíněné závody. Vybraní žáci budou vyvěšeni na vývěsce v přízemí sokolovny a dostanou dopisek pro rodiče.

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

V sobotu 14. února je v Sokole Karlín turnaj žactva smíšených družstev (3 kluci + 2 děvčata) v sálové kopané – zájemci nechť se urychleně hlásí u Vládi Voráče ( ve cvičení nebo 604 958 108). Mladší (1993-1997) hrají od 8, starší (1989-1992) od 12, dospělí (1988 a starší) od 16 hodin.

ŠIBŘINKY

Veškeré žáky zveme 21.února od 14 hodin na Šibřinky – maškarní (něco jako Dětský den, ale v maskách – hry, soutěž masek, tanečky) a dospělé pak ve stejný den na dospělácké Šibřinky od 19 hodin – vstup 100,-Kč, masky 1 nápoj zdarma – předtančení, tombola, soutěž masek, k tanci i poslechu hraje skupina Smeč. A ještě nesmíme zapomenou na ráz Šibřinek – to aby bylo jasné, jaké masky – tak tedy : Doba ledová je doba ledová. A též prosba o pomoc (st.žáci, dorci)- stěhování stolů a židlí:So 8:00, Ne 10:00, dětské šibřinky 13:30. Díky

VALNÁ HROMADA

Pokud jste členy naší jednoty a je Vám více než 18 let, pak jste zváni na Valnou hromadu, která se koná ve středu 25.února od 17 hodin v Alšově sále. Volba výboru, výsledky hospodaření za rok 2003, rozpočet na rok 2004, plánované práce v sokolovně, výhled akcí jednotlivých složek, dotazy, volba zástupců pro valnou hromadu župy, ... . Přijďte, je to vaše právo a ... povinnost.

 

PRAPOR

Na počátku dnešního povídání jsem se zmínil, že se blíží slet. A tím pádem i sletový průvod, ve kterém se nosí historické prapory jednot. I naše jednota má svůj historický prapor – je z roku 1893 !!! A protože každá manipulace s ním už je mu na škodu, rozhodla se Věrná garda, že k již zmíněné podzimní akademii nechá vyrobit repliku, která by se pak nesla i ve sletovém průvodu. Již vybrali přes 20 000,- korun. Zbývá asi 10 000,.-Kč. Vím, že by nebyl problém nechat v tom Věrnou gardu samotnou, či zbytek doplatit z peněz jednoty. Myslím ale, že toto je vhodná příležitost, jak mimo dobrovolnou práci ( jak to kluci dělají při Dětském dni, Běhu strmém nebo Šibřinkách jako pořadatelé nebo při různých brigádách kolem sokolovny), přispět i trochu finančně – ostatně jak asi naši předci postavili libeňskou sokolovnu ?!

Chci ale, aby to kluci dali ze svých úspor, ne že vyprosí od rodičů. Řekli jsme si, že půjde o částku maximálně 50 Kč na osobu. Bude se vybírat do konce března, pak se částka sečte a já jako náčelník pak dám tuto částku k již vybrané, čímž se tato zdvojnásobí. Tak trochu motivace, aby se vybralo více. Aby kluci viděli na co se vybírá, byl jim prapor ukázán při cvičení v úterý 20.ledna. Chtěl-li by někdo z rodičů přispět sám, rádi od něho penízky vybereme před nebo po cvičení v šatně.

PŘIVÍTALI BYCHOM

Dále několik organizačních záležitostí :

- příspěvky na I. pololetí 2004 prosíme zaplatit do 20. února (70/150,-Kč celoroční známka ČOS + 200/400,-Kč jednotě - děti/dospělí).

- cvičební úbor pro žáky - bílé tílko či tričko se sokolským znakem, modré trenky, cvičky či lehké tenisky. Opravdu není potřeba mít na sobě 2 trička nebo dokonce tepláky !

- nebývalo zvykem, aby rodiče „dohlíželi“ na převlékání svých synů v šatně. Myslím, že stejně jako ve škole to zvládnou sami – díky.

Veškeré informace k cvičení i akcím souvisejícím , fotky, výsledkové listiny a podobně naleznete na tablech a vývěskách v přízemí sokolovny, případně v nových vývěskách na sokolovně. Za shlédnutí stojí i vývěska u stanice tramvaje na Palmovce směrem na Kobylisy. O nejdůležitějších akcích informujeme žáky a jejich rodiče zvláštními dopisky.

Zůstaňte nám nakloněni a pošlete k nám do cvičení každého nezbedu, ať se naše parta rozroste.

 

Pobyt v přírodě

Po úmrtí bratra Jiřího Herzáně (Logana) z Třebíče, který organizoval všech 11 ročníků soutěže Sokolské dny v přírodě nastalo jakési bezvládí a chaos, takže nám zatím žádné výsledky Zimy a Jara a Léta nedorazily. Vše se však již dává do pořádku a každým dnem očekáváme výsledky Podzimního dne v přírodě a také výsledky za celý rok 2003 – hned jak výsledky dorazí, vyvěsíme je na vývěsce v přízemí.

JVLS - další společný (již 28.) výlet naší jednoty od roku 1990 bude 8.-9.května na místě, které si určíme, neboť po několika letech budeme opět pořadateli Srazu v přírodě Pražského třížupí (už 17. v pořadí). Pojedeme nejspíš do malebného údolí říčky Vrchlice (ruina mlýna Cimburk kousek pod Velkým rybníkem asi 4 km jižně od Kutné Hory) – pokud by se něco zadrhlo, máme v záloze srub Studánky v Lešeticích u Příbrami. Hlavní tíha organizačních starostí bude na Jilmu a cvičitelích. V pravý čas se ale obrátíme se žádostí o pomoc i na ostatní možné pomocníky. V sobotu tradiční program s hrami, Modrou stuhou, Pamatovačkou, Jazykohrátkami, apod, v neděli pak župní kolo ZZZ (Zálesáckého závodu zdatnosti). Vítězové žup postoupí do celostátního finále ( to loni vyhrála Libeň díky Jilmu ). Pilně trénujte (Studánka, Káňata, Jilm), ať vyhrajeme župní kolo, dostaneme se na Jurenkovu osadu a můžeme obhajovat loňské prvenství !!

Za všechny cvičitele Vás zdraví Jiří Novák (Jirkan),náčelník 2 6610 9756 ( 700-1530 ) nebo 602 284 198

 

Má-li kdokoli zájem umístit na internetu informace o činnosti svého oddílu, nechť se spojí s Vláďou Voráčem na tel. 604 958 108.

JILM

I po táboře pokračuje naše bohatá činnost a to už 23. rokem. Pravidelné schůzky ve vlastní klubovně (středa 16:30 – 19:00) – občas s drobnou brigádou v okolí sokolovny, jednou jsme byli na šípkách, od listopadu jsme rozjeli novou celoroční hru Jan KORNEL z doby okolo Třicetileté války a těsně po ní. Od ledna jsme k výpravovým úsekům přidali i novou deskovou strategickou hru Dobývání Evropy, kterou jako obvykle vymyslel náš v tuto chvíli externí vedoucí Doník. Vypadá zatím na nejlepší, co jsme kdy hráli. Nyní máme 3 PK (vedoucí) a 18 členů – to je skvělé. Přesto ještě můžeme přijmout 3 kluky (10-14 let). Neváhejte !!! Víc už se nás do klubovny nevejde.
Občas totiž přijdou úplně všichni a průměrná účast na schůzkách je kolem 85%.

Kromě toho jezdíme i na výpravy :

19.-21.9. ( Pá,So,Ne ) Kolovka aneb Horko poslední nebylo - jihozápadní Čechy (Rokycany, Nepomuk, Plánice, Janovice nad Úhlavou, Dobřany, Plzeň). Šest cyklistů, 225 km.

11.-12.10. ( So,Ne ) Podzimní Výlet Libeňského Sokola aneb Zkamenělé Říčany– Říčany a okolí. Po sobotní společné části se Jilm přesunul do Jiren, kde přespal a v neděli jsme pokračovali vlastním programem (Vyšehořovice – zkameněliny, zříceniny, Mochov, Přerov nad Labem – skanzen, muzeum moto-velo, Čelákovice. Celkem 16 jilmáků, 28 km tentokráte pěšky.

1.-2.11. ( So,Ne ) Verbování na Pravdě - Jimlín, Pravda, Domoušice, Krupá a Lužná u Rakovníka – poslední letošní dvoudenní výprava - přespání ve škole, sehrán překvapivě pravdivý první úsek dlouhodobé hry, který se týkal verbování do vojska na konci třicetileté války, sběr šípků, hry, kytara, .... Bylo nás 14 a ušli jsme asi 29 kilometrů.

15.11. ( So ) Pikenýři na kolejích – Mladá Boleslav a pískovcový dol od Skalska ke Krnsku. Muzeum a náměstí v Mladé Boleslavi, pískovcové sklály, přes 100 let staré, asi 8 km dlouhé, ale dnes již nepoužívané koleje od Skalska, úsek s výcvikem pikenýrů (pěšáci s kopím). 12 výletníků, 15km.

16.11. ( Ne ) Dvůr, hry, promítání – dopoledne brigáda u sokolovny, po obědě florbal a košíková v sokolovně a nakonec promítání videa z jarních výprav.

29.11. ( So ) Vyzvědači– 23. ročník oblíbené dobrodružné hry ve staroměstských uličkách. 15 jilmáků, 11 bývalých členů a hostů. Vyhrála Žlutá před Modrou a Zelenou.

30.11. ( Ne ) Videotábor – promítání videa z letošního tábora. 14 účastníků

13.12. ( So ) Mokré mlýnky v roklině - Čerčany, Čerčanský chlum, Mrač· s tvrzí, Poříčí nad Sázavou s dvěma románskými kostely.

Úsek s „šitím“ listového kyrysu (brnění) a s hrou Mlýnek, 10 lidí, 12km.

14.12. ( Ne ) Torza na Barrandov – poobědová vycházka po Praze. Nová tramvajová trať na Barrandov, výstava o pražských románských stavbách na Staroměstské radnici. Pouze 4 zájemci.

17.12. ( St )– 23. Vánoční nadílka v klubovně. 19 jilmáků, 12 bývalých č· lenů, 259 dárků.

24.-25.1.( So,Ne )– 14. Zimní táboření – Zmrzlé duběnky v Evropě – nebývale početná výprava (15 členů ze 17 a 3 vedoucí ). Nebývale mrazivé počasí – v sobotu přes den -14°C, v noci -18°C, v neděli -10°C. Přesto bohatý program – fotbal a hokej na ledě (předtím ovšem 2 hodiny odhrnování sněhu – inu každá sranda něco stojí), poznávání zimních hvězd na jasné obloze, večerní hříčka Noční berlínská a také další úsek – sbírání duběnek pro výrobu inkoustu a rozdělání ohně na sněhu. Také vysvětlování pravidel Dobývání Evropy, signalizace, uzlování, „táborák“ v chatě s kytarou, atd.. Kromě toho 7 odvážlivců toho 5 členů ) přespalo celkem v pohodě v indiánském týpku. Ostatní spali v chatě.

 A co letos ? O tom blíže v Novoročním dopisu rodičům :

NOVOROČNÍ DOPIS RODIČŮM

program JILMU na leden – červen 2004

Vážení rodiče,

stejně jako jiné roky Vám v dostatečném předstihu předkládáme program oddílu a doufáme, že si rodinný program upravíte tak, aby se syn mohl všech akcí zúčastnit. Hrajeme celoroční hru JAN KORNEL (z doby třicetileté války) – jejíž některé části jsou podmíněny právě plnou účastí členů družiny. Kluci si při nesčetných příležitostech ( docházka, měsíčniny, Vševěd, Všeuměl, Sokol, školní prospěch, hry, úseky na výpravách, hodnost, zálesácké dovednosti, signalizace, uzlování, topografie, znalost přírody, …) vydělávají tehdejší platidla - krejcary, tolary, dukáty a zlatky – za které si kupují svoji výbavu pro Rekruta, Tambora, Trubače, Kyrysníka, Mušketýra a Arkebuzníka. Mají své váčky, mundúr, usilují splněním zkoušek o vyšší hodnost.

Na základě svého jmění, štěstí a taktiky budou Setniny (družiny) od ledna Dobývat Evropu (taktická desková hra). Kromě toho bude na každé výpravě úsek ( hra k danému námětu, která se hraje na družiny a dlouhodobě se sčítá ). Vše pak vyvrcholí většími úseky a dalšími novinkami na táboře.

Jen přečíst napsané chvíli trvá, natož má-li se to prožít. Tak ať to kluci mohou prožít, vždyť těch 11, 12, 13 je jim právě teď !!

Jilm je naštěstí oddíl, kde se za výjimku považuje neúčast (natož neomluvená). Přesto se to ještě může vylepšit – zejména účast na výpravách je nižší, než bychom si přáli (od září bylo 16 schůzek, 2 kluci přišli pokaždé, dalších 9 má jednu či dvě vynechávky a jen čtyři chyběli častěji – to je vynikající a svědčí to o tom, že se klukům v oddíle líbí. Z 6 výprav 2 přišli pokaždé, 3 mají jednu neúčast, 2 dvě, 2 tři – to už je jen 50% účast, ale 6 kluků nepřišlo víckrát !) To je škoda. My tři vedoucí máme od září dohromady 2 vynechávky z 75 čárek.

Zkusme považovat účast na schůzkách i výpravách za povinnou. Vedoucí to tak dělají od založení oddílu a možná i proto jsme ještě nikdy za těch 22 let nemuseli žádnou schůzku ani výpravu zrušit. A od září 1994, kdy jsem převzal vedení oddílu, jsem vynechal jen 2 výpravy z asi 150 – kdyby každý z kluků vynechal 2 výpravy za rok – to by byla spokojenost. Přesto díky - víme, že mnozí z Vás Jilm upřednostňují před ostatními povinnostmi.

Prosíme o vyplnění odpovědního ústřižku a o jeho doručení přes syna – díky.

Co chystáme v roce 2004:

I. Cvičení v Sokole – Út, Čt 18 – 19 . Není povinné, ale prospěje. Dorostenci navíc Út 19-20 florbal , Čt 19-20 košíková.

II. Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Vždy bohatý program – hry, výcvik tábornických dovedností, zručnostní a vědomostní úkoly, písničky, Dobývání Evropy, … - vše zhodnoceno v měsíčním bodování. Kromě toho každou první středu v měsíci promítání videa z výprav (18 – 19). O jarních prázdninách 10.3. brigáda a hry v klubovně 16-19 ( pro ty, kteří zůstávají v Praze )

III.Výpravy – srazy cca 630 – 700, návraty 18 – 19. Přesné informace o srazech a návratech, jízdném, výbavě a další podrobnosti se kluci dovědí vždy ve středu na schůzce – poprvé 10 dní a podruhé 3 dny před výpravou. Na schůzkách i výpravách se člověk často zamaže – přizpůsobte tomu ošacení.

Letos se bohužel kvůli různým akcím (Šibřinky, jarní a velikonoční prázdniny, sokolské závody, dané datum JVLS, apod. ) nepodařilo zachovat obvyklé třítýdenní prodlevy mezi tradičními 9 jarními výpravami, ale snad to nebude vadit. Důležité akce a výpravy označeny * ( jet by se ale mělo na všechny)

24.-.25.1. ( So,Ne ) Zimní táboření – Borek u Staré Boleslavi. Pro zájemce přespání v tee-pee, pro ostatní k dispozici vytápěná chata. Mohou tak jet

opravdu všichni. Při ledu a sněhu brusle, hokejky a běžky vítány.

28.2. ( So ) Zimní jednodenka – Beroun, Tetín, lom Na kobyle, Koukolová hora

29.2. ( Ne ) Odpolední akce - vycházka po Praze (13-18)

20.3. ( So ) Předjarní výprava – Hrusice, Zlenice, Lštění

21.3. ( Ne ) dopoledne (9-12) Brigáda, odpoledne (14-15) hry v tělocvičně a (15-18) promítání videa z výprav

24.3. ( St ) Mistr uzlování – 22. ročník oddílového přeboru (1630 – 1930 !! )

3.-4.4. ( So,Ne ) Aprílovka – České Středohoří (Terezín, Litoměřice, Střekov, potok Granátka). Nocleh pod střechou – sokolovna či ubytovna.

Obvyklý program s aprílovými překvapeními. Odjezd možná již v pátek v podvečer – bude včas upřesněno.

17.-18.4. ( So,Ne )– Boj družin - oddílový přebor v tábornickém desetiboji. Údolí Vrchlice u Kutné Hory, případně Lešetice u Příbrami. Nominač

závod pro účast v 1.,2. a 3. trojce pro Zálesácký Závod Zdatnosti. Nocleh již v přírodě (v případě nepříznivého počasí v turistické ubytovně

v Kutné Hoře nebo srubu v Lešeticích). Místo bude upřesněno po rozhodnutí o místě konání Srazu v přírodě Pražského třížupí (+ ZZZ), jehož

jsme letos pořadateli. Na této výpravě již budeme částečně připravovat některé věci k srazu (týpkovky, okruh pro ZZZ, apod.).

21.4. ( St ) Mistr signalizace – 20. ročník oddílového přeboru (1630 – 1930 !! )

7.-9.5. ( Pá-Ne ) 28. Jarní Výlet Libeňského Sokola - údolí Vrchlice nebo Lešetice . Sraz v přírodě Pražského pětižupí. V programu bude i župní

kvalifikace Zálesáckého Závodu Zdatnosti ( loni jsme postoupili a vyhráli celostátní finále !!! ). Jilm je hlavním pořadatelem !!!

21.-23.5. ( Pá-Ne ) loďovka - dle aktuálního stavu hladiny (Sázava, Orlice, Ploučnice, Jizera). Upřesníme v květnu. K dispozici vesty i zkušení zadáci.

11.-.13.6. ( Pá-Ne ) kolovka Praha, Kralupy, Mělník, Nedvězí, Ralsko, Mnichovo Hradiště, Valečov, Nymburk, Čelákovice, Praha.

Možnost zkrácení dle sil účastníků, k zapůjčení oddílová kola. Vcelku rovinatá krajina. Zkuste jet, je to stejně pěkné jako na lodích!!

 

25.-27.6. ( Pá-Ne ) Jaxi-taxi (Jak si usteleme, tak si lehneme ) - pracovní výprava na tábořiště u Velhartic. Sekání a hrabání louky a počátek stavby

tábora pro nás a následně i Káňata. Povinná pro všechny účastníky tábora !!! Rádi přivítáme i bývalé členy. Uvítali bychom i pomoc rodičů

– odvoz věcí na tábořiště 27.6. či 30.6. – upřesníme. Díky.

IV. DALŠÍ AKCE

21.2. ( So ) - Šibřinky (maškarní taneční zábava) – dopoledne (14-16) dětské, od 19 hodin pro dospělé (vstup 100,-Kč) – srdečně zveme. Jilm příprava.

23.-25.4. ( Pá-Ne ) závody v gymnastice, atletice, plavání a šplhu – přebor Prahy (pouze vybraní závodníci)

3.6. ( Čt ) Dětský den – hlavním pořadatelem je JILM. V parku na louce U studánky. Příprava, program (27 soutěží), úklid. 15-19 hodin. Loni 241 dětí!!

V. TÁBOR 30.6 – 24.7.2004 Tajanov u Velhartic ( 10 km západně od Sušice, 15 km jihovýchodně od Klatov )

Sraz na tábor bude ve středu 30.6. okolo 1630 až všichni doma ukáží vysvědčení, ve čtvrtek a pátek dostavba tábora, v pátek večer zahajovací táborák.

Od soboty pak běžný táborový program, poslední den úprava tábora pro Káňata, balení a odpoledne odjezd. Příjezd z tábora bude v sobotu 24.7. večer.

Celkem 24 dní, předběžná cena 2500 Kč (uvidíme jaké ceny budou po květnovém vstupu do EU).

Podsadové stany, tee-pee, krytá kuchyň a jídelna, vlastní příprava jídla. Louka, les, potůček v místě, rybník 300 metrů, obchod 1,5 km, pitná voda 1 km. Podrobnější informace včetně nutného vybavení v dopise koncem května. Kromě toho začátkem června informativní schůzka pro rodiče nováčků.

Po Káňatech se bude tábor bourat o víkendu 6.-8.8. – chtěl-li by někdo z kluků pomoci, bude srdečně vítán.

Kromě toho se v srpnu bude přestavovat bouda pro lodě – také zde uvítáme pracovité ruce. Asi víkend 13.-.15.srpna – bude upřesněno během června.

7.1.2004 S přáním všeho nejlepšího do roku 2004 Jiří Novák ( Jirkan ), vedoucí

Tomáš Novák ( Mišina ) 721 865 873 Vít Jakoubek ( Vítek ) 284 688 227 , 732 733 687 tel. 2 6610 9756 ( 700 – 1530 ) , 602 284 198

 

Zpráva místonáčelnice - podzim

Předškolní děti

Do oddílu předškolních dětí je nyní přihlášeno 41 dětí a průměrná účast v hodině je 16 dětí. V soutěži o nejvěrnějšího sokolíčka (nejlepší docházka v období od září do prosince) se umístila jako 1. – Cerhová Anna (účast na 24 z 30-ti hodin), 2. místo – Růžička Dominik a Křivka Jakub ( 21 z 30-ti) a 3. místo – Tatíčková Adéla ( 19 z 30-ti).

Na podzim jsme měli plno práce. Připravovali jsme se na závody v Míčovém trojboji a současně jsme nacvičovali program na akademii. Pohádku O řepě nakonec předvedlo 15 dětí a moc se jim povedla. Hned druhý den 29.11.2003 se osm dětí (Zábranská, Střihavková, Kanzelsbergerová, Cerhová, Veselá, Malinová, Kobián a Růžička) zúčastnilo závodů v Míčovém trojboji v Karlíně. Ve velké konkurenci se umístilo naše družstvo dívek II. ve složení A. Zábranská, J. Střihavková a T. Kanzelsbergerová na 1. místě. V soutěži o přeborníka Prahy skončila na pěkném 2. místě Alice Zábranská – gratulujeme. Závody měly hladký průběh a všem se líbily.

Nyní jsme opět začali s gymnastickou průpravou. 17. dubna 2004 nás čekají gymnastické závody – tentokrát formou trojboje: přeskok přes švédskou bednu, akrobacie a lavička. Sestavy nejsou nijak jednoduché, ale doufám, že je nacvičíme a závodů se zúčastníme.

Mladší žákyně

Do oddílu mladších žákyň nyní chodí cvičit 24 děvčat a průměrná účast v hodině je 10 děvčat (mohly by se polepšit). V soutěži o nejlepší docházku od září do prosince byly nejpilnější Vacková Hana a Vacková Markéta ( účast na 27-mi cvičení z 29-ti ), 2. – Sauerová Kačka ( 25 z 29-ti ) a 3. – Holubová Tereza ( 24 z 29-ti ).

Ještě pochvala k vystoupení mladších žákyň na akademii. Cvičitelka A. Feřtová připravila skladbu se švihadly. I když na začátku nácviku některá děvčata ani švihadlo nepřeskočila, do vystoupení se vše napravilo a bylo vidět, že Anička i dívky odvedly kus práce. Vystoupení se zúčastnilo 13 děvčat a sklidila velký potlesk.

Teď jsme cvičení zaměřili především na gymnastiku, závody nás čekají v dubnu. Počítáme s účastí na plavání, atletice a letos doufám, že i v gymnastice.

Starší žákyně

Průměrná účast na cvičební hodině je 11 dívek z 26-ti přihlášených (také by mohly přidat). Na 1. místě v soutěži docházky byla Alena Duchačová ( 29 z 29!! ), 2. místo – Staňková Monika a Dlabáčková Tereza ( 27 z 29 ) a 3. místo – Valentová Zuzana ( 21 z 29 ).

K akademii : dohromady 15 žákyň předvedlo své dovednosti ve dvou vystoupeních. Cvičitelka Lenka Malečková zvolila ne právě oblíbené nářadí – kladinu. Menší dívky cvičily na nízké kladince, ale ty větší a zkušenější už musely na vysokou kladinu. Na výsledku bylo znát, že jsme přípravě věnovali hodně času a úsilí, cvičení mělo dobrou úroveň. Po napětí na kladině následovalo malé uvolnění - aerobik na téma Mrazík. ( připravili M. Chlumský - Čedok a L. Malečková). Čarodějnice, Ivánek a loupežníci sklidili zasloužený potlesk.

Stejně jako ostatní oddíly se starší žákyně teď věnují především přípravě na závody, obtížné gymnastické sestavy jsou stálou náplní každého cvičení.

Důležitá data do kalendáře:

21.2. - Libeňské šibřinky

17.4. – závody v gymnastice pro předškolní děti

23. – 25.4. – závody ve všestrannosti žactvo (plavání, gymnastika, atletika)

22.5. – závody v atletice pro předškolní děti

Závěrem ještě pozvánka na Libeňské šibřinky. Odpoledne od 14. do 16. hodin zaplní sokolovnu děti. Proběhne tradiční vyhodnocení masek, soutěž v tanci (letos chystáme malé překvapení) a všechny děti se pak mohou zapojit do řady soutěží o malé výhry. Pro dospělé (zveme též všechny rodiče) bude připravena sokolovna na večer. I tady bude soutěž masek, zajímavý program a bohatá tombola. Doporučuji zakoupit vstupenky s předstihem – již nyní v prodeji v matrice.

Iva Duchačová 284 824 969, 608 006 628

K Á Ň A T A

Lednový dopis Káňatům, mladším žákyním a žákům a hlavně jejich rodičům

Vážení rodičové, milá Káňátka, nový rok je už v plném proudu a aby jste se měli i v něm na co těšit, je tady dopisek s termíny výprav našeho turistického oddílu.Na výpravy zveme nejen členy, ale i všechny ostatní kamarády (ze Sokola, školy, příbuzné, známé) káněcího věku a zaměření, tj. 1.-5.třída ZŠ schopné nejenom se dobře bavit, ale také si chtít dokázat, že není důležité, aby byl člověk nejlepší ze všech, ale každý den být alespoň o trochu lepší než včera. Jsme oddíl turistický, a tak na výpravách hlavně ťapkáme, ale najde se i čas na hry, zpívání s kytarou, různé vylomeninky i osvojování dovedností důležitých pro pobyt v přírodě (rozdělávání ohně, hledání v mapě i terénu, první pomoc…). Na každé výpravě se také snažíme navštívit nějaké zajímavé místo. Pokud se k nám chcete přidat, rádi vás mezi sebou uvítáme. Na výpravu se nemusíte nijak předem hlásit. Kdo přijde, ten jede !

A kdy a kam?

Leden 24.1.2004 Poslední zamávání Vánocům (krátká nenáročná výprava do Šárky, viz dopisek na konci)

Únor 21.2.2004 Šibřinky, od 14:00 tradiční dětský karneval se spoustou her a dobré zábavy ve velké tělocvičně v sokolovně, zváni jsou úplně všichni, rodiče, přijďte v maskách i vy!!

28.2.2004 Jednodenní výprava do okolí Prahy, lom Kobyla

Březen 20.3.2004 Jednodenní výprava zatím neznámo kam

Duben 17.4.2004 Výprava na Benešovsko, zámek Jemniště

Květen 8.-9.5.2004 Jarní Výlet Pražského Trojžupí, výlet pro úplně všechny, letos výlet pořádá náš Sokol, vítáme jakoukoli pomoc (informace u Jirkana )

Červen 25.-27.6. Předtáborová výprava s trochou pomoci při přípravě tábořiště na stavbu tábora, couráním po okolí  a snad i koupáním, večerním ohněm, noční hrou a vším, co k předtáborovce patří. Účastníkům tábora maximálně doporučená!! Ať víte, do čeho jdete!! Rodiče tentokrát prosíme o pomoc až při bourání a odvozu věcí z tábora 6.-8.8.2004.

Letní tábor

Termín: 24.7.-8.8.2004 Cena: 2000,- Kč (druhý a další sourozenec 1800,-Kč), předběžná, rozhodne květen

Místo: louka nedaleko Velhartic, Jižní Čechy, krásná krajina, bezva hrad, rybník nedaleko…co víc si přát

Počet dětí: 24, přednost mají Káňata přihlášená do konce dubna 2004. Přihlášky k dispozici v matrice nebo v klubovně od konce února

Děti z 1.-5. třídy ZŠ také zveme, aby se k nám přidali při pravidelných schůzkách ve čtvrtek 15:15-16:45!

Lednová výprava Káňat a mladších Sokolat. Pojďte si s námi protáhnout salátem, kaprem a cukrovím zlenivělá těla na nenáročnou výpravičku do Šárky. Začneme asi posledním ohlédnutím za Vánocemi, v kostele sv. Matěje si prohlédneme perníkový Betlém (jestli nám ho do té doby nesnědí), a pak už se vydáme kolem nádrže Džbán na procházku snad ještě zimní krajinou. V případě příznivých sněhových podmínek bobovací prostředky s sebou!!Sraz: sobota 24.1.2004 9:00 na Palmovce u synagogy.Návrat: 16:30 tamtéž S sebou: 2 jízdenky MHD, jídlo a pití na celý den, šátek na hry, svíčku, funkční pláštěnku, zápisník a tužku, boby apod. (bude-li sníh)Tentokrát snad opravdu budeme víc hrát a méně chodit, tak si to pojďte s námi užít.

Těší se na vás Sabina, Ája a Jolana Informace Sabina 608 545 039

S T U D Á N K A

I letošní rok turistický oddíl Studánka otevřel dveře své klubovny. Letos zúžený jen na dva oddíly.

Jeden je spíš sportovní, je to oddíl florbalu pod vedením Jakuba Žáčka a Honzy Kohla. Scházejí se ve středu od 16h do 17h v Srncově sále.

Dalším oddílem jsou turističtí Zálesáci pod vedením Jakuba Jabora a Johany Kolpekové. Oddíl funguje už skoro 5let a jejich hlavní náplní je celoroční hra – Po stopách Dr. Crowleyho, ve které pro letošní rok zápasí dvě družstva v různých dovednostech a zkušenostech. Součástí schůzek jsou i hry v klubovně a tělocvičně. Kromě tradičních schůzek jsou i letos naplánovány akce jako plavání v Neratovicích, bruslení na Letné, či Stromovce, výlety na kole a lodích. Možná se ještě stačíme podívat na hory - zalyžovat si a užít si zimy na horách. Nezapomínáme ani na výlety, ať již jednodenní, tak vícedenní. Od září jsme se toulali po Českém Ráji, kde jsme navštívili Malou skálu, hrad Zbirohy, a kopec Sokol. V sobotu 15.11. nás autobus zavezl do Vinařic, kde je nově otevřený hornický skanzen Důl Mayrau, prohlídka nám trvala dvě hodiny, takže bylo opravdu na co koukat. A jako každoročně před Vánoci, se rozjela Studánka na naší táborovou základnu v Lešeticích, kde nás navštívil Mikuláš s čertem a druhý den jsme si ozdobili vánoční stromeček a rozdali si dárečky. 23.12. se oddíl Zálesáků, rozešel do centra Prahy, podívat se na zasněženou, vánočními trhy a různými ozdobami ověšenou Prahu. Součástí návštěvy Prahy byla i návštěva kina, které se všem moc líbilo.

I v roce 2004 chystáme spoustu zajímavých akcí, především se těšíme na pěší výlety ale i výlety na kolech, lodích a plavání.

Vedoucí ze Studánky jezdí 5x do roka na brigády v Lešeticích, kde zvelebují a opravují stavbu i okolí, které k naší základně patří (jako třeba plot, vodu, okapy, komíny a spoustu dalšího), abychom se tam v létě všichni mohli vypravit na tábor, který se uskuteční ve dnech 30.6. – 17.7.

Jakub Jabor , Johana Kolpeková 607 107 275 604 912 734


 Další číslo těchto Zpráv najdete ve Zprávách libeňského Sokola, které vyjdou po šibřinkách a Valné hromadě začátkem března .