duben 2004 Zprávy žactva číslo 4 / 2003-2004

DOCHÁZKA – již zapsáno 96 žáků a dorostenců, průměrná docházka v jedné cvičební hodině byla v lednu 48 (18 ml.,19 st., 11 dorci), v únoru 49 (20, 18, 11 ) a v březnu 51,5 (20, 18, 13,5), což je docela pěkné, ale značek v sále, nářadí, míčů i cvičitelů máme pro více kluků. Budeme rádi, pokud cvičení u nás doporučíte i ve svém okolí – díky.

ŠVIHKLIKVIS – soutěž bude uzavřena koncem dubna po závodech všestrannosti, aby i závodníci měli klid na zlepšení svých výkonů.

LETNÍ DISCIPLÍNY 2004 - od května se totiž chystáme cvičit venku – park, zahrada sokolovny (lehká atletika, hry, dovednostní soutěže). Normální cvičební úbor (tričko a trenky) a boty na venkovní sportování (občas totiž někoho rodiče pošlou v sandálech ?! )

ZÁVODY – již vybráno 21 kluků, kteří se zúčastní celého čtyřboje (sportovní gymnastika, šplh, plavání, atletika) o víkendu 23.-25.dubna. Pilně nacvičují již od února, přesto jim držte palce.

ŠIBŘINKY – se letos opravdu vydařily. Na dětských spousta her a tenečků, soutěž masek (opět jich bylo více než 100 !!!), do mikrofonu mluvili v maskách horolezce a lyžaře Vítek a Čedok, velký dík za organizaci patří všem cvičitelkám žákyň. Večer se pak v sále sešlo skoro 400 dospělých, kteří se ve velkém počtu dobře bavili dlouho přes půlnoc.

O to aby všichni měli kde sedět (120 stolů, 400 židlí), o vyklizení sálu a následné nastěhování nářadí i provoz šatny se postaralo 16 cvičitelů a žáků, výzdobu si vzalo na starosti 5 mladých cvičitelek, prodej zákusků a chlebíčků měly na starosti „cvičitelky poněkud starší“ – Anička Kavinová, Danica Ševčíková, Marta Halíková a Manka Kodlová – ani se nechce věřit, že jí v červnu bude 92 let !!!

Věci do tomboly opět sehnala sestra Kselíková. No a veškeré zbylé povinnosti a starosti padly na hlavu Jakuba Jabora a Studánky.

VALNÁ HROMADA – proběhla opět spíše v komorním duchu za účasti 55 osob. Byl zvolen nový výbor na další 3 roky. Vesměs zůstalo původní složení. Novým starostou se stal Jiří Sixta, do náhradníků výboru byly zvoleni další dva cvičitelé – Pavel Voráč a Vít Jakoubek.

PRAPOR – během února a března přispělo 54 ze 70 zapsaných žáků, dorostenců a cvičitelů a 16 dalších osob z řad rodičů a cvičících mužů. Dohromady se sešlo 3 157,50 Kč, Věrné gardě pak po mém dorovnání na dvojnásobek předáme 6 315 korun na výroby repliky historického praporu. Všem přispěvatelům upřímně děkuji. Váš seznam předám do archivu, aby Vaše jména byla uchována i pro další generace.

PŘÍSPĚVKY - děkuji všem rodičům, že všichni žáci chodící cvičit již mají zaplacené příspěvky. Doufám, že tak spolehliví jsou i cvičenci dalších oddílů.

DĚTSKÝ DEN chystáme na čtvrtek 3. června od 16:30 do 18:45 na obvyklém místě – v parku na louce U studánky –opět 27 soutěží, lodičky na Rokytce, Šermíři. Akce je určena nejen pro naše malé sokolíky, ale i pro veřejnost. Přiveďte i kamarády. A naše větší sokolíky (starší žáky, dorostence, cvičitele, žákyně, cvičitelky, turistické oddíly) opět prosím o pomoc. Aby vše dopadlo dobře, musí nás (pořadatelů) být alespoň 55. Přijďte ! Díky Jirkan.

Ale již 4 týdny předtím zveme všechny členy libeňského sokola i jejich příbuzné a známé na 28. Jarní Výlet Libeňského Sokola – viz Pozvánka v těchto Zprávách. Centrální sraz zájemců – 7:30 Palmovka u synagogy, vlak 8:13 z Libně. Návrat v sobotu i neděli zajištěn s cvičiteli. Sobota – vlak Libeň 19:44, Palmovka 20:00, neděle příjezd na Libeň 17:44, Palmovka 18:00.

Veškeré informace k cvičení i akcím souvisejícím , fotky, výsledkové listiny a podobně naleznete na tablech a vývěskách v přízemí sokolovny, případně v nových vývěskách na sokolovně. Za shlédnutí stojí i vývěska u stanice tramvaje na Palmovce směrem na Kobylisy. O nejdůležitějších akcích informujeme žáky a jejich rodiče zvláštními dopisky.

Zůstaňte nám nakloněni a pošlete k nám do cvičení každého nezbedu, ať se naše parta rozroste.

Mimochodem spoustu sokolských zpráv, výsledků, pozvánek najdete na http://www.sokol.info

 

POBYT V PŘÍRODĚ

Konečně dorazily výsledky za rok 2003. Zimní den (40jednot): 1. Olomouc 54, 2. Lišov 52, 3.-4. Staré Město a Třebíč 24, 5. Libeň 20.

Jarní den (41jednot): 1. Libeň 38, 2. Husovice 24, 3. Třebíč 13. Letní den (63 jednot): 1. Třebíč 120, 2. Dejvice 114, 3. Libeň 64.

Podzimní den (31 jednot) : 1. Libeň 33, 2. Husovice 28, 3. Staré Město 13.

Celkové výsledky roku 2003 : 1. Třebíč 169 dní v přírodě, 2. Libeň 155, 3. Dejvice 114, 4. Husovice 110 , celkem 88 jednot.

 

JILM

Stále - již 23. rokem - stejná a přesto stále jiná a přitažlivá činnost (schůzky, výpravy, tábor). Co se tedy stalo od počátku února ?

 

Dále připravujeme 22.Boj družin , 28.JVLS, Loďovku, Kolovku a Pracovku -stavbu tábora.

Vlastní tábor proběhne u Velhartic v termínu 30.6. až 24.7. 2004 – cena 2 500,-.

Nabízíme 3 volná místa v oddíle a tedy i na táboře pro kluky 11-14 let – předpokladem je účast na schůzkách a výpravách.

Máme i vytipované případné zájemce – rodiče, promyslete to ! Jsou to : Michal Přibyl, Tomáš Marek, Jaroslav Rozkydal, Jaroslav Novák, Jan Metelka, Tomáš Fuxa, Ondřej Loudil, Ondřej Michalec, Filip Benedikt, Jan Slifka, Tomáš Kulhánek, Martin Marek, Tomáš Mrkvička a Jan Přibyl. Strach z náročnosti snad není na místě – máme v oddíle i dva kluky ročník 1994 a zvládají to docela slušně. Problémem pro někoho spíše může být pravidelná docházka, plnění povinností (měsíčnin), neodpouštění dluhů, fér hra, držení slova, stavět se k problému čelem, být užitečným členem družiny, apod.. Ale to jsou přece vlastnosti, které se v životě budou hodit. Těšíme se !

 

7.4.2004 Zdraví čtenáře a těší se s nimi na setkání na JVLS Jiří Novák (Jirkan), náčelník 602 284 198 , zam. 2 6610 9756

 

Další číslo Zpráv žactva vyjde samostatně začátkem června.

Kromě Káňat a Jilmu zve na svůj tábor i turistický oddíl Studánka – rádi přivítají děti školního věku – kluky i holky.

Jako náčelník mohu i tento tábor s klidem doporučit.

 

Letní tábor Studánka 2004

30.6.-17.7. 2004

Tak jako jiné roky i letos turistický oddíl Studánka odjíždí začátkem prázdnin na svojí základnu do Lešetic u Příbrami.

Jedná se o stanový podsadový tábor, který se nachází v lesním prostředí s možností koupání. Pro vás děti je připraveno mnoho soutěží, her, zábavy a samozřejmě nebude chybět ani celotáborová hra zakončená cestou pro poklad. Během tábora čeká na děti několik výletů a nebudou chybět ani noční hry. Děti budou rozděleny do oddílů, které budou pracovat pod vedením našich vedoucích, kteří pracují s dětmi po celý rok. Vaříme v naší táborové kuchyni ve srubu s kuchařem a jeho pomocníkem.

O zdraví dětí se bude starat dvojice zdravotníků. Na to, aby vše proběhlo v pořádku bude bdít hlavní vedoucí. Jako každý rok i letos nás a hlavně děti čeká táborový karneval, pouť, olympiáda a na závěr pouťové okénko.

Jedná se o tábor, kde jsou děti vedeni k tomu, aby pomáhaly při přípravě jídel (řezání a štípání dřeva, mytí nádobí atd.). Na táboře děti spí ve stanech s podsadou ve vlastních spacích pytlích, stravují se ve venkovní jídelně z jídelních misek (ešusů).

Tábor nemá přívod el. energie (nelze dobíjet baterie mob. telefonů atd.)

Odjezd na tábor je ve středu 30.6.2004 v 16,00hod od libeňské sokolovny a návrat je v sobotu 17. 7.2004 v 16,00hod tamtéž.

 

Další informace a podrobnosti se dozvíte na předtáborové schůzce s rodiči, která se koná v pondělí 14. 6. 2004 ve Filipově síni libeňské sokolovny (Zenklova 37, Praha 8 vedle zámečku) od 17.00hod a je pro rodiče povinná.

Cena poukazu je 2 900,- (pro sourozence 2 500,-) a je nutno ji zaplatit do 14.6. 2004.

V případě nedodržení tohoto termínu bude částka zvýšena o 300Kč nebo bude místo poskytnuto jinému účastníku.

Vedoucí turistického oddílu Studánka - Jakub Jabor, Johana Kolpeková

KONTAKT: tel: 607/107275, 604/912734, johana_k@centrum.cz