září  2004 Zprávy žactva            číslo 1 / 2004-2005

 

 

23.9.2004     čtvrtek 16:30 – 18:30   4. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu

 

16.10.2004   sobota                     29. Podzimní Výlet Libeňského Sokola

 

27.11.2004   sobota         Tělocvičná akademie ke 120. výročí založení Sokola Libeň

 

Veškeré výsledky, fota, apod. najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni a také na  www.sokol.info a na www.sokol-liben.cz

 

Co bylo na jaře a v létě a co chystáme pro podzim 2004 - náčelník

 

Docházka žáků byla v uplynulém cvičebním roce o poznání hojnější než v několika předchozích letech a doufáme, že i letos se

počet cvičenců rozroste. K tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem.

(cvičební rok, zapsáno, průměr : 2000/2001 –  85 ,  43,0  ;  2001/2002  -  92 , 41,1  ;  2002/2003 -  97 ,  38,4  ;  2003/2004 -  98 ,  47,3 )

 

Krátce se vrátíme k našim jarním akcím a úspěchům :

●   z 32 cvičenců, kteří se zúčastnili pražského přeboru všestrannosti se 9 probojovalo na celostátní přebor ČOS všestrannosti.    

Byli to ml.žáci I.-J.Budil (7.místo) a J.Michalec (10.celkově, 2. v atletice) mezi 23 ,  ml.žáci II.- T.Marek a M.Přibyl,    

st.žáci III.– O.Loudil a O.Michalec , st.žáci IV. – J.Novák a dorostenci – J.Vorel (10. mezi 21) a J.Kudroň.

●  na přebor ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti postoupila družstva Jilmu v obou kategoriích. V dorostu byla trojice Řek, Drátek,

    Ledňáček 5. mezi 24 a ve starším žactvu trojka Vejce, Rája, Okoun porazila všech 18 soupeřů a stala se přeborníkem ČOS !!!

●  ve čtvrtek 3.června jsme již po dvanácté uspořádali na louce U studánky Dětský den. I přes chladné a deštivé počasí dnů předchozích

    nakonec k radosti 54 pořadatelů převážně z řad žactva a cvičitelů dorazilo 131 dětí, které si zasoutěžily na 27 stanovištích a mohly

    si i sjet vzdutou Rokytku na kánojích.

●  ve čtvrtek 24.června jsme pak cvičební rok zakončili u táboráku na dvoře sokolovny. Původně jsme chtěli žákům rozdat diplomy za

    docházku a zimní soutěž trochu jinak než na nástupu. Pozvali jsme samozřejmě i žákyně, rodiče, Věrnou gardu, připravili rámcový

    program a mysleli si, že přijdou žáci a pár dalších osob. Lidstva však dorazilo nepočítaně. Mimo jiné i 92letá M.Kodlová z matriky,

    náčelnice, vzdělavatelka, atd. V programu jsme tak museli dost improvizovat, ale posezení snad bylo příjemné. Slibujeme, že za rok se,

    co se přípravy programu týče, polepšíme.

A jak že dopadli kluci ve výše zmíněných soutěžích ? Ve Švihklikvisu byli mezi 38 mladšími žáky nejlepší A.Trnka, J.Michalec, D.Šrámek, J.Staněk a J.Budil , mezi 28 staršími žáky O.Michalec. O.Loudil, M.Přibyl, J.Metelka a M.Marek a mezi 17 dorostenci a cvičiteli J.Vorel, J.Novák, P.Voráč. T.Novák a V.Jakoubek.

V soutěži O nejvěrnější docházku to dopadlo takto : Z 77 hodin přišli : 76x J.Přibyl, 72x M.Přibyl, M.Seifert a V.Voráč, 71x J.Novák a T.Novák, 70x O.Loudil a F.Juhász – to jsou cvičenci s alespoň 90% účastí. Dalších 22 cvičenců má docházku mezi 70 a 90% a dalších 22 mezi 50 a 70% . Celkem bylo zapsáno 98 lidí. Všichni ocenění obdrželi diplom a sladkou odměnu a navíc si mohli vybrat některou z věcných cen (badminton, baťůžky, míče, ufa, fixy, ...)

 

A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ? Začneme s cvičením venku – atletika ( 2.září – 7.října) – zahrada sokolovny, park u Rokytky, případně školní hřiště školy na zámečku (je v jednání, neboť louku U studánky zabrali na více než rok stavbaři, kteří budují protipovodňové zábrany). Trvá na jaře započatá soutěž Letní disciplíny a samozřejmě i celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 

Ve čtvrtek 23.září se uskuteční již 4.ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Pilně trénujte. 199 metrů (pravda s převýšením 29 metrů) snad uběhne každý – není to akce jen pro děti. Vyhlášeno je celkem 11 kategorií od předškoláků až po seniory. Takže k aktivní účasti zveme i Vás – rodiče a prarodiče. Přijďte ( zatím se každý rok počet účastníků zvyšuje od 43 v 0.ročníku přes 59 a 67 až k 109 loni) ať tuto tradici dodržíme. Start mezi 16:30 a 18:30 na louce U studánky – běh se koná za každého počasí, startovné 15,- Kč, děti 5,-Kč.   

Začátkem října se pak přesuneme do sokolovny, kde vyhlásíme tradiční Zimní soutěž, ale hlavně začneme pilně nacvičovat na Tělocvičnou akademii, kterou v sobotu 27. listopadu oslavíme letošní 120. výročí založení Sokola v Libni. (ustavující schůze se konala 26.10.1884, první cvičení pak 20.1.1885). Budeme se opět snažit, aby na akademii mohli vystoupit všichni žáci.

 

Provozní věci :

příspěvky na II. pololetí plaťte prosím v matrice v období od 20.září do 15.října – děkujeme

během léta proběhla rozsáhlá rekonstrukce podlah ve cvičebních sálech. V Srncově sále byly odstraněny staré nevyhovující parkety a nahrazeny moderním pružným povrchem vhodným pro aerobik a podobná cvičení. V Alšově a Srncově (Velkém) sále byly staré parkety přebroušeny, vytmeleny a dvakrát přelakovány speciálním dvousložkovým lakem určeným pro sportovní sály. Celé to stálo přes 500 000,- (pravda 400 000,- jsme získali z grantu, ale i tak to jednotu stálo 108 000,, takže se nyní striktně bude vyžadovat přezutí do čisté sálové obuvi, zákaz vstupu necvičících do sálu – své ratolesti můžete sledovat z galerie a kromě toho zřejmě dojde během roku i ke změně režimu ve vstupní hale a v šatnách tak, aby se špína nemohla do sálu dostat. Děkujeme předem, že tato opatření a nařízení budete respektovat.

Cvičitelský sbor žáků má toto složení : Jiří Novák (34), Tomáš Novák (32), Vladislav Voráč (27), Pavel Voráč (25), , Vít Jakoubek (25), Martin Chlumský (24), Jan Vorel (18), Martin Seifert (18). Všichni cvičitelé mají platnou kvalifikaci nutnou pro cvičitele Sokola a svoji práci vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu.

Kromě toho budou v říjnu vysláni čtyři dorostenci na pomahatelský kurs, takže se řady našich cvičitelů opět o něco rozšíří.

 

Pobyt v přírodě

 

Výsledky soutěže Pobyt v přírodě nyní dorážejí pouze 1x za rok a tak si dovolím k tomuto tématu připomenout zatím poslední Jarní Výlet Libeňského Sokola do romantického údolí Vrchlice v květnu tohoto roku ( vzpomínáte ještě na mlýn Cimburk, koupání v jezírcích pod vodopády Velkého rybníka, 13 sobotních hříček Ovozelburzu, lanovku přes rokli či nedělní ZZZ ?) a pozvat na 29. Podzimní Výlet Libeňského Sokola (18.sraz v přírodě pražských žup), který se bude konat v sobotu 16.října. Pořádají sokolové z Kobylis a zvou nás do okolí Srbska u Berouna. Zveme veškeré žactvo i rodičovstvo.

 

JILM

 

V červnu jsme pokračovali v pravidelných schůzkách a také si 11.-13.června vyjeli na kolovou výpravu. Jeli jsme z Prahy do Kralup, okolo Řípu do Štětí, pískovcovými skalami do Tupadel, do Vidimi a na vrch Nedvězí. Dále pak Bělá pod Bezdězem, Bakov nad Jizerou, hrad Valečov, Komárovský rybník , hrad Kost, Sobotka, Ujkovice s obřím dubem, zámek Loučeň, Nymburk, Lysá, Čelákovice, Praha. Bylo nás 9 a za páteční odpoledne, sobotu a neděli jsme ujeli 241 km (44+100+97)

Pracovka – tedy stavba tábora nás čekala 25.-27.6. Posekali a pohrabali jsme louku, vykopali potřebné jámy, začali stavět kuchyň a pár drobných staveb. Pak jsme si zajeli do Prahy pro vysvědčení a již ve středu večer 30.června jsme byli zpět. Za čtvrtek a pátek dostavěli zbytek (stany, týpka, dřevník, ..) a začal třítýdenní tábor

Jaký tedy byl 23. jilmácký tábor ? Určitě se kromě menšího počtu členů (11 + 4 vedoucí) nelišil od těch předchozích. Družiny měly pravidelné služby - ukázalo se, že služby jdou zvládnout v klidu a pohodě i ve třech a za celý tábor nebylo jediné pozdní předání - a to je věc, která není obvyklá ani při pětičlenné službě. Možná to bylo tím, že se kluci těšili na úseky, na výpravy  - dokonce i na „48“, která se letos opravdu vydařila, valná část se i snažila získat bobříky. Prostě dělali věci povětšinou rádi a chtěli je dělat !!! Probíhala táborová hra Jan Kornel, ve které jsme se v 13 úsecích přenesli do doby konce třicetileté války ( nejenom dění v Evropě, ale i dobrodružství galejníků, otroků na zámořských plantážích či bitvy pirátů ), hrála se oddílová i členská ruleta, probíhaly mače, zábavná klání Kornelky, různé další hry, kluci lovili 8 bobříků , byli jsme na třech výpravách : 1) Horšovský Týn, Starý Herštejn, Haltrava, Trhanov , 2) “48“  - Strakonice, Volyně, hradiště Věnec, obří Sudslavická lípa, Vimperk a pak už jen Šumava – Borová Lada, Knížecí pláně, Bučina, (nocleh 1230 m n.m.), pramen Vltavy, Kvilda, Jezerní slať, Churáňov, údolí Losenice, Obří hrad , 3) Kašperské Hory, Kašperk, Strašínská jeskyně, hradiště Sedlo.

Počasí možná z Prahy nevypadalo optimálně – prvních 14 dní zima (denní maxima i jen 11°C), deštivo, pak zase zčistajasna úmorná vedra, ale když člověk nepovažuje počasí za věc, která vše řídí – pak vlastně bylo pěkně.

Z 15 účastníků tábora (11 kluků a 4 vedoucí) doufejme nikdo oddíl neopustí – i když členstva ubude – dva schopní rádcové byli osloveni, zda by nechtěli dělat vedoucí a oni souhlasili. Máme tak dvě nová pékáčka – Řeka a Ledňáčka. Přejme jim, ať je těší každá drobná radost, která je potká, ať je neudolá spousta práce bez hmatatelného výsledku a ať jim jejich zájem a chuť vydrží dlouhé roky.

Chystá se celoroční hra, výběr závisí na počtu členů. Doufáme proto, že mezi sebou přivítáme nové kamarády !!! A to co nejdříve, abychom v listopadu mohli začít - co takhle T.Krňávek, M.Šrámek, F.Benedikt, M.Přibyl, T.Marek, J.Metelka a další kluci mezi 10 14 roky ze Sokola ?)

A co chystáme pro podzim  roku  2004 ?

 

Cvičení v Sokole – Út, Čt  18 – 19 h. Není povinné, ale prospěje. Dorostenci a zájemci navíc Út 19-20 florbal , Čt 19-20 košíková.

 

Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Vždy bohatý program – hry, výcvik tábornických dovedností, zručnostní a vědomostní úkoly, písničky, občas drobná brigáda …,  promítání videa z výprav. Vše pečlivě zhodnoceno v pravidelném měsíčním bodování. V září navíc  pojedeme  sbírat šípky ( penízky jsou třeba ) - středa 15. září.

 

Výpravy – srazy cca 630 – 700, návraty 18 – 19 vždy na Palmovce u synagogy. Přesné informace o srazech a návratech, jízdném, výbavě a další podrobnosti se kluci dovědí vždy ve středu na schůzce – poprvé 10 dní a podruhé 3 dny před výpravou.

10.-12.9. ( Pá,So,Ne ) Kolovka –  České Středohoří

2.-3.10. ( So,Ne ) Rakovník a okolí a Rabštejn nad Střelou a okolí

16.-17.10. ( So,Ne ) Podzimní Výlet Libeňského Sokola – Berounka - Srbsko a okolí. Pořádají sokolové z Kobylis.

6.11. ( So ) Podzimní výprava –  Benešovsko (Postupice, Kavčí hora, Bystřice). 7.11. ( Ne ) Odpolední vycházka po Praze

27.11. ( So ) Tělocvičná akademie ke 120. výročí založení Sokola v Libni                                28.11. ( Ne ) Zimní výprava  - Klánovice 

11.12. ( So ) Vyzvědači– 24. ročník dobrodružné hry ve staroměstských uličkách.               12.12. ( Ne ) Videotábor – promítání videa z tábora

15.12. ( St ) Vánoční nadílka v klubovně

 

TÁBOR 2005

Proběhne doufáme na novém tábořišti v podhůří Orlických hor. Předběžný termín 16.7.- 7.8.2005 a cena cca 2750,-

 

                              

KÁŇATA   NA   TÁBOŘE

Čtrnáct dní plných slunce si od  23.7. do 7.8. užívalo celkem 24 dětí a 7 vedoucích. Byli jsme rádi, že s námi letos pobyly i zlíchovské děti, které si v ničem nezadaly s Káňaty (přivezly i dvě maminky, které se vystřídaly v kuchyni a obě výborně vařily). Na programu byly hry, koupání, matche, olympiáda, buřtěné hry, ale hlavně celotáborová hra - letos na téma Cesta za posvátným ohněm. Lovením totemových zvířat, výrobou šípového jedu, lovením prasete, hledáním zlatých valounů a dalšími roztodivnými činnostmi se snažili usmířit si boha Quetzalcoatla, který zatratil duše indiánů. Nakonec jsme podnikli cestu za posvátným ohněm a tím vysvobodili jejich duše.

Letos bylo na táboře také hodně výprav:

-          za zlatem podél říčky Ostružné cca 15 km,

-          koupání v Sušici a noční návrat přes Svatobor zpět do tábora okolo 20 km,

-          na Velhartický  hrad a k blízkému rybníku asi 7 km,

-          výprava s přespáním ke zřícenině kostela sv. Bartoloměje a následnou cestou za ohněm cca 17 km.

Na 1.místě se v táborovém bodování umístili Martin s Verčou, na 2.místě Bětka a na 3.místě Taši, Jolča a Čadam.

Tábor se podle ohlasů od účastníků líbil a doufáme, že na příštím bude stejně hojná účast.

Fotky z tábora je možné si prohlédnout a doobjednat po schůzkách 30.9. a 7.10.v klubovně.

Po táboře se s námi rozloučila Sabina, která má stále více starostí s vlastními dětmi a tak se na Vás těší nové vedení oddílu Káňat ve složení:

 Jolana (732216155, 283920504), Ája (608731421, 284824969) a Barami (728724467)

 

I v letošním roce mezi sebou rádi uvítáme další kamarády - kluky a holky od 7 do 11 let.

 

ZPRÁVA MÍSTONÁČELNICE

Předškolní děti

 

Předškolní děti stále cvičí ve stejných hodinách – po a čt od 16.00 do 17.00 hodin. Ve svých hodinách se věnují gymnastické a atletické průpravě, práci s míčem a především správnému držení těla, to vše pomocí různých her a  říkanek. Výsledky naší práce jsou patrné na závodech, kterých se pravidelně účastníme.

Dne 22.5. jsme reprezentovali T.J. Sokol Libeň na atletických závodech na stadionu Juliska. Naši závodníci obsadili přední místa v Župním přeboru a Linda Veselá se díky svému výkonu v disciplíně minutový běh stala Přeborníkem Prahy. Všem závodníkům i přihlížejícím rodičům patří poděkování za účast a vítězům gratulace.

A ještě vyhodnocení docházky z I. pololetí r. 2004: V I. pololetí jsme cvičili 40x a do oddílu PD bylo přihlášeno 40 dětí. Na 1. místě (nejvěrnější sokolíček) se umístila Anna Cerhová (36x), 2. Anežka Zemanová (35x), 3. Linda Veselá (34x).

Ráda bych touto cestou poprosila rodiče o co nejlepší docházku  jejich dětí – je to znát na výkonech při různých závodech a aby jim umožňovali účast i na víkendových akcích.

 

Mladší žákyně

 

Po pražských závodech všestrannosti (viz minulé zprávy) jsme uspořádali také vlastní jednotové závody. Žákyně závodily v těchto disciplínách: akrobacie (jednotlivé cviky), přeskok, hrazda, lavička, ohebnost a skok z místa snožmo. Ze 17 žákyň mělo jen 8 odcvičeno vše a tak výsledky v mladší kategorii překvapily: 1.Hana Vacková, 2.Jolana Šrámková, 3.Kateřina Sauerová, 4.Alena Ticháčková. Starší kategorie: 1.Markéta Vacková, 2.Kateřina Loudilová, 3.Veronika Šebestová, 4.Tereza Holubová.

Od ledna do června bylo celkem zapsáno 22 žákyň a všechny měli možnost přijít cvičit 40x. Výsledky: 1.Hana Vacková (39x), 2.Kateřina Loudilová, Ellen Veselá (35x) a 3. Markéte Vacková a Tereza Holubová (34x).

 

Starší žákyně

 

Vyhodnocení docházky za uplynulé pololetí: do oddílu bylo přihlášeno 15 děvčat a měly možnost cvičit 42x. Na 1. místě v docházce se umístila Alena Duchačová (38x), 2. Dlabáčková Tereza (34x) a 3. Špunarová Monika (29x).

Potřebovali bychom posílit řady, nabízíme možnost rozhýbat se všem dívkám od 11 let – přijďte se podívat. Pod vedením zkušených cvičitelů se zabýváme opravdovou všestranností (od gymnastiky – ale nic nepřeháníme, atletiku, aerobik, různé hry i míčové a mnoho dalších aktivit.  

Dne 27.11. nás všechny čeká výroční akademie libeňského sokola. Zdá se, že máme zatím času dost, ale s přípravou vystoupení bude práce hodně, tak bude podzim náročný. Prosím o pravidelnou docházku.

 

Důležitá data do kalendáře:

 

23.9. Závod v běhu strmém (pro všechny složky i pro zájemce z „nesokolů“)

16.10. Podzimní výlet libeňského sokola (též pro všechny zájemce)

27.11. Akademie

4.12. Závod v Míčovém trojboji předškolních dětí a rodičů a dětí (datum není ověřen)

 

Závěrem přeji všem hodně sil a chuti do cvičení.

                                                                       Iva Duchačová, tel.č. 608 006 628, 284 825 135(zaměst.)

                                                                                                            284 824 969 (domů)