Zprávy žactva 

únor 2006        číslo 3 / 2005-2006

 

Docházka žáků je letos lepší než loni, ale po počátečním rozletu  ( průměry v září, říjnu a listopadu byly 51,5 , 57,5 a 52,0) přišel prosincový propad na 46,5 a v lednu se to zlepšilo jen o málo – 47,5. Kde jsou podzimní časy, kdy se na jedné hodině sešlo 65 mladších a starších žáků a dorostenců. Dnes jsme rádi za 50.  Proto Vás prosíme – pošlete k nám cvičit další malé nezbedy. Určitě se jim u nás bude líbit jako těm stávajícím a pravidelně chodícím klučíkům.

A kdy žáci cvičí ?

Mladší žáci (ročník 1996-1999) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1992-1995) a dorostenci v Út a Čt 18-19.

Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková – na ni zveme 2-3 nové zájemce, od 14 let výše. Přijďte zkusit basket !!

 

 

SLET 2006   (1.-6.7. 2006)

Od posledního sletu již uplynulo více než pět let a před námi je slet další, v pořadí již čtrnáctý (třetí po roce 1989). Jako při obou předchozích sletech bychom i tentokrát do neopakovatelné atmosféry společného cvičení chtěli zapojit co nejvíce dětí. Bylo pravidlem, že sletu se účastnilo téměř veškeré naše žactvo. Na sletu vždy vystupovalo přes 40 libeňských žáků ( to je vlastně průměr docházky) a okolo 15 mužů. V roce 2000  bylo z Libně na sletu celkem 117 cvičenců.

I letos bychom chtěli poprosit o to, aby Vaši synové mohli na sletu cvičit. Časové ani finanční nároky snad nebudou nepřekonatelnou překážkou. Účastnický poplatek je 300,- Kč u dětí a 500,- u dospělých, dále sletová známka (50,- a 70,-) a úbor (cca 350,-). Náčiní platí župa a jednota. Téměř veškerý nácvik se odehraje v běžných cvičebních hodinách v sokolovně, pouze na jaře budou 2-3 župní secviky. Vlastní slet  (zahájení v Sazka aréně, sletový průvod Prahou, zkoušky, generálky a vystoupení na strahovském stadiónu E. Rošického) pak bude probíhat od 1. do 6. července 2006.

Ano, je to již začátek prázdnin, ale jednou za 6 let se to snad snese. I tábory Jilmu a Káňat budou začínat samozřejmě až po sletě. A pokud syn zrovna nechodí celý rok pravidelně do Skauta a nejede s ním hned 1. července na tábor (to je věc, kterou lze pochopit), pak návštěva u babičky i dovolená se dá jistě o týden i víc posunout – navíc v srpnu bývá i stálejší počasí.

Celkem je připraveno 16 různých skladeb, v naší jednotě se cvičí tyto : Korálky (Rodiče a děti), Kdo si hraje nezlobí (Předškolňata), Počítadla (Mladší žákyně), Karimatky (Mladší žáci), Výlet s aerobikem (Dorost, dospělí), Chlapáci II (Muži), Ta naše písnička česká (Věrná garda). Některé ženy zřejmě budou nacvičovat i skladbu Léto.

 

Již na podzim byl rozdán dopis o sletu s návratkou. Někteří se bohužel ani nenamáhali s odpovědí, jiní řekli ne, spousta odpovědí pak zněla ano. Zde je tedy seznam přihlášených (zatím pouze 46 !!) :

 

Karimatky (16): V.Blahunek+ , D.Králík , T.Bőhm , O.Dvořák+ , O.Neumann+ , J.Brůžek+ , J.Novák , J.Staněk+ , A.Trnka+ , J.Zhouf , T.Wiendl+ , J.Trnka+ , T.Krňávek, D. Bőhm , T.Salavec+ , J.Slifka

 

Výlet s aerobikem (9): O.Michalec+ , J.Michalec+ , M.Přibyl+ , F.Benedikt+ , O.Loudil+ , J.Přech , J.Kudroň+ , J.Vorel , V.Voráč

 

Chlapáci (21): J.Novák+ , T.Novák+ , P.Voráč , V.Jakoubek , M.Seifert+ , J.Marek ,

F.Vaněk , J.Ratiborský , P.Jakoubek , Z.Lauschmann+ , F.Juhász+ , J.Dostál , J.Přibyl+ ,

M.Podlaha+ , D.Malý , J.Novák , P.Bureš , 4x host Zlíchov

 

U těchto tedy automaticky předpokládáme, že na sletě cvičí na 100%. Značka + znamená, že k 1.2.2006 zaplatili zálohu na úbor. Ostatní žádáme o neprodlené zaplacení – mělo být do 20.12.2005.

 

Dále následuje seznam cvičenců, kteří neřekli ano (je jich 38 a my doufáme, že teď alespoň polovina ANO !!!!!  řekne ) :

Neodpověděli : J.Kotlán, J.Veselý, D.Franče, Š.Lamell, J.Masák, T.Kobián, M.Jeřábek, M.Karim, V.Masák, T.Kuna, L.Kuna, J.Rojas, J.Šafr, R.Šefl, J.Samoel, P.Pác, M.Mika, D.Khol, T.Mrkvička, V.Rosenkranz, J.Duchač, D.Malý

 

Řekli ne : O.Novotný, J.Klíma, M.Klíma, K.Franěk, A.Cepník, M.Karas, P.Hofmann, D.Šrámek, J.Cepník, M.Kolínský, J.Vonášek, D.Šnor, M.Šrámek, M.Buršík, M.Šťovíček, J.Pacák

 

Prosíme, přehodnoťte svoje rozhodnutí – třeba i při vzpomínce na prosincovou akademii a krásné cvičení 20 mladších žáků se šplhacími tyčemi. Taky to zvládli a nácvik je určitě nijak zvlášť nestresoval. Na slet zatím nacvičují všichni žáci. Jsme za třetinou skladby a všichni zvládají.

 

Na konci Zpráv je pro tyto dvě skupiny (Neodpověděli, Řekli ne) odpovědní ústřižek. Prosíme o jeho vyplnění  a urychlené předání cvičitelům. Prosím vyplnit, i když budete potvrzovat ne.

1.března pak určíme definitivní postavení žáků v osmičkách Karimatek a ti ostatní už bohužel dále nacvičovat nebudou.

 

CO BYLO :

 

2.12.2005 – Akademie k 95. výročí otevření sokolovny

Z mužských složek se 300 divákům ( slušně zaplněná galerie i všech 150 židlí v sále) předvedli :

Mladší žáci se šplhacími tyčemi – po úvodním povyku se za žíněnkou při sokolské písničce vyloupl nástup a pak už následovala rozcvička na “lavičkách“ – přeběhy a přeskoky tyčí, kotouly, atd. Následovalo cvičení na „nářadí“ (hrazda, bradla) - výmyk, ručkování, sešin, přeskoky „švihadla“ a nakonec šplh. Celé cvičení bylo zakončeno hříčkou Útěk ze zajateckého tábora. Cvičilo 20 mladších žáků. 

Starší žáci v počtu 16 předvedli synchronní přeskoky z trampolínky s i bez bedny. Místy se i docela trefovali do rychlé doprovodné hudby – kankánu.

Kluci, kteří se snažili dostat do skladby Výlet s aerobikem pak předvedli asi minutovou ukázku.

Vybraní žáci a cvičitelé pak předvedli synchronní cvičení na nářadí – kruhy, bradla, hrazda.

 

 

Z dalších cvičení se zmíním určitě o precizním cvičení Věrné gardy (27 cvičenců !!), nezapomenu na Rodiče a děti se sletovou skladbou Korálky (velké červené míče), 23 Předškolňat s částí sletové skladby Kdo si hraje nezlobí, recesní divadelně – aerobikové vystoupení žen, na starší žákyně a jejich přeskoky a aerobikovou skladbou Šílený žabák, Mladší žákyně s Počítadly ani na celou skladbu Výlet s aerobikem či vystoupení 3 kluků s break-dance.

Celkem se při cvičení vystřídalo 180 cvičenců !!!

Na akademii se vylosovali i tři výherci polárkového dortu za správnou odpověď na otázku z předešlých Zpráv. Otázka je i v těchto Zprávách a výherci se budou losovat 4. března na Dětských Šibřinkách. Odpovědi předávejte přes své cvičitelky a cvičitele náčelníkovi. Hrají pouze děti do 15 let.

 

Mikuláš přišel do libeňského Sokola až 8. prosince, ale nějaké balíčky pro naše mrňousky ještě měl. Nejprve se zastavil ve cvičení Předškolňat a pak už zavítal i mezi mladší žactvo. Nejprve však byli na naše nezbedy posláni 4 čerti , kteří je prohnali v potemnělém, jen několika svíčkami osvíceném sále. Teprve pak přišel Mikuláš s anděly a po zpěvu, básničkách a další trochu roztřesené produkci rozdal mezi přítomné děti balíčky.

 

22. prosince pak naši loutkáři ze souboru Vhlavědrát sehráli představení na vánoční motivy, které sledovalo asi 40 dětí od R+D, přes Předškolňata až po mladší žákyně a žáky.

 

Po novém roce se rozběhla tradiční zimní soutěž. Letos se jmenuje Přeskoč, přelez. V jedné disciplíně se jednu minutu překračuje  a poté v lehu podšupuje pod nohama dřevěná tyč, ve druhé se minutu přeskakuje lavička.

 

CO BUDE :

 

Srdečně zveme jednak děti (14-17 hod), ale i dospělé (19-02 hod) na Šibřinky. Konají se v sobotu 4. března. Děti mají vstup volný a předpokládá se, že budou mít masku. Čeká je soutěž masek, doprovodné hříčky o sladkosti, tanec, zpěv, atd. Dospělí pak za lístek dají 120 Kč (rezervace a prodej v matrice). Živá hudba, tombola, tři předtančení, soutěž masek (fauna a flóra), občerstvení.  Přijďte se pobavit !!!

 

Jarní Výlet Libeňského Sokola 8.4.2006 – u Poděbrad nás přivítají pořadatelé ze Sokola Staré Město – srdečně zveme všechny – kluky, holky, rodiče, známé.

 

Koncem dubna nás čekají tradiční závody ve všestrannosti (21.-23.4.) – gymnastika, šplh, plavání, atletika. Abychom mohli vyslat nejlepší cvičence, budeme mít naše malé libeňské gymnastické závody hned po jarních prázdninách (21. a 23.února). Vybraní kluci (na základě výsledků těchto závůdků a výkonů v Letních atletických disciplínách) dostanou dopisek a budou dále nacvičovat na závody.

 

Provozní věci :

- je tu nový rok a s ním i nutnost zaplatit členské příspěvky – dle stanov je termín do konce února – děkujeme.

 

- nebývalo zvykem, aby rodiče (či další doprovod) asistoval při svlékání či oblékání mladších žáků v šatně. Myslím, že kluci se již dokáží svléknout a obléknout sami a i šatna bude prázdnější. Děkujeme, že počkáte před dřevěnými dveřmi do šatny. Kluci se alespoň dřív otrkají, naučí se postarat sami o sebe a v životě si budou víc věřit.

 

- o jarních prázdninách se cvičí – kdo je v Praze, je srdečně zván !!!

TURISTICKÉ ODDÍLY

 - rozšiřují šíři našeho programu a jsou vhodným a prospěšným doplňkem cvičení. Teprve tehdy, když je malý či trochu větší človíček odkázán „sám na sebe“, když musí něco sám vymyslet, zařídit, udělat, se naplno projeví jeho osobnost. A taky se říká, že vlastnoruční zkušenost nelze nahradit. A trocha toho nepohodlí v krásné české přírodě s kamarády bude také v dnešní uspěchané a technické době přínosem.

Proto – dejte svým dětem šanci projevit se, najít si opravdové kamarády.

Káňata do svých řad přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, jilmáci kluky z  5. - 8.tříd.  –  těšíme se .

 

Téměř s ročním zpožděním byly zveřejněny výsledky soutěže Pobyt v přírodě za rok 2004. Naše jednota již popáté v 14. ročnících zvítězila. Výsledky za rok 2005 očekáváme každým okamžikem.

 

JILM

 

Na schůzkách si hrajeme, učíme se tábornickým dovednostem, zpíváme. Již jsme řádně rozjeli naší letošní celoroční hru o českém cestovateli, vynálezci a hlavně botanikovi Benediktu Roezlovi – Za modrou orchidejí. Kluci si při různých příležitostech vydělávají pesa (mexické bankovky), plní zkoušky do hodností, jako Don Benito sbírají květiny (papírové), obchodují s nimi na burze, cestují pro ně do všech koutů světa, na výpravách jsou úseky věnované této hře, hrajeme i deskovou hru Za modrou orchidejí. Je proto škoda, že toto úžasné dění a dobrodružství prožívá v této chvíli jen 12 kluků. Lépe by bylo, kdyby nás bylo 15 nebo 18. Proto stále hledáme nové členy – kluci ze sokola (ročníky narození 1993 – 1995) jsou optimálními adepty.  Pojďte to zkusit !!!

 

Co Jilm zažil kromě běžných schůzek od konce října, kdy vyšly poslední Zprávy  ?

12.11.05 – Úprk po polévce – lom u Červených peček s tisíci zkamenělých mušlí, Kolín s katedrálou, muzeem a hradem, vaření polévky do úseku v lese za Kolínem a následná herní mela v „hostinci“ a úprk před císařskými vojáky. Nakonec lesní fotbal a domů. 10 osob, 10 km.

13.11.05 – Brigáda na dvoře sokolovny – zazimování doskočiště, přebírání a odvoz sběru, odpoledne pak promítání videa z výprav – 8 osob

3.12.05 – 25. Vyzvědači- při tradiční hře se sešlo a dobře pobavilo 25 současných i bývalých členů a hostů.

4.12.05 – Mediálně ztracený hopík – výstava Zlatý věk médií v Národním muzeu, procházka po Starém Městě, hříčka s hopíkem na Letné – 9 osob

17.12.05 – Zasněžené chýše – ve sněhové vánici jsme putovali, koulovali se a stavěli chýše z chvojí mezi Sázavou a Stříbrnou skalicí. 7 osob, 13 km.

18.12.05 – Videotábor 2005 – dívalo se 8 lidí.

21.12.05 – pětadvacátá jilmácká Vánoční nadílka. Cukroví, svíčky, koledy, povídání o Vánocích, úryvky z Bible, setkání s kamarády. 213 dárků se rozdělilo mezi 30 přítomných.

28.-29.1.06 – 16. Zimní táboření. Přespání 7 odvážlivců v tee-pee při -15°C, dalších 9 přespalo v chatě. Hokej a další hry na zamrzlé tůni, odběr vzorku půdy ze dna tůně a sběr hlíz do úseku. Pozorování hvězd, hříčky v lese i chatě, tradiční hříčka Noční berlínská.

16 osob, 9 km   

 

Čeká nás výpravička podél Rokytky do Kyjí (25.2.), návštěva Muzea hl.m.Prahy (26.2.),  Kocába (18.3.), Brigáda a video (19.3.), 24. ročník Mistra uzlování (22.3.), 31. JVLS spojený s Aprílovkou (8.-9.4.), 22.ročník Mistra signalizace (19.4.), Loďovka (28.4.-1.5.), atd.

 

Po sletu pak hlavně tábor v krásné krajině mezi Skutčí a Hlinskem – 7.-30.7.2006. 24 dní, cena cca 2750,- Kč. Pestrý program, výlety, lovení bobříků, táborová hra, táboráky, koupání v rybníce, spousta her.      Hlaste se do Jilmu, ať můžete jet s námi !!!

 

6.2.2006        sepsal a na nové kluky v sokole i Jilmu i na početnou účast na sletě se těší                                                                                     Jiří Novák (Jirkan), náčelník           (602 284 198)

 

Informace o T.O. Káňata

 

Vážení rodiče, milá Káňata!

Je tu nový rok a s ním pokračuje i činnost našeho oddílu. Ten je určen pro kluky a holky od 1. do 5.třídy.

 

-          schůzky:  konají se každý čtvrtek od 15.30 do 16.45 v klubovně. Na programu jsou hry, tábornické dovednosti (morseovka, uzly, mapa), písničky. S sebou na schůzku se hodí: šátek, přezůvky, tužka, sešit a uzlovačka 2m.

 

-          výpravy:  jednou za měsíc, v červnu a září dvoudenní. Informace o výpravě děti dostanou na schůzce 10 dní předem. Vzhledem k tomu, že nás letos čekají nácviky slet, jsou tyto termíny pouze předběžné. O všech změnách dáme včas vědět.

 

28.1. -  jednodenní nenáročná výprava, Divoká Šárka a spousta her

 v tělocvičně, 10 účastníků

25.2. -  výprava ke Kobyle ( lom u Koněprus)

18.3. -  předjarní výprava

8.4.   -  Jarní Výlet Libeňského Sokola, zveme rodiče, kamarády a další

13.5. -  jarní výprava

3.-4.6. – předtáborovka pod převis, Český ráj

           

            - cena : 100 Kč oddílové příspěvky (fixy, papíry) + 570 Kč – členské

  příspěvky do Sokola na celý rok

 

- výbava: Jsme turistický oddíl, a tak na výpravách kromě hraní her také chodíme. A nejlépe se chodí v dobrých botách. Nejvhodnější jsou pevné kožené pohorky, které lze impregnovat. Na výpravách a táboře je potřeba i lehký a teplý spacák ( alespoň do –4°C), karimatka a hlavně batoh, který má pevná  vypolstrovaná záda a dobře sedí. Na jednodenní výpravy stačí batoh

o objemu 18-28 l, na dvoudenní výpravy a tábor pak 45-60 l. Pokud si nevíte rady s výběrem batohu a dalšího vybavení, rádi Vám poradíme.

 

Letní tábor: letos na nás vyšel druhý termín, tzn. 30.7.- 13.8.. Tábor se bude už podruhé konat v Pokřikově ( u Hlinska). Předběžná cena je 2200 Kč. Spát budeme v podsadových stanech, máme krytou kuchyň a jídelnu, latríny. Čeká nás celotáborová hra, výpravy do okolí, táborová olympiáda, lovení bobříků, koupání a mnoho dalšího.

Stále máme volná místa!! Určitě máte kamarády, kamarádky nebo příbuzné, kteří by s námi chtěli jet, prosíme o kontakty. Pokud jsou z druhého konce Prahy nevadí, mohou jezdit třeba jen na výpravy.

 

Informace:     Alena Duchačová (608 731 421, duchacovaa@seznam.cz)

                        Dana Kalašová ( 775 246 481)

 

 

Od podzimu do ledna – zpráva místonáčelnice

 

Předškolní děti

            Do oddílu předškolních dětí je nyní přihlášeno 46 dětí a průměrná docházka od podzimu do začátku letošního roku byla 22 dětí. Mezi ty nejpilnější patří: Mikešová M., Sýkorová E., Unzeitig D., Jeřábek P., Muzenda M., Ryska T. a Bulánek M.

            Dne 26.11.2005 se zástupci naší jednoty – Holerová M., Bejšovcová T., Hervert J., Štoural V. a Furstenzellerová A. zúčastnili závodu v Míčovém trojboji v sokole Karlín. Ve vyhodnocení družstev jsme skončili na 2. místě a v soutěži jednotlivců vybojovala Anna Furstenzellerová krásné 2. místo a stříbrnou medaili.

             A už tu byla akademie. Všechny děti se zúčastnily nácviku na vystoupení. Připravili jsme část sletové skladby „Kdo si hraje,  nezlobí“ a před diváky ji velice dobře předvedlo 21 dětí. Nyní kromě běžného cvičení pokračujeme v nácviku na slet s vybranou devítkou děti.

 

Mladší žákyně

Mladších žákyň je přihlášeno 27 a průměrně chodí cvičit 17 dívek. Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Střihavková J., Veselá L., Veselá E., Cerhová A., Malinová P., Šrámková  J., Cyrani A., Šupková C., Červenková K., Krejčíková Š., Šeligová N. a Šťovíčková N. Pro vystoupení na akademii připravila Anna Feřtová s 11 děvčaty část sletové skladby „Počítadla“. Dále pokračují v nácviku na slet v pondělních hodinách.

 

Starší žákyně a dorostenky

            Do oddílu je přihlášeno 24 děvčat a průměrná docházka je 14. K těm nejpilnějším patří: Holubová A., Matiášová B., Duchačová A., Staňková M. a Kotlánová A. Na libeňskou akademii jsme připravili dvě vystoupení. Všechna děvčata se zapojila do přeskoků přes bednu a stůl a skoků s trampolínkou.

Jako druhé číslo jsme připravili pódiovou skladbu „Šílený žabák“  s použitím overballů. Přes těžký začátek nácviku a obtíže s náročnými kroky se děvčata snažila a vypilovala vystoupení k spokojenosti jejich i naší a odměnou jim byl velký potlesk diváků.

            Nyní v hodinách kromě klasické náplně cvičení nacvičujeme na slet. Vybrali jsme sletovou skladbu „Výlet s aerobikem“. Nácvik probíhá především v pondělí od 19 do 20 hodin.

                                                                       Iva Duchačová

(dotazy a info o cvičení na tel.č. 608 006 628 nebo duchacova@sokol-liben.cz)

 

Rodiče a děti

 

Nazdar sokolíčkové a jejich rodiče!

Opět nastal čas, abychom dali o sobě vědět a vy jste se dozvěděli nějaké zajímavosti.

 

Stále cvičíme v pondělí a ve čtvrtek od 16-17h s Aničkou Kavinovou. V úterý od 9.30-10.30h s Lenkou Kratochvílovou.

 

Těší nás, že se s počátkem nového roku o Sokol zajímá stále více cvičenců. Je to zřejmé na nových tvářích v hodinách.

 

V průběhu druhé poloviny hodiny (v pondělí a ve čtvrtek) nacvičujeme sletovou skladbu „Korálky“ s Lenkou a Klárkou Kratochvílovými. Sokol  nám uvolnil Srncův sál, abychom nácvik mohly provádět mimo cvičební hodinu ve Velkém sále, kde je v tento čas mnoho cvičenců.

 

A máme tady soutěžní otázku : Jak se vlastně jmenuje Velký sál ?

 

Ukázku Korálků jste mohli shlédnout na listopadové Akademii nebo na CD k 95. výročí otevření sokolovny, které si stále můžete zakoupit za dobrovolný příspěvek v matrice sokolovny.

                       

Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat sokolíkům a jejich maminkám za úžasné předvedení nácviku „Korálky“. Těšilo nás, že se ukázka líbila a cvičenci děkují za velký potlesk.

Dětem se práce s gymbally líbí a proto budeme rádi, když se přidáte k našim řadám. Zatím máme 12 dvojic.

Připomínám, že slet se koná pouze jednou za 6 let a vy dáte svému dítěti a sobě nezapomenutelný zážitek a vzpomínku na cvičení na Všesokolském sletu v červenci na Strahově. Bude skvělé, když se na stadionu ukáže co nejvíce cvičenců a vy rodiče ukážete, že o pohyb svých dětí máte stále zájem.

 

Cvičební hodiny jsou zaměřeny na vnímání vlastního těla, koordinace pohybu, rytmus, spolupráci s maminkou a cvičitelkou. Děti si zvykají na kolektiv a na orientaci ve velkém prostoru.

 

Těší se na vás                                               Lenka Kratochvílová, cvičitelka

 

 

Další Zprávy žactva vyjdou v dubnu 2006.

 

             

                                  Návratka – přihláška na slet 2006

 

   Jméno a příjmení : ........................................................................................................       

 

   Datum narození: .............................................

  

   Mám / nemám/ zájem na účasti svého syna na nácviku sletové skladby Karimatky.

 

   Kontaktní jméno a telefon : ...........................................................................................

 

   V Praze dne : ............................................        Podpis : ....................................................