T.J. SOKOL Praha - Libeň

Sdílet on Facebooku


Sraz cvičitelů župy Jana Podlipného

doškolovací seminář zaměřený pro cvičitele všech kategorií


Datum konání:

4.11.2012 9:30 - 16:00

Akce určena pro:rodiče s dětmi, předškolní děti, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, muži, ženy, senioři, seniorky
Pořadatel - oddíl:Rodiče s dětmi, Předškolní děti, Mladší žáci, Starší žáci, Mladší žákyně, Starší žákyně a dorostenky, Dorostenci, Muži, Muži - mladší - sálová kopaná, Ženy - kondiční cvičení, Ženy, Odbíjená - středa, Odbíjená - neděle, Florbal - muži, Kulturistika, Historický šerm, Káňata, JILM, Veverky, Košíková, Odbíjená – pohybová aktivita nad 65 let
Adresa:U Branek 674/7
Město:Praha 10 - Hostivař

 

POZVÁNKA  NA  SRAZ CVIČITELŮ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
 
 
Termín:   4. listopadu 2012 (neděle)
 
Místo:     T. J.  Sokol Hostivař, U Branek 7, Praha 10 Hostivař
 
Doprava:  BUS: 122, 125, 181, 183  do zastávky Sklářská,  
TRAM: 22 do zastávky Nádraží Hostivař
 
Časový harmonogram: 9:00 - 9:30 prezence , 9:30 zahájení, ukončení v 15:30
 
Pro koho: akce je určena pro všechny cvičitele III a II. třídy ze župy Jana Podlipného, hosté z jiných žup jsou velmi vítáni.
 
Program:
Hlavními  tématy  srazu budou dvě části cvičební jednotky, jejichž důležitost je často opomíjena – úvodní/průpravná část a závěrečná část. Dalším tématem je boj s nadváhou a obezitou. 
 
Jak na rozcvičení?
Pokud hledáte inspiraci, oživení a nové cviky do Vašich rozcviček, pak první část srazu bude pro Vás. Rádi bychom ukázali různé druhy rozcvičení, pro různé věkové kategorie a při různém zdravotním oslabení. 
 
Nadváha a obezita
Boj s nadváhou a obezitou se stává velkým problémem české společnosti a proto zařazujeme do programu i přednášku o zdravé výživě a praktickou hodinu, kde si vyzkoušíte cvičení vhodné pro cvičence s nadváhou a obezitou.
 
Kompenzace a relaxace
V závěrečné části cvičební jednotky by mělo dojít ke zklidnění a uvolnění organizmu a kompenzaci předchozí činnosti. Lekce bude zaměřena na různé kompenzační a uvolňovací cvičení, zásady jejich volby pro dané věkové kategorie a příklady jejich použití.
 
Program srazu bude doplněn o atletické hry použitelné v tělocvičně v hodinách žactva.
 
*Změna v programu vyhrazena
 
S sebou: cvičební úbor, obuv do tělocvičny, ručník, pití, tužku a papír, cvičitelský průkaz, průkaz ČOS, svačinu 
 
Účastnický poplatek: 50,- Kč se hradí na místě. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování doškolovacího semináře v rozsahu 6 hodin. 
 
Po ukončení vzdělávacího programu následuje od 15:30 hodin společenské setkání s občerstvením pro náčelníky a náčelnice jednot (nebo jejich zástupce) ze župy J. Podlipného. Obsahem setkání bude výměna zkušeností z činnosti jednot a diskuse o programu pro další období . 
 
V Praze dne 5. 10. 2012
 
Martin Chlumský       
místonáčelník župy J. Podlipného 
 
Dana Fischerová
náčelnice župy J. Podlipného 
 
 
SRAZ CVIČITELŮ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
 
4. 11. 2012, TJ SOKOL HOSTIVAŘ
 
Program:
 
  9:00 – 9:30 prezence 
  9:30 zahájení srazu (Dagmar Fischerová)
  9:35 – 11:00 rozcvičení v hodinách sokolské všestrannosti (2)
11:00 – 11:15 přestávka
11:15 – 12:00 zásady správné výživy (1)
12:00 – 12:30 informace ze župy, hodnocení XV. všesokolského sletu,  ocenění cvičitelů
12:30 – 13:00 přestávka 
13:00 – 13:55 cvičení při nadváze a obezitě (1)
14:00 – 14:45 atletické hry v tělocvičně (1) 
14:00 – 15:25 závěrečná část cvičební jednotky (1) (kompenzační cvičení a relaxace) 
15:30 ukončení srazu a předání osvědčení (Dagmar Fischerová)
 
*Změna programu vyhrazena
 
 
 
  


Vložil: Martin Chlumský dne: 13.06.2012

Součásti dokumentu:

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás