T.J. SOKOL Praha - Libeň

Sdílet on Facebooku


Valná hromada Sokola Libeň


Datum konání:

12.3.2014 18:00 - 20:00

Město:Praha Libeň

VALNÁ   HROMADA
TĚLOCVIČNÉ   JEDNOTY   SOKOL   LIBEŇ

se koná ve středu 12. března 2014 v 18.00 hodin v malém (Alšově) sále libeňské sokolovny,
Zenklova 2/37, Praha 8
Program:
Zahájení
Volby návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení z předcházející VH.
Zpráva o činnosti za uplynulé období a plán činnosti.
Zpráva o hospodaření.
Zpráva kontrolní komise.
Zprávy o činnosti všestrannosti.
Zpráva o vzdělavatelské činnosti.
Zpráva o členské základně.
Rozprava k předneseným zprávám.
Volba místostarosty(místostarostky).
Návrh usnesení.
Závěr.
Účast všech zvolených  delegátů  je nutná !!!   Ostatní členové  jednoty  a  hosté  jsou vítáni.
Při prezenci na VH předloží delegáti a členové jednoty ke kontrole členské legitimace s vylepenými známkami za rok 2014.
 Vložil: Pavel Pejša dne: 10.02.2014

Součásti dokumentu:

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás