T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Zprávy žactva - únor 2010

ohlédnutí za 2.pololetím roku 2009, informace a připravovaný program oddílů všestrannosti pro 1.pololetí 2010

 

        Zprávy žactva       únor 2010                                          číslo 3 / 2009-2010
 
 
27.2.2010   sobota 14:00 - 16:00   DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
27.2.2010   sobota 19:00 - 02:00  ČLENSKÉ ŠIBŘINKY
23.-25.4.2010  Pá-Ne Závody všestrannosti – pro vybrané cvičence
8.5.2010 sobota  40. Jarní Výlet Libeňského Sokola
3.6.2010 čtvrtek    DĚTSKÝ DEN – louka U studánky
 
Výsledky závodů, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách   
 v a na sokolovně a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz.
 
 
Do cvičení již několik let dochází průměrně 50 cvičenců (mladší+starší žáci, dorostenci, cvičitelé). Bohužel v průběhu času jaksi stárneme. Již máme 24 cvičitelů a pomahatelů - vychovaných z našich dorostenců, což svědčí o kamarádském prostředí, ale dětí pomalu ubývá. 10-15 mladších žáků a 15-20 starších žáků v hodině je opravdu málo. S uvedeným množstvím cvičitelů zvládneme i dvojnásobek. Prosím dohlédněte na pravidelnou docházku Vašich synů a zkuste nabídnout naší činnost i ve svém okolí – moc děkujeme
A kdy se cvičí ?
Mladší žáci (ročník 2000-2003) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1996-1999) a dorostenci (1992 – 1995) v Út a Čt 18-19. Pro dorostence navíc možnost úterní cvičitelské hodiny a čtvrteční košíkové (oboje 19-20).
Cvičíme každé úterý a čtvrtek až do hlavních prázdnin (tedy i o jarních a velikonočních prázdninách.
 
 
Nejprve stručný návrat do konce roku 2009
 
?sobotu 28. listopadu proběhla v naší sokolovně tradiční Tělocvičná akademie.  Tentokrát jsme oslavovali 125. výročí založení Sokola v Libni (1884). V bohatém programu se asi 350 divákům !!! předvedlo 190 cvičenců vesměs našeho libeňského Sokola. Zaujalo velké množství Rodičů a dětí (17 párů) a Předškolňat (35 dětí), což nám dává naději do budoucna.  
Z mužských složek bylo celkem 6 vystoupení z 12. Nečekaný potlesk si vysloužili mladší žáci na duchnách, důstojné bylo zacvičení sletové skladby z roku 1920 (červené košile) 28 žáky a cvičiteli, na nářadí (bradla, kruhy, kůň s madly) zaujali 3 cvičitelé a určitě zajímavé, i když netradiční bylo vystoupení skupiny 7 cvičitelů na rozmanitém nářadí proložené salty - Parkhur. Jedním z vrcholů akademie pak bylo vystoupení 8 cvičitelů s dlouhými švihadly. Na závěr se kluci spojili se žákyněmi ve starší sletové skladbě - Pompony. Díky všem cvičencům (a jejich rodičům), a také všem divákům za uznalý potlesk.
 
? Ve čtvrtek 3. prosince pak přišel do naší sokolovny Mikuláš (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně). O tom, že nepřišel zbytečně, svědčí více než 150 rozdaných balíčků. Samozřejmě, že si s sebou vzal i 5 hodných andělů a  6 přísných čertů.
 
? Ve čtvrtek 17.12. na hodině mladšího žactva pak sehráli loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení. I tady bylo nabito – dívalo se asi 75 dětí.
 
?  O vánočním a novoročním volnu se necvičilo, a tak se cvičitelé 26.12.2009 alespoň sešli v klubovně Jilmu na tradičním Silvestru cvičitelů – bylo 18 cvičitelů a pomahatelů, 5 cvičitelek a 11 hostů.
 
Hned po Novém roce začalo pravidelné cvičení a také jsme vyhlásili výsledky soutěže Letní disciplíny 2009. Mezi 36 mladšími žáky byli nejlepší : Jan Klíma, Tomáš Vítek, Martin Klíma, V.Blahunek, D.Otta, R.Kloubský, D.Dám, D.Unzeitig, F.Čermák, V.Kubík, P.Jeřábek a R.Pecánek. Mezi 21 staršími žáky zaujali čelná místa Štěpán Pilát, Ondřej Dvořák, Matyáš Tatíček, P.Hofmann, J.Zachoval, T.Bőhm a J.Cepník . Mezi 21 dorostenci a cvičiteli zazářili Jakub Kudroň, Michal Přibyl, Josef Kubišta, F.Juhász, M.Seifert, J.Přech a T.Novák. Nejlepší jako obvykle obdrželi diplomek a také sladkou a drobnou věcnou odměnu.
 
A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?
 
? Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 
 
? Do konce února mají být zaplaceny příspěvky na I. pololetí roku 2010. Všem, kteří již zaplatili děkujeme a ostatní musí pochopit, že bez zaplacení není možno cvičit.
 
? Od února se též rozeběhla nová Zimní soutěž – Posilovací trojboj. Mladší žáci dělají kliky, dřepy a posilují záda, starší žáci mají shyby, dřepy a záda a dorostenci shyby, dřepy se zátěží a záda..
 
? Všichni žáci začínají nenápadně nacvičovat závodní sestavy sportovní gymnastiky pro závody všestrannosti, aby se mohli zúčastnit libeňských nominačních závodů ve sportovní gymnastice (hrazda, bradla, kruhy, přeskok, akrobacie) a šplhu 23. a 25. 2. 2010 v běžných cvičebních hodinách. Nepřítomní budou mít šanci ještě na počátku března. Po jarních prázdninách pak oslovíme nejlepší (rodičům dáme vědět dopiskem) pro další již intenzivnější nácvik.
 
? Celopražské Závody všestrannosti se konají 23.-25.4.2010 - pátek plavání, sobota atletika a neděle gymnastika a šplh.
 
? Mimochodem - o jarních prázdninách 9. a 11. 3. 2010 žáci cvičí !
 
Rychle dokončujte masku na tradiční Dětské Šibřinky - ty letošní jsou na programu v sobotu 27.2. od 14 do 16 hodin – tance, písničky, soutěž masek, hříčky. Pobavit se můžete přijít i na večerní Členské Šibřinky – bližší informace na internetových stránkách. V případě zájmu si vyzvedněte Pozvánku v matrice.
 
 
? Ve středu  17.3. 2010 od 18 hodin se koná Valná hromada Sokola Libeň.
 
8.5.2010 nás čeká již 40. Jarní Výlet Libeňského Sokola – udělejte si čas a vyražte s námi do některého z  krásných míst naší země. Pro členy turistických oddílů a další zájemce z  řad žáků i žákyň proběhne župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti. Ostatní si mohou opéct aspoň toho buřta a nebo se nechat strhnout k účasti v  některé z hříček, neboť hrát si lze v každém věku. Bližší informace budou v dopisku, který žactvo dostane v polovině dubna, vy ostatní si ho budete moci najít na našich internetových stránkách.
 
? Dětský den bude ve čtvrtek 3.června – opět v parku na louce U studánky.
Tradiční soutěže, sjíždění Rokytky na kánojích, šermíři. I krásné počasí snad bude.   
 
 
TURISTICKÉ ODDÍLY
 
Oba naše turistické oddíly JILM a Káňata rády přijmou nové děti. Kromě pokud možno pravidelné docházky nemají žádné další speciální nároky. A věřte tomu, že rozmanitá činnost v turistickém oddíle přináší větší radost a uspokojení a nakonec i dobré kamarády než trápení ve sportovním oddíle, na který dítě nemá.
 
 
JILM    (www.jilm.aspone.cz)           Přijímáme nové členy !!!
 
Od konce listopadu, kdy vyšly poslední zprávy, jsme stihli tyto akce a výpravy
 
 
29.11. výprava S věží ze skály – Řevnice, Černolické skály, Všenory. 7 výletníků.
Do celoroční hry se sehrál úsek – stavba kamenné obranné věže.
 
12.12. výprava Přes bílý Medník – ostrov Velkého jilmu s nutriemi, zasněžený Medník, posázavská stezka s výhledem na viadukt Žampach, Kamenný Přívoz – bylo nás 11. Do celoroční hry se hledaly nepřírodní zlomyslnosti na stezce otevřených očí (uzel na větvičce, šípky na hrušni, list kapradiny na bříze, atd).
 
13.12. Videotábor- promítání videa z jilmáckého tábora vidělo 11 členů a 4 hosté.
 
16.12. se za účasti 1 ozdobeného stromku, vánočního povídání a vánoční povídky, 18 koled, 21 jilmáků a hostů, 260 dárků a haldy cukroví konala Vánoční nadílka.
 
16.-17.1. bylo 20. Zimní táboření aneb Sněhem za Foxem. V indiánském tee-pee u Staré Boleslavi při obstojných -5°C přespalo 11 jilmáků. Též jsme si dosyta užili sněhu, hokeje, fotbalu i ufíjená na hřišti u tůně, hříček a běžek na hřišti ve vsi i hry Náčelník ztratil mokasín v příjemně vytopené chatě. Večer byl odtajněn název celoroční hry- kapitán Fox. Děj se odehrává v 17.-18. století za francouzsko-anglických válek o indiánská teritoria na území dnešní Kanady. Úsekem byl tentokráte večerní 3km dlouhý přesun lesem k Champlainovu jezeru za kapitánem Foxem.  
 
Snad se na nějaké další jilmácké akci objeví i nějaký ten starší žák ze Sokola. Na každou výpravu zveme dopiskem se základními informacemi o akci a věříme, že se někdo odváží. Nedejte na zaručené zprávy, že Jilm je drsný – není to pravda. A kdo nevěří, ať to zkusí.
 
 
A kdy ?
Ve středu od 16:30 do 19:00 na pravidelné oddílové schůzce v klubovně. Nebo :
 
6.2. Zimní jednodenka – Voděradské bučiny
7.2. Vycházka – Památník na Vítkově, tunely pod ním a muzeum hl.Města Prahy
       s výstavou o stavebnici Merkur.
 
20.2. Předjarní výprava – Sadská, Kersko
21.2. Brigáda, hry a video z výprav v sokolovně a klubovně.
 
24.3. Mistr uzlování – 28. ročník odddílového přeboru
 
26.-28.3. Aprílovka – Dolní Dvůr v Krkonoších.
 
17.-18.4. Boj družin – oddílový přebor v tábornickém desetiboji. Mlýn Cimburk
               u Kutné Hory. Nocleh v přírodě.
 
21.4. Mistr signalizace – 26. ročník oddílového přeboru.
 
8.-10.5. Jarní Výlet Libeňského Sokola. Nocleh v přírodě.
 
29.-30.5. Ploučnice (Ralsko, Česká Lípa) – vodácká výprava
 
12.-13.6. Kolovka – Praha, Jílové, Slapy, Křečovice, Neveklov, Neštětická Hora,   
               Týnec nad Sázavou, Čerčany.
 
25.-27.6. Jaxi – taxi – příprava tábořiště na tábor.
 
1.-24.7. TÁBOR – Bohdalín u Kamenice nad Lipou. Stany, tee-pee, 3 250,- Kč.
 
 
Na nové žáky v Sokole i nové jilmáky se těší a hodná dítka doma přeje  
 
 
1. 2. 2010                                                       Jiří Novák (Jirkan), náčelník
                                                                                                   602 284 198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Novoroční dopis Káňatům – leden 2010
Milí Káňata, vážení rodiče,
předem tohoto dopisu bychom Vám rádi popřáli do nového roku hodně štěstí, zdraví, pohody a spoustu pěkných dní strávených v libeňské sokolovně nebo na výletech s naším oddílem. Tento rok budeme pokračovat v naší tradiční činnosti, která jako obvykle vyvrcholí letním táborem.
Schůzky: jako dosud každý čtvrtek od 15.30 do 16.45. Na schůzkách Vás čekají hry, uzlování, morseova abeceda, tvoření, několik písniček a další zajímavé činnosti. S sebou je třeba nosit přezůvky, tužku, blok, zpěvník, uzlovačku a šátek.
Výpravy: jednou měsíčně vyrážíme na výlet do přírody. Podrobnější informace k výpravám jsou k dostání na schůzce 10 dní předem. Toto jsou zatím předběžné termíny, změny Vám dáme včas vědět.
16.1. – Zimní výprava           
20.2. – přes Andělské schody a Malou Svatou Horu do Mníšku
27.-28.3. – Dvoudenní výprava. Nocleh pod střechou.
17.4. – kolem Ústí nad Labem – Kozí vrch, zřícenina Blansko, Erbenova vyhlídka
8.5. – Jarní Výlet Libeňského Sokola – Modrá stuha, Pamatovačka, Jazykohrátky,  
          Vaření, Hříčky – zveme sourozence, rodiče a kamarády.
5.-6. 6. – Předtáborovka – povinná pro všechny účastníky tábora („tábor nanečisto“)
      – nocleh v lese pod celtou, vaření na ohni, zpívání, hry. Kokořínsko, Heltenburk
27.2. Šibřinky – odpolední karneval pro děti v tělocvičně, večerní zábava pro dospělé (zveme všechny rodiče)
3.6. Dětský den na louce u studánky             24.6. Táborák na dvoře Sokolovny
Letní tábor je vyvrcholením naší celoroční činnosti. Jako vloni nás čeká louka nedaleko Jindřichova Hradce, podsadové stany, 3 tee-pee, vaření v kryté kuchyni a koupání v rybníku. Také nás nemine celotáborová hra, lovení bobříků, fotbal, ufíjená, výpravy (jednodenní, dvoudenní, noční) a táborová olympiáda.
Předběžný termín: 24.7.-7.8.2010, cena 2500 Kč. Tábor je určen pro 15-20 dětí (ve třech až čtyřech družinách). Podrobnější informace o táboře budou k dispozici v polovině května.
Vybavení na výpravy: malý batoh (objem 18-30 l, s polstrovanými zády), pláštěnka, pití 1,5 l, jídlo, uzlovačka, šátek, čepice, náhradní ponožky, tužka, blok, peníze. Vyplatí se investice do dobrých nepromokavých kotníkových pohorek (nebo bot s možností impregnace) - kromě her na výpravách také chodíme( na jednodenních 10 - 15 km). Na vícedenní výpravy a letní tábor je třeba ještě spacák (nejlépe z dutého vlákna, alespoň do -3°C), karimatka, ešus, a velký batoh (objem 45 - 65 l, pevná polstrovaná záda, nejlépe s oddělitelnou spodní a horní komorou). S výběrem vybavení Vám rádi poradíme. S novým rokem také připomínáme nutnost zaplacení příspěvků do Sokola (matrika v přízemí). Děkujeme.
V oddíle máme stále volná místa!! Víte-li o kamarádech, kteří nemají co dělat a rádi by s námi jezdili na výpravy a na tábor, pozvěte je na schůzku.
 
Alena Duchačová - Ája (608 731 421, duchacovaa@seznam.cz), Veronika Niederlová - Vrečka (720 344 534), František Juhász, Martina Kaplanová - Mráťa (604 789 251), Pavel Lávička – Ledňáček, Dana Kalašová (775 246 481)
 
RODIČE A DĚTI
 
Milí Sokolíčci, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové - i v roce 2010 pokračujeme s cvičením pro naše nejmenší ve složce Rodiče a děti.
Stále přijímáme šikovné holčičky a kluky od 1,5 roku.

Rozpis cvičení:
pondělí 16 – 17                                  cvičitelka Dana Cejpková
úterý 9:50 - 10:50                   cvičitelka Dana Blahunková
čtvrtek 16 - 17 hodin              cvičitelka Lenka Kratochvílová

Co se událo od září do prosince 2009
 
V sobotu 28. 11. 2009 se družstvo děvčat ( Lucie Rabochová, Blanka Štembergová, Ema Erlec Eliška Blahunková) a družstvo chlapců (Oldřich Cejpek, Prokop Boubín, Vojtěch Jelínek, Adámek Slaný) zúčastnili závodů v Míčovém trojboji Praha - Open 2009 pořádaném Pražským sdružením Sport pro všechny a Pražskými župami ČOS. Obě družstva úspěšně reprezentovala naši jednotu a shodně se umístila na 2. místě. V kategorii jednotlivců získala Eliška Blahunková 1. místo.
Jsme rádi, že je mezi rodiči velký zájem o závody. Bohužel nemůže vždy všem vyhovět, a proto i letos měli rodiče možnost závodit na trojboji samostatně, čehož využil Petr Vaníček s tatínkem.
Všem závodníkům gratulujeme a těšíme se na příští ročník.

Tutéž sobotu odpoledne 17 párů rodičů s dětmi vystoupilo na tělocvičné akademii Sokola Libeň ve vydařené skladbě Z deníku kocoura Modroočka (choreografie Dana Cejpková).
Do cvičení se zapojili opravdu i ti nejmenší Sokolíčci. Nejmladšímu účastníkovi bylo 17 měsíců. Páry byly za své vystoupení odměněni velkým potleskem.
Dík patří všem párům, které se zúčastnily nácviku, ale vystoupit nemohly, protože je sklátila chřipková epidemie.

Ve čtvrtek 3. 12. přišel do hodiny Lenky Kratochvílové Mikuláš s čerty a anděly. Děti společně s rodič nebeským bytostem zacvičily, co se v hodinách naučily. Andělé předali dětem balíčky sladkostí.

Dne 11. 12. se naposledy v loňském roce konaly Zpívánky s malováním, kterých se zúčastnilo 22 členů. Zazpívali jsme si řadu známých i méně známých koled. Ve výtvarné části jsme vyráběli ozdoby na vánoční stromeček. Za pomoc při přípravě Zpívánek v celém loňském roce děkuji Janě Novotné, Verunce Niederlové a Zuzce Matiášové.

Po poslední prosincové hodině (čtvrtek 17. 12.) jsme si vychutnali divadelní představení na motivy Ježíškova narození v provedení loutkoherecké skupiny Vhlavědrát. Jako malý dárek si každý mohl odnést zpěvníček koled, který sestavila Verunka Niederlová s pomocí mladých cvičitelek a členek Věrné gardy. Děkujeme!


 
 
 
 
 
 
 
Co nás čeká v roce 2010?

V pátek 26. 2. 2010 v 17:00 můžete přijít na Zpívánky pro děti. Zveme mezi sebe i nováčky. Nástrojky všeho druhu vítány. Ve výtvarné části budeme vyrábět rukavice.
 
I v roce 2010 pokračují malovánky, které se konají každou středu.
 
Dopolední kurz od 9:30 do 10:30 je určen pro rodiče a děti od 2 let. Můžete se těšit na následující hodiny:
 
3.2. Omalovánka zimní sporty                       10.2. Výroba razítka z gumové hmoty
17.2. Hudební nástroje                                     24.2. Magnet na lednici – modelování
3.3. Malba ptáčka                                             10.3. PRÁZDNINY –hodina odpadá
17.3. Jarní kytičky – koláž                                             24.3. Velikonoční zajíček – zápich
31.3. Velikonoční vajíčka                                               7.4. Rozkvetlá zahrádka z pěnové gumy
14.4. Beruška z kamínku                                                21.4. Motýl na triku
28.4. Malba slunce – tempera                         5.5. Koláž fotografie, tkaní z papíru
12.5. Mašinka                                                    19.5. Malba voskovkou a vodovkou
26.5. Závěrečná hodina - volná tvorba
 
Vedoucí kurzu je Mgr. Pravomila Vyklická, e-mail:rokytka@quick.cz, mobil: 724 860 366
 
 
 
Odpolední kurz od 16:00 do 17:00 je určen pro předškolní děti od 4 let. Můžete se těšit na následující hodiny:
 
20.1. Masky                            27.1. Ptáčci                               3.2. Zima
10.2. Korále                             17.2. Co rádi jíme – lepení     24.2. Svícínky
3.3. Můj dům                          10.3. Sovičky                           17.3. Velik.ozdoby+setí pšenice
24.3. Slepička                          31.3. Velik.vajíčka                  7.4. Jaro - kytičky
14.4. Kočky                             21.4. Malování na trička        28.4. Slunce - malba
5.5. Lodě - inkoust, zmizík   12.5. Motýli – tiskání            19.5. ZOO - kresba zvířat
26.5. Závěrečná hodina
         – překvapení
 
Vedoucí kurzu je Mgr. Irena Taterová, e-mail: irena.taterova@seznam.cz, mobil: 724 354 200
 
V sobotu 27. 2. 2010 se ve 14:00 konají Dětské Šibřinky, což je tradiční sokolský karneval. Slibujeme hodně písniček, tanec, řadu soutěží, hezké ceny, tedy záruka kvalitně stráveného odpoledne.
 
Rodiče jsou pak zváni na večerní Šibřinky pro dospělé, které začínají v 19 hodin. K tanci bude hrát živá hudba. Nebude chybět ani tradiční tombola, v které vyhrává opravdu každý.

Za cvičitelky R + D
Dana Blahunková, danabh@volny.cz
Dana Cejpková, cejpkova.dana@seznam.cz
Lenka Kratochvílová, lenka_kratochvilova@volny.cz
 
 
Předškolní děti
 
Čas ubíhá rychleji, než bychom si přáli a už tu máme nový rok 2010. Co se dělo koncem roku minulého? Před vánočními svátky jsme se rozloučili tradičním loutkovým představením, proběhla mikulášská nadílka a koncem listopadu se zde konala slavnostní tělocvičná akademie. Cvičitelka Dana Cejpková přišla s dobrým nápadem jednoduché pódiové skladbičky „Parní stroj“, kterou děti v rekordním počtu – 35! předvedly.
Nyní je do oddílu zapsáno 66 dětí a průměrná účast v hodině je 20 dětí. V pondělí 14. ledna jsme uspořádali oddílové závody v Míčovém trojboji za účasti 18 dětí. S počtem 10 bodů zvítězil Lukáš Flandera, na 2. místě (9 bodů) skončily Blahunková E. a Pauknerová V. a 3. místo obsadily (8 bodů) Kerhartová K. a Tuna T. Celou výsledkovou listinu najdete na nástěnce nebo na webových stránkách Sokola.
            Stále pokračujeme v soutěži o nejlepší docházku: za měsíc prosinec 2009 byly vyhodnoceny Holerová Š., Chalupník O., Kerhartová K., Kolářová T., Smolan V., Till T., Tuna T., Vyklická E. a Sieberová Z.
 
Žákyně a dorostenky
 
            Také žákyně se zúčastnily vystoupení na akademii: pro mladší připravila Anička Feřtová pódiovou skladbu s barevnými míči (overbally) a názvem „Co je?“. Nebyla nijak jednoduchá, dívky musely zvládnout základní aerobikové kroky, přesto ji v počtu 16 žákyň zacvičily výborně a sklidily zasloužený potlesk diváků. Starší žákyně a dorostenky ve velkém počtu 23! „oprášily“ a částečně upravily sletovou skladbu z roku 2000 s pompony. V taneční části se připojili i starší žáci a dorostenci a společně zakončili akademii pěkným vyvrcholením. (nácvik vedli L. Fialová, A. Duchačová, J. Přech a V. Voráč)
            Ke konci měsíce ledna je do oddílu mladších přihlášeno 38 děvčat a průměrná docházka je 20. Vyhodnocení nejlepší docházky: Adámková E., Cerhová P., Dámová M., Hofmanová H., Hořínková R., Jakschová M., Kozlová K., Mikešová M., Nováková J., Přibilová A., Rybová M. a Ryvalová M.
            Starších žákyň a dorostenek je v evidenci 30 a průměrná docházka v prosinci byla 13. Za nejlepší docházku byla vyhodnocena: Adámková A., Cerhová A., Fialová L., Loudilová K., Šandová L., Šťovíčková N., Vašková K., Veselá L. a Tatíčková A.
 
Připravujeme Dětské šibřinky – 27.2.2010 sobota od 14.00 do 16.30 hod.
Na karneval zveme všechny děti.
 
Večer pak naše jednota pořádá tzv. „Členské šibřinky“, kam zveme všechny tancechtivé rodiče. Vstup do budovy je na členský průkaz ČOS nebo na pozvánku, kterou získáte v matrice sokolovny, případně u cvičitelů Vašich dětí. (Bližší informace na nástěnkách, nebo na našich stránkách www.sokol-liben.cz)  
 
                                               Za ostatní cvičitelky                Iva Duchačová
                                               (tel. 608 006 628, duchacova@sokol-liben.cz)
  

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás