T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Zprávy Sokola Praha-Libeň - listopad 2008, číslo 2

časopis Zprávy T.J. Sokol Libeň, ročník XXXV - listopad 2008, číslo 2 - vydaný v elektronické podobě

 

ZPRÁVY SOKOLA   PRAHA - LIBEŇ
ROČNÍK XXXV – LISTOPAD 2008, ČÍSLO 2
 
Zprávy žactva       listopad 2008                                    číslo 2 / 2008-2009
 
 29.11.2008 sobota 16:00 Tradiční TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE
4.12.2008   čtvrtek 16:00 a 17:00  Mikuláš v SOKOLOVNĚ
11.12.2008 čtvrtek 17:00  VÁNOČNÍ LOUTKÁŘI
Výsledky závodů, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách  
 v a na sokolovně i po Libni a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz
Docházka žáků se již několik let pohybuje okolo průměru 50 ml.+st. žáků a dorostenců na 1 hodinu – předloni to bylo 50,6 při 105 zapsaných, loni 46,75 při 89 zapsaných. Letos zatím v září 46,3 / 84 a v říjnu 51,0 / 77. Příjemné je zjištění, že se nám ve cvičení objevilo již 23 nových tváří. Doufáme, že přibudou další, aby se průměr trvale držel nad 50 a počet zapsaných se opět přehoupl přes 100. K tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem.
 
A kdy se cvičí ?
Mladší žáci (ročník 1999-2002) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1995-1998) a dorostenci (1991 – 1994) v Út a Čt 18-19. Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.
Nejprve stručný návrat do jara a léta
Od konce dubna, kdy vyšly poslední Zprávy se uskutečnily tyto akce :
? Finále ČOS Zálesáckého Závodu Zdatnosti – z každé župy postoupil vítěz župního přeboru v kategorii žactvo a v kategorii dorost. Za naší župu Jana Podlipného postoupili v obou kategoriích libeňáci a v početné konkurenci si vedli obstojně – starší žactvo (jilmáci) obsadilo 12. místo mezi 22 a dorost byl dokonce třetí !!! (opět mezi 22 trojicemi) – gratulujeme.
? Dalším celostátním finále, kam postoupili naši členové, byl Přebor všestrannosti. Mezi mladšími se 31.5.-1.6. v Plzni představili P.Hofmann a J.Klíma, který mezi 26 vrstevníky vybojoval 1. místo v atletice a 3. celkově!!! Župní družstvo bylo 2. z 9. O 14 dní později soutěžilo v Praze starší žactvo (T.Marek - 7. z 18 v atletice), dorost (M.Vácha) a dospělí (J.Kudroň - 9. mezi 17 ve šplhu).
? Dětský den se konal ve čtvrtek 29. května od 16:30. Nejprve bylo 27 soutěží o sladké ceny – bylo celkem 243 dětí !!! Dále se také sjížděla Rokytka na kánojích a nakonec proběhlo pěkné vystoupení naší skupiny historického šermu Streitax.  
? Stejně jako každé jiné jaro (a podzim) nás čekaly letní atletické disciplíny.
? Cvičební rok jsme za účasti asi 120 osob (cvičenců ze všech oddílů a jejich blízkých) zakončili zakončovacím táborákem ve čtvrtek 26. června od 18 hod.
Kromě připomenutí událostí z celého roku a zpěvu při kytaře jsme též popřáli M.Kodlové k 96. narozeninám, přivítali Anežku a Vaška – měsíční miminka našich cvičitelů J. a T. Nováka, poslechli si krátké vystoupení naší kapely Jitřenka a vyhlásili Zimní soutěž (v posilování byli v jednotlivých ročnících nejlepší : F.Čermák, P.Jeřábek, J.Klíma, P.Hofmann, M.Tatíček, D.Šrámek, J.Trnka, M.Šrámek, M.Seifert a O.Loudil. V celkovém pořadí se do popředí prodrali i K.Franěk, V.Blahunek, A.Trnka, a J.Dostál).
Nakonec jsme odměnili vítěze v soutěži O nejvěrnější docházku – z 76 hodin přišli: J.Dostál 75x, T.Mach 73x, P. a M. Jeřábek a J.Kudroň 72x, J.Přibyl 71x, M.Šťovíček 70x, D.Unzeitig, M.Karas, M.Přibyl a V.Voráč 69x.
Celkem 50 z  89 zapsaných mělo docházku lepší než 50%.
 
Odměnění obdrželi diplomky a sladké i věcné ceny.
 
 
 
Co všechno už jsme stihli na podzim :
? Zamýšlené cvičení v parku a zlepšování se v atletických disciplínách nám letošní studený a deštivý podzim zhatil. Venku jsme byli pouze pětkrát a to ještě jednou byl Běh strmý. I tak skoro všichni cvičenci stačili vyzkoušet všechny disciplíny.
? Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 
? Ve čtvrtek 11.září pořádala Praha 8 „veletrh“ volnočasových aktivit pro děti – i my se samozřejmě snažili o nalákání nových dětí do cvičení i turistických oddílů (týpko, video, kroniky, trampolínka, barevné letáčky, apod..  A vskutku – do cvičení či na Běh strmý již několik dětí přišlo.
? Ve čtvrtek 18.září odpoledne se v libeňském parku nedaleko dětského hřiště začali v chladném počasí houfovat lidé všech věkových kategorií. Není divu, začínal totiž již 8. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Již podeváté (0. ročník v roce 2000, 40 běžců a ustavující rekord tratě 42,5 vt.) se tak na trať dlouhou 199 metrů s převýšením 29 metrů vydali běžci v dvanácti kategoriích od těch nejmenších (ani ne dvouletých) a třech mimin v kočárku až po sedmdesátníka.. Na start se letos postavilo rekordních 180 běžců ve všech 12 vypsaných kategoriích. Odměnou všem byl dobrý pocit, že na kopec ještě vyběhnou, Pamětní lísteček a pro ty nejlepší diplom, plastika sokolíka a vyrytí jména do podstavce putovního poháru. Kromě vlastního běhu si v rámci akce Sokolení mohli přítomní vyzkoušet svojí zdatnost v normovaných fittestech, zahrát si drobné hříčky a také se podívat na představení loutkového divadla (zahrál soubor Vhlavědrát).
Absolutní rekord trati sice letos nepadl (R.Čepek, 0:37,5 z roku 2006), rekord kategorie jen jeden, ale časy byly kvalitní. Mladší předškolňata vyhrál V Dvořák v čase 1:52,0 mezi 39 , Starší předškolňata K.Krpenská 1:26,8 (18) , Mladší žákyně v rekordu kategorie T.Parásková 1:04,2 (18) , Mladší žáci – F.Bartůšek 1:00,3 (25) , Starší žákyně J.Střihavková 1:10,4 (13) , Starší žáci – L.Červinka 0:53,7 (10) , Dorostenky M.Vacková 1:00,1 (7) , Dorostenci J.Kubišta 0:42,6 (8) , Ženy Z.Matyášová 0:53,9 (13) , Muži F.Juhász v letošním nejlepším čase 0:39,0 (17) , Seniorky E.Truhlářová 1:03,8 (4) , Senioři – J.Doležal 0:51,4 (4).
Všechny již teď zveme na 9. ročník, který se bude konat 24.září 2009 a doufáme, že se dostaví alespoň 181 běžců, abychom neporušili tradici stoupajícího počtu účastníků.
 
? V neděli 19.10.2008 se konal 37. Podzimní Výlet Libeňského Sokola (26. sraz v přírodě pražských žup) , který pro více než sto účastníků z 10 jednot připravil Zdeněk Lauschmann (z Libně bylo 55 lidí). Vyšlo krásné a barevné podzimní počasí a tak procházka z Rynholce do Lán (muzeum, hřbitov a hlavně zámecký park) byla plná pohody. Oběd na ohýnku i bez na okraji Lán, Modrá stuha v pěkném rybníku na návsi a zbyl i čas na pár hříček, Písničky, Pamatovačku a Jazykohrátky.
Zveme na Jarní výlet, který bude v sobotu 18.dubna 2009 – součástí bude župní kolo ZZZ.
A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?
? V tuto chvíli již pilně nacvičujeme na Akademii. Mladší žáci si připravují vystoupení na kladinách (bývá zvykem – a přejeme si – aby vystoupili všichni kluci). Šikovní starší žáci a dorostenci mají možnost tří vystoupení - se švihadly,  pódiovka a na trampolínkách. Všichni se v sobotu 29. listopadu od 16 hodin těšíme na vaší podporu z hlediště.
? V pátek 7.listopadu proběhne další ročník plavecké štafety na 50x 25metrů O pohár starostů pražských žup. Zájemci už jsou přihlášeni a až budete číst tyto Zprávy, budeme už vědět, jaké místo naše župa obsadila.
? Cvičitelé se proškolí v rámci setkání cvičitelů župy Jana Podlipného v naší sokolovně v neděli 9. listopadu od 9 do 15 hodin.
? Tentýž den od 15 do 18 hodin bude brigáda v sokolovně a okolí. Poseká se taras, zakryje doskočiště, opraví plot u vrat do dvora, odstraní náletové dřeviny a poklidí v dílně a garáži. Všem starším žákům, dorostencům a cvičitelům (týká se i ženských složek) předem děkujeme.
? Ve čtvrtek 4. prosince pak přijde do sokolovny Mikuláš (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně) – balíčky za 30,- Kč možno objednat v matrice).
 
? 11.12. od 17 hodin pak sehrají loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení.
? Do konce října měly být zaplaceny příspěvky na II. pololetí. Všem, kteří tak učinili děkujeme a ostatní musí pochopit, že bez zaplacení není možno cvičit.
? Poslední cvičení v roce 2008 bude ve čtvrtek 18.prosince, po Novém roce se poprvé sejdeme v úterý 6.ledna.
? V novém roce nás kromě běžného cvičení bude čekat vyhlášení výsledků soutěže Letní disciplíny, rozjede se nová Zimní soutěž, začne se nacvičovat na gymnastické závody ve všestrannosti – nejprve všichni a po únorových nominačních závodech vybraní šikulové. Také se budeme těšit na Šibřinky. A co dál ? O tom více v dalších Zprávách žactva, které vyjdou v lednu.
? Cvičitelský sbor žáků má toto složení : Jiří Novák (38), Tomáš Novák (36), Vladislav Voráč (31), Pavel Voráč (29), Vít Jakoubek (29), Martin Chlumský (28), Martin Seifert (22), Jakub Kudroň (20), Jan Přech (20) a Jan Novák (19). Pomahateli jsou : Jan Dostál (18), Jáchym Kaplan (18), František Juhász (18), Jiří Duchač (17), Jan Přibyl (17) a nově pak Josef Kubišta, Marek Šťovíček, Filip Benedikt a Ondřej Loudil (všichni 16)
Všichni cvičitelé a pomahatelé mají platnou kvalifikaci nutnou pro cvičitele Sokola a svoji práci vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu. Každé z  9 družstev má své stálé cvičitele, kteří kluky znají a snaží se každého dotáhnout k individuálnímu zlepšení. Dbá se také na čestné jednání, spolehlivost, slušnou mluvu a další vlastnosti a dovednosti slušného, ale nebojácného člověka.
TURISTICKÉ ODDÍLY
 - rozšiřují šíři našeho programu a jsou vhodným a prospěšným doplňkem cvičení. Teprve tehdy, když je malý či trochu větší človíček odkázán „sám na sebe“, když musí něco sám vymyslet a vytvořit, se naplno projeví jeho osobnost (vlastnoruční zkušenost nelze nahradit) Na druhou stranu se naučí spolupracovat s kamarády.
Proto – dejte svým dětem šanci projevit se, najít si opravdové kamarády.
Káňata do svých řad přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, jilmáci kluky z 5. - 8.tříd. – těšíme se .
Oba oddíly mají pravidelné každotýdenní schůzky (Jilm středa 16:30 – 19:00 , Káňata čtvrtek 15:30-16:45) v klubovně ve 2. patře sokolovny , výpravy do přírody (jilm 15x za rok, Káňata 10x) a letní tábor (3 / 2 týdny).
JILM     (www.jilm.aspone.cz)   Přijímáme nové členy !!!
 
Od konce dubna, kdy vyšly poslední zprávy jsme stihli tyto výpravy :
 
3.-4.5. – na kánoích jsme sjeli Bílinu od Mostu až k Ústí nad Labem - bylo nás 22.
 
23.-25.5. - 26. Boj družin (vítěz Prokop) spojený s finále ZZZ – Prokop, Zyp a Ron
 
7.-8.6. – výprava na kolech – nejprve vlakem do Heřmaniček a pak už v sedle Prčice, stará tábořiště v Jetřichovicích a Šichově Vsi, Milevsko, Písek, Stádlec, Tábor. Bohužel pouze 6 účastníků.
20.-22.6. – Jaxi usteleme, taxi lehneme – sekání louky a další přípravy na tábor.
27.6.- 20.7. – TÁBOR – v pořadí již 27. – běžný program – lovení 7 bobříků, tři táborové výpravy, táboráky, hry, matche, koupání v rybníce, úseky celotáborové hry Robinson Crusoe, ale i vaření, mytí nádobí, příprava dřeva na topení a vaření, noční hlídky a další nutnosti k přežití. Pro 8 členů vše připravilo 7 vedoucích. 
Po prázdninách pak 20.9. byla kolovka do Kralup – bohužel jen dva cyklisté, 4.-5.10. se nás 7 zajelo podívat do Blatné a okolí (kostel v Paštikách, kamenný Mužík, Lnáře, Tchořovice, Hajany), 18.10. si zašlo 8 členů zadovádět do bazénu v Letňanech a podívat se na film Kozí příběh, v neděli 19.10. pak 8 jilmáků rozšířilo libeňské řady na PVLS.
Dále chystáme:
8.11. – 28.Vyzvědači - zveme bývalé členy i současné starší žáky.
9.11. – 13 -15 promítání videa z výprav v klubovně, 15 – 18 - Brigáda v sokole.
29.11. – Tělocvičná akademie – jilmáky uvítáme jako pomocníky.
30.11. – výprava do Českého krasu – Tetín, Koněprusy, Jelínkův most, lom Na Kobyle a různé další lomy a jeskyně (jednáme s jeskyňáři o přístupu do některých z uzavřených).
13.12. – klid i divokou přírodu najdeme i v Praze – obora Hvězda, Divoká Šárka
14.12. – Videotábor- 14 - 18promítání videa z letošního jilmáckého tábora.
17.12. – Vánoční nadílka – 16 – 20 – v klubovně- zveme i bývalé členy
24.-25.1. – Zimní táboření v tee-pee u Staré Boleslavi (nocleh možný i v chatě).
Na nové žáky v sokole i nové jilmáky se těší a příjemný a klidný předvánoční čas za sebe i cvičitele přeje     
5.11.2008                                                       Jiří Novák (Jirkan), náčelník
                                                                                                   602 284 198
OSMIČKA!
                Po celý letošní rok se nám všechny sdělovací prostředky snažily připomenout celou řadu letopočtů s konečnou číslicí osm. V celé dlouhé historii našeho národa se jich skutečně najde mnoho. Slavných, krásných a bohužel i těch nešťastných, pokořujících.
                Jenomže k těmto létům nutně patří ty, které tyto osmičky předcházely a následovaly. Buďme proto spravedliví a připomeňme si je též. O to se budeme snažit na výstavce, kterou nabídneme k prohlednutí ve dnech 26. – 30. listopadu 2008 v Alšově sále a Filipově síni v II. patře naší sokolovny.
                Archiv naší jednoty skrývá nepřeberné množství dokladů o činnosti Sokola v Libni od jejího založení v r. 1884. Samozřejmě i zde se setkáváme s osmičkovým výročím. Připomeneme si takové, které na onu dobu vzniku bylo velmi významné. V době, kdy spolkovou činností se zabývali hlavně muži, kdy ženám byla přisuzována pouze péče o rodinu, vždy se našly takové, které se s tímto údělem nechtěly smířit. Proto v roce 1898 byl ustaven „Základní výbor ženského odboru tělocvičné jednoty Sokol Libeň“, tehdy ještě samostatné obce.
             Dobře spočítáno, už 110 let si ženy v libeňském Sokole dokáží prosadit své představy o ženském tělocviku a účasti na všem, co jednota pořádá. Připomeňme si ty odvážné na vystaveném fotografickém materiálu. Na prohlídku výstavy srdečně zveme všechny věkové stupně naší veřejnosti a děkujeme i za různé připomínky do naší pamětní knihy. Snažíme se naši dokumentaci utřídit a postupně předkládat i při jiných příležitostech. V příštích letech 2009 a 2010 jich bude hned několik. Zájemci o dobrovolnou práci v archivu, hlaste se!
                                                                         Věra Dekastellová, pamětnice
                                                                            t.č. náčelnice a dobrovolná archivářka
Z činnosti Věrné gardy
Jak ty prázdniny rychle utekly! Ani jsme se nestačili přivítat a už se připravujeme na první měsíce nového cvičebního roku.
Tak od začátku:
• 2. září – položení květin k soše Edvarda Beneše na Loretánském náměstí u příležitosti 60. výročí jeho úmrtí
• 3. září – při stejném výročí jsme se zúčastnili pietního aktu u hrobu v Sezimově Ústí a uctili tak památku prezidenta Budovatele, který od samého začátku bojů T.G.Masaryka za naši samostatnost byl spolu s R. Štefánkem jeho nejbližším spolupracovníkem
• 10. září – výstava na Staroměstské radnici „Invaze 68“ s mnoha dosud nepublikovanými fotografiemi Josefa Koudelky je působivou reportáží srpnové okupace naší republiky
• 11. září – zájezd do Lán k hrobu T.G. Masaryka a návštěva tamějšího muzea, letos rozšířená o dokumenty o bojích našich legionářů na ruské frontě
• 18. září – na louce u studánky se konal 8. ročník „Běhu do vrchu strmého“ a současně proběhla propagační akce ČOS „Sokolení“
• 24. září – Národní muzeum, výstava „A přijely tanky“ o srpnovém přepadení v r. 1968 naší země vojsky cizích armád – prostě v srpnu 68 přijeli okupanti
             A pak už přišel říjen – letošní památný den 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Jistě patří si připomenout účast Sokola na tomto dění. T.G. Masaryk oceňoval pomoc Sokola při zakládání legií a spolupráci a finanční pomoc starosty Sokola Dr. Scheinera: „bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československo“. Říjnové oslavy v Sokole uvedly sokolské folklorní soubory dvěma vystoupeními v Michnově paláci Tyršova domu, a to:
•  11. října – Vějíř sokolských písní
• 18. října  Kytice sokolských souborů, v každém odpoledni vystoupily 4 soubory
• 12. října - slavnostní koncert ve Smetanově síni Obecního domu, pořádaný Konfederací politických vězňů ČR, na který byli pozváni členové Sokola. Na programu byly tři první symfonické básně z cyklu Smetanovy Mé vlasti a Janáčkova Symfonieta
• 18. října – konaly se 3 akce:
- dopoledne konference v Senátu Parlamentu ČR na téma „ Sokol republice – podíl Sokola na československé státnosti“
                - odpoledne už zmíněná „Kytice sokolských souborů“
- v 18.00 hod v hale Sparty ve Vysočanech pořádala ČOS sportovní a tělovýchovný program „Takoví jsme dnes“
 • 19. října – svolaly Sokolská župa J. Podlipného a náčelnictvo župy Sokolské setkání v Lánech (celodenní výlet)s účastí Podzimního srazu v přírodě Pražského třížupí a oddílu Pobytu v přírodě a turistiky. Po krátkém programu jsme přešli na lánský hřbitov a položili kytice u hrobu T.G.Masaryka. Účastníci navštívili také Muzeum TGM a Alice Masarykové v Lánech. Další částí našeho Sokolského setkání byl Nový Jáchymov, kde kolem r. 1860 působil po skončení studií na pražské univerzitě Miroslav Tyrš jako vychovatel. Na procházce lesem potkal zamyšleného člověka, pozdravili se a pán se představil jako Jindřich Fügner. Pokračovali v cestě až k myslivně Na králi, kde Fügner trávil dovolenou se svou ženou a dcerou. Po návratu do Prahy se Tyrš a Fügner dohodli, že založí vlastenecký spolek Sokol. Stalo se tak v r. 1962. Za cíl si Sokol vytkl prospívat své vlasti tělesnou a mravní zdatností celého národa.
Další zastávkou byly Hudlice, kde je rodný domek Josefa Jungmanna, zastánce, šiřitele a ochránce českého jazyka a jeho čistoty. J. Jungmann byl autorem mnoha českých naučných slovníků a encyklopedií. Největším jeho dílem je pětidílný Česko-německý slovník.
Pak už jsme dojeli do Svaté, kde je vila Dr. Scheinera, starosty ČOS a je tam umístěna deska na památku založení Sokola, o kterém tam Tyrš a Fügner jednali.
Děkujeme župě za uspořádání tohoto výletu, z něhož si každý účastník na památku odnesl pěkný „Pamětní list“.
• 22. října – Pražský hrad, navštívili jsme výstavu „Legie na Rusi“
• 27. října – prezident republiky V. Klaus svolal shromáždění u sochy T.G.Masaryka při příležitosti 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Na oslavu přijel i prezident Slovenské republiky pan Gasparovič.
• 28. října
 - v 9.00 hod se konalo slavnostní shromáždění u sochy Legionářů na Palackém náměstí za    účasti prezidenta republiky. Ozdobou této slavnosti byli Sokolové se svými historickými   prapory.
- v 11.00 hod začalo slavnostní shromáždění v Panteonu Národního muzea za přítomnosti významných osobností veřejného i politického života naší republiky.
Ale v říjnu rok nekončí:
• 29. listopadu pořádá naše jednota Tělocvičnou akademii, která ukáže průřez naším sokolským životem i pestrou činnost v tělocvičně. Zásluhu o její uspořádání mají všichni, ale hlavně cvičitelé a vedoucí oddílů. Obdiv si zaslouží nápady, ale hlavně si zaslouží uznání za svou obětavost a čas, věnovaný Sokolu. V tom má naše jednota v dnešní době obrovské pozitivum. Jistě se nám bude líbit i výstava, uspořádaná k říjnovým oslavám, která potrvá od 26. do 30. listopadu.
• 4. prosince přijde do sokolovny za dětmi Mikuláš se svým andělským a čertovským doprovodem, na který děti zpočátku koukají s respektem (sokolské děti se přece nebojí), ale pak dovedou s čerty pěkně dovádět.
• 18. prosince – navštívíme některé pražské jesličky – bude uvedeno v prosincovém programu.
A tak si myslím, že přes všechny úspěchy i nedostatky můžeme uplynulý půlrok zhodnotit dobře, ale ne moc, protože „Kdo chvilku stojí dál, už stojí opodál“. Děkuji všem za spolupráci a nezapomeňte – až si budeme přát do nového roku 2009, popřejme naší libeňské jednotě hodně nahlas    
                                                         ZDAR!!!
                                                                                           Věra Šťastná, vzdělavatelka
Podzimní zpráva místonáčelnice
Čas rychle utíká: prázdniny, nástup dětí do školy 1. září, hezké dny babího léta a už je tu mlhavý podzim a rychle se blíží konec roku.
Předškolní děti
Výtah ze zpráv žatva č. 1 / 2008 – 2009
Již první hodinu jsme začali s velkým množstvím dětí a očekáváme příchod dalších nových zájemců. Z toho důvodu stále budeme střídat sály s oddílem Rodičů a dětí – jeden týden ve velkém sále a jeden týden v menším Srncově sále v 2. patře.
Náplní hodin je rozehřátí a rozběhání (honičky a hry), rozcvička s protažením, cvičení na nářadí – gymnastická průprava, atletická průprava, práce s míčem. Na závěr hodiny zařazujeme uvolnění (různé hry, říkadla, závody či soutěže). Pravidelně se zúčastňujeme všech akcí pořádaných jednotou (závod v Běhu strmém, připravíme krátký program na akademii, Mikulášská nadílka,….) a v listopadu nás čekají závody v Míčovém trojboji, na jaře závody v gymnastice a pak v atletice.
                Ještě krátce do minulosti: v červnu jsme vyhodnotili soutěž v docházce o nejvěrnějšího sokolíčka. Jako první se umístila Štamfestová Johanka – zúčastnila  se 57 cvičení (z 77), druhý byl Veselý Matěj (56) a třetí Štamfestová Sára (55).               
                Co se děje nyní? Do oddílu je ke konci měsíce října přihlášeno 53 dětí. Z tohoto velkého počtu je 37 dětí nově přihlášených. Průměrná účast ve cvičení je 25 dětí. Za nejlepší docházku  byly vyhodnoceny: Adámková E., Krejčířová L., Strnad D., Uzeitig V., Sýkora S., Přibilová A., Matěka P., Báňa R., Kolářová T., Kalinová B., Králová A., Šusta P. a Nosek P.
             Aktuální náplní hodin je příprava vystoupení na akademii a míčová průprava na závody v Míčovém trojboji. Dne 23. října jsme uspořádali oddílové závody v Míčovém trojboji za účasti 24 dětí. V jedné hodině jsme zvládli odzávodit všechny tři disciplíny: hod na branku ze vzdálenosti 3m, kop na branku ze vzdálenosti 7m a střelba na dětský basketbalový koš. S nejlepším počtem 12 bodů zvítězil Matěka Patrik, na 2. místě s počtem 10 bodů skončila Adámková E. a o 3. místo s počtem 9 bodů se podělili Hlavsa F., Pietschová B. a Šusta P.
Budeme dále tyto disciplíny trénovat a 22. listopadu se zúčastníme pražského  závodu tentokrát u nás v libeňské sokolovně.
             A ještě malé ohlednutí: 18. září pořádala naše jednota tradiční závod v Běhu strmém a letošní účast byla opravdu rekordní: kategorie R+D – 39 závodníků a vítěz: V. Dvořák, kategorie PD – 18 závodníků a zvítězila K. M. Krpenská. Všem závodníkům gratuluji k jejich výkonům a rodičům děkuji za hojnou účast.
Cvičitelky, které se o děti starají: Iva Duchačová, Dana Cejpková, Lucka Fialová, Elen Veselá, Jana Kripnerová, Jarka Nehasilová a Jiřina Novotná. Přihlásila se nová pomocnice Jana Šustová a také nám pomáhají dívky z oddílu žákyň.
Žákyně a dorostenky
Zprávy žactva č. 1 / 2008 – 2009
Vyhodnocení loňské docházky:
Mladší žákyně – 1. místo Cerhová Anna (zúčastnila se 70 hodin z 76), 2. místo Šťovíčková Nikola (63), 3. místo Čeledová Zuzka a Veselá Linda (obě 62).
Starší žákyně a dorostenky – 1. místo Fialová Lucie (70 hod), 2. místo Duchačová Ája a Loudilová Kačka (obě 66) a 3. místo Kaplanová Martina a Niederlová Verča (obě 62 hod)
Také žákyně začaly svoje cvičení s pěkným počtem dívek (k mé velké radosti). V pravidelných cvičebních hodinách nás čeká tradiční náplň: základy gymnastiky, atletiky, míčové i jiné hry. Starší dívky se již dostávají i k obtížnějším prvkům (salta a přemety). Na závěr hodiny se vždy odměníme hrou, závůdky družstev či opičí dráhou. I žákyň se týkají všechny akce jednoty, připravíme vystoupení na akademii a na jaře závody. Máme vyškolené mladé cvičitelky, které pod Pepovým vedením připravují žákyním zajímavý program.
Do oddílu mladších žákyň je k 31.10. přihlášeno 35 dívek a průměrná účast v hodině je 22. Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Bohatová B., Cabrnochová A., Cerhová P., Cerhová V., Čeledová Z., Kolářová a., Kolářová M., Kollmannová K., Kratochvílová K., Novotná M., Sýkorová E., Šraierová Z., Kadrmasová K., Kadrmasová H. a Chodilová A.
Kromě gymnastické průpravy je nyní na pořadu akademie, pod vedením A. Feřtové děvčata nacvičují pódiovou skladbu na hudbu z filmu
„Ať žijí duchové“. S šikovnějšími gymnastkami připravuje P. Maleček krátký akrobatický blok.
Oddíl starších žákyň a dorostenek vykazuje ke konci měsíce října 29 cvičenek a průměrná část ve cvičení je 17 dívek. O vysoký počet se zasloužily dívky, které dorostly z mladších žákyň a ještě se přihlásilo 8 děvčat nových. Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Duchačová A., Fialová L., Niederlová V., Adámková A., Kratochvílová K., Střihavková J., Šťovíčková N., Cerhová A., Veselá L. a Hrubantová P.
Přípravy vystoupení na akademii se tentokrát ujaly mladé cvičitelky a pod vedením V. Niederlové připravují pódiovou skladbu na hudbu Šmoulové. Ta nejšikovnější děvčata se zapojí do gymnastického bloku společně s mladšími žákyněmi.
Závod v Běhu strmém: kategorie mladší žákyně - účast 18 dívek a vítěz T. Parásková, kategorie starší žákyně - účast 13 dívek , vítěz J. Střihavková, kategorie dorostenky – účast 7 děvčat a vítěz M. Vacková. Všem závodnicím gratulujeme.
Cvičitelský sbor: Pepa Maleček, Iva a Ája Duchačovy, Lenka Nováková, Barami Matiášová, Lucka Fialová, Martina Kaplanová, Verča Niederlová, Zuzka Matiášová a Anna Feřtová.
                                                              Za ostatní cvičitelky Iva Duchačová
                                               (info: duchacova@sokol-liben.cz, tel. č. 608 006 628)
RODIČE A DĚTI
Nazdar Sokolíci, Sokolíčkové a jejich rodiče,
Jsme velice potěšeni, že naše hodiny oddílu rodičů a dětí jsou opravdu početné. Svědčí o tom počet zapsaných cvičenců, který čítá již 71 párů.
Naše hodiny cvičení:
 
Pondělí               16.00 – 17 hodin                    cvičitelka Anička Kavinová
                                                                                                       Dana Cejpková
 Úterý              9.50 - 10.50 hodin              cvičitelka Anička Kavinová
                                                                                      Dana Blahunková
                                                                                      Dana Cejpková
Čtvrtek              16.00 – 17 hodin                   cvičitelka Lenka Kratochvílová
 
A nyní bychom vám rádi připomněli co nás v následujících měsících čeká:
22.11. Míčový trojboj
Závody v míčových disciplínách, kdy nás bude reprezentovat čtyřčlené družstvo dívek a čtyřčlené družstvo chlapců. Místo konání bude tentokrát v naší Sokolovně Libeň.
29.11.2008 Akademie
Tradiční prezentace oddílů jednoty veřejnosti. Samozřejmě nebudeme chybět ani my. Tentokrát se o choreografii postarala Dana Cejpková. Některé páry si již nácvik vyzkoušely. Opravdu jim to šlo, tak se máte na co těšit.
4.12.2008 Mikuláš
V prosinci v naší Sokolovně nesmí chybět návštěva Mikuláše a možná i čerta. Nezapomeňte prosím koupit hodným dětem v matrice lísteček na balíček. Fotografie z minulé Mikulášské můžete vidět ve fotogalerii na webu.
11.12.2008 Loutkáři
Vánoční představení loutkářské skupiny vHlavěDrát se uskuteční v 17 hodin
Za cvičitelky Lenka Kratochvílová mobil: 776 137 951, lenka_kratochvilova@volny.cz 
 
ZPÍVÁNKY A MALOVÁNKY PRO DĚTI
Zpívánky pro děti se již v našem Sokole stávají tradicí a získávají stále větší oblibu. Na těch minulých 17. 10. 2008 se sešlo 35 dětí, rodičů a hudebníků. Za doprovodu kytary, houslí, flétničky, klarinetu a desítek různých cinkátek a hrkátek jsme si zazpívali řadu lidových písniček i písní z pohádek a večerníčků a také jsme si zatančili jednoduché tanečky. Za doprovod děkuji Verunce, Barami, Zuzce a Vendovi. Nově rozšiřujeme naši aktivitu o výtvarnou složku, pod vedením šikovné maminky a výtvarnice Jany Novotné jsme si vyrobili čarodějnice jako příspěvek k Halloweenu.
Srdečně Vás zveme na příští
 
    ZPÍVÁNKY A MALOVÁNKY PRO DĚTI,
které se konají v pátek 21. 11. 2008 v 17:00 v libeňské sokolovně.Ve výtvarné části budeme malovat textilními barvami na přinesené jednobarevné (nejraději světlé) punčochy, k dispozici bude na každé dítě 1 ks prostírání určeného k pomalování. Barvy i ostatní potřeby dodáme.
                                                                        Dana Blahunková - cvičitelka R + D
Káňata
Ahoj kluci a holky z první až páté třídy!
Taky jste si o prázdninách užili tolik legrace, her, kamarádů a sluníčka? A taky vám vadí, že tyhle prázdniny už skončily?
Přijďte k nám, do oddílu Káňata! Jsme turistický oddíl, což znamená, že kromě schůzek, které máme každý týden, a na kterých hrajeme spoustu neobyčejných her (co říkáte hrám s názvy jako Pyroman trojnožka nebo Král vysílá své vojsko?
J), zpíváme, zkoušíme uzlovat a znát mapu, jezdíme každý měsíc do přírody na výlety, kterým říkáme výpravy. Chtěli byste se k nám připojit a najít kromě zábavy na čtvrteční odpoledne i spoustu nových kamarádů? Není nic jednoduššího než přijít kterýkoli čtvrtek od 15.30 do 16.45 na jednu za našich schůzek.
Výpravy, které nás čekají:
• 22.11. – Podzimní výprava do údolí Kocáby, Štěchovic, Pikovic
•             • 13.12. – Vánoční výprava - zdobení stromečku, pouštění lodiček, opékání vánočních buřtů, koledy - Tetín, Koněpruské jeskyně, Koukolová hora, Beroun
                                                Za všechny vedoucí Vrečka (Veronika Niederlová)
                                     Informace: 720 344 534, 604 789 251, verca@niederlova.cz
Virové hepatitidy
Hepatitida je zánětlivé onemocnění jater, které může být vyvoláno některými vnitřními chorobami, působením léků, jedů anebo některých mikroorganismů. V poslední době se často hovoří právě o hepatitidách způsobených viry. Častým příznakem těchto onemocnění bývá zežloutnutí kůže a očního bělma, a proto se někdy pro tyto choroby užívá název žloutenka. Podle druhu viru rozeznáváme hepatitidy typu A, B, C, D, E a G; zde se však zaměříme na první tři jmenované. Onemocnění hepatitidou se může projevovat únavou, nechutenstvím, zvracením, bolestmi břicha, kloubů a již zmíněnými kožními příznaky. Může také být zaznamenána tmavší moč a světlejší stolice. Průběh onemocnění může být téměř bezpříznakový (a takový nemocný je potom nejvíce nebezpečný svému okolí) nebo naopak může dospět až do stadia jaterního selhání. Průkaz onemocnění se stanovuje zejména na základě hladin protilátek proti určitému typu viru, v některých případech pak i nálezem dědičné informace viru v krvi. Tíže onemocnění se stanoví na základě vyšetření nemocného a rozboru krve (zejména tzv. jaterních testů).
Virus hepatitidy typu A (HAV) se do těla dostává nejčastěji ústy a přenáší se z nemocného člověka, který virus vylučuje stolicí 1-3 týdny před objevením se prvních příznaků. Inkubační doba (čas od průniku viru do těla k objevení prvních příznaků) je 15-45 dní. Nemoc se léčí klidem na lůžku, dietou a podpůrnou léčbou (např. vitaminy, léky chránící jaterní buňku). Délka léčby záleží na úpravě laboratorních hodnot, nicméně je dlouhodobá a vystříhat se alkoholu a dodržovat šetřící jaterní dietu by měl nemocný dodržovat alespoň půl roku. Prevence onemocnění spočívá zejména v dodržování základních hygienických návyků (důkladné mytí rukou mýdlem pod tekoucí vodou a po té utření do sucha po každém použití záchodu, po manipulaci s odpadem, úprava nehtů, mytí ovoce a zeleniny před jejich konzumací atd.). Nejúčinnější formou ochrany je očkování. Očkovat lze děti od jednoho roku věku, je nutno podat dvě dávky v odstupu min. půl roku a ochranná hladina protilátek je v krvi dosažena přibližně do 14 dnů po první dávce očkování. Imunita se odhaduje na 10-15 let, po uplynutí této doby je doporučeno přeočkování.
Virus hepatitidy B (HBV) se přenáší krví, slinami, spermatem a poševním sekretem. Je též možný přenos z infikované matky na novorozence. Ohroženi jsou proto zejména narkomani, zdravotníci a pomáhající profese. Inkubační doba je 30-180 dní. Na rozdíl od HAV, onemocnění v 5-10 % přechází do tzv. chronického stadia, kdy je člověk trvale infikován virem a u nemocného se může vyvinout až jaterní cirrhosa. Při léčbě je možno podávat protivirové léky a specifické protilátky. Prevence spočívá v ochraně pokožky při styku s krví (např. při poskytování první pomoci), používání jednorázových sterilních stříkaček atp. Nejlepší formou ochrany je očkování. Od roku 2001 je očkování proti VHB součástí povinného očkovacího kalendáře (nyní součástí tzv. hexavakcíny), povinně jsou též očkováni zdravotníci a pomáhající profese. Očkuje se třemi dávkami ve schématu 0.,1. a 6. měsíc. Po maximálně 15 letech je nutné přeočkování. Očkování je možné pouze proti VHB (Engerix), nebo v kombinaci s očkováním proti VHA (Twinrix).
Virus hepatitidy C (HCV) se taktéž přenáší krví a pohlavním stykem. Do chronického stadia přechází až v 80%, kdy může způsobit nejen cirrhosu jater, ale i jaterní nádorová onemocnění (karcinom jater). Často také onemocnění probíhá téměř nepozorovaně a zjistí se až při objevení chronických komplikací. Počet nových onemocnění rok od roku stoupá, v Česku je nakaženo přibližně 0,2% populace. Léčba je podobná jako v předchozím případě; očkování neexistuje, a proto onemocnění můžeme předejít pouze dodržováním zásad manipulace s krví a biologickým materiálem. Pozor je také třeba si dát např. na pískovištích nebo i v dopravních prostředcích, kde bývají často nalézány injekční stříkačky s použitými jehlami. Při poranění takovouto jehlou je nutno postižené místo vydezinfikovat a urychleně vyhledat lékaře, který zajistí opakovaný odběr protilátek ke zjištění případného onemocnění.
Vít Jakoubek, cvičitel a zdravotník
 
Literatura u autora
 
AE ženy       
Jako novinku zařazujeme vždy první středu v měsíci hodinu pilátes. Pod vedením zkušené instruktorky Romany Lórencové Bláhové v Srnově sále od 20.00 do 21.00 hodin. 
P I L A T E S
                                              
cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates na začátku 20. století (původně 34 základních cviků)
cílem je propojení a vědomá souhra těla a mysli= BODY AND MIND
plynulé cvičení zaměřené na zpevnění hlubokého svalového systému i problematických partií; propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo jako základ správného držení těla
 
účelem je posílení centra (jádra) těla- „power house“
 
rozvíjí:
?   koordinaci
?   flexibilitu
?   rovnováhu
?   svalovou sílu a svalovou vytrvalost
pomáhá odstraňovat:
?   únavu
?   stres
?   bolesti zad
?   svalové dysbalance
 
nepoužívá nespočetná opakování až do únavy svalů, naopak vytváří podpůrný systém pomocí pozvolného vypracování jednotlivých svalových skupin s cílem dosažení harmonického celku
 
pohybové sekvence jsou v každém programu promyšleně vypracovány tak, aby odbouraly špatné návyky a nenásilnou formou posílily celé tělo a jeho držení; každý cvik posiluje a protahuje svaly a tím je udržuje silné a pružné
 
cvičení vhodné pro všechny zdravé jedince bez ohledu na věk, pohlaví a fitness úroveň
 
cvičení, které nevyčerpává, naopak dodává energii
 
výsledkem jsou:
?   dlouhé a štíhlé svaly
?   zeštíhlení v pase
?   ploché břicho
?   zpevněná kostra
?   zmírnění bolestí zad
 
TOWELWORK- cvičení s ručníkem podle Rona Fletchera
 
 
V letošním roce 2008 slaví životní výročí:
50 let
70 let
Krotil Aleš
Znojil František
Paroubek Jan
Balousová Jana
Dostálová Miroslava
Vosecká Marcela
 
 
55 let
75 let
Holásek Vlastimil
Klicpera Oldřich
Dvořáček Josef
Kerhart Vojtěch
Jakoubek Pavel
Ryčňáková Františka
 
Mengerová Marta
60 let
Nouzová Alena
Maleček Josef
Kavinová Anna
Sixta Jiří
Čelikovská Galina
Valdhansová Libuše
Mašková Milena
Procházková Věra
Maistryszinová Zdena
Cekotová Libuše
 
 
80 let
65 let
Záveská Miroslava
Kassl Josef
Štěpánková Vlasta
Mašindová Hana
 
 
85 let
 
MUDr. Kubišová Vlasta
 
Novotná Jiřina
                                              
                                                                                            Všem jubilantům gratulujeme                   


 

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás