T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Zprávy Sokola Praha-Libeň - květen 2008, číslo 1

časopis Zprávy T.J. Sokol Libeň, ročník XXXV - květen 2008, číslo 1 - vydaný v elektronické podobě

 

ZPRÁVY   SOKOLA   PRAHA – LIBEŇ  
ROČNÍK XXXV – KVĚTEN 2008, ČÍSLO 1
Zpráva  jednatelky
            Od začátku roku se naše hospodaření vyvíjí celkem uspokojivě, díky příjmům z pronájmů nebytových prostor a jiných mimořádných pronájmů. Čeká nás oprava parket v tělocvičně, mimo jiných oprav sokolovny.
            Příspěvky z členské základny jsou jen částí úhrad našich výdajů. I tak děkuji všem, kteří včas uhradili své povinnosti k naší jednotě. Příspěvky našich členů jsou v porovnání placení příspěvků u jiných organizací, které poskytují služby ve smyslu pohybové činnosti, velmi nízké. Věřím, že si toto naši členové uvědomují a my jsme rádi, že jim můžeme tyto služby poskytnout. Toto je jen díky cvičitelům a cvičitelkám, kteří a které se zúčastňují cvičitelských školení a v naší jednotě slouží bez požadavku na finanční odměny. Bez těchto dobrovolných a vyškolených cvičitelů a cvičitelek bychom nemohli naši činnost provozovat.
                                                                                                          Marta Halíková, jednatelka
ZPRÁVA   VZDĚLAVATELKY
Milé sestry a bratři, milá Věrná gardo,
Zdravím Vás všechny s krásnými májovými dny, přeji pěkný a pohodový zbytek cvičebního roku v naší sokolovně, v létě pak ty nejhezčí prázdniny, dětem zdařilé letní tábory a všem hodně sluníčka, koupání, lesů – prostě léto jak má být.
Dovolte mi poděkovat naší náčelnici sestře Věře Dekastellové za elán, s jakým se ujala plnění mých povinností v jednotě. Věro, srdečné díky !                                                                         
A abych alespoň maličkostí přispěla k oslavě slavného KVĚTNA, prosím, přečtěte si básničku, napsanou ke slavnostnímu pochodu vojáků 1. československého armádního sboru Prahou dne 17.května 1945 (uveřejněno v Práci č.10 dne 18.května 1945).                                                           
S novým cvičebním rokem v září nashledanou – budou vrcholit oslavy 90.výročí československé samostatnosti, 90. výročí naší svobody!
                                                               Věra Šťastná – vzdělavatelka
Dlouho, ach, dlouho bude znít
Dlouho, ach, dlouho bude znít
ozvěna překrásných chvílí.
Vás jsme tu měli, chlapci, mít,
když jsme se v ulicích bili!
 
Když jste šli rynkem ráz a ráz,
Rozbitý orloj šel znova,
jdem s vámi všemi v lepší čas,
armádo Benešova.
 
Náčelnické povídání o ženách naší jednoty
            V rámci cvičitelské činnosti jsme letošní rok zahájily účastí na semináři ČOS, který je uváděn jako cvičitelsko-vzdělavatelský. Proto je skutečně věnován nejen odbornému vedení různých cvičebních směrů, ale i vysoce hodnotnou vzdělavatelskou přednáškou věnovanou Sokolu. Zapojení všech účastníků (byli zde tentokrát i muži) k tomuto tématu bylo žádoucí a také velice využité. Z libeňské jednoty se zúčastnily 2 cvičenky a 4 sestry pomáhaly organizačně. Bylo to velice potřeba, protože při celkovém počtu 300 cvičících, je třeba každé ruky. Další podobná pomoc našich sester se uskutečnila při Přeboru ČOS. Obě akce se konaly v Tyršově domě a dalších dvou tělocvičnách (kupř. Malostranská sokolovna).
            Naše jednota během ledna uspořádala 2 vycházky ještě za vedení sestry Šťastné, a to Museum české hudby a Betlémy v Roztokách. Jako třetí výjimečná byla prohlídka Senátu ve Valdštejnském paláci, která byla limitována počtem návštěvníku a časem. Všechny tyto akce se velice líbily.
O členských šibřinkách se několik sester ujmulo prodeje občerstvení. Při valné hromadě jsme počtem 20 členů Věrné gardy zabezpečili řádný průběh jednání a následné hlasování.
            Měsíc březen je pro Věrnou gardu vždy příležitostí návštěvy Lán, hrobu našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka jako připomínka jeho narození 7. března 1850. Rovněž jsme uctili památku jeho syna Jana a všech, kteří v tomto hrobě nalezli poslední odpočinek. Hned následující den jsme opět pomohly organizačně při Přeboru ČOS a následující sobotu a neděli při Přehlídce pódiových vystoupení všech cvičebních disciplin. Tohoto klání se zúčastnili naši muži a jako jediní zástupci této kategorie obdrželi diplom: „Ocenění vymírajícímu druhu člověka“ – což bylo nějak takto definováno.
V měsíci březnu jsme zařadili pouze jednu vycházku s názvem „Od Jiráska k Palackému“ a v dubnu „Od Vltavy na Letnou“. Obě tyto velice dobře uspořádané a oceněné záležitosti provázel bratr Milan Friš, za což mu tímto srdečně děkuji. Při této příležitosti vyřizuji pozdrav od sestry Věry Šťastné, která se zotavuje po dlouhé nemoci a doufá, že se s námi už co nejdříve sejde. Přejeme plné uzdravení!
Náčelnictvo ČOS uspřádalo v dubnu setkání členů vyššího věku z celé republiky. Na programu byl „tajný výlet“ a několik výběrových tělocvičných disciplin. Vinou pracovníka naší župy jsme se o této akci nedozvěděli a tak jen náhodou se do limitovaného počtu a daleko za termínem přihlášek mohly dvě zúčastnit. O to větší škoda, že jsme nemohly tímto krásným setkáním ocenit ty sestry, které ochotně a rády všude při všech sokolských akcích pomáhají.
Měsíc květen je pro nás starší generaci měsíc vzpomínáním na dobu války a její slavné ukončení. 5. května pravidelně navštěvujeme libeňský hřbitov, kde na hroby našich zemřelých členů klademe kytičku zdobenou českou trikolorou. 6. května se jako jednota Prahy 8 zúčastníme piety na Kobyliské střelnici, kde rovněž pokládáme květiny k uctění památky všech, kteří zde za nás položili život v době heydrichiády. Všechna ta jména, která jsou zde vytesána, zaslouží naší nehynoucí paměť a úctu. Tentokrát se jako čestná stráž se sokolským praporem postavili naši dva mladí muži v historickém kroji. Zaslouží si moje a naše poděkování. 8. Května jsme se ještě dostavily k pomníku na Klárově, který je věnován všem účastníkům odboje proti každé totalitě! Umístěním kytic, několika proslovy a zatroubením večerky jim všichni přítomní vzdali čest!
Na konci přehledu našeho zapojení do událostí uplynulých měsíců ještě krátká statistika: Cvičení starších žen: průměrná docházka 26, nejvíce 30, neméně 23. Deset cvičenek je zapojeno do skladby „Ta naše písnička“ a zacvičí ji v květnu na župním sletě v Brandýse nad Labem a v červnu na krajském sletě v Liberci. První část cvičebního roku ukončíme 26. června malou rozlučkou cvičebního rázu a přidáme se k táboráku našich mladých na dvoře sokolovny. Přeji zároveň všem pěkné prázdninové zážitky a v pondělí 1. září 2008 na shledanou!
Program na celý červen bude jako vždy na sokolovně.
                                                                                  Se sokolským   NAZDAR!     náčelnice
STARŠÍ  ŽENY CVIČÍ RÁDY
A hlavně také dobře. Schází se nás dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek 15.00 – 16.00 hod) v průměru 25 – 30. Některou hodinu je nás tam i přes 40. A věk cvičenek? Některé mají 60 teprve před sebou, jiné oslavily 80 už dávno.
            Část hodiny probíhá s hudbou – s hudbou se cvičí opravdu radostněji a možná i lépe. Při cvičení používáme též náčiní: tyče, kužele, činky, malé míčky, míče, medicimbaly, šátky, gumy - a také nářadí: lavičky, ribstole a občas kruhy.
            Starší ženy se každoročně účastní svým vystoupením akademie naší jednoty. Deset našich sester se zúčastní v květnu Sletu župy Barákovy v Brandýse nad Labem a v červnu v Liberci (Slet župy Podještědské). Naposledy se na veřejnosti objeví úspěšná skladba     14. sletu „Ta naše písnička“.
            Společně jenom necvičíme. Značná část cvičenek pravidelně chodí na vycházky, výlety a besedy pořádané Věrnou gardou. Díky sestře Martě Navrátilové, která obětavě opatřuje vstupenky (už dlouhá léta), se dostaneme na veřejné generální zkoušky České filharmonie a Divadla pod Palmovkou.
            Myslím, že jsme dobrá parta „starších děvčat“ a je nám spolu dobře.
                                                            Evženie Hraničková, místonáčelnice a vedoucí starších žen
                   ZPRÁVY   ŽACTVA
   duben 2008              číslo 4 / 2007-2008
Nejprve stručný návrat do minulých měsíců
? V pátek 2. listopadu se konal další ročník plavecké soutěže O pohár starostů pražských žup. Na trati 50x 25 metrů obsadila naše župa Jana Podlipného i díky našim 8 účastníkům 2. místo.
? Koncem listopadu úspěšně složili cvičitelské zkoušky 4 dorostenci, které jsme vyslali na školení, takže mužský cvičitelský sbor se rozrostl o 4 pomahatele na počet 20 lidí.
 
? V sobotu 1. prosince proběhla v naší sokolovně tradiční Tělocvičná akademie. V bohatém programu se asi 325 divákům (175 v sále na židlích, dalších 150 na galerii) předvedlo více jak 200 cvičenců vesměs našeho libeňského Sokola. Z mužských složek cvičili :
- mladší žáci (20) s  netradičním náčiním – švihadly – rozcvička, přeskoky a nakonec cvičení s lany a sjezd na lanovce
- svoji hudební produkci předvedlo ve 3 písničkách 11 členů našich turistických oddílů  
- skupinka starších žákyň a žáků a dorostenců předvedla gymnastické cvičení na nářadí – určitě zaujalo cvičení některých cvičenců na kruzích a zcela jistě výstup číšníků 
- 12 dorostenců s tyčemi předvedlo vyspělé cvičení plné hezkých nápadů
Všem divákům děkujeme za potlesk.
? Mimochodem, 16.února uplynulo již 146 let od založení Sokola Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fűgnerem. Naše libeňská jednota je o dost mladší, ale i ona letos oslaví hezké narozeniny – bude nám 124 let !!!
? Ve čtvrtek 6. prosince pak přišel do naší sokolovny Mikuláš (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně). O tom, že nepřišel zbytečně, svědčí 175 rozdaných balíčků. Samozřejmě, že si s sebou vzal i hodné anděly a několik čertů.
? Ve čtvrtek 20.12. na hodině mladšího žactva pak sehráli loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení. I tady bylo nabito – dívalo se asi 70 dětí.
? Hned po Novém roce začalo pravidelné cvičení a také jsme vyhlásili soutěž Letní disciplíny. Mezi 39 mladšími žáky byli nejlepší : J.Klíma, O.Dvořák  a Oldřich Neumann, mezi 24 staršími žáky zaujali čelná místa M.Přibyl, J.Trnka a T.Krňávek, mezi 22 dorostenci a cvičiteli zazářili M.Seifert, J.Kudroň a O. Loudil. 
? Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 
? Od nového roku se také rozběhla pravidelná Zimní soutěž – letos trochu posilovací (lehsedy, kliky, angličáky), protože fyzická zdatnost některých kluků je žalostná.
? Na tradiční Dětské Šibřinky (16.2.) letos dorazilo neskutečné množství dětí v maskách. Tanečky, písničky, soutěže masek, hříčky, předtančení i další program si užívalo více než 150 dětí a početný dospělácký doprovod.
Večer se pak při tanci s kapelou Jitřenka, tombole, tanečních i sportovních vystoupeních a bohatém občerstvení bavilo okolo 80 cvičitelů , členů sokola a pozvaných hostů.
? Dorostenci ze skladby s tyčemi z akademie se 15.3.2008 zúčastnili přehlídky pódiových skladeb ČOS a získali cenu Za záchranu ohroženého druhu (jako mužů).
? 12.4.2008 byl již 36. Jarní Výlet Libeňského Sokola – z Libně dorazilo 46 sokolíků ze 138 účastníků srazu. Kromě Modré stuhy (koupel ve Vltavě o teplotě 8°C), Jazykohrátek, Písničky, Pamatovačky a Vaření byla k dispozici i lanovka, pěkné pokoukání na letadélka z letiště Točná a hlavní bod programu – župní kolo  Zálesáckého Závodu Zdatnosti. Mezi 7 dorosteneckými trojicemi byli naši celkově druzí (ale první v naší župě) a mezi 11 trojicemi staršího žactva byl Jilm A první, Jilm B pátý a Káňata šesté. Na celostátní finále ZZZ tak postupují za župu Jana Podlipného v obou kategoriích libeňáci. Držte jim 23.-.25.5.2008 v Úpici palce.
? V tradiční celoroční soutěži Sokolský den v přírodě jsme v roce 2007 mezi 79 zúčastněnými jednotami opět získali čelné umístění a za vítěznou Třebíčí obhájili loňské 2. místo.
? Kromě rozcviček, běžného cvičení na nářadí a oblíbených her na konci hodiny jsme od začátku ledna pilně nacvičovali na dubnové závody všestrannosti. V únoru jsme na  „libeňských nominačních závodech v gymnastice a šplhu“ vybrali ty nejlepší a ti pak 18.-20.4. reprezentovali Sokol Libeň – a dopadli takto:
Mladší žáci I.
Závod (počet žáků v kategorii)           plavání            (18) šplh (12) gymnastika (12) atletika (27)
Jméno / umístění
Jan Klíma                  13.                    1.                   4.                     1.
Karel Franěk              3.                    6.                   5.                     2.
Petr Jeřábek              17.                    3.                   8.                    11.
Dan Unzeitig              12.                   12.                   9.                    17.
Martin Klíma             18.                   10.                   11.                   13.
Vojtěch Blahunek      --                      8.                   10.                   10.
David Králík              --                     11.                    3.                   14.
 
Mladší žáci II.
Závod (počet žáků v kategorii)           plavání            (5) šplh (3) gymnastika (3)atletika(15)
Jméno / umístění
Patrik Hofmann         5.                     2.                    1.                    8.
 
Starší žáci III.
Závod (počet žáků v kategorii)           plavání            (8)šplh (2) gymnastika (2)atletika(8)
Jméno / umístění
David Šrámek                        3.                     1.                    1.                    2.
Jakub Novák              --                     --                     --                     8.
 
Starší žáci IV.
Závod (počet žáků v kategorii)           plavání            (5)   šplh (3) gymnastika (3)atletika(8)
Jméno / umístění
Tomáš Marek             3.                     2.                   3.                     1.
Martin Šrámek          5.                     1.                    2.                     6.
Michal Přibyl             --                     --                     --                     5.                                           
Dorostenci a Muži
Závod (počet žáků v kategorii)                       plavání            (4 a 5)             atletika (7 a 7)
Jméno / umístění
František Juhász                                           --                     1.
Marek Šťovíček                                            --                     4.
Josef Kubišta                                                --                     5.
Marek Vácha                                                4.                     7.
 
Martin Seifert                                                           --                     2.
Jakub Kudroň                                                           4.                     3.
Jan Přech                                                      3.                     4.
Tomáš Novák                                                --                     6.
Na celostátní finále ml. žactva - Plzeň 31.5.-1.6. postupují !! : J.Klíma, P.Hofmann
Na celostátní finále st. žactva – Praha 13.-15.6. postupují !! : D.Šrámek,        T. Marek
? Rok 2007 byl i smutný.
Opustili nás navždy dva mladí kamarádi – v únoru zemřel v 21 letech po epileptickém záchvatu cvičitel Jan Vorel „Hnízdo“ a v září podlehl rakovině mozku v pouhých 18 letech bývalý jilmák, táborové číslo 147, Matouš Vokál.
Vzpomeňte na ně prosím a važte si svého života a zdraví.
 
A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?
Pevně věříme, že kluci i díky Vám přivedou další nové kamarády – hlavně starší a i mladší žáky, protože dorostenců v dobré partě máme zatím dost. Letos zatím zapsáno jen 86 – běžně bývá okolo 100. I když průměr 48,5 je oproti loňskému 50,6 zatím slušný). Děkujeme a těšíme se. A kdy se cvičí?    Mladší žáci (ročník 1998-2001) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1994-1997) a dorostenci (1990 – 1993) v Út a Čt 18-19. Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.
? Stejně jako každé jiné jaro i letos nás čekají letní atletické disciplíny. Cvičit venku (park u Rokytky, zahrada sokolovny) začneme v úterý 13.5.2008.
I ven se nosí stejný úbor jako do tělocvičny – modré trenky a bílé tílko se znakem. Na nohy pak tenisky. Jen v případě deštěm a velmi chladného počasí se bude cvičení konat v sokolovně. Nenavlékejte na kluky zbytečně tepláky a mikiny – pohybem se dostatečně zahřejí a drobné otužování upevní jejich zdraví. O svátcích – čtvrtky 1. a 8. května – se necvičí.
? Dětský den se koná ve čtvrtek 29. května od 16:30. Nejprve 27 soutěží o sladké ceny, sjíždění Rokytky na kánojích a nakonec (18:45 – 19:15) vystoupení skupiny historického šermu.  
?  Cvičební rok zakončíme zakončovacím táborákem ve čtvrtek 26. června od 18 hodin – vyhlášení Zimní soutěže a soutěže O nejvěrnější docházku – diplomky, sladké i věcné ceny.
? Pokud se někdo rád dívá na hromadná cvičení o sokolských sletech, může navštívit :
- Slet župy Barákovy - Brandýs nad Labem –sobota 24.5.2008
- Slet pod Ještědem – Liberec 20.-22.6.2008
 
? Výsledky, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz
TURISTICKÉ ODDÍLY
- i nadále pokračují ve své pravidelné a bohaté činnosti. Zatímco Káňata mají relativní dostatek dětí (ale pár dalších ještě rádi přijmou), jilmáci zápasí o každou duši. V Sokole je řada vhodných adeptů, ale bojí se a nechtějí to zkusit. Ale chce to prostě udělat první krok. Třeba na poslední výpravu dorazil jeden klučík ze Sokola, líbilo se mu tam, přišel i v neděli na vycházku a pak ve středu na schůzku a už je jilmákem. Vidíte – a to jsme ho od září přemlouvali a nechtěl.
Proto – dejte svým dětem šanci - projevit se, najít si opravdové kamarády.
Káňata do svých řad přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, jilmáci kluky z 5. - 8.tříd. – těšíme se .
 
Oba oddíly mají pravidelné každotýdenní schůzky (Jilm středa 16:30 – 19:00 , Káňata čtvrtek 15:30-16:45) v klubovně ve 2. patře sokolovny , výpravy do přírody (jilm 15x za rok, Káňata 10x) a letní tábor (3 / 2 týdny).
 
JILM         
Od listopadu, kdy vyšly poslední zprávy jsme stihli tyto výpravy :
17.11. (So) Vyzvědači – 27. ročník oblíbené dobrodružné hry v temných staroměstských uličkách. Bylo 27 hráčů, vyhrála modrá před zelenou a žlutou.
18.11. (Ne) Brigáda u sokolovny – dopoledne od 9 do 12 hodin pracovalo 20 lidí (11x jilmáci, 4x dorostenci a 5x „Kvočny“) na vyklízení klubovny po Studánce a na zvelebování dvora sokolovny – celkem odpracováno 62 hodin – děkujeme.
1.12. ( So ) Tělocvičná akademie- jilmáci se účastnili jen jako běžní cvičenci a cvičitelé.
2.12. ( Ne ) Zimní jednodenka - sv. Jana pod Skalou. Solvayovy lomy, Bubovické vodopády, štoly Malé Ameriky.
15.12.(So) Zimní jednodenka na ostrovy – 7 statečných jilmáků vyrazilo na nafukovacích člunech po Sázavě z Pikovic na Ostrov sv. Kiliána na Vltavě a nakonec doplulo do Davle.
16.12.(Ne) Videotábor 2007 – promítání videa z letošního tábora
19.12. (St) Vánoční nadílka v klubovně – 14 současných a 8 bývalých členů a jeden host se sešlo na vánoční nadílce s koledami, vánoční povídkou a čtením, s cukrovím a prskavkami a s 164 dárky.
19.-20.1.2008 (So+Ne) - 18. Zimní táboření – kromě nocování v tee-peei oficiální zahájení celoroční hry o jakémsi synovi anglického obchodníka, co chce neustále na moře (název hry je zatím tajný) – představili jsme platidla, nové zkoušky na oddílové stupně, dovednostní úkoly i povinnou výbavu na moře. V „krčmě“ v  týpku jsme pak sehráli hazardní hru v karty, kdy byl každý člen zkušenými námořníky obrán o všechny peníze a musel se zavázat k nástupu služby na lodi , aby si dluh odpracoval.
9.2. (So) – opět „Zimní“ výprava při +10°C za krásného slunečného počasí – Zlíchov, vrch Děvín, průzkum kanálů vodojemu, stavba kamenného majáku do úseku, rozhledna na Cibulce, ručkování na tubusu metra nad Prokopským potokem (nebojte se, bylo to jen metr nad zemí), návštěva pěkného skanzenu Tuležim.
10.2. (Ne) Vycházka – návštěva výstavy Josefa Lady a pak Královskou cestou na Malou stranu a krásnými úzkými uličkami na Hrad a pak do jeho okolí.
8.3. (So) – jarní výprava na Brdy – Černolické skály – Řevnice , pletení pomlázek, vaření polévky do úseku celoroční hry a spousta drobných hříček.3
9.3. (Ne) – brigáda – dopoledne vyklízení kotelny a dílny, odpoledne hry a promítání videa z výprav
12.3. (St) – 26. ročník Mistra uzlování – vítěz Zyp
12.-13.4. (So, Ne) – 36.JVLS – po sobotním programu přesun do školní tělocvičny v Davli, v neděli pak píšťalky, přesun údolím Zlatého potoka ke Zvoli, na louce u lesa oběd, hry, úsek – věta v cizích jazycích, vyhlídka nad Vltavou a dolů na vlak.
16.4. (St) – 24. ročník Mistra signalizace – vítěz Prokop.
 
Dále chystáme: v květnu loďovku a Boj družin a v červnu kolovku a pracovku.
O prázdninách - 27.6.-20.7.2008 – TÁBOR – Bohdalín u Kamenice nad Lipou , podsadové stany, tee-pee, krytá kuchyň a jídelna. Louka, les a rybník v místě. Cena cca 3 250,-Kč. Ještě máme volná místa pro kluky od 10 do 15 let !!!
Na nové žáky v sokole i nové jilmáky se těší     
                                            Jiří Novák (Jirkan),náčelník,  602 284 198                                                                                             
Navštivte i internetové stránky sokola Libeň: http://www.sokol-liben.cz           a JILMU (www.jilm.wz.cz)
 
 30.4.2008              Příjemné jaro za sebe i za cvičitele přeje   
                                                                                         Jiří Novák (Jirkan), náčelník (602 284 198)                                           
Předškoláci   žákyně   dorostenky ženy
Předškolní děti
            Oddíl předškolních dětí cvičí pravidelně v pondělí a čtvrtek od 16 do 17 hodin. Pravidelně se střídáme s oddílem Rodičů a dětí ve velkém Strnadově sále, Srncově sále a také, když počasí dovolí, chodíme na dvůr sokolovny trénovat skákání do dálky.
            Ke konci měsíce dubna je přihlášeno 57 dětí a průměrná účast ve cvičení je 22 dětí. Mezi nejpilnější sokolíčky se zařadili: T. Haken, L. Jakeš, K. Jakoubková, L. Krejčířová, N. Marešová, V. Unzeitig, M. Veselý a J. Zvelebil.
V zimních měsících jsme se zabývali především gymnastickou průpravou a pilně jsme nacvičovali na gymnastické závody, které se uskutečnily v Tyršově domě 5. dubna. V kategorii družstev mix ve složení P. Cerhová, N. Marešová, M. Veselý, J. Zvelebil, A. Fünstenzeller a K. Krpenská jsme stáli na stupních vítězů – na druhém místě. V závodě jednotlivců získal druhé místo M. Veselý. Po rozdělení závodníků podle žup se v naší župě J. Podlipného umístil M. Veselý jako druhý a K. Krpenská dostala medaili za třetí místo. Všem závodníkům patří gratulace k dosaženým výsledkům a rodičům děkuji za jejich trpělivost při čekání na vyhlášení výsledků. Fotografie za závodů najdete na našich webových stránkách v oddíle fotogalerie.
V nejbližší době nás čekají závody v atletice – 24. května na stadionu Juliska. Děti budou závodit v disciplínách: skok do dálky s rozběhem a odrazem z vymezeného prostoru o šířce 50 cm, hod tenisovým míčkem, běh (sprint) na 20 m a vytrvalostní běh na 100 m nebo 150 m podle kategorie. Tomu jsme také podřídili náplň cvičebních hodin. Uspořádáme oddílové atletické závody a ti nejlepší pak budou naši jednotu reprezentovat na závodě Prahy.
Žákyně
            Oddíl mladších žákyň pravidelně cvičí v pondělí a čtvrtek od 17 do 18 hodin. Ke konci dubna bylo přihlášeno 39 dívek a průměrná účast ve cvičební hodiny je 20 dívek. Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: P. Cerhová, V. Cerhová, A. Cerhová, A. Cyrani, Z. Čeledová, Z. Hlavatá, V. Hrubá, K. Kollmannová, Kar. Kratochvílová, N. Šťovíčková a L. Veselá.
            Oddíl starších žákyň a dorostenek cvičí ve stejných dnech o hodinu později a přihlášeno je 15 slečen. Průměrná účast v hodině je 10 dívek. Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: A. Duchačová, L. Fialová, M. Kaplanová, K. Loudilová, V. Niederlová, M. Přádová a E. Veselá.
V zimních a jarních měsících jsme se věnovaly přípravě na závody sokolské všestrannosti. V pátek 18. dubna se v bazénu Tyršova domu uskutečnily závody v plavání. Z Libně se zúčastnilo 11 děvčat a zabodovala Z. Matiášová - 3. místo. Neděle 20. dubna patřila atletice. Na stadion ZŠ Campanus na Chodově se vypravilo 14 děvčat z různých kategorií. Nejlepší výsledky: • L. Veselá – 1. místo (žákyně II), • K. Loudilová – 2. místo (žákyně III),  • V. Niederlová – 3. místo (žákyně IV), • Z. Matiášová – 3. místo (dorostenky), • M. Kaplanová – 3 místo (ženy)
Všem závodnicím gratulujeme k výsledkům. Poděkování patří i děvčatům a Pepovi, kteří se zapojili do organizace závodů.
Ženy – AE a kondiční cvičení
            Oddíl žen má své pravidelné cvičení v pondělí – od 19 do 20 hodin, od 20 do 21 hodin a ve středu od 20 do 21 hodin. Ve vedení se střídají vyškolení cvičitelé ( Vláďa, Michal, Ája, Jitka a Iva ) a připravují svým ženám, ale i mužům pestrou náplň hodin. Každý má možnost vybrat si to, co vyhovuje právě jemu. Do oddílu je přihlášeno 52 žen a mužů a průměrná účast činí 20 cvičenců. V únoru a dubnu v libeňské sokolovně proběhlo nedělní cvičení – AE show. Ve třech hodinách plných pohybu nabídli zkušení cvičitelé zájemcům pestrý program: double dance aerobik, aerobic mix, step aerobik, automasáže, p-class, body stylling atd. Cvičenci odcházeli domů příjemně unaveni, ale spokojeni.
Důležitá data do kalendáře:
? 24. května – závody v atletice předškolních dětí a R+D
? 29. května – Dětský den (na louce u studánky)
? 26. června – uzavíráme cvičení před prázdninami, zakončovaní táborák (na dvoře sokolovny)
? 1. září – zahájení cvičení
? 18. září – Běh strmý
? 29. listopadu – Akademie
 
Přeji krásné počasí o prázdninách a také pořádný odpočinek k nabrání nových sil                                  
                                                 Iva Duchačová, tel. č. 608 006 628, duchacova@sokol-liben.cz
AKTIVITY   ODDÍLU   RODIČE S DĚTMI
Velký příliv cvičenců do oddílu Rodičů s dětmi nás přivedl k myšlence rozšiřování nabídky doplňkových aktivit.
Pravidelně 1x měsíčně, vždy v pátek před výpravou turistických oddílů, pořádáme Zpívánky pro děti. Ty poslední se konaly 11.4. za účasti 20 členů Sokola. Velmi děkuji především Verunce Niederlové a Barami a Zuzce Matiášovým za to, že nás chodí pravidelně doprovázet na kytary, flétničky a chrastítka.
V pátek 18.4. se devět maminek s dětmi sešlo v bazénu hotelu Step, kde pro nás mamka Zuzka Neumannová připravila profesionálně vedenou hodinu Plavání. Zuzo, velké díky.
Při všech těchto příležitostech si vždy i trošku zacvičíme, hlavní přínos těchto akcí ovšem vidíme ve stmelování vztahů jak mezi maminami, tak mezi dětmi. Už v takto útlém věku se tvoří základy kamarádství, které mohou přetrvat řadu let.
                                                              Dana Blahunková – cvičitelka R+D
 
Co se děje v Káňatech?
Jsme turistický oddíl pro kluky a holky od 1. do 5. třídy - pořádáme pravidelné výpravy, letní tábor a každý čtvrtek se scházíme v klubovně libeňské sokolovny (15.30 - 16.45). V našem programu mají své místo hry, tábornické dovednosti, zpívání s kytarou a různé tvořivé činnosti. Nudíš se? Chceš s námi jet v létě na tábor? U nás najdeš kamarády, naučíš se spoustu nových věcí a zjistíš, co je to samostatnost.
Kde jsme byli:
- březen - celkem 20 km, skalní bludiště, Sedm chlebů, vyhlídka, vytesaný had, nocleh v mělnické sokolovně, ufíjená, v neděli kostnice, zvony na věži, spousta her, 16 účastníků
- duben - Jarní Výlet Libeňského Sokola - Cholupice - modrá stuha, soutěže, závod zálesácké zdatnosti, vaření krupicové kaše, logické hádanky
 
Co nás čeká:
- 17.5. - Lovoš, zřícenina Oparno, Porta Bohemica
- 7.-8.6. - Předtáborovka - důležitá a „povinná“ pro všechny, kdo pojedou na tábor, nocleh pod celtou, vaření na ohni
Letní tábor:
- 19.7.-2.8.2008, poblíž Kamenice nad Lipou, podsadové stany, vaříme si svépomoci v kryté kuchyni, soc. zařízení (latríny), cena 2500 Kč + zaplacené příspěvky do Sokola
- program: celotáborová hra, výpravy do okolí (jednodenní, noční, přespávací), lovení bobříků, koupání, táborová olympiáda, buřtěné hry, fotbal, ufíjená, hry v lese i na louce, ale i neoblíbené mytí ešusů a sbíraní palivového dřeva.
- ideální počet dětí 15-18 (3-4 družiny) - stále máme volná místa (přednost mají ti, co pravidelně chodí do oddílu)
- podrobnější informace na začátku května                                      
Nazdar v Káňatech!!!
Info:      Alena Duchačová - 608 731 421, duchacovaa@seznam.cz    www.kanata.wz.cz
                               Dana Kalašová - 775 246 481
 

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás