T.J. SOKOL Praha - Libeň

Časopis Zprávy Sokola Praha - Libeň

Zprávy, ročník XXXVIII, květen 2011, číslo 1

ZPRÁVY  SOKOLA   PRAHA – LIBEŇ

ROČNÍK XXXVIII – KVĚTEN  2011, ČÍSLO 1

 

 

Zpráva jednatelky.

S neočekávaným onemocněním naší hospodářky a místonáčelnice      Ivy Duchačové se vyrovnáváme podle našich možností.

S pomocí našeho starosty, který je zběhlý v elektronické komunikaci, se nám prozatím daří zajišťovat chod kanceláře jednoty. Ekonomická a účetní evidence je částečně zajišťována dodavatelsky Organizační kanceláří Praha 8, která je poskytovatelem ekonomického softwaru.

Práce v matrice a pokladně probíhají podle provozních hodin. Navýšení příspěvků od ledna 2011přijali naši členové s pochopením.

Pronajímáním nebytových prostor zajišťujeme naši provozní činnost. Členské příspěvky jsou i přes jejich navýšení, jen malou částí na krytí našich nákladů.

Na částečné pokrytí provozních nákladů se nám podařilo pro letošní rok získat grant Magistrátu hl. m. Prahy na zajištění provozu a opravu parket Strnadova sálu v částce 200 000,- Kč.

Doufám, že všechno zvládneme tak, aby činnost naší jednoty byla ke spokojenosti všech našich členů.

 

Marta Halíková

 

 

Jarní zpráva náčelníka aneb co se u nás děje      

 

Poslední Zprávy Sokola Libeň vyšly v listopadu 2010. Od té doby se mnohé událo. Koncem ledna 2011 jsme vydali Zprávy žactva č.3 ve kterých jsme zachytili podzimní a zimní dění. Z nich teď uvedeme základní údaje a k nim doplníme čerstvé informace.

 

Zprávy žactva                 leden+duben 2011            číslo 3+4 / 2010-2011

7.-(8.) 5.2011  So (+Ne - ZZZ)  42. Jarní Výlet Libeňského Sokola

2.6.2011  čtvrtek   DĚTSKÝ  DEN – louka U studánky  16:30 – 19:00

23.6.2011 čtvrtek   Zakončovací táborák – zahrada sokolovny  18:00 - 19:30.

 

Zpráva náčelníka o dění ve cvičení žáků

Do cvičení již několik let dochází průměrně 40-50 cvičenců (mladší+starší žáci, dorostenci, cvičitelé).

Tento cvičební rok nastalo jisté oživení a to zejména u mladších žáků. Díky Vám, rodiče.

Máme zapsáno 47 mladších žáků, 36 starších, 11 dorostenců a 21 cvičitelů – celkem 115.

Od září 2010 do března 2011 jsou tyto průměrné účasti na hodinách :

mladší žáci - 20,75  ,  starší žáci          -  14,4    dorostenci  -4,95    cvičitelé  -  13,45     CELKEM        53,5.       

Cvičitelů máme dostatek, takže zvládneme i větší nápor. Proto prosím dohlédněte na pravidelnou docházku Vašich synů a zkuste nabídnout naší činnost i ve svém okolí – děkujeme.

A kdy se cvičí ?

Mladší žáci (ročník 2001-2004) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1997-2000) a dorostenci (1993–1996) v Út a Čt 18-19. Pro cvičitele

a dorostence navíc možnost úterní cvičitelské hodiny a čtvrteční košíkové (oboje 19-20).

 

Nejprve stručný návrat do konce roku 2010

V pátek 5.listopadu se konaly tradiční štafetové plavecké závody O pohár starostů pražských žup. V žactvu za naši župu plavalo několik žákyň a obsadili jsme 2. místo, v dospělých nás zastupoval J.Přech a cvičitelky a župní štafeta skončila těsně poslední - třetí.

● V sobotu a neděli 6. a 7. listopadu byla velká brigáda v sokolovně. Vystěhovali jsme staré skříňky ze šaten, šatny vymalovali a nastěhovali nové skříňky. Také se vymalovala nová nářaďovna u Srncova sálu a vybavila skříněmi a

policemi na drobné náčiní. Kromě toho se zakrylo doskočiště, posekal taras, zametl dvůr a smontovalo 15 nových stolů. 37 lidí odpracovalo 262 hodin.

Pracovalo 19 cvičitelů, 7 cvičitelek, 7 jilmáků, 3 žákyně ale jen 1 nejilmácký žák. Neochota žáků nás mrzí. Bývala zvykem větší účast. Věříme, že na jarní brigádě v neděli 13.3. přijde žáků více. Cvičitelé jim myslím jdou dobrým příkladem. 

V sobotu 27.listopadu se konala soutěž Rychlý šplhoun v Sokole Kobylisy. Vyslali jsme 2 žáky a cvičitele a vedli si skvěle. R.Kloubský vyhrál mezi ml. žáky, R.Pecánek byl čtvrtý. J.Kaplan byl mezi muži 2. na laně a 5. na tyči.

V sobotu 27. listopadu proběhla v naší sokolovně tradiční Tělocvičná akademie.  Tentokrát jsme oslavovali 100. výročí otevření libeňské sokolovny. V bohatém programu se asi 425 divákům !!! předvedlo 225 cvičenců. Zaujalo velké množství Rodičů a dětí (19 párů) a Předškolňat (36 dětí), což nám dává naději do budoucna. Cvičilo 22 ml.žákyň, 20 st.žákyň a 12 členek Věrné gardy.

Vystoupilo 24 mladších žáků (závodivé přeběhy s celtami, nářaďová opičí dráha a nakonec florbal), 18 starších žáků s ukázkami závodních gymnastických sestav (přeskok, kruhy, bradla, hrazda, šplh a prostná), vrcholem akademie pak snad bylo společné vystoupení 23 cvičitelů

a 10 cvičitelek (nejprve společní pódiovka, pak 5 skupinových vystoupení – košíková, silová akrobacie, trampolínka i s dvojným saltem, cvičitelky s praporci, triková švihadla - a nakonec krátký společný rej).

Díky všem cvičencům (a jejich rodičům) za to, že vše nacvičili

a pěkně předvedli, a také všem divákům za uznalý potlesk.

● Ve čtvrtek 2.prosince pak přišel do naší sokolovny Mikuláš se 4 anděly a 4 čerty (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně). O tom, že nepřišel zbytečně, svědčí více než 165 rozdaných balíčků.

● Ve čtvrtek 16.prosince na hodině mladšího žactva pak sehráli loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení. I tady bylo nabito – bylo asi 70 diváků.

● Od ledna se též rozeběhla nová Zimní soutěž. Všichni dělají drobné cvičení dřevěnou tyčí, která má prověřit mrštnost, rychlost

a ohebnost a druhou disciplínou je šplh na čas (ml.žáci tyč, st. žáci tyč a lano s přírazem, dorostenci tyč a lano s i bez přírazu a cvičitelé tyč, lano s přírazem a lano bez přírazu ze sedu).

● na tradičním Silvestru cvičitelů v netradičním čase 28.ledna se sešlo 22 cvičitelů a pomahatelů, 11 cvičitelek a 11 hostů.

● Začátkem února byly vyhlášeny výsledky soutěže Letní disciplíny 2010. Mezi mladšími žáky byli nejlepší : D.Unzeitig, R.Kloubský, I.Sitař, R.Pecánek, P.Jeřábek, O.Bednárek, L.Ulma, D.Novotný

a J.Gerri, mezi staršími se blýskli : J.Klíma, O.Dvořák, Š.Pilát, M.Jeřábek, Jak.Novák, M.Klíma a J.Cepník, mezi cvičiteli jsou nejzdatnější : J.Kudroň, J.Novák, M.Přibyl a T.Novák. Nejlepší dostali diplomek, sladkost a drobnou věcnou cenu.

● v sobotu 26.2.se konaly tradiční Dětské Šibřinky - tance, písniček, soutěže masek a 12 hříček si užívalo 160 !!! dětí v maskách.

Šibřinky pro dospělé se konaly ve stejný den večer. Živá kapela, drobná tombola, předtančení (Stepařky, Disko tance, Společný irský tanec, Mužici a Nastěnky), soutěž masek (Na palubě se ještě tančí), občerstvení.Po půlnoci pak ještě disco předtančení a diskotéka. Pohodu si užilo 180 přítomných.

V neděli 13.března od 9 do 13 hodin byla pravidelná jarní brigáda – úklid dvora a za garážemi, oprava a zprovoznění doskočiště, úpravy v loděnici, přebrání židlí, oprava krytů topení, odvoz plechových skříněk do sběrny. Přišlo 26 lidí (13 cvičitelů,

6 cvičitelek, 5 žáků, 2 žákyně). Opět chyběli nejilmáčtí starší žáci. Asi v sobě ještě nemají onu sounáležitost s libeňským sokolem (nebo jejich rodiče), jak se ostatně projevilo i o závodech všestrannosti.

● Všichni žáci od počátku roku nacvičovali závodní sestavy sportovní gymnastiky pro závody všestrannosti, aby se mohli zúčastnit libeňských nominačních závodů ve sportovní gymnastice (hrazda, bradla, kruhy, přeskok, akrobacie) a šplhu 22. a 24. 2. Bylo vybráno 23 cvičenců pro další nácvik.

● Celopražské Závody všestrannosti se konali v termínu 15.-17.4.2011 -  pátek plavání, sobota atletika, neděle gymnastika a šplh. Z 23 vybraných kluků se 21 zapojilo do intenzivního nácviku. Čtyři se těsně před závody omluvili. Pro cvičitelský doprovod (během víkendu se vystřídalo 16 cvičitelů !!!) byla pak realita šokem. Z původních 23 přišlo na závody jen 12 žáků !!! To znamená, že 5 se ani neomluvilo. Celé dva měsíce se nacvičovalo, závodníci i na úkor zbytku žáků dostali ty nejlepší cvičitele, rodiče byli informování dopisky a přesto pak rodičům nestojí celé toto úsilí ani za to, aby syna omluvili. Vždyť, kdyby řekli včas, že na závody kašlou, mohli nacvičovat jiní, třeba méně šikovní, ale kteří chtěli jít, ale tito jim zabrali místo. Je to zklamání pro cvičitele, ale i pro ostatní závodníky.

Ale nyní už k výsledkům těch co dorazili. V mladších žácích I. přišlo 5 kluků, ale jen dva se zúčastnili kompletního čtyřboje. R.Pecánek byl celkově třetí z devíti (2. v plavání, 3. ve šplhu a gymnastice a 4. v atletice), J.Gerri čtvrtý (plavání 4., šplh a gymnastika 6., atletika 5.). J.Málek byl 1. v gymnastice, 2. ve šplhu a 3. v atletice, škoda, že nešel plavat. V.Unzetig 4. ve šplhu, 5. v gymnastice a 6. v atletice, J.Skokan 5. v gymnastice, 7. ve šplhu a 8. v atletice.

Mladší žáci II – mezi 8 byl D.Unzeitig celkově 3.(1. ve šplhu, 2. v atletice, 4. gymnastika a 6. plavání), R.Kloubský celkově čtvrtý

(1. v gymnastice, 4. šplh, 5. atletika, 7. plavání), D.Novotný 6. šplh

a gymnastika, 8. atletika. Starší žáci III. Mezi 5 byl celkově druhý D.Králík (druhé místo ve všech disciplínách), V.Blahunek celkově 3. (ve všech disciplínách též 3.), Starší žáci IV. – F.Zima celkově 2. mezi třemi (2. v plavání a atletice, 3. ve šplhu a gymnastice), Jakub Novák 2. ve šplhu a gymnastice. Mezi dorostenci R.Eller vyhrál plavání

a atletiku, M.Přibyl 2. v atletice, v mužích F.Juhász  a J.Kaplan obsadili v atletice druhé a třetí místo. Gratulujeme k pěkným výsledkům. D.Králík a F.Zima by měli postoupit do celostátního finále – 17.-19.6.2011 Praha.

Výsledky závodů, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz.

● Děkujeme za zaplacení příspěvků na I. pololetí roku 2011.

 

A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?

● Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 

●  7.- 8.5.2011 nás čeká již 42. Jarní Výlet Libeňského Sokola – udělejte si čas a vyražte s námi na zříceninu Stará Dubá nedaleko Čerčan. V sobotu na nás čeká koupání v Sázavě, spousta her na zřícenině i v okolí, ohýnek k obědu. Navečer možný odjezd domů s vracejícími se cvičiteli. Večer pak kytara u večerního táboráku na hradním nádvoří a noční hříčka. Přespání ve vlastních stanech či pod celtou v areálu zříceniny. V neděli pro členy turistických oddílů

a další zájemce z řad žáků i žákyň proběhne župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti. Bližší informace v dopisku již rozdaném žactvu. Vy ostatní ho naleznete na našich internetových stránkách.

● Do celoroční soutěže sokolské dny v přírodě jsme zaslali počty dní za rok 2010 (bylo jich 126) a celkově jsme mezi 84. jednotami obsadili jako tradičně stupínek za Třebíčí (127 dní). Jenže ta nevyhrála, protože ji předběhl Sokol Bedřichov  - 146 dní.

● Přibližně od 10.května opět začneme cvičit venku (zahrada sokolovny, park). Stejný cvičební úbor jako do sokolovny – bílé tričko se znakem, modré trenky, na nohy sportovní obuv na ven. Žádné tepláky a mikiny !! Pouze v případě deště či velké zimy cvičení v sokolovně. Náplní zejména atletika a hry. Opět podpořeno soutěží Letní disciplíny 2011.

● V rámci výchovy k samostatnosti bychom rádi poprosili rodiče mladších žáků, aby již nechodili do šaten a nechali kluky svléknout

a obléknout samostatně. Teď už budou mít málo oblečení, tak to zvládnou. Díky.

● Dětský den bude ve čtvrtek 2.června – opět v parku na louce U studánky. Tradiční soutěže, sjíždění Rokytky na kánojích, šermíři.

I krásné počasí snad bude. Doufáme, že na Dětském dni bude pomoc žáků mnohem početnější – sraz ve 14:30 v sokolovně, později již na louce u studánky. Celkem potřeba cca 55 pořadatelů.

●  V sobotu 18.června proběhne jarní setkání cvičitelů u grilu na zahradě sokolovny. Kromě zábavy i debata o tom, jak vylepšit cvičení v libeňském sokole.

●  V rámci propagace se hodláme v červnu a září zúčastnit doprovodného programu na farmářských trzích v Karlíně.

● Opět jsme podali žádost o grant na volnočasové aktivity dětí

a mládeže, který vypsala Praha 8. Snad budeme jako loni úspěšní.

● Zakončovací táborák bude ve čtvrtek 23.června, poslední cvičení ještě v úterý 28.6.

Nabízíme všem žákům možnost účasti na výletech, které pořádají naše turistické oddíly. Káňata zvou mladší žáky, jilmáci dopisky žáky starší. Oba oddíly též samozřejmě nabízejí i členství – což znamená navíc středeční (Jilm) či čtvrteční (Káňata) schůzky v klubovně. Letní tábor v Tajanově u Velhartic mají Káňata 2.-17.7. 2011, jilmáci 17.7.- 6.8. 2011. Máme tři velká indiánská tee-ppe, 12 podsadových stanů, krytou kuchyni a jídelnu, bránu, stožár, latrýnu, ohniště s totemem ale hlavně bohatý program – celotáborová hra, výlety do okolí, drobné hříčky na louce i v lese, fotbálek či ufíjená na přilehlé louce, večerní táboráky či čítandy, koupání v rybníce, atd. A taky můžeme nabídnout zkušenost. Káňata táboří od roku 1991, Jilm od roku 1981 !!! Poslední volná místa ještě k dispozici. Informace u vedoucích oddílů – Jilm - Vít Jakoubek 732 733 687, Káňata - Veronika Niederlová 720 344 534.

● Po prázdninách začne cvičení hned ve čtvrtek 1.září

● První větší akcí bude 11. ročník Běhu strmého ve čtvrtek 22.září.

● V neděli 25.9. se zúčastníme propagační akce k 15.všesokolskému sletu a 150 letům v pohybu – Sletové štafety. Z okrajů republiky se do Prahy od pátku nese 15 sletových štafetových kolíků. Náš úsek začíná v Dřevčicích u kostela – na kole dovezeme kolík k libeňské sokolovně, pěšky dojdeme do parku k Rokytce a na kánojích ho proti proudu Vltavy dovezeme na Čertovku a doneseme na nádvoří Tyršova domu.

S L E T  Ani se to nezdá, ale od sletu v roce 2006 již uplynulo skoro 5 let a blíží se slet další. Bude v roce 2012 (začátek července)

a hezky to vyšlo, že bude v roce, kdy Sokol oslaví 150. výročí od svého vzniku. Libeňští cvičenci se sletů pravidelně účastní od roku 1891 !!! (třeba 2 roky po skončení I. světové války v roce 1920 cvičilo 320 našich mladších žáků). I na třech sletech po revoluci (1994, 2000, 2006) nebyla naše účast nikdy malá – celková účast cvičenců z naší jednoty vždy byla nad 100 a v žácích jsme často měli největší účast na jednotu z celé skladby. Doufáme tedy, že tomu jinak nebude ani v příštím jubilejním roce. Prosíme, zvažte účast vašich synů (případně i svojí) na této výjimečné akci. Pravidlem bývá, že většina našich kluků nacvičuje. Tak ať ten váš není odstrčený od party. Teď na jaře vybereme vhodné skladby dle věku cvičenců, cvičitelé se budou zúčastňovat nácvičných srazů a na podzim, až zase začneme v říjnu chodit do tělocvičny, začneme pomalu s nácvikem, který se zintenzivní teprve počátkem roku 2012. Nácvik bude probíhat zpravidla jen místo rozcviček, takže o cvičení na nářadí ani hru nebudou kluci ošizeni. A pokud máte zájem i vy, obraťte se na nás, poradíme s výběrem skladby (dospělí mají též více možností) a můžete ji u nás (či doporučíme kde, pokud ji u nás nacvičovat nebudeme) nacvičit.  

 

Velkou účast žáků na sletě očekává, na nové žáky v Sokole i nové jilmáky se těší, hodná a chytrá dítka Vám doma přeje a Ivě palce drží

 

26. 4. 2011                                    Jiří Novák (Jirkan), náčelník     602 284 198

 

 

T.O. JILM

S novým cvičebním  rokem náš oddíl začal hrát již mnohokrát provedenou, oblíbenou dlouhodobou hru „V královských službách“.Všichni jsme se tedy přenesli do doby krále Karla IV. a stali se družiníky pána Buška z Velhartic. Naše rytířské houfy   prožívají strasti vojenského života, ale také dostávají žold v groších, získávají léna  a při výcviku na výpravách a schůzkách se lecčemu naučí. Vrcholem jejich snažení bude opět tábor, tentokrát na novém tábořišti v Tajanově u Velhartic.

Krátká rekapitulace toho, co jsme zažili od posledního vydání:

6.11. Vyzvědači – tradiční detektivní hra v uličkách starého města se přes deštivé počasí vydařila.

7.11. Brigáda u sokolovny a v sokolovně-účastnili se nejen Jilmáci, ale i cvičitelky a cvičitelé žactva a RD+PD;  ojedinělou náplní bylo bourání starých šatnových mřínek a výměna za nové. Krom toho pak též spousta „obyčejné práce“ Jako uklidit dvůr, doskočiště, dílnu…Za odměnu pak zájemci mohli vstoupit do podzemních chodeb pod sokolovnou. Odpoledne si mohli zájemci zahrát hry v tělocvičně a pak zhlédnout videa z výprav.

 28.11.  Kanálem na most - polodenní vycházka  do Hloubětíně, kdy jsme mimo jiné prolézali kanálovou rourou a hledali cashe na bývalém železničním mostě v Libni.

11.12. Krok sněhem, krok časem-zimní výprava ve sněhu na Říp. Na ní jsme také zahájili  dlouhodobou hru „V královských službách“

12.12.  Videotábor 2010 – promítání videa z loňského  tábora.

22.12.  Vánoční nadílka v klubovně – posezení s koledami, cukrovím a dárky. 

15.-16.1.2011 Zimní táboření se psem- ač bylo  na leden nezvykle teplo, přesto jsme spali v tee-pee, postaveném tentokrát na zahradě  chaty v Pohoří u Jílového u Prahy. Příště se nám snad konečně podaří přenocovat v iglú…

19.2. Přes kameny do štoly- výprava  do okolí Jílového u Prahy  a  Vlčí rokle s prohlídkou jeskyní.

20.2. Zmrzlí do Muzea - výstava Čechové, na řípu! v Národním muzeu.

12.3. Se zvířaty za groši –  jarní výprava na  zříceniny Zvířetice a  Michalovice              

13.3. Brigáda se zvířaty do minulosti – tradiční jarní brigáda  v okolí sokolovny. Odpoledne si pak zájemci zaskákali na trampolíně a zhlédli  diapozitivy ze starších oddílových akcí

16.3.  Mistr uzlování – Mistryní se  v 29. ročníku oddílového přeboru  stala Anka

 8.-10.4. S Asterixem do boje Výprava s tradičními aprílovými překvapeními spojená a oddílovým přeborem v tábornickém desetiboji  v Chlumu u Blatné. Inspirovali jsme se příběhy Asterixe a Obelixe 13.4. Mistr signalizace – 27. ročník  vyhrála Ester.

A co nás ještě čeká?

7.-8.5. ( So-Ne ) - 41. Jarní Výlet Libeňského Sokola – Program srazu včetně ZZZ pořádá naše jednota, pojedeme na zříceninu Stará Dubá u Hvězdonic. . Nocleh bude již v přírodě.Podrobnosti ve zvláštním dopisu.

28.-29.5. ( So-Ne ) Loďovka – letos  se pojede Otava.  Je možné, že vyjedeme již v pátek večer. Máme lodě, vesty i zkušené zadáky. Nocleh v přírodě, podrobnosti o trase dodáme před výpravou.

11.-12.6. ( So-Ne ) Kolovka pojedeme  vlakem do Benešova a dále přes Týnec a Jílové u Prahy do Prahy. Trasu lze dle sil účastníků upravit..

24.-26.6. ( Pá-Ne ) Jaxi-taxi (Jak si usteleme, tak si lehneme ) - pracovní výprava, kdy nejprve převezeme vybavení z Bohdalína na nové tábořiště u Velhartic, pak nás čeká sekání a hrabání louky a stavba některých staveb.

17.7. – 6.8. 2011 – Tábor – tentokrát na novém tábořišti  v  Tajanově u Velhartic.

 V září  začne sletový rok a první sletovou akcí bude Sletová štafeta- nesení župních štafetových kolíků na nádvoří Tyršova domu. Naše jednota poveze kolíky na kanoích proti proudu Vltavy až na Kampu. Připojte se také!

Budeme vděčni za každého nového člena. Pokud tedy nějakého vhodného kluka znáte, prosíme, přiveďte ho k nám, jistě nebude litovat.

Další informace o Jilmu na   webových stránkách: http//jilm.aspone.cz

  Za JILM a jeho ostatní vedoucí Vít Jakoubek, 732 733 687    

 

 

Z oddílů mladších žákyň, starších žákyň a dorostenek

Nejprve krátké shrnutí ze Zpráv žactva (leden 2011):

Na listopadové tělocvičné akademii mladší žákyně vystoupily s pódiovou skladbou s využitím stepů nacvičenou pod vedení Aničky Feřtové. Pro starší žákyně vymyslely Ája Duchačová a Jana Voráčová skladbu s netradičním náčiním – velkými igelitovými pytli. Výběr nejšikovnějších gymnastek ze všech kategorií poté předvedl ukázku cvičení na gymnastickém pásu a přeskok přes švédskou bednu.

26. 2. 2011 se jako každý rok konaly odpoledne dětské šibřinky. Na karnevalu tančilo a soutěžilo více než 120 masek. Večer se pak konalo společenské setkání všech cvičitelů a příznivců libeňského Sokola.

Od začátku nového roku jsme se vrhly na přípravu na závody. Vybraná děvčata se připravovala na závody v gymnastice a ve šplhu s Janou Voráčovou a Pepou Malečkem, všechna děvčata se pak mohla zúčastnit závodů v atletice a v plavání. Celá soutěž v závodech sokolské všestrannosti se konala o víkendu 15.-17. 4. 2011. A jak se umístily naše závodnice (umístění v župě Jana Podlipného)?

Žákyně I – Cerhová P.:  1.-2. ve šplhu, 3. v sport. gymn., 1. v atletice, 5. v plavání, postupuje na celostátní přebor z prvního místa; Hofmanová H.:  1. v plavání, 6. ve šplhu, 11. v SG, 9. v atletice,

6. v celkovém součtu; Rybová M.: 13. v atletice; Vitnerová N.: 12.

v plavání; Dohnalová B.: 7. ve šplhu, 13. v SG, 8. v atletice; Adámková E.: 11. ve šplhu, 19. v SG; Přibilová A.: 16. ve šplhu,

14. v SG; Holerová Š. 11. v plavání, 11. v atletice.

Žákyně II – Ryvalová M.: 16. v plavání, 5. v atletice; Hrušková Z.:

7. v plavání, 8. ve šplhu, 12. v SG, 15. v atletice, 10. v celkovém součtu; Sýkorová E.: 19. v plavání; Mikešová M.: 2. v plavání; Viková K.: 4.-5. v plavání; Procházková L.: 9. v plavání; Blahunková A.: 13. v atletice; Smolanová A.: 14. v plavání; Holerová M.:

15. v plavání, 11. v atletice; Cabrnochová A.: 11. v plavání; Novotná M.: 21. v plavání, 14. ve šplhu, 15. v SG.

Žákyně IV – Adámková A.: 4. v šplhu, 4. v SG, 8. v atletice – postupuje na pražské kolo gymnastických závodů; Střihavková J.:

5. ve šplhu, 5. v SG, 5. v atletice.

Dorostenky – Loudilová K.: 5. v plavání, 3. v atletice; závody v gymnastice dorostu a dospělých se teprve budou konat.

Všem závodnicím, které se zúčastnily, děkujeme. Děkujeme také všem rodičům a cvičitelům za přípravu a doprovod.

 

Do prázdnin budeme pokračovat v tradičním cvičení (rozcvička, cvičení na nářadí, hry). Za hezkého počasí se budeme snažit využívat doskočiště na dvoře a čeká nás atletická průprava.

 

Do hodin mladších žákyň chodí v průměru 20 děvčat. Nejlepší docházku v období leden-březen má: Hořínková R., Přibilová A., Rybová M.

V hodinách starších žákyň a dorostenek je průměrná účast 18 děvčat. Nejlepší docházku v období leden-březen má:  Zavadilová S., Šťovíčková N., Chodilová V.

 

Data do kalendáře:

2. 6. se v aleji na louce u studánky bude konat Dětský den. Pro všechny bude připraveno mnoho soutěží a kánoe na Rokytce.

30. 6. zakončíme školní rok táborákem na dvoře u sokolovny.

 

Máte maminku, staršího bratra či sestru, kteří by se rádi zapojili? Hledáme nové cvičitele (platí pro všechny kategorie). Zájemce vyškolíme.

                                                                      

Za všechny cvičitele

            Alena Duchačová (608 731 421, duchacovaaa@seznam.cz)

 


Oddíl Rodičů a dětí
 

Z důvodu onemocnění cvičitelky Ivy z oddílu předškolních dětí došlo i v našem oddílu k organizačním změnám. Pondělní hodiny dlouhodobě přebírá Lenka Nováková, cvičitelka Dana Cejpková převzala oddíl předškolních dětí. Ivu moc a moc pozdravujeme a přejeme jí brzké uzdravení.
Náš oddíl se podílel na organizaci Dětských Šibřinek, doufáme, že si je děti užily a příště zase rády přijdou.
Pokračujeme v pravidelných Zpívánkách a malovánkách pro děti, scházíme se vždy jednou měsíčně, zazpíváme si, zahrajeme na hudební nástroje, zatančíme, vyrobíme něco pěkného. Na těch březnových 18.3. se nás sešlo 20, na dubnových 15. 4. se nás sešlo 24.
A co nás čeká? Připravujeme se na závody pražského třížupí v atletice, které letos proběhnou v neděli 5. 6. 2011 na Julisce. Pro děti je to vždy úžasný zážitek, umožněte jim ho. Zájemci, hlaste se u cvičitelek R + D.
Náš oddíl se samozřejmě bude organizačně podílet na přípravě Dětského dne 2. 6. 2011, soutěže začínají v 16:30 u studánky v Thomayerových sadech (za nepřízně počasí v sokolovně), proto v tento den odpadá cvičení R + D. 
Dana Blahunková, danabh@volny.cz, 739 911 949, Lenka Nováková, lenca.maleckova@centrum.cz, 602 974 524.

 

Oddíl Předškolních dětí

Již jste byli během cvičení informování, že místo Ivy Duchačové, která je dlouhodobě nemocná, cvičení vede Dana Cejpková.

Na cvičení pomáhají i další cvičitelky z řad jiných oddílů (Anna Feřtová, Alena Duchačová,

Jana Voráčová, Veronika Niederlová, Martina Kaplanová).

V současné době se náš oddíl připravuje na závody v atletice, které se uskuteční v neděli 5.6. na stadionu Juliska. Děti budou soutěžit v běhu, hodu a skoku.

Dne 2.6. proběhne Dětský den a z tohoto důvodu cvičení odpadá. Všichni jste srdečně zváni do Thomayerových sadů.

Dana Cejpková, cejpkova.dana@seznam.cz, 606 551 223

 

Zpráva vzdělavatelky.

  Jakmile dostanou činovníci a členové výboru v našem Sokole výzvu připravit příspěvek do „Zpráv“, hned nám to připomene, že se vlastně blíží konec druhého pololetí cvičebního roku a také prázdniny. I když jsou ještě trochu daleko, než se nadějeme, budou tady. A tak je třeba se zamyslet, co jsme chtěli a stačili nebo i nestačili udělat. Tady je tedy zpráva o činnosti „Věrné gardy“ Sokola Libeň.     

  Pochopitelně, že v Sokole je hlavním posláním cvičení a značná část našich žen cvičí – rády a pravidelně. A my, co již cvičit nemůžeme, alespoň se zúčastňujeme všeho ostatního dění v jednotě jak můžeme a také rády. Chodíme na naše pravidelné vycházky.

  Tak jsme se 12.1. navštívily výstavu „Královský sňatek“ – byla o domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. 26.1. jsme si v naší sborovně promítly (za technické spolupráce br. starosty), záznam z nádherné akademie 2010 a překrásných oslav 100 let od položení základního kamene ke stavbě sokolovny. 16.2. jsme shlédly v Národním muzeu výstavu Staré pověsti české“. 26.2. se konaly v naší sokolovně „Členské šibřinky“ a 2.3. valná hromada Sokola Libeň. 6.3. jsme se zúčastnily zájezdu do Lán k hrobu prezidenta T. G. Masaryka. 16.3. jsme navštívily divadelní představení v divadle Pod Palmovkou. 19.3. jsme v divadle u Selesiánů v Praze 8 viděly představení hry se zpěvy „Prodaná nevěsta“, provedenou spojenými amatérskými sokolskými soubory. 23.3. jsme navštívily druhou část výstavy v Národním muzeu – Poklady Moravy. 13.4. jsme byly na výstavě v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Domě U Zlatého šípu – „Odkaz J. A. Komenského“. 27.4. jsme si prohlédly výstavu o životě a díle sochaře F. Bílka v jeho vile v Praze 6. 29.4. jsme se zúčastnily vzpomínkové akce na památku umučených u sochy „Smutné jaro“ u krematoria ve Strašnicích.

Měsíc květen je přece jen krásný měsíc, plný květů, lásky a těch nejkrásnějších lidských citů. Ale ze všeho je nejkrásnější je svoboda, mír a volnost. Proto na pietních setkáních vzpomínáme s velkou úctou těch, kteří za to všechno bojovali a často se ani nedočkali, ale nikdy neztráceli naději a víru ve šťastnou budoucnost naší země.

  Než se rozejdeme na prázdniny, jistě prožijeme v našem Sokole ještě hodně krásných chvil, ale potom už hurá na cesty, do lesů, k vodě, nasbírat sily do nového cvičebního roku – roku 150.výročí založení Sokola a XV. všesokolského sletu. Dejme všechny síly pro jeho úspěch, nedejme se odradit. Takové doby jako nyní jsme již měli        a uměli jsme si poradit, tak teď to musíme dokázat tím spíše nyní.   Slet musí být úspěšný, jinak to ani nemůže být. Musí dokázat, že jeho příprava je v dobrých rukou a že ti, co ho chystají nemohou dopustit, že Sokol nesplnil co slíbil. Vzpomeňme na minulé slety, byl některý připravován bez starostí, jen tak lehce? A peníze – ty nabyly nikdy a přece minulé slety vyzněly v obrovskou oslavu Sokola i života v naší zemi.

  Tak tedy s Tyršem: Paže tuž, vlasti služ !

A s básníkem: Cesty mohou být rozličné, jenom vůli všichni mějme rovnou.

  Přeji všem krásný zbytek cvičebního roku, krásné zážitky z prázdnin a v září posíleni a s chutí do sletových příprav.

  Nashledanou v naší sokolovně.

Věra Šťastná, vzdělavatelka a vedoucí Věrné gardy

 

Internetové stránky v roce 2011 – nový systém a služby

 Naše libeňské internetové stránky prochází neustálým vývojem, který trvá již bez mála 12 let. V uplynulém roce se významně rozšířil tým správců o dvě nové mladé tváře. To pomohlo i k rychlejšímu přechodu začátkem letošního roku z „pasivního“ systému na redakční portál.

 Rozšířili jsme služby pro cvičitele, vedoucí oddílů a registrované členy. Registraci lze získat prostřednictvím zaslání emailu na sokol@sokol-liben.cz s údaji: jméno, telefonní číslo, oddíl a role v oddílu. Zpětně po ověření získáte uživatelské jméno a heslo pro vstup do systému.

Jaké služby www stránky nově nabízí?

Vkládání informací

  Do různých částí www stránek může registrovaný uživatel vkládat informace, termínové listiny, pozvánky k pořádaným akcí a turnajům. Stejně tak jako i informační články a dopisky, výsledkové listiny např. ze závodů a turnajů, menší počet fotografií, apod. Jednoduchým způsobem lze tak upozornit na např. změny či odpadnutí hodiny cvičení. Vložením informace to nekončí, systém umožňuje provádět aktualizace, přidávat přílohy a další.

Vlastní profil a nastavená role

 Správné vyplnění základních údajů o sobě a požadované role resp. přiřazení se k určitému oddílu vám umožní přístup ke službám a sdílení informací, které právě potřebujete. V případě změny některého z údajů např. telefonního čísla je možné provést aktualizaci ve svém profilu. Nemusíte tak zdlouhavě telefonovat či psát změnu ostatním členům.

Interní dokumenty

 Služba umožňuje vkládat vaše dokumenty, které chcete sdělit ostatním do jediného úložiště na www stránkách. Soubor jednoduše nahrajete do příslušné skupiny (adresáře). Odpadá tím tak neustálé zatěžování emailových schránek soubory a následné hledání ve schránce té aktuální verze apod.                                                                                                                                        

Diskuse

 Diskuse má za úkol usnadnit komunikaci mezi jednotlivými členy. Místo psaní hromadných e-mailů, kde se může snadno stát, že se na někoho zapomene, jednoduše napíšete vaši zprávu do příslušné kategorieči tématu v diskusi, ostatní si ji přečtou a mohou hned reagovat. Vše je rychlé, přehledné a viditelné všem členům.

Kontakty

 Konec diářů, informační systém umožňuje vygenerovat seznam aktuálních kontaktů pro jednotlivé členy, oddíly, skupiny (např. všestrannost), apod. Aktualizace údajů je závislá na informacích v profilu každého uživatele.

RSS okno (kanál)

 RSS je služba umožňující uživateli ,,připíchnout" si seznam informací poskytovaných webovými stránkami do lišty prohlížeče. Po té není třeba neustále kontrolovat informace neustálým zadáváním adresy našich stránek a jejich procházením, ale seznam informací lze získat kliknutím na RSS kanál v liště prohlížeče. V současnosti poskytujeme dva kanály: aktuální novinky a aktuální seznam akcí. Pro uživatele Internet Exploreru (či uživatele Firefox s patřičným doplňkem) je připravena též technologie Web Slice, která umožní, stejně jako RSS, vložit do lišty prohlížeče aktuální seznam akcí a novinek.

Nápověda

 Nevíte-li si rady, je k dispozici nápověda k systému. V případě nejasností můžete také kontaktovat správce webu.

 Do systému se může registrovat každý člen či příznivce Sokola Libeň. Některé služby jsou však dostupné pouze podle příslušné role např. pro cvičitele, vedoucího oddílu či zástupce vedení jednoty apod. Na jednotlivých členech pak záleží, jak se o informace na internetových stránkách starají, aktualizují je či včas vkládají. V současnosti má web několik desítek registrovaných uživatelů, členů Sokola jsou však stovky. Rezervy tedy stále ještě máme.

 

Za tým správců webu Vláďa a Pavel Voráčovi, Jan Slifka a Marek Šťovíček.

 

Významná životní výročí členů naší jednoty v roce 2011.

 

99

Kodlová Marie

90

Dřevíkovský Hubert

85

Blažková Oluška

Čásenská Ludmila

Holinková Věra

Matějková Jiřina

Šťastná Věra

Švorcová Vilemína

Tripalová Věra

80

Čápová Alena

Židlická Zdeňka

70

Benbenková Drahomíra

Kalivodová Blanka

Luptovská Miroslava

Fuczik István

65

Holerová Hana

Mrklas Ladislav

60

Makásková Jarmila

Mrklasová Jarmila

 

18

Vložil Jiří Sixta dne 26.05.2011

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás