T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy žactva (časopis)

Zprávy žactva č.2/2011-2012

O dění v jednotě od června do listopadu 2011 a o tom co nás čeká dále

 

Zpráva náčelníka o činnosti mužských složek na podzim 2011     

           ( Zprávy žactva      listopad  2011      číslo 2 / 2011-2012 )

  Nejprve stručný návrat do jara a léta

 Od konce dubna, kdy vyšly poslední Zprávy Sokola Libeň se uskutečnily tyto akce :

7.-8.května se konal již 42. Jarní Výlet Libeňského Sokola. Na zříceninu Stará Dubá se vydalo 67 libeňáků, aby se sešlo s dalšími 76 sokoly z dalších pražských jednot. Vykoupali jsme se v Sázavě, zahráli společnou hru Zásobování obleženého hradu a po obědě se zabavili při 13 rozličných soutěžích pro trojice. Večer byl na nádvoří táborák. V neděli se pak uskutečnilo pražské kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti. V naší župě vyhráli v žactvu i dorostu libeňáci a postoupili tak do celostátního finále. Celý sraz připravila naše libeňská jednota.

 Finále ČOS Zálesáckého Závodu Zdatnosti 20.-22.5. Proseč pod Ještědem – starší žactvo obsadilo 12. místo mezi 18 družstvy a dorost byl 11. mezi 14 trojicemi.

● Dalším celostátním finále, kam postoupili naši členové byl Přebor všestrannosti mladšího žactva 27.-29.5. v Brně. Mezi mladšími žáky I. se R.Kloubský umístil na 20.místě mezi 28 vrstevníky a župní družstvo bylo 4. z 10. Mezi mladšími žáky II. byl R.Pecánek 23. z 27 a družstvo 8. z 9.

O 14 dní později soutěžili v Praze starší žáci D.Králík a F.Zima (15. z 16) a dorostenec R.Eller – (7. mezi 13).

●  Dětský den se konal ve čtvrtek 2. června. Počasí tentokráte vyšlo a tak si 27 soutěží přišlo vyzkoušet 220 dětí !!!  Kromě toho byly i soutěže pro nejmenší, jezdilo se na kánojích a nakonec přišli i šermíři. Díky všem 55 pořadatelům z řad cvičitelských sborů, VG a žactva.

● Stejně jako každé jiné jaro nás ve cvičení čekaly letní atletické disciplíny.

● Mimo cvičení jsme se 11.6 zúčastnili karlínských farmářských trhů jako doprovodný program (tvořivá dílna pro děti, drobné soutěže – 3 cvičitelky, ropeskipping 7 cvičitelů).

● V pátek 17.6 jsme vyklidili stávající dílnu pro potřeby nové kotelny (6 cvičitelů a 3 cvičitelky), v sobotu 18.6.proběhla cvičitelská Grillpárty – i s hosty 57 osob, v úterý 28.6. jsme pak vyklidili velký sál a lodě před plánovanou renovací parket (16 cvičitelů a 3 cvičitelky).

●  Cvičební rok jsme za účasti asi 100 osob (cvičenců ze všech oddílů a jejich blízkých) zakončili zakončovacím táborákem ve čtvrtek 23. června od 18 hodin na dvoře sokolovny. Kromě připomenutí událostí z celého roku a zpěvu při kytaře jsme též vyhlásili výsledky závůdků Zimní soutěž. Mezi 40 mladšími žáky vynikli T.Purr, A.Kokeš, L.Ulma, R.Kloubský, J.Málek, T.Šeda a D.Novotný. Mezi 24 staršími žáky J.Klíma, Š.Lammel, F.Zima, D.Unzeitig, O.Dvořák a M.Tatíček. Mezi 20 dorostenci a cvičiteli pak J.Kudroň, O.Loudil a M.Vácha.

Nakonec jsme odměnili vítěze v soutěži O nejvěrnější docházku – z 75 hodin přišli: R. Kloubský a J.Přibyl 75x !!!, J.Dostál 71x, T.Mach 70x, J.Gerri a D.Novotný 69x a V.Unzetig, P.Jeřábek a J.Duchač 68x. 49 cvičenců mělo účast lepší než 50%. Celoroční průměr docházky byl při 119 zapsaných 52,9 - oproti loňským 42,8 je to příjemné zjištění (mladší žáci 51/21,2 , starší žáci 36/14,0 a dorostenci + cvičitelé 32/17,7).

V létě pak na naše turistické oddíly čekaly tábory  (Tajanov u Velhartic na Šumavě). Od 3. do 17. července jela Káňata (15 dětí + 8 vedoucích) a po nich od 17.7 do 6.8 Jilmáci  (14 dětí a 6 vedoucích). A všichni si je krásně užili.

●  Koncem prázdnin se cvičitelé několikrát sešli a připravili sokolovnu i okolí na nový cvičební rok - posekal se taras a zahrada sokolovny, připravilo se doskočiště na skok daleký, umylo se veškeré nářadí i žíněnky a vše se nastěhovalo zpět do sálu.

 Co jsme stihli od 1.září

 ● Docházka zatím vypadá velice dobře a to zejména u mladších žáků. V říjnu bylo zapsáno 38 mladších žáků a jejich průměrná účast byla 24,7. Starších žáků a dorostenců bylo zapsáno 26 s průměrem 16,8 a 21 zapsaných cvičitelů mělo průměrnou účast 13,3. Celkem tedy 85 zapsaných a průměrná účast na hodině 54,9. Potěšitelné je i to, že se mezi kluky objevilo již 19 nových tváří. Pevně věříme, že kluci i díky Vám přivedou další nové kamarády – děkujeme a těšíme se.

Ml. žáci (2002-2005) Út a Čt 17-18  ,  St. žáci a dorostenci (1994-2001) Út a Čt 18-19. Dodržujte prosím věkové kategorie.

V září a začátkem října se cvičilo venku (park u Rokytky, zahrada sokolovny), pokračovala jarně – podzimní soutěž Letní disciplíny - základy atletiky a různé hry. Od 11. října cvičení už jen v sokolovně – kromě gymnastiky opět i hry a začal též nácvik na akademii – mladší žáci všichni, ze starších už vybíráme jen ty šikovnější.

● Trvá celoroční  soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 

O kluky se stará náš mužský cvičitelský sbor v tomto složení :

Cvičitelé : J.Novák (41), T.Novák (39), V.Voráč (34), P.Voráč, V.Jakoubek (32), M.Chlumský (29), M.Seifert (25), J.Přech, J.Kudroň (23), J.Kaplan, F.Juhász, J.Dostál (21), J.Duchač, J.Přibyl (20), M.Šťovíček, O.Loudil, F.Benedikt, M.Vácha, J.Slifka (19), M.Přibyl, T.Mach (18). Od října dostalo každé družstvo žáků (rozděleno dle ročníků narození) své stálé cvičitele. Kromě toho jsme v říjnu vyslali dva dorostence na cvičitelský kurs, takže od ledna rozšíří naše řady O.Dvořák a R.Eller.

 ● Příspěvky většina z vás již zaplatila – děkujeme. A těch několik hříšníků musí počítat s tím, že je do cvičení pustíme až zaplatí !!!

● Připomínáme, že jednotný cvičební úbor žáků je bílé tričko se znakem, modré trenky a čisté cvičky nebo tenisky.

TURISTICKÉ ODDÍLY - i nadále pokračují ve své pravidelné a bohaté činnosti a proto zvou do svých řad další zájemce o pobyt v přírodě. Káňata přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, Jilmáci kluky z 5. - 8.tříd. Nově vznikl oddíl Veverek určený pro starší žákyně. Všechny oddíly mají pravidelné každotýdenní schůzky (Veverky úterý 16:30-18:30, Jilm středa 16:30 – 19:00 , Káňata čtvrtek 15:30-16:45) v klubovně v 1. patře sokolovny , výpravy do přírody a letní tábor.

● V sobotu 10.září proběhl v sokolovně den otevřených dveří (v rámci akce Dny evropského kulturního dědictví) a přišlo se podívat 204 lidí. Bylo 12 pořadatelů, kteří provedli 34 komentovaných prohlídek..

Kdo si hraje nezlobí – akce MČ Praha 8 – představení volnočasových aktivit pro děti – KD Krakov, úterý 13.9.2011 , 12-17h. Představil se i Sokol Libeň (4 pořadatelé) .

Čtvrtek 22.září  - 11. ročník Běhu strmého – 16:30 – 19:00. Trať o délce 199 metrů s převýšením 29 metrů si přišlo vyzkoušet slušných 144 závodníků. Rekord trati 37,5 vteřiny sice odolal, alespoň však byly překonány rekordy ve dvou kategoriích. A zde jsou vítězové všech 13 kategorií : Mladší předškolňata Š.Pecka 1:51,4 , Starší předškolňata O.Paleta 1:20,2 , Mladší žákyně M.Holerová 1:01,9 , Mladší žáci D.Seidl 0:58,6 , Starší žákyně L.Veselá 0:54,6 rekord , Starší žáci V.Šípal 1:04,1 , Dorostenky A.Dvořáková 0:49,1 rekord , Dorostenci T.Nushart 0:39,8 , Ženy M.Kaplanová 0:55,8 , Muži Jan Hudský 0:38,9 absolutní vítěz , Seniorky E.Truhlářová 1:02,8 , Senioři J.Novák 0:44,7. Všem účastníkům děkujeme, vítězům gratulujeme. Opět spojeno s propagační akcí Sokolení. Bylo 29 pořadatelů (16 cvičitelů po 3 cvičitelkách a členkách Věrné gardy a 7 žáků a žákyň).

Neděle 25.září – Sletová štafeta. Ze všech žup putovalo do Prahy ve štafetových kolících sletové poselství. Nebyli jen běžci, někde letěl balón, jinde jela tramvaj, někde se plavalo či jelo na koni. Na nás vyšel úsek Dřevčice - Libeň - Tyršův dům. Nejprve 15 cyklistů přepravilo štafetové kolíky z Dřevčic od kostela k libeňské sokolovně a pak pokračovalo 10 kanoistů po Rokytce a slepém rameni k trojskému mostu a pak po Vltavě proti proudu přes zdymadlo na Štvanici až  k Tyršovu domu. Zde již byla i divácká a cvičící (11x Věrná garda) část naší účasti, která činila celkem 48 lidí.

● Ve čtvrtek 29.září byla schůze cvičitelských sborů, na které jsme si rozdělili práce spojené s pořádáním veškerých akcí v tomto cvičebním roce, přidělili jsme cvičitele k družstvům, domluvili vystoupení na akademii a určili vedoucí nácviku sletových skladeb.

Podzimní Výlet Libeňského Sokola (již 43. v pořadí) byl v sobotu 8. října. Opět jsme se připojili ke Srazu v přírodě pražských žup, který tentokráte připravili jednoty Staré Město a Kobylisy. Na písečném přesypu u Píst a v pískovně u Sadské nás čekal obvyklý program – Písničky, Pamatovačka, Jazykohrátky, Pamětní lístečky, Modrá stuha v pískovně (voda 18, vzduch 12 °C) a hlavně různé hříčky a soutěže nejen pro děti. Snad jen zamračené počasí s větrem a občasným deštěm mohlo být lepší. Ze 102 účastníků bylo 40 libeňáků opět nejpočetnější skupinou.

●  Po určitém uskromnění v září a počátkem října (nepořádek, nebyla teplá voda, vstup z ženských šaten do sálu uzavřen) jsme teď odměněni novou kotelnou, která by měla optimalizovat vytápění celé budovy a tím i něco ušetřit. Další pozitivní zprávou je, že jsme obdrželi grant od městské části Praha 8, takže zrenovujeme některé starší nářadí, pořídíme i nějaké nové, turistické oddíly obnoví své letité vybavení.

Důrazně prosíme všechny, kteří se pohybují v tělocvičně, aby se přezouvali a důsledně dodržovali povinnost přemisťovat žíněnky nošením a ne taháním po zemi – nechceme mít nově nalakované parkety hned poničené. A nestálo nás to málo, více než 100 000,-.

● V polovině října jsme všem žákům rozdali informační dopis o nadcházejícím sletu prosíme o rychlé doručení odpovědního ústřižku - děkujeme. Zatím jsme celkem příjemně překvapeni kladnou odezvou (cca 75% odpovědí je kladných – tedy počítá s účastí na sletu).

●  Naši mladí (3 cvičitelé a 2 cvičitelky) se v historických sokolských krojích podíleli na oslavách vzniku republiky (Vítkov, Panteon národního muzea, katedrála sv. Víta)

4.11.2011Plavecká štafeta O pohár starostů pražských žup. Dětská župní štafeta bez naší účasti byla poslední, dospělácká za přispění M.Chlumského obsadila 2. místo.

6.11.2011 – neděle 9-13 – Podzimní brigáda v sokolovně a okolo ní. Celkem 30 účastníků (12 cvičitelů, 3 cvičitelky, 8 Veverek, 5 jilmáků, 2 žáci). Vyvezení starého písku z doskočiště, zametení dvora, vyčištění tarasu, úklid v klubovně turistických oddílů, oprava beden, zatlučení hřebíků v obložení sálu, přišroubování krytů topení, zavření oken před zimou i na horní kličky, atd.

6.11.2011 – neděle 15-18 – promítání videa z letního tábora Jilmu – 15 diváků.

6.11.2011 – 9-16 – podzimní setkání a doškolovací akce pro cvičitele župy Jana Podlipného. Díky brigádě a školení cvičitelů (J.Kaplan, T.Mach) jen M.Chlumský a L.Fialová.

 A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?

 17.11.2011 – čtvrtek 13-19 31.Vyzvědači - tradiční hra Jilmu. Zváni bývalí členové, starší žáci a žákyně, Veverky.

19.11.2011 – sobota 9-13 – soutěž Rychlý šplhoun v Sokole Kobylisy – zájemci, hlaste se u cvičitelů.

3.12.2011 – sobota 16-17:30 – Tělocvičná akademie. Kluci již pilně nacvičují. Vybraní (16) mladší žáci předvedou spolu s oddílem Rodičů a dětí část sletové skladby Ať žijí duchové. Všichni mladší žáci si připravují vystoupení s tyčemi. Starší žáky uvidíte spolu se žákyněmi ve sletové skladbě Dávej ber. Cvičitelé předvedou část sletové skladby Chlapáci.

Mikuláš i s anděly a čerty navštíví libeňskou sokolovnu ve čtvrtek 8.prosince. Od 16 hodin bude k dispozici pro předškolňata, od 17 hodin pro žactvo. Balíček v ceně 40,- Kč nutno objednat během listopadu v matrice.

● Tradiční vánoční představení loutkářů bude ve čtvrtek 15. prosince od 17 hodin ve velkém sále.

poslední cvičení v roce 2011 je ve čtvrtek 22. prosince, v novém roce 2012 se poprvé sejdeme v úterý 3. ledna. Během ledna a února se bude nacvičovat na závody všestrannosti, nejlepší pro další nácvik a účast na závodech (okolo 24.dubna) budou vybráni na našich nominačních závodech koncem února. Začne též Zimní dovednostní soutěž, Oddíl JILM oslaví 4.2.2012  30. výročí svého vzniku výpravou a sešlostí bývalých i současných členů – zatím 200), budeme se těšit na dětské i dospělácké Šibřinky 3.března., atd. Ale o tom více v lednu ve Zprávách žactva.

●  Výsledky, fota, dopisy a další informace  najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni  a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz

S L E T  Ani se to nezdá, ale od sletu v roce 2006 již uplynulo skoro 5 let a blíží se slet další. Cvičební rok 2011/2012  tedy bude rokem sletovým. Pod hlavičkou „150 let v pohybu“ bude všesokolský slet 15. v pořadí a hezky to vyšlo, že bude v roce, kdy Sokol oslaví 150. výročí od svého vzniku. Proběhne 1.-7. 7. 2012, přičemž hlavními sletovými dny s veřejným cvičením sletových skladeb na Rošického stadionu na Strahově budou 5. a 6. 7. 2012.

Libeňští cvičenci se sletů pravidelně účastní od roku 1891 !!! (třeba 2 roky po skončení I. světové války v roce 1920 cvičilo 320 !!! našich mladších žáků – to byly časy). I na třech sletech po revoluci (1994, 2000, 2006) nebyla naše účast nikdy malá – celková účast z naší jednoty vždy byla nad 100 cvičenců. Doufáme tedy, že tomu jinak nebude ani v příštím jubilejním roce. Vždy cvičili nejen žáci, ale i předškoláci, rodiče s dětmi, muži, ženy a Věrná garda. Rádi bychom i v tomto sletovém období na tuto tradici navázali a v jednotě obsadili v nácviku všechny zmíněné kategorie. Prosíme, zvažte účast vašich synů (případně i svojí) na této výjimečné akci. Pravidlem bývá, že většina našich kluků nacvičuje. Tak ať ten váš není odstrčený od party. Informační dopis s odpovědním ústřižkem jsme již klukům rozdali a čekáme na poslední odezvy od opozdilců. Dopis k dispozici i na našich internetových stránkách.

Všechny skladby pro chystaný slet je možno shlédnout na http://www.sokol.cz. v sekci XV. Všesokolský slet, odrážka Oficiální video.

Všesokolský slet je ojedinělá událost, která se koná jen jednou za 6 let. Libeň vždy dodávala početné skupiny cvičenců. Věříme, že tomu tak bude i nyní navzdory skutečnosti, že slet bude náročný nejen na čas (nácviky, společné secvičné s většími celky, župní slet 13.5.2012 na Vinohradech a v neposlední řadě i červencové secviky před hlavním vystoupením na Strahově), ale i na peníze - okolo 1 000,- Kč pro dospělého a cca 800,- Kč pro dítě. Jednota se bude snažit přispět na koupi úborů, navíc nakoupí potřebné náčiní k jednotlivým skladbám. Myslíme si (i z vlastní trojnásobné zkušenosti), že cvičit na velkém stadionu před nadšeným publikem je i v dnešní době ojedinělý zážitek na který se nezapomíná a byla by škoda ho klukům nedopřát. Zkuste si naplánovat začátek prázdnin tak, aby se do nich vešel i slet - děkujeme.

V Čechách má Sokol přes 1 000 tělocvičných jednot s cca 180 000 členy. Na sletu cvičí okolo 15 000 cvičenců. Průměrně bychom tedy měli (při 750 libeňských členech) „dodat“ 62,5 cvičence. Ale my jsme přece lepší než průměr?!

 

8.11.2011                                                                 cvičence, cvičitele i rodiče zdraví      Jiří Novák (Jirkan), náčelník

                                                                                                                                                 (602 284 198)

Vložil Jiří Novák dne 27.01.2012

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás