T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy žactva (časopis)

Zprávy žactva č.3/2011-2012

O dění v jednotě od listopadu do ledna a o tom, co nás čeká dále

        Zprávy žactva

 leden 2012                                                          číslo 3 / 2011-2012

 

3.3.2012   sobota 14:00 - 16:00   DĚTSKÉ  ŠIBŘINKY

3.3.2012   sobota 19:00 - 02:00  ČLENSKÉ ŠIBŘINKY

4.3.2012  neděle 10:00 - 16:00  BRIGÁDA v sokolovně

14.4.2012  sobota  44. Jarní Výlet Libeňského Sokola (+ ZZZ)  

20.-22.4.2012  Pá-Ne  Závody všestrannosti – pro vybrané cvičence

11.-13.5. 2012 Pá-Ne  ŽUPNÍ SLET (Pá zahájení, So koncert, Ne cvičení)

31.5.2012  čtvrtek   16:30-19:00  DĚTSKÝ  DEN – louka U studánky

 

Zpráva náčelníka o dění ve cvičení žáků

Do cvičení již několik let dochází průměrně 45-50 cvičenců (mladší+starší žáci, dorostenci, cvičitelé). A ani tento cvičební rok není výjimkou.  Díky Vám, rodiče.

Máme zapsáno 43 mladších žáků, 16 starších, 11 dorostenců a 23 cvičitelů – celkem 93 cvičenců. V jednotlivých měsících bylo zapsáno a průměrná účast byla :

                        září                 říjen            listopad          prosinec                Ø

mladší žáci        37 / 21,4        38 / 24,7        38 / 25,0        33 / 18,9       36,5 / 22,5

starší žáci         14 / 7,8          15 / 10,4       17 / 9,5          17 / 9,7         15,8 / 9,35

dorostenci         11 / 4,4          11 / 6,4           7 / 4,0            6 / 4,1         8,8 /  4,75

cvičitelé            22 / 12,0        21 / 13,3       20 / 11,1        20 / 11,9      20,8  / 12,05

 CELKEM      84 / 45,6      85 / 54,8     82 / 49,6       76 / 44,6      81,8 / 48,65

 A i v novém roce je zatím účast 50 - 55 cvičenců. Cvičitelů máme dostatek, takže zvládneme i větší nápor. Proto prosím dohlédněte na pravidelnou docházku Vašich synů a zkuste nabídnout naší činnost i ve svém okolí – děkujeme.    A kdy se cvičí ?

Mladší žáci (ročník 2002-2005) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1998-2001) a dorostenci (1994–1997) v Út a Čt 18-19. Pro cvičitele a dorostence navíc možnost úterního nácviku na slet a čtvrteční košíkové (oboje 19-20).

 Nejprve stručný návrat do konce roku 2011

 V sobotu 3. prosince proběhla v naší sokolovně tradiční Tělocvičná akademie.  Tentokrát jsme ji věnovali blížícímu se sletu. V bohatém programu se asi 350 divákům předvedlo 170 cvičenců. V ukázkách sletových skladeb se představili :

Ať žijí duchové – 14 mladších žáků a 2 žákyně + 11 párů Rodiče a děti, Jonatán – 16 mladších žákyň, Dávej ber – 8+8 starších žáků a žákyň, Chlapáci – 13 cvičitelů. Dále vystoupilo 14 párů Rodičů a dětí na opičí dráze, 21 Předškolňat předvedlo cvičení na nářadí a krátkou pódiovku, 28 mladších žáků předvedlo cvičení s tyčemi (rozcvička, cvičení ve skupinách, hokej, šermování), 10 členek Věrné gardy předvedlo elegantní cvičení se švihadly, 10 starších žákyň zacvičilo s a na lavičkách, hosté z Vinohrad zaskákali na Eurotrampolínce, dvakrát zpívala děvčata z hostujícího souboru Cosmetis tissues a vrcholem akademie bylo vystoupení skupiny našich cvičitelů Skiping boys se švihadly. Díky všem cvičencům (a jejich rodičům) za to, že vše nacvičili a pěkně předvedli, a také všem divákům za uznalý potlesk.

● Ve čtvrtek 8.prosince pak přišel do naší sokolovny Mikuláš se 4 anděly a 5 čerty (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně). O tom, že nepřišel zbytečně, svědčí více než 115 rozdaných balíčků.

● Ve čtvrtek 15.prosince na hodině mladšího žactva pak proběhlo zpívání vánočních koled s kytarami, houslemi a všelikými rytmickými nástroji.

 A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?

● Trvá celoroční  soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 

● Od ledna se též rozeběhla nová Zimní soutěž, která obsahuje dvě cvičení. První je člunkový běh a druhá je vyhazování míče s tlesknutím a chycením.

● Do konce února mají být zaplaceny příspěvky na I. pololetí roku 2012. Všem, kteří již zaplatili či zaplatí děkujeme a ostatní musí pochopit, že bez zaplacení není možno od 1. března cvičit. Žáci platí 550,- Kč (100,- Kč roční známka ČOS + 450,- Kč / pololetí oddílové příspěvky). Pro již přihlášené i možnost placení příspěvků převodem na účet – informace na www.sokol-liben.cz

Začátkem února budou vyhlášeny výsledky soutěže Letní disciplíny. Nejlepší se mohou těšit na diplomek, sladkost a drobnou věcnou cenu.

  Pozor - o jarních (14. a 16. 2.) i velikonočních (5.4.) prázdninách žáci cvičí !

(pouze v úterky 1. a 8. května, které jsou státními svátky, cvičení odpadá)

● Všichni žáci začínají nenápadně nacvičovat závodní sestavy sportovní gymnastiky pro závody všestrannosti, aby se mohli zúčastnit libeňských nominačních závodů ve sportovní gymnastice (hrazda, bradla, kruhy, přeskok, akrobacie) a šplhu Út 21. a Čt 23. 2. 2012 - v běžných cvičebních hodinách. Nepřítomní budou mít šanci ještě další týden. Pak oslovíme nejlepší (rodičům dáme vědět dopiskem) pro další, již intenzivnější nácvik.

● Celopražské Závody všestrannosti se budou konat v termínu 20.-22.4.2012

 - pátek plavání, sobota atletika, neděle gymnastika a šplh.

Případné finále ČOS – mladší 26.-27.5. Brno, starší 1.-3.6. Praha)

Výsledky závodů, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz.

● Připravujte si masku na tradiční Dětské Šibřinky - ty letošní jsou na programu v sobotu 3.3. od 14 do 16 hodin – tance, písničky, soutěž masek, hříčky. Zveme všechny předškoláky a mladší žactvo a jejich kamarády.

Šibřinky pro dospělé aneb Společenské setkání členů a přátel libeňského sokola se konají 3.3. od 19 hodin. Živá kapela, malá tombola, několik vystoupení. Srdečně zveme i rodiče našich žáků – vstup pouze na členskou legitimaci nebo na pozvánku  - tu dostanete v matrice nebo u cvičitelů. Těšíme se na Vás.

V neděli 4.března od 10 do cca 16 hodin bude pravidelná jarní brigáda – úklid po Šibřinkách, úklid dvora, zprovoznění doskočiště – bude nový písek, přestavba nářaďovny ve velkém sále, stavba patra ve staré kotelně – prostor pro dílnu, vyklizení garáže. Kromě cvičitelů, jilmáků a veverek prosíme o pomoc i starší žáky – děkujeme.

14.4.2012 nás čeká již 44. Jarní Výlet Libeňského Sokola – udělejte si čas a vyražte s námi do některého z  krásných míst naší země. Sraz připravuje Zdeněk Lauschmann. Pravděpodobně jednodenní - hry a soutěže, ohýnek k obědu, pro členy turistických oddílů a další zájemce z řad žáků i žákyň proběhne župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti (případné finále 19.-20.5.). Bližší informace koncem března v dopisku, který dostane žactvo, případně na našich internetových stránkách. Turistické oddíly Jilm a Veverky si výpravu prodlouží do neděle.

  Dětský den bude ve čtvrtek 31.května – opět v parku na louce U studánky.

Tradiční soutěže, sjíždění Rokytky na kánojích, šermíři. I krásné počasí snad bude.

  Poslední cvičení bude ve čtvrtek 28.června, pak už jen slet v Edenu.

Zakončovací táborák bude letos, jako tradičně ve sletovém roce, až po skončení sletu jako táborák posletový, a to v pátek 6. července večer, včetně vyhlášení soutěží.

● Připomínáme, že jednotný cvičební úbor žáků je bílé tričko se sokolským znakem, modré trenky a čisté cvičky nebo tenisky.   Za pozdní příchod či absenci úboru vybíráme pokutu 1 Kč (do fondu odměn za docházku).

Nabízíme všem žákům možnost účasti na výletech, které pořádají naše turistické oddíly. Káňata zvou mladší žáky, jilmáci žáky starší. Oba oddíly též samozřejmě nabízejí i členství – což znamená navíc středeční (Jilm) či čtvrteční (Káňata) schůzky v klubovně. Letní tábor v Tajanově u Velhartic mají jilmáci 8.- 29.7. 2012, Káňata 29.7.-12.8. 2012. Informace u vedoucích oddílů.

● Do celoroční soutěže  sokolské  dny v přírodě  jsme zaslali počty dní za rok 2011

(bylo jich celkem 156 ) a čekáme na výsledky.

S L E T  Děkujeme všem rodičům, kteří reagovali na náš dopis ohledně sletu. Velmi nás potěšila kladná odezva zejména u mladších žáků, kde se přihlásilo 18 zájemců (což je při průměrné účasti v hodině 22,5 opravdu nádhera a je to spolu s 2 mladšími žákyněmi 5 kompletních celků). Skladba Ať žijí duchové.

Starších žáků je zatím 6 + 1 cvičitel. Pro doplnění na plný celek potřebujeme nutně ještě 1 kluka – moc prosím, zvažte ještě jednou své rozhodnutí. Dávej ber.

Plný celek 12 dorostenců a cvičitelů máme ve švihadlechNebe nad hlavou a dva celky po 9 cvičitelích a mužích máme v Chlapácích. Celkem tedy za mužské složky 49 cvičenců. S tím jedním st.žákem, který zatím chybí nás bude přesně 50.

Moc prosíme ještě cvičence z oddílu Rodiče a děti k účasti na sletu – máte společnou skladbu (Ať žijí duchové) s mladšími žáky a k 20 žákům je potřeba 10 párů R+D a zatím je jen 7 párů.

Nyní probíhá objednávka sletových úborů, prosím připravte si peníze na jejich nákup v průběhu března – děkujeme. Blížší informace u vedoucích nácviku.

Ať žijí duchové : J.Hykel, V.Smolan, J.Sobotka, M.Kopecký, V.Šmejkal, J.Gerri, K.Šubr, E.Scholz, F.Hlavsa, T.Šeda, B.Procházka, P.Boháč, M.Obruča, A.Vlasák, R.Štemberg, L.Ulma, O.Bednárek, J.Málek

Dávej ber : R.Kloubský, A.Keviczky, V.Blahunek, J.Šilha, Š.Lammel, F.Zima, J.Kudroň

Nebe nad hlavou : J.Dostál, F.Juhász, M.Přibyl, F.Benedikt, O.Loudil, M.Šťovíček, J.Přech, V.Jakoubek, M.Vácha, O.Dvořák, J.Petráček, P.Brčka

Chlapáci : J.Novák, T.Novák, V.Voráč, P.Voráč, V.Jakoubek, J.Kudroň, F.Juhász, J.Přibyl, M.Přibyl, J.Slifka, T.Mach, O.Loudil, F.Benedikt, P.Bureš, Z.Lauschmann, J.Marek, P.Jakoubek, F.Sklenička

 Se všemi cvičenci i diváky se těšíme na setkání na XV. všesokolském sletě , který se letos uskuteční 5. a 6. července na stadiónu ve vršovickém Edenu.

 Informace pro cvičitele, kamarády a zájemce

Ve středu  7.3. 2012 od 18 hodin se koná Valná hromada Sokola Libeň. Dostavit se může každý člen libeňského sokola.

V sobotu 24.března se koná přehlídka pódiových skladeb – info pro zájemce.

Tradiční loďovka se koná v termínu 4.-6.5. – asi Ohře. Odjezd asi už v pátek.

V sobotu 6.července – Posletová párty - na dvoře sokolovny. Cvičitelé a zvaní.

 Mnoho elánu a radosti do sletového roku 2012 přeje

 25. 1. 2012                                    Jiří Novák (Jirkan), náčelník     602 284 198

                 J I L M – turistický oddíl starších žáků  

Vstoupili jsme do nového roku 2012, brzy završíme 30 let činnosti oddílu a rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky z posledních měsíců.

Poslední akcí, o které jsme psali v minulých zprávách jednoty, byla podzimní jednodenka, která nás zavedla do malebného Českého Krasu. V lomu na Chlumu jsme prolezli několik starých štol, zahráli si v bludišti a potkali jeskyňáře. Pak jsme šli do údolím Berounky až do lomu Alkazar, kde členové přišli do staré štoly na tajnou schůzku, při svíčkách hledali cín a pak z něj padělali groše.

V neděli 6.11. jsme brigádničili u sokolovny, mimo jiné pořádně uklidili v klubovně, takže ta je teď jako ze škatulky a odpoledne jsme viděli video z letošního tábora.

Státní svátek 17.11. jsme oslavili tradiční hrou Vyzvědači. Ve staroměstských uličkách se prohánělo dohromady 15 Jilmáků a Veverek. Pátrali po zapomenutých pamětních destičkách, počítali lampy, patníky i kroky a v některých otázkách zabrousili třeba do historie.

3.12. byla Akademie, o které se jistě dočtete jinde a o den později 4.12. jsme vzali papírové draky vyrobené na jedné ze schůzek a šli je pouštět do parku. Když se pak setmělo, prošli jsme se předvánoční Prahou.

Vánoce jsme v oddílovém kruhu oslavili 21.12. na Vánoční nadílce. Sešel se celý oddíl i několik bývalých vedoucích a členů a vzpomínalo se na uplynulý rok a zpívaly se koledy.

První akcí v novém roce bylo nedávné Zimní Lyžování. Vyjeli jsme téměř v plné sestavě 11 Jilmáků a s námi 10 Veverek do Dolního Dvora v  Krkonoších. Vzhledem k tomu, že v Krkonoších leží přes metr sněhu, bylo hlavním programem lyžování na vleku u chalupy. Kromě toho však byly připraveny hry inspirované filmem „S tebou mě baví svět“, který se natáčel nedaleko na chatě Apalucha.

Nejbližší akcí, která nás čeká, je oslava 30. narozenin našeho oddílu. K této příležitosti pořádáme výpravu pro současné i bývalé členy do Prokopského údolí, kde účastníky čeká spousta her a budou mít možnost si připomenout dobu, kdy na takovéto výpravy chodili jako děti. Po návratu se v sokolovně bude konat slavnostní sešlost, kdy si připomeneme, jak probíhají schůzky, zazpíváme si písničky, zhlédneme některé staré fotky, ale hlavně si budeme povídat a těšit se ze setkání s bývalými spolutáborníky a kamarády.

Z dalších plánovaných akcí vybíráme:

25.2. (So) Zimní výprava do Chuchle, 26.2. (Ne) Odpolední vycházka po Praze

24.-25.3. (So-Ne) Aprílovka na Vysočině. Nocleh pod střechou u Řeka na chalupě.

14.-15.4.2012 (So-Ne) Jarní Výlet Libeňského Sokola spojený se Sokolským srazem v přírodě a oblastním kolem ZZZ. Místo zatím neznámé, organizuje Sokol Zlíchov. Nocleh v přírodě.

5.-6.5. (So-Ne) Loďovka Pojedeme na některou z českých řek, záleží na stavu vody. Horkým kandidátem je Ohře. Jedeme s Veverkami. Odjezd asi už v pátek.

2.-3.6. (So-Ne) Boj Družin Tradiční oddílový tábornický desetiboj, letos v Brdech.

 Termín tábora: neděle 8.7. – neděle 29.7. 2012 (21 dní) Předběžná cena 3750 Kč.

 Zaujala Vás naše činnost?

Neváhejte a přijďte se podívat na schůzku: každou středu od 16:30 v klubovně v sokolovně. Pokračování hry „V Královských službách“ z doby Karla IV. již běží. Stejně tak srdečně zveme všechny starší žáky na všechny své výpravy.

                        Více informací u vedoucích, nebo na http://jilm.aspone.cz

za JILM Jan Přech (Řek), 607 288 081, jilm@sokol-liben.cz

 

ŠIBŘINKY

 

Všechny děti i rodiče si dovolujeme pozvat na

Tradiční maškarní zábava pro děti i jejich rodiče se letos koná 3. 3. 2012 od 14:00 do 16:00 hodin ve šmoulovském duchu. Na programu je jako každý rok maškarní rej, soutěž masek, tancování a drobné soutěže s odměnami pro všechny. Vyhlášení soutěže masek proběhne jednak pro masky všeobecné, jednak pro masky se šmoulovskou tematikou.

Vstup volný, na místě bude možno zakoupit drobné občerstvení.

Na všechny masky se těší organizátoři z řad cvičitelů.

                                        Bližší informace – Veronika Niederlová tel. 720 344 534

 

Členské Šibřinky 2012

Cosa Nostra, Al Capone, Omerta – Říkají Vám tyto názvy něco? Viděli jste filmy Kmotr, Někdo to rád horké, Poslední Don nebo Pulp fiction? Hráli jste hru The Godfather či českou Mafii? Ať už je Vaše odpověď jakákoliv, přijďte i Vy na pravý, nefalšovaný mafiánský večer plný tance, hudby a soutěží.

Na základě hlasování, které probíhalo od Akademie, bylo za vítězné téma letošních Šibřinek 2012 zvoleno téma: MAFIE  - proto se v tomto duchu ponese celý večer. Všem hlasujícím děkujeme a nezapomeňte, že jeden vylosovaný hlasující obdrží malou pozornost!

Členské Šibřinky 2012 jsou pouze pro členy a přátele Sokola Libeň! Mezi přátele našeho Sokola určitě řadíme i rodiče našeho žactva, a tak Vás srdečně zveme.

Pozvánky k dostání od února v matrice po předložení členského průkazu (vašeho nebo vaší ratolesti), případně u cvičitelů.      

 Více informací najdete na: http://sibrinky.sokol-liben.cz/

                                                Za organizátory se těší Jan Dostál a Marek Vácha

 

KÁŇATA - turistický oddíl mladších žáků a žákyň  

Schůzky: ve čtvrtek, od 15:30 do 16:45 hodin. Na schůzkách hrajeme spoustu her, zpíváme písničky s kytarou a naučíme se i něco nových tábornických dovedností. S sebou na schůzky je třeba mít šátek, uzlovačku (horolezecké lano o průměru 5-7 mm a délce 1,5 m) a zpěvník.  Po schůzce mohou děti odcházet do cvičení mladšího žactva, bez problémů se stíhají převléci. Výpravy: pořádáme jednou za měsíc. Termíny oznamujeme dostatečně dopředu, takže doufáme, že nás na výpravách bude vždy alespoň plné kupé vlaku J Bližší informace týkající se odjezdu a návratu dostanou Káňata na schůzce 10 dní předem, zájemcům z řad rodičů je posíláme i e-mailem. Na dvoudenní výpravy potřebují Káňata dobrý batoh s pevnými zády o objemu alespoň 35l. Na jednodenní výpravy stačí menší batoh, do kterého se vejde vše  potřebné.

Co nás čeká v roce 2012?

4.2.2012 Jednodenní výprava ze Srbska do lomu Alkazar, určitě uvidíme zde spící netopýry. Poté cesta přes Solvayovy lomy nebo Svatý Jan pod Skalou.

17.-18.3. 2012 Dvoudenní výprava s noclehem pod střechou. V jednání Buben, Mezno, obě místa jsou slibem parádního programu.

14.-15.4.2012 Jarní Výlet Libeňského Sokola se závodem ZZZ.

19.5.2012 Jednodenní výprava, pravděpodobně na zámek Loučeň.

9.-10.6.2012 Dvoudenní předtáborová výprava do zatím neznámých končin. Nocleh pod celtou, nošení vlastních věcí ve velkém batohu, seznámení se všech účastníků tábora. Na takové výpravy se vždy nejlépe vzpomíná!

Tábor 2011 se bude konat v Tajanově u Velhartic a Káňata pojedou v termínu 29.7.-12.8.

Stále přijímáme nové členy, takže pokud se Vám náš program líbí, neváhejte a přijďte se podívat na schůzku třeba hned tento čtvrtek!

                     Za všechny vedoucí se těší a klidný začátek nového roku přeje
                          Verča Niederlová -  Vrečka  (tel. 720 344 534; e-mail: verca@niederlova.cz)

 

VEVERKY – turistický oddíl starších žákyň  

Schůzky Veverek probíhají každé úterý od 16:30 do 18:30 v klubovně sokolovny v 1. patře. Náplň schůzek tvoří z velké části hry a tábornické dovednosti, ovšem čas najdeme i na písničky, přírodu a vyráběcí aktivity.

Výpravy pořádáme jednou, maximálně dvakrát do měsíce. Kromě „tradičních“ jednodenních výprav jezdíme i na vícedenní akce a v některých činnostech i výpravách spolupracujeme s oddílem JILM.

Termíny výprav v lednu červnu 2012:

25. 2. Jednodenní předjarní výprava, Srbsko, okolí Berouna

23. -25. 3. Dvoudenní výprava, nocleh v sokolovně v Dobříši, otevírání Veverčí studánky

14. – 15. 4. JVLS (Jarní Výlet Libeňského Sokola) se závodem ZZZ, zatím nevíme, zda jeden nebo dva dny.

5. 5. Jednodenní jarní výprava, pravděpodobně České Středohoří

2. – 3. 6. Výprava Veverek na lodích na Berounku

22. – 24. 6 nebo 29. 6. – 1. 7. Pracovní předtáborová výprava společně s JILMem – kosení a hrabání táborové louky, kopání jam, zkrátka příprava tábořiště. Termín záleží na konání sletových akcí – přikláníme se k víkendu pozdějšímu, ale konečné rozhodnutí bude podřízené sletu.

Tábor Veverek se bude konat v Tajanově u Velhartic v termínu cca 7. – 22. 7. 2012. Pojedeme sice ve stejném termínu s JILMem, ale program budou mít oba oddíly vlastní. Cena by neměla být vyšší než v předchozích letech – přibližně 2600 Kč na Veverku.

Velmi rády mezi sebou přivítáme nové členky! V oddíle najdou dobrou partu, nové dovednosti i znalosti a v neposlední řadě nevšední zážitky.

 Bližší informace: Verča Niederlová - Vrečka , tel. 720 344 534; e-mail:verca@niederlova.cz

 

Cvičení rodičů s dětmi

V sobotu 26. 11. 2011 se družstvo našich malých cvičenců ve složení Martinka Summerová, Anežka Jelínková, Vašík Blahunek, Radim Hušák, Štěpán Pecka a Martin Kadečka zúčastnilo závodů v Míčovém trojboji. Děti získaly 3. místo v kategorii družstev.

Z předškolních dětí reprezentovali naši jednotu Adam Slaný, Vojta Jelínek a Kryštof Pecka a za nejmladší žactvo Eliška Blahunková, která získala v kategorii jednotlivců 3. místo.

Všem závodníkům gratulujeme!

V sobotu 3. 12. 2011 se náš oddíl prezentoval na Tělocvičné akademii ve skladbě Ať žijí duchové spolu s mladšími žáky (11 párů rodičů a dětí) a v opičí dráze (14 párů + 3 cvičitelky). Všem nadšeným rodičům děkujeme a děti chválíme.

Cvičení v dalším pololetí probíhá v tradičních časech:

pondělí 16 - 17 hodin - Lucka

úterý 9:50 - 10:50 - Dana

čtvrtek 16 - 17 hodin - Dana

Od ledna nacvičuje 7 párů na XV. všesokolský slet, nácviky budou probíhat v hodinách R + D vždy 1x za 14 dní a budou již odděleny od běžného cvičení. 
 

3. 3. 2012 Vás všechny zveme na tradiční Dětské Šibřinky.

Za cvičitelky Dana Blahunková, danabh@volny.cz, 739 911 949.

 

Předškolní děti

I v novém roce mají své pravidelné hodiny předškoláci v libeňské sokolovně vždy v pondělky a čtvrtky od 16-ti do 17-ti hodin. V hodinách cvičí průměrně 28 dětí a proto až do září pozastavujeme nábor nových cvičenců.

Pár slov k prosincové akademii. Na tu jsme si letos připravili nenáročné cvičení na stanovištích. Vystřídali jsme ukázky akrobacie, cvičení na lavičce a trampolínku se švédským stolem. A na závěr pohybová písnička Maxipes Fík. Akademie se zúčastnilo celkem 23 předškolních dětí.

Na podzim ještě někteří absolvovali závody v Míčovém trojboji, o tom více v příspěvku Dany Blahunkové.

A co nás čeká dál? Klasická náplň hodin – rozběhání, rozcvičení, cvičení s různým náčiním, míčové dovednosti, atletická a gymnastická průprava, cvičení na nářadí, hry, říkadla a písničky.

Velká výzva k rodičům i prarodičům – čekáte během cvičení na děti v sokolovně? Pojďte se aktivně zapojit do cvičení. Stačí vám tenisky a tepláky, není to nic náročného a velmi nám tím pomůžete. Informace u cvičitelek.

                                                S přáním všeho nejlepšího do nového roku

 Alena Duchačová predskolnideti@sokol-liben.cz 608 731 421,

Veronika Niederlová verca@niederlova.cz 720344534 

Dana Cejpková 606551223, cejpkova.dana@seznam.cz

 

Mladší žákyně

Ohlédnutí za akademií – na tu si mladší žákyně společně s Aničkou Feřtovou a Luckou Fialovou připravily ukázku sletové skladby Jonatán. Cvičení s duchnami – klínem jistě zaujalo.

Mladší žákyně cvičí pravidelně v pondělí a čtvrtek mezi pátou a šestou hodinou. Náplní je gymnastická a atletická průprava, cvičení na nářadí, míčové dovednosti, hry. Vybraná děvčata pokračují v nácviku skladby pro všesokolský slet, který se bude konat na začátku července letošního roku..

Na přelomu dubna a května nás čekají tradiční závody ve všestrannosti – plavání, gymnastika, šplh, atletika.

V hodinách nám také pomáhají nově vyškolení mladí cvičitelé – kluci i holky. Moc jim za pomoc děkujeme.

                                                           Za všechny cvičitele Alena Duchačová

                                               Kontakt: duchacovaa@seznam.cz , 608 731 421

 

Starší žákyně a dorostenky

V prosinci se i náš oddíl účastnil tradiční tělocvičné akademie a to hned  dvěma vystoupeními. Prvním byla ukázka cvičení na lavičkách a to jak rušná část s přeběhy , tak gymnastická část s využitím lavičky jako kladiny, kde děvčata předvedla i akrobatické prvky. Nácvik vedli Pepa Maleček a Honza Přibil. Druhé vystoupení, společné s žáky, bylo ukázkou sletové skladby Dávej, ber. Žákyně cvičí se stuhami, žáci pak s létajícími talíři. Nácvik na slet dále pokračuje, a to pod vedením Anky Holanové a Jakuba Kudroně.

Všesokolského sletu se mimo výše uvedené skladby budou naše žákyně a dorostenky účastnit ještě s další skladbou, a to se švihadly – Nebe nad hlavou. Nácvik vede Lucie Fialová a Zuzana Matiášová.

Náplň pondělních a čtvrtečních hodin (18-19 h) však i přes nácvik sletových skladeb zůstává tradiční – cvičení na nářadí, skoky na trampolíně i akrobatická cvičení, míčová průprava, nezapomínáme ani na posilování a protahování.

Jsme rádi, že účast žákyň a dorostenek na cvičebních hodinách je i nadále vysoká.

Na jaře pak mají žákyně možnost účasti na závodech ve všestrannosti – atletika, plavání, šplh a gymnastika.

V hodinách nám také pomáhají nově vyškolení mladí cvičitelé – kluci i holky. Moc jim za pomoc děkujeme.

                                         Za všechny cvičitele Alena Duchačová a Pepa Maleček

                                                     Kontakt: duchacovaa@seznam.cz, 608 731 421

 

 S nový rokem je nutné zaplatit členské příspěvky

Registrovaní členové Sokola Libeň (to je ti, kteří už mají „legitku“) mohou členské příspěvky platit převodem na b.ú.: 0204418329/0800. Jako VS uveďte datum narození ve formě DDMMRRRR (např. 1.1.1987 – 01011987) a do zprávy příjemce uveďte jméno člena. Po uskutečnění úhrady převodem je nutné zajistit si vylepení  nové známky ČOS do legitimace  (nutno zajít do matriky).

Výše příspěvků I. pololetí roku 2012 (info též na www.sokol-liben.cz):

Rodiče a děti: dítě : 550,- , rodič : 750,-    Předškolní děti:  700,-    Žactvo:  550,-

Vložil Jiří Novák dne 27.01.2012

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás