T.J. SOKOL Praha - Libeň

Slet 2012

Informace pro rodiče mladších žáků cvičících ve sletové skladbě „Ať žijí duchové“ č. 1

Vážení rodiče!

Do sletu již zbývá méně než půl roku a proto od ledna jsme již začali nacvičovat intenzivněji, než v předchozích měsících. I nadále budeme k nácviku využívat hlavně úterní hodiny, kdy nacvičujeme místo rozcviček a pak se k ostatním připojujeme k cvičení na nářadí a hře. Ve čtvrtečních hodinách žactva je bohužel možné z kapacitních důvodů  ( hodina je společná s žákyněmi) pouze s některými opakovat některé části prostných a nikoliv cvičit na značkách. A proto bych vás chtěl požádat o maximální možnou účast  synů na úterních hodinách- orientace v prostoru se nezíská hned a hlavně mladší z žáků  potřebují častější opakování, aby vždy našli tu správnou značku a věděli, kam mají doběhnout.

Přibližně jednou za měsíc (s blížícím se sletem to bude častěji) budeme mít společné nácviky s Rodiči a dětmi. Nejbližší bude ve čtvrtek  9.2. od 16:30 (v šatně sraz 16:20, ať od půl páté již začneme cvičit).

S blížícím se sletem je také třeba objednat sletové úbory. Kluky jsme během hodin oměřili  a objednali jsme jim spíše větší velikosti (úbor se může srazit a třeba z něj také hned nevyrostou). S tím souvisí i nutnost úbory zaplatit. Pro žáky částka činí 486 Kč a je potřeba nyní uhradit alespoň zálohu  v částce 70% celkové ceny ( t.j.340 Kč). Platí se v matrice, kde obdržíte doklad o zaplacení a proti němu pak budeme úbory vydávat.

Jako nejbližší předsletová akce nás čekají Pražské sokolské slavnosti 11-.-13.5. v Sokole Vinohrady, kde budou předváděny ukázky ze sletových skladeb a vystoupíme i my.

Věřím za sebe a i za ostatní cvičitele, že se vám i klukům skladba bude líbit a že, stejně jako my, se těšíte na její celkové předvedení během XV. Všesokolského sletu ve vršovickém Edenu. Víme z vlastních zkušeností, že koordinace rodinného programu, secviků i vystoupení je a bude nezřídka náročná, a o to více  si ceníme toho, že jste synovi nácvik umožnili – jistě vám za to jednou poděkuje. Věřte, že i pro cvičitele je celé období nácviků i vystoupení  ne vždy snadné, neboť krom nácviku s žáky ještě většinou sami cvičí v dalších jedné až dvou skladbách a věnují mu nemálo volného času. Osobně však  věřím a doufám, že se veškeré úsilí setká s úspěchem a pro kluky i vás rodiče vyvrcholí nevšedním zážitkem z hromadných sletových vystoupení ať již na ploše, či na tribuně.

 

Dobré prožití zimy  a úspěšný nácvik za všechny cvičitele přeje

 

                                                     Vít Jakoubek, cvičitel (tel. 732733687,e-mail:  zaci@sokol-liben.cz)  

V Praze, 26.1.2012                          

Informace se týká oddílů: Mladší žáci
Vložil Vít Jakoubek dne 29.01.2012

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás