T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Informace o akademii pro rodiče mladších žáků

informace o nácvicích společných vystoupení

 

Vážení rodiče,

24.11. 2012 se ve Strnadově síni naší sokolovny bude od 16h konat tělocvičná akademie. Mladší žáci budou mít dvě vystoupení: Prvním z nich bude cvičení s overbally a gymbally (rozcvička, cvičení v družstvech). Uvidíme, jak nám půjde cvičení s námi dosud příliš nepoužívaným náčiním.

Toto vystoupení budou cvičit všichni mladší žáci a nácviky budou probíhat (a probíhají) v hodinách v úterý a ve čtvrtek místo rozcviček (zejména však v úterky, kdy máme tělocvičnu sami pro sebe). Protože letošní rok je rokem XV. Všesokolského sletu, uvidíte na akademii ukázky ze všech skladeb, které se v naší jednotě nacvičovaly. Druhým vystoupením bude tedy ukázka ze sletové skladby „Ať žijí duchové“. Tuto skladbu nacvičují pouze účastníci sletu a informace o nácvicích dostávají zvlášť. Sraz na akademii bude pro mladší žáky 24.11. v 15:30h v šatně (výjimkou jsou cvičenci sletové skladby, kteří budou mít ještě cca od 14:30 generální zkoušku- bude ještě upřesněno a sraz budou mít tudíž dříve). Pak společně odejdeme do sálu, kde v 16h akademie začne (žáci budou sedět na zvláštních místech pro účinkující). Po akademii (cca v 17:30) se společně vrátíme zpět do šatny. Úbor pro mladší žáky na společné vystoupení je stejný jako v běžném cvičení, t.j. bílé triko s odznakem a modré trenýrky (na sletovou skladbu samozřejmě žlutobílý úbor) .

Pěkný zážitek z akademie za cvičitele žactva přeje

Vít Jakoubek (Vítek) - tel. 732733687, e-mail: zaci@sokol-liben.cz

Informace se týká oddílů: Mladší žáci
Vložil Vít Jakoubek dne 03.11.2012

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás