T.J. SOKOL Praha - Libeň

Časopis Zprávy Sokola Praha - Libeň

Zprávy, ročník XXXIX, listopad 2012, číslo 2

zprávy jednoty

 

Zpráva náčelníka - podzim 2012

 

( Zprávy žactva listopad 2012 číslo 2 / 2012-2013 )

 

Nejprve stručný návrat do jara a léta

Od konce dubna, kdy vyšly poslední Zprávy se uskutečnily tyto akce :

11.-13.5.2012 – Pražské sokolské slavnosti. V pátek slavnostní zahájení, v sobotu koncert hudby hradní stráže a v neděli sletová akademie. Naše hlavní účast byla v neděli při cvičební části – v ukázkách 7 sletových skladeb se na 109 značkách předvedlo 102 našich cvičenců. Ať žijí duchové (18 ml.žáků, 2 ml.žákyně, 7 rodičů + 8 dětí), Jonatán (9 ml.žákyň), Dávej ber (7 st.žáků a 5 st.žákyň), Nebe nad hlavou (11 cvičitelů a mužů a 12 cvičitelek a žen), Chlapáci (18 cvičitelů a mužů), Kontrasty (1 muž), Jen pro ten dnešní den (10 žen a 1 muž z VG). Bylo asi 300 diváků.

18.-20.5.2012 - Finále ČOS Zálesáckého Závodu Zdatnosti – starší žactvo obsadilo 7. místo mezi 15 družstvy. Dorost, ač postoupil, kvůli jiným povinnostem členů trojice na přebor bohužel nejel.

● Dalším celostátním finále, kam postoupili naši členové byl Přebor všestrannosti mladšího žactva 25.-27.5. v Brně. Mezi mladšími žáky I. se J.Gerri umístil na 22.místě mezi 23 vrstevníky (14. v plavání) a župní družstvo bylo 6. z 8. Mezi mladšími žáky II. byl R.Kloubský 9. z 23 (8. v gymnastice, 9. ve šplhu) a župní družstvo bylo 5. ze 6.

● Dětský den se konal ve čtvrtek 31. května. Počasí tentokráte vyšlo a tak si 27 soutěží přišlo vyzkoušet 234 dětí !!! Kromě toho se jezdilo na kánojích a nakonec přišli i šermíři. Díky všem 59 pořadatelům z řad cvičitelských sborů, VG a žactva.

Přebor všestrannosti staršího žactva a dorostu se konal 2.-3.6. v Praze. O.Dvořák obsadil mezi 15 staršími žáky IV. 12.místo (6. v plavání).

● Stejně jako každé jiné jaro nás ve cvičení čekaly letní atletické disciplíny. Hned po pražském sletu jsme totiž začali cvičit venku – libeňský park a zahrada sokolovny.

● V sobotu 30.6 jsme vystupovali na jedné z akcí cyklu MČ Praha 8 Antropoid vztahující se k atentátu na Heydrycha. Tato část měla název Sokolové proti hákovému kříži. Připravili jsme si ukázku historických krojů a praporů, M.Chlumský měl krátký proslov k účasti libeňských sokolů na atentátu, zazpívali jsme několik sokolských písniček, zacvičili na historickém nářadí (bradla, přeskok koně), předvedli i něco z dnešní doby – Ropeskipping v podání Skipping boys (trikové skoky přes švihadlo). Vrcholem našeho vystoupení byla asi pětiminutová ukázka ze slavné sletové skladby Přísaha republice, kterou pro slet v roce 1938 vytvořil br.Pecháček. Naučilo se jí 14 cvičitelů a měli velký úspěch. Kromě nás proběhla během akce i ukázka dobového výcviku armády a její techniky v podání roty Nazdar. Z Libně bylo 21 aktivních účastníků (19 cvičitelů a 2 cvičitelky) – moc díky a 23 diváků.

● A v neděli 1. července začal slet. Hned v neděli se konal sletový průvod. Mezi cca 10 000 účastníků šlo (z Václavského náměstí přes Národní třídu, okolo Národního divadla, po nábřeží k Rudolfinu a Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí) i cca 50 libeňáků. Od pondělí do středy nás v úmorném horku čekaly zkoušky skladeb (mimochodem 3 cvičitelé se nechali ukecat a naučili se během těchto pár dní i skladbu Věrné gardy a odcvičili ji pak i na vystoupení) a ve čtvrtek večer pak za bouřky a deště přišlo první vystoupení. Překrásné zahájení a aplaus ve stoje pro cvičence Věrné gardy za jejich vystoupení i za to jak déle než hodinu mokli. Z Libně 10 žen, 1 muž a zmínění 3 cvičitelé. Hned po nich Jonatán s 8 našimi žákyněmi, hosté z Dánska, cvičenci ČASPV, Návštěvníci (žactvo), Slovensko, Chlapáci – 18 libeňáků (13 cvičitelů a 5 mužů) – docela úspěch za jednu z nejlehčích skladeb, Česká suita – ženy, nejpočetnější a také asi na stadionu nejhezčí skladba, Dávej ber – skladba pro starší žactvo (spoluautorem náš cvičitel Martin Chlumský, z Libně cvičilo 5 starších žáků, 5 starších žákyň a 3 cvičitelé), dánští gymnasté, Kontrasty (1 náš cvičitel) a zakončení - symbolické sluníčko. Zaujala velmi vřelá atmosféra na tribunách.

V pátek odpoledne pak druhé vystoupení (s ohledem na v podstatě noční čtvrteční vystoupení se dnes více předvedly dětské skladby). A počasí tentokráte přálo, bylo slunečno. Opět zahajuje Věrná garda, následuje Skladba Člověče nezlob se pro předškolňata, Děti ČASPV, Ať žijí duchové – z Libně cvičí 18 mladších žáků !! a 2 žákyně, 7 rodičů a 8 malých dětí, folklórní skladba, znovu Jonatán s libeňskými žákyněmi, Muzikantova písnička (R+D), Česká suita , Dávej ber opět s naší účastí, stejně jako Chlapáci. Dále Nebe nad hlavou – skladba se švihadly – z Libně dvanáctka žen (4 cvičitelky a 8 žen) a 11 mužů (9 cvičitelů a 2 muži) a zakončení sletu. Zaujala veselá atmosféra při dětských skladbách a poměrně slušně zaplněné hlediště – oproti televizi, kde se pro záběry do hlediště evidentně použili předtočené záběry poloprázdných tribun z doby před zahájením programu. Také často jízlivý a zcela neznalý a nepřipravený komentář v televizi mě po pěkných předsletových programech a propagaci sletu na ČT 4 velmi zklamal. A určitě se do televize nedala přenést atmosféra z cvičební plochy a tribun.

Velmi naopak oceňuji přístup rodičů a moc jím tímto děkuji. Cvičilo 18 mladších žáků (z průměrné účasti na hodině 24 při 40 zapsaných - krása). Také děkuji cvičitelům – jednak za účast (z 21 aktivních cvičitelů jich na sletu cvičilo 18 a jeden dělal alespoň doprovod žákům a jen 2 se sletu nezúčastnili) a za nácvik žáků - V.Jakoubek, T.Mach a J.Přibyl - Duchové, J.Kudroň – Dávej ber, i dospělých - J.Dostál – nácvik Švihadel, J.Novák – Chlapáci, ale i ostatním, kteří v době nácviku vedli zbylé cvičence.

Celkem se z Libně sletu zúčastnilo 102 cvičenců, kteří obsadili 112 značek. Svůj cíl, mít na sletu alespoň 100 cvičenců, jsme tedy splnili !!! Lidi, stálo to za to !!! Pamětní foto účastníků lze zakoupit v matrice.

● Cvičební rok jsme za účasti asi 100 osob (zejména sletových cvičenců ze všech oddílů a jejich blízkých) zakončili zakončovacím táborákem v pátek 6. července večer po skončení sletu na dvoře sokolovny. Kromě připomenutí si událostí z celého roku a zpěvu při kytaře jsme též vyhlásili Zimní soutěž. Mezi 39 mladšími žáky vynikli J.Málek, M.Veselý, A.Zbořil, T.Purr, J.Gerri a P.Kubát. Mezi 16 staršími žáky uspěli T.Vítek, D.Dám a V.Kubík. Mezi 23 dorostenci a cvičiteli pak byli nejlepší O.Loudil, M.Šťovíček, J.Slifka, P.Voráč a M.Přibyl. Nakonec jsme odměnili vítěze v soutěži O nejvěrnější docházku – z 78 hodin přišli: R. Kloubský a J.Přibyl 78x !!!, T.Mach 77x, J.Málek 75x, M.Jeřábek 73x, P.Boháč a D.Novotný 72x, K.Šubr, E.Scholz a A.Novotný 70x. Ze 102 zapsaných cvičenců jich mělo lepší než 50% účast 51. Celoroční průměr docházky byl 49,8 - oproti loňským 52,9 a předloňským 42,8 je to příjemné zjištění (mladší žáci 49/23,6 , starší žáci 19/10,0 a dorostenci + cvičitelé 34/16,2). Nejvíce povídání se pak samozřejmě točilo okolo sletu – postřehy, zážitky, děkování. Každý z libeňských účastníků sletu pak obdržel speciální libeňskou sletovou pamětní medaili. Škoda, že nás těsně před koncem táboráku vyhnal déšť domů.

● Po sletovém táboráku se ještě cvičitelské sbory sešly na posletovém setkání, kde se při drobném občerstvení doprobraly sletové záležitosti, zhodnotil uplynulý cvičební rok a rozdaly se ručníky s logem sletu - drobná odměna za celoroční dobrovolnou práci.

V létě pak na naše turistické oddíly čekaly tábory (Tajanov u Velhartic na Šumavě). Od 8. července jeli Jilmáci spolu s Veverkami. Jilmáci měli 11 kluků a 5 vedoucích a jeli na 3 týdny, Veverky měly 3 vedoucí a 8 děvčat a jely na 2 týdny. Po jilmácích dorazila 29.7. na 14 dní Káňata (18 dětí + 6 vedoucích) a po nich ještě od 12. do 20. srpna se v táboře sešli v rámci 30. výročí oddílu bývalí jilmáci. Postupně se (zejména na víkend 17.-19.8. ) sjelo 35 členů a 26 hostů (ženy, děti, přítelkyně, rodiče). Užili si parádního počasí, několik rodin, které byly i v týdnu se rozjelo po okolí na různé výlety a večer se sedělo s kytarou, o víkendu pak byl táborový program – rozcvička, lesní a luční hry, mače, táborový úsek a večer 2x slavnostní táborák s kytarou a vzpomínkami. Velmi vydařená akce, účastníci se shodli na opakování již za rok a ne až při dalším výročí.

● Poslali jsme hlášení za Jarní – 42 dní (loni jen 32) i letní – 86 dní (loni jen 68) pobyt v přírodě.

Co všechno jsme už stihli od září ?

V září a začátkem října se cvičilo venku (park u Rokytky, zahrada sokolovny). Základy atletiky a různé hry. Pokračovala jarně – podzimní soutěž Letní disciplíny (atletika a dovednostní hry). Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. Od 9. října cvičení už jen v sokolovně – kromě gymnastiky opět i hry a začal též nácvik na akademii – mladší žáci všichni, ze starších už vybíráme jen ty šikovnější. Sletoví cvičenci se představí všichni.

Děkujeme za včasné zaplacení příspěvků a připomínáme cvičební úbor žáků – bílé tričko se sokolským odznakem, modré trenky a sálová obuv.

O kluky se stará náš mužský cvičitelský sbor v tomto složení :

Cvičitelé : J.Novák (42), T.Novák (40), V.Voráč (35), P.Voráč, V.Jakoubek (33), M.Chlumský (30), J.Přech , J.Kudroň (24), J.Kaplan, F.Juhász, J.Dostál (22), J.Duchač, J.Přibyl (21), M.Šťovíček, F.Benedikt, J.Slifka (20), M.Přibyl, T.Mach (19), O.Dvořák (15).

Od října dostalo každé družstvo žáků (rozděleno dle ročníků narození) své stálé cvičitele. Stále pracujeme (20.9. po Běhu strmém rozdělení úkolů do dalšího cvičebního roku) a školíme se – 22.-23.9. Svatobořice, 12.-14.10. školení nových pomahatelů v Praze (vyslali jsme další 3 dorostence), 4.11. župní seminář v Hostivaři.

● V sobotu 15.září proběhl v sokolovně Den otevřených dveří (v rámci akce Dny evropského kulturního dědictví) – podívat se přišlo 302 lidí a provádělo je 10 cvičitelů a cvičitelek.

Kdo si hraje nezlobí – akce MČ Praha 8 – úterý 18.9. Představení volnočasových aktivit pro děti – KD Krakov. Představil se i Sokol Libeň .

Čtvrtek 20.září - 12. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Celkem si trať o délce 199 metrů s převýšením 29 metrů v libeňském parku přišlo zkusit 160 běžců, kterým se věnovalo 22 pořadatelů. Rekord trati 37,5 opět odolal (1. V.Parásek 38,6 , 2. J.Hudský 39,0 , 3,. F.Juhász 39,2). Vítězi kategorií od předškolňat po seniory se stali : L.Hrušková, M.Novotný, M.Durdová, D.Seidl, T.Parásková, J.Marek, J.Střihavková, O.Dvořák, M.Vacková, V.Parásek, E.Truhlářová, J.Novák). Kompletní výsledky na stránkách libeňského sokola.

● sobota 22.9. – Zažít město jinak – pod libeňským zámečkem se na pohodovém setkání představili i 4 naši cvičitelé se švihadly.

Podzimní Výlet Libeňského Sokola (již 45. v pořadí) byl za nádherného počasí v sobotu 6. října. Jelo se vlakem do Mokropes, Modrá stuha proběhla v Berounce, vysupěli jsme na Horskou prémii na vyhlídku nad Berounkou, zahráli si několik her, zazpívali Písničky, zapamatovali si Pamatovačku o humoru, skládali zvláštní větu do Jazykohrátek, dostali Pamětní lístečky, vyrobili 150 z přírodního materiálu (proč zrovna 150 – kdo má letos tolikáté narozeniny ?). A pak už rychle do Všenor na vlak a domů. Na srazu bylo 149 lidí ze 4 jednot. A kolik z toho bylo libeňáků ? – 90 !!!

● Naši mladí (2 cvičitelé a 2 cvičitelky) se v historických sokolských krojích podíleli na oslavách vzniku republiky (Vítkov, Panteon národního muzea) 28.10. a jeden též na uctění památky umučených sokolů (8.10. Tyršův dům).

● V pátek 2.11. proběhl další ročník plavecké štafety O pohár starostů pražských žup. Z dětí se z Libně zúčastnil R.Kloubský a župní štafeta vyhrála. V dospělých za nás plaval J.Přech a župa byla těsně poslední.

● V sobotu 3.11. se v Sokole Kobylisy konala tradiční akce Rychlý šplhoun. J.Kudroň vyhrál mezi 10 muži, M.Novotný byl 2. a M.Janda 7. mezi 14 předškolňaty, A.Novotný byl 5. mezi ml.žáky, R. Kloubský 8. mezi st.žáky.

● Ve stejný den probíhala i podzimní brigáda u nás v sokolovně – celkem přišlo 37 lidí (16 cvičitelů, 7 jilmáků, 4 Veverky, 3 cvičitelky a 7x žactvo). Pilně se pracovalo na bourání garáže, vytrhávání náletových dřevin, úklidu garáže, klubovny, dílny, skříní s náčiním a nářaďoven, opravovalo se tělocvičné nářadí a vozík na lodě, probraly se židle, snížily věšáky v žákovské šatně, do kontejneru se vynesla spousta nepotřebných věcí, atd. Celkem se odpracovalo přes 200 hodin – díky všem pracantům!!!

● V sobotu 10.11. se konal Míčový trojboj žactva – v Břevnově se sešlo 82 dětí. Z Libně bylo 6 žáků (M.Novotný 3. z 20 , A. Novotný 6. , J.Niederle 7. , J. Gerri 13. a T.Šeda 21. z 24 , V.Blahunek 2. z 2) a 2 žákyně - A.Blahunková 1. z 5 a E.Blahunková 8. z 10.

A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?

● V sobotu 24.11. od 16:00 nás čeká Tělocvičná akademie – srdečně vás zveme jako diváky.

● V neděli 25.11. se hrají Vyzvědači – již 32.ročník oblíbené hry v uličkách starého města – zveme starší žáky a žákyně a bývalé členy

● Ve čtvrtek 6.12. přijde do sokolovny Mikuláš (v 16:00 pro Předškolňata, v 17:00 pro žactvo). Balíček lze objednat v matrice libeňského sokola za 40 Kč.

● Ve čtvrtek 20.12. od 17:00 bude ve velkém sále Loutkové představení – tradičně na vánoční motivy.

Poslední cvičení v letošním roce bude ve čtvrtek 20.12., po vánočních prázdninách se poprvé sejdeme ve čtvrtek 3.ledna a hned vyhlásíme výsledky soutěže Letní disciplíny.

● V lednu též začne nácvik sestav na závody všestrannosti (ke konci února nominační závody – vybraní pak další nácvik a ke konci dubna vlastní závody) a také začne Zimní dovednostní soutěž.

● Už můžete přemýšlet nad maskami na tradiční Dětské šibřinky - 2.3.2012. A taky si udělejte čas na večerní dospělácké šibřinky – rodiče „našich“ dětí jsou srdečně zváni.

● Doporučujeme vašim synům ve věku 10-14 let turistický oddíl Jilm (schůzky, výpravy a hlavně tábor – zkuste to – neprohloupíte). Jako přípravu na Jilm pak doporučujeme Káňata – turistický oddíl pro kluky a holky ve věku 6-10 let.

Výsledky, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz.

Pevně věříme, že kluci i díky Vám přivedou další nové kamarády – docházka zatím sice vypadá slibně (v září průměr 46,3 v říjnu 52,0), ale rádi uvítáme další zájemce o cvičení (zejména starší žáky). Děkujeme a těšíme se.

Ml. žáci (2003-2006) Út a Čt 17-18 , St. žáci a dorci (1995-2002) Út a Čt 18-19.

Na nové žáky v Sokole, nové Jilmáky, Káňata a Veverky na táborech a na vás jako diváky na akademii se těší

13. 11. 2012 Jiří Novák (Jirkan), náčelník 602 284 198

 

Oddíl rodičů a dětí

Ohlédnutí za minulým cvičebním rokem

V červnu se náš oddíl zúčastnil atletických závodů na Julisce a v červenci 8 párů rodičů a dětí cvičilo spolu s mladším žactvem na XV. všesokolském sletu ve skladbě Ať žijí duchové. Slet nám přinesl nezapomenutelný zážitek a nová přátelství s úžasnými lidmi. Nevšedním zážitkem byl také koncert Hudby Hradní stráže a policie ČR v Zahradě Na Valech Pražského hradu 30. 6. věnovaný 150. výročí založení Sokola a XV. všesokolskému sletu připravený naším členem, šéfdirigentem HHS a PČR plk. Václavem Blahunkem.

Co nás čeká v letošním roce

V tomto pololetí se připravujeme na závody v Míčovém trojboji, které proběhnou v sobotu 17. 11. v Karlíně, a dále se chceme ukázat ve dvou vystoupeních na Akademii Sokola Libeň v sobotu 24. 11. Předvedeme se jednak v opičí dráze, jednak spolu s mladším žactvem v části sletové skladby Ať žijí duchové. V neděli 11. 11. přišlo 5 dětí z naší jednoty (R. + T. Tesáčkovi, K. Olič, V. + E. Blahunkovi) ve svém volném čase předcvičovat na Mezinárodní seminář RDPD do Tyršova domu do cvičební jednotky připravené a vedené naší cvičitelkou Danou Cejpkovou. Děti si krásně připravenou hodinu opravdu užily a příjemně strávené dopoledne zakončily společným zaplaváním v bazénu Tyršova domu.

Cvičení probíhá v tradičních časech:

pondělí 16 – 17 hodin s Luckou Jelínkovou,

úterý 9:50 – 10:50 s Hankou Běhůnkovou,

čtvrtek 16 – 17 hodin s Danou Blahunkovou.

Nezapomeňte, že 6. 12. přijde do cvičení Mikuláš! Jedná se o veřejnou hodinu, vstup na sál (po přezutí) mají tentokrát i všechny babičky, dědové,¨tety a strýcové, kamarádky a kamarádi, kteří jinak do Sokola nechodí. Aby vám Mikuláš nadělil balíček, nezapomeňte si vyzvednout v matrice lísteček v ceně 40,- Kč.

A konečně 20. 12. v 17 hodin snad konečně po loňské pauze znovu přijede loutkoherecká skupina Vhlavědrát s předvánočním představením o Ježíškovi. Na její představení jste srdečně zváni.

Za cvičitelky Dana Blahunková, 739 911 949, danabh@volny.cz

 

Oddíl předškolních dětí

Ve školním roce 2012/13 má oddíl předškoláků kapacitu 50 dětí. Průměrná docházka na hodině je 22 děti. O děti se na hodinách stará vedoucí cvičení Dana Cejpková a tým cvičitelů (Iva Duchačová, Lucie Fialová, Veronika Niederlová, Jana Voráčová, Jan Přibyl) a pomahatelů (Jana Krypnerová). Velmi si vážím i pomoci rodičů, kteří jsou ochotni se obléci do tepláků a s dětmi pomoci (Irena Taterová, Zuzana Šichová). Práce pro oddíl je dobrovolná a bez nároků na finanční odměnu, což platí pro všechny cvičitele v Sokole Libeň.

Pokud nemáte čas se aktivně podílet na chodu oddílu, je možné se podílet i finančně či poskytnutím nějaké služby. Na případné oblasti pomoci se můžete zeptat vedoucí cvičení.Oddíl se aktivně účastní všech připravovaných podzimních akcí, kterými budou závody v Míčovém trojboji (17.11.) a na akademii (24.11.). Děti nacvičují vystoupení s názvem Tučný tučňák.

Již nyní je připravován pro předškolní děti letní pobyt, který se uskuteční v termínu 6.7.-13.7. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě prožilo první tábor v příjemném prostředí Chaty pod Lipami, kontaktujte vedoucí cvičení, která Vám poskytne bližší informace.

Dana Cejpková, mobil:606551223 e-mail: cejpkova.dana@seznam.cz

 

Informace z oddílů žákyň

Nejprve krátké shrnutí ze zpráv žactva, vydaných v září:Na poslední hodině minulého školního roku došlo k vyhlášení celoroční docházky. Nejvěrnějšími cvičenkami jsou z mladších Anežka Přibilová (62 hodin z 63) a ze starších Áňa Cerhová (63 hodin z 63). Vše se již vrátilo do starých mimo sletových kolejí, ale za XV. Všesokolským sletem se ještě ohlédneme. Začali jsme v neděli dopoledne průvodem z Václavského náměstí na staroměstské. Průvodu se ve sletových úborech účastnilo: 8 mladších žákyň (Jonatán), 3 starší žákyně a dorostenky (Dávej, ber!), 12 dorostenek a žen (Nebe nad hlavou) a dvě dorostenky v historických krojích. (dále při cvičení – 2 mladší žákyně Ať žijí duchové, +2 dorostenky Dávej, ber!) Kdo se průvodu účastnil, určitě nelitoval. Kdy jindy potkat tolik Sokolů najednou než na sletě? A když mávají švýcarskou, australskou či kanadskou vlaječkou a česky na vás volají a mávají vám, pak je teprve člověk hrdý na to, že je Sokol!Po čtyřech dnech secvičování v horku či dešti, což obojí děvčata zvládla na jedničku (a že to zejména ,,Jonatánky" neměli lehké, celou dobu cvičily v dešti na kluzkých žíněnkách, a stejně skladbu úspěšně zacvičily s úsměvem a rády!), konečně přišla samotná vystoupení. O těch vám již děti poví samy, není k tomu co dodat. Snad jen, že kdo necvičil a ani se nebyl podívat, o hodně přišel. A co je nového?

Od září máme za sebou i pár akcí našeho Sokola – zmínit můžeme Běh strmý, Podzimní výlet libeňského Sokola konaný nedaleko Jíloviště a také brigádu v naší sokolovně.

V plném proudu je nyní nácvik na tělocvičnou akademii konanou 24.11. Mladší žákyně oprašují části ze sletové skladby Jonatán a starší žákyně připravují ukázku cvičení na nářadí – krocení koně, přeskok bedny a skoky z malé trampolíny. A v závěru se též zúčastní „sletového bloku“ s částí švihadlové skladby Nebe nad hlavou.

V novém roce pak vybraná děvčata čeká příprava na gymnastické závody.

Do hodiny teď v průměru dochází přibližně 20 mladších žákyň a 16 starších žákyň a dorostenek. Stále máme volné kapacity a tak se nebráníme novým nadšeným děvčatům. Talentu a výkonů netřeba, vždyť jde především o radost z pohybu. Není nic jednoduššího než se přijít podívat přímo do hodiny - mladší žákyně cvičí každé pondělí a čtvrtky 17-18h, starší žákyně a dorostenky pak 18-19h.

Nově naše cvičitelské řady rozšířila Jana Dubská, která v říjnu absolvoval školení pro cvičitele IV.třídy. Za kolektiv cvičitelů Alena Duchačová, Anka Holanová

 

Věrná garda – oddíl starších žen

Již léta náš oddíl cvičí v pondělí a ve čtvrtek od 15 do 16hod. Druhé pololetí roku 2012 jsme zahájili 3.září v počtu jen 18 cvičenek. Některé cvičenky trávily svůj volný čas na chatách, chalupách či v zahraničí. Průměrná docházka byla v září 22 cvičících. Říjen byl poněkud lepší – průměr 23,6 cvičenek. A docházka v listopadu začala krásně – 1.11. cvičilo 28 cvičenek a 5.11. to bylo 33 cvičenek. Doufám, že ta pěkná docházka vydrží.

Letošní 1.pololetí bylo ve znamení 15. všesokolského sletu. Deset cvičenek Věrné gardy se zúčastnilo skladby pro starší cvičence „Jen pro ten dnešní den“. Všechny cvičily 13.5. na sletě Pražského třížupí na Vinohradech a dne 16.6. na krásném župním sletě Voticích. Počasí nádherné, o všechny cvičence bylo dobře postaráno a co musím zdůraznit, všichni cvičící obdrželi oběd. Díky.

Začátkem července začaly hlavní sletové dny. 1.července průvod Prahou a 2.,3. a 4.července probíhaly zkoušky. Pro Věrnou gardu dvě denně. Celek, kde

cvičila libeňská děvčata, byl vybrán k účasti na slavnostním závěru dne 6.července, takže my jsme měly zkoušky tři denně. Přišla silná bouřka s mohutným lijákem a jelikož naše skladba zahajovala a cvičenci byli na ploše už při slavnostním zahájení, prožili jsme 42 minut ve velmi silném dešti a nitka na nás nezůstala suchá. Ale na štěstí my starší cvičenci nejsme choulostiví, a tak na 2. hlavní vystoupení 6.7. nastoupili všichni. Cvičilo se odpoledne ze krásného a slunného dne. Na déšť jsme zapomněli, zůstaly jen pěkné vzpomínky.

Dne 24.11. bude probíhat v naší sokolovně akademie na oslavu 150. výročí založení Sokola a my starší děvčata předvedeme část cvičení Věrné gardy.

Díky naší vzdělavatelce Věře Šťastné se 2 krát v měsíci zúčastňujeme různých kulturních akcí (galerie, výstavy, památky apod.). Sestra Marta Halíková zase obstarává vstupenky na generální zkoušky České filharmonie a divadla Pod Palmovkou. Díky jim oběma.

Cvičencům ostatních oddílů přejeme úspěšné zvládnutí konce roku 2012 a šťastný nástup do roku 2013. A vy mladí vydržte cvičit až do stáří.

Evženie Hraničková vedoucí oddílu a místonáčelnice

 

Oddíl aerobiku od září 2012

3. září zahájil oddíl aerobiku a Pilates svou pravidelnou činnost v cvičebním roce 2012/2013.

V současnosti nabízíme všem cvičenkám (i cvičencům) tři hodiny cvičení týdně. Oddíl dodržuje pravidelný měsíční rozvrh, který se nám v minulosti osvědčil. Rozvrh je k dispozici na nástěnkách v sokolovně a na internetu.

Momentálně pondělní hodiny 20-21 hod vede Martin Chlumský. Střídá lekce step aerobiku, aerobiku a posilování. O středeční hodiny se starají Hanka Drexlerová (19-20) a Ája Duchačová (20-21). Středeční hodiny jsou zaměřeny

na klasické aerobikové hodiny, posilování a zdravotní cvičení. Jednou měsíčně je pro zpestření zařazena hodina Pilates vedená cvičitelkou Romanou Bláhovou Lorencovou.

Současná průměrná účast na hodinách se pohybuje okolo 10 cvičenek, což bohužel odráží celkový trend a stav obecně v aerobiku v Praze, kdy i v profesionálních fitcentrech je velký úbytek cvičenců. I přes tyto nepříznivé trendy dále máme jako cvičitelé chuť k další činnosti a doufáme (a i vidíme), že se nám utvořila velmi dobrá parta mezi dlouhodoběji chodícími, pro kterou má smysl dále tvořit hodiny. O tom ta činnost přeci v Sokole je, či ne ?

Připomínám též oddílu nabídku oddílu aerobiku pro ženy z oddílu rodičů s dětmi: Pokud máte zaplacené plné příspěvky za sebe i dítě, umožňujeme Vám zdarma cvičit v jakékoli hodině aerobiku či Pilates.

Pokud máte někoho ve svém okolí ochotného si protáhnou tělo a kvalitně si zacvičit, neváhejte a pošlete ho k nám. Dveře jsou otevřeny jak pro začátečníky tak i pro pokročilé.

Všem zájemců připomínáme, že v neděli 25.11. pořádáme již tradiční cvičební akci Aerobik Show

od 9:00, podrobnosti na stránkách Sokola Libeň www.sokol-liben.cz . Přihlášky nutné poslat do 20.11

Za všechny cvičitele oddílu aerobiku Vladislav Voráč

 

Akce Sokola Libeň do konce roku 2012

listopad

24.11. Akademie Sokola Libeň  - sokolovna od 16:00

25.11. Aerobik show 2012  - tradiční cvičební a doškolovací akce

25.11. Vyzvědači - Staré Město - hra ve staroměstských uličkách

prosinec

6.12. Mikuláš  - sokolovna od 17:00 (předškolní od 16:00)

20.12. Loutkové představení  - sokolovna od 17:00

Podrobnosti o pořádaných akcích Sokola Libeň vždy na www.sokol-liben.cz

 

Nadělte si hezkou vzpomínku na proběhlý XV. všesokolský slet.

Nabízíme všem účastníkům společnou sletovou fotografii

ve formátu 20x30cm za cenu 50,- Kč.

Objednat lze i fotografie účastníků jednotlivých skladeb

ve formátu 10x15cm za 5,- Kč.

Veškeré fotografie jsou vystaveny na nástěnce vedle vrátnice sokolovny

a lze je zakoupit či objednat v matrice Sokola.

Nabídka platí pouze do 30.11. !

 

 

Turistický oddíl Káňata

Schůzky s hrami, tábornickými dovednostmi, písničkami a spoustou dalšího každý čtvrtek od 15:30 do 16:45 v klubovně sokolovny. Výpravy jednou do měsíce, podíváme se na zajímavá místa, zahrajeme si spoustu her v přírodě a aspoň trochu si protáhneme po sezení ve škole nohy  17. -18. 11. – podzimní dvoudenní výprava s oddílem Všeználek, letos jedeme do Mšena 15. 12. – vánoční výprava s pouštěním skořápkových lodiček a zdobením stromečku pro zvířátka Za všechny vedoucí se těší a klidný konec roku přeje Verča Niederlová - Vrečka (tel. 720 344 534; e-mail: verca@niederlova.cz) Turistický oddíl Veverky Schůzky Veverek probíhají každé úterý od 16:30 do 18:30 v klubovně sokolovny v 1. patře. Náplň schůzek tvoří z velké části hry a tábornické dovednosti, ovšem čas najdeme i na písničky, přírodu a vyráběcí aktivity. Výpravy pořádáme jednou, maximálně dvakrát do měsíce. Kromě „tradičních“ jednodenních výprav jezdíme i na vícedenní akce a v některých činnostech i výpravách spolupracujeme s oddílem JILM. Co nás čeká do konce roku? 17. -18. 11. Výprava s Všeználky jako loni – primárně určeno pro Káňata, účast Veverek dobrovolná, letos jedeme do Mšena 25. 11. Odpolední hra Vyzvědači podle námětu z Foglarovek na Starém Městě. Hrát budeme společně s JILMem.

Velmi rády mezi sebou přivítáme nové členky!

V oddíle najdou dobrou partu, nové dovednosti i znalosti a v neposlední řadě nevšední zážitky.

Bližší informace:

Verča Niederlová - Vrečka (tel. 720 344 534; e-mail: verca@niederlova.cz)

 

 

Libeňská Věrná garda

Zprávu o činnosti naší Věrné gardy nemohu začít jinak, než připomenutím zintenzivnění cíleného nácviku sletových skladeb a příprav na XV. Všesokolský slet tak, aby celoroční práce všech cvičitelů i cvičenců vyzněla v opravdovou oslavu Sokola. A dobrá věc se podařila počínaje nádherným mohutným průvodem, který rozjásal Prahu, a potom oběma sletovými dny, dny radosti z dobře provedených skladeb. Nikdo asi nerozřeší, který program byl lepší, oba obstály s velkým úspěchem.

Ještě před sletem, 2. července, byli sokolští činovníci pozváni předsedkyní Parlamentu ČR, paní Miroslavou Němcovou, na Společné setkání, spojené s XV. Všesokolským sletem, do jednacího sálu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Byl to hold Sokolstvu a pro nás, účastníky, čest moci se takového setkání účastnit a vidět parlamentní sál plný sokolských krojů i sokolských vlajek. To se ještě nikdy neudálo a moc děkujeme.

Z činnosti Libeňské Věrné gardy v rámci oslav 150. výročí založení Sokola a konání XV. Všesokolského sletu:

Věrná garda se sešla před prázdninami na besedě ve sborovně sokolovny.

Na Kobyliské střelnici jsme se zúčastnily vystoupení našich cvičitelů v programu „Sokol proti hákovému kříži“, organizovaném Městskou částí Praha 8.

Velmi krásný, sokolský, byl koncert hudby Hradní stráže a Policie ČR ve Valdštejnské zahradě, pod záštitou Senátu České republiky. 18

Nadchlo nás představení „Prodané nevěsty“ v divadle ABC v provedení členů sokolských souborů. I letos jsme byly pozvány na zakončovací táborák našeho žactva a jejich cvičitelů v zahradě u sokolovny.

Jistě konec června a začátek července roku 2012 zůstanou nadlouho v naší paměti jako báječná doba díky mnohým a pěkným sokolským akcím.

V září jsme se opět sešly v naší sokolovně ke cvičení i k ostatní pravidelné činnosti:

Hned na začátku jsme se zúčastnily zájezdu do Lán, poklonit se památce našeho prvního presidenta, T.G.Masaryka (75. výročí úmrtí),

zúčastnily jsme se zájezdu do Svatobořic při 70. výročí vzniku internačního tábora. Mezi ostatními jsme našly i jména tam internovaných členů naší TJ, také foto malé Jany Strnadové, dcerky popravených manželů Strnadových, činovníků naší jednoty. Po bratru Strnadovi, náčelníkovi naší jednoty, je pojmenován velký sál sokolovny,

první říjnová vycházka nás zavedla do Ruzyně na výstavu minerálů a drahých kamenů,

zájezd do Boskovic pořádal pro seniory Vzdělavatelský odbor ČOS, hlavním pořadem byla soutěž sokolských pěveckých sborů,

8. října se na nádvoří Tyršova domu konalo vzpomínkové setkání na popravené Sokoly a na ukončení činnosti Sokola v ČSR. Na návrh předsednictva ČOS bude tento den uctíván jako „Památný den Sokola“,

Věrná garda uspořádala ještě jednu vycházku, a to na výstavu „Pod křídly Sokola“, zaměřenou k 150. výročí založení Sokola. Tentokrát jsme byly ve Vojenském historickém muzeu na Žižkově,

28. říjen je jako vždy věnován oslavám našeho státního svátku, které se letos konaly na třech místech Prahy – v nové budově Národního muzea, u Pomníku legionářů na Palackého náměstí a v Písecké bráně v Praze 6, kde byla zároveň výstava k 150. výročí založení Sokola,

17. listopadu s úctou vzpomeneme našich studentů, kteří vrátili naší zemi svobodu a demokracii a hlavně pád komunismu. Chraňme si co nám 17. listopad přinesl a přijďme na Národní třídu třeba jen s kvítkem a svíčkou vzpomenout a poděkovat,

24. listopadu se koná ve velkém sále naší sokolovny od 14 hodin Tělocvičná akademie,

Je třeba s uznáním se zmínit o účasti mladých cvičitelů na různých akcích, vždy v kroji a s praporem.

To je všechno, co Věrná garda buď uspořádala, anebo čeho se zúčastnila (ovšem) kromě našich pravidelných kávových sedánků po cvičení ve sborovně.

Do nového roku 2013 přeji všem libeňským Sokolům krásné a pohodové vánoce, hodně zdraví a štěstí. Dětem hodně dárků pod stromečkem a krásné zážitky při jejich činnosti v oddílech a hodně sokolského kamarádství.

ZDAR naší akademii a rozkvět a slávu Sokolu.

Věra Šťastná

 

Turistický oddíl JILM

Po táboře jsme se vrhli téměř v plném původním počtu do celoroční činnosti a dobrá kamarádská parta, která se upevnila na táboře, tvoří pevné jádro oddílu. Na schůzkách se věnujeme tradičně veselým hrám a současně se zdokonalujeme nejen v tábornických dovednostech, ale třeba i v umění vyložit kamarádům nějaké zajímavé téma nebo problém.

Na konci září se uskutečnila kolovka, které sice nevynikala vysokou účastí, ale ti kdo jeli, nelitovali – kromě nádherného počasí projeli kus českého středohoří a navštívili muzeum a skanzen v Zubrnici.

Hned za 14 dní se uskutečnil Podzimní Výlet Libeňského Sokola, tam náš oddíl vyrazil s výjimkou jednoho nováčka, v plném počtu 10 kluků. V sobotu jsme po koupeli v Berounce vystoupali vrchařskou prémií na Jíloviště, užili si hry s dalšími známými ze sokola a kluci se vyhecovali a vzali si s sebou i malý gril a fláky masa k obědu. Když ostatní sokolové odjeli navečer do Prahy, my jsme si zahráli hru přepadení německého tábora partyzány, uvařili si společné lečo k večeři a poseděli s kytarou. Nedělní plány nám bohužel zhatil vytrvalý déšť a tak jsme se vrátili do Prahy už v poledne a odpoledne věnovali hře Bang!.

První listopadový víkend jsme se sešli na brigádě v sokolovně a odpoledne jsme se dívali na video z letošního tábora. V neděli jsme pak vyrazili do Únětického údolí. Celý den nám nad hlavami létala letadla (viděli jsme jich jen do oběda asi 60) a jako archeologové jsme odkryli vesnici z doby bronzové a vyzvedli z ní nějaké kosti, hřeby a dýku. Na závěr informace pro stávající členy: můžete si na schůzce říci o prémii 5 bodů za pozornost

.

Co nás čeká dál?

24. 11. (So) Akademie 2012

25. 11. (Ne) 32. Vyzvědači - hra v uličkách Starého Města (13-19).

19. 12. (St) Vánoční nadílka v klubovně (16-20) – zveme i bývalé členy.

Pokud Vás zaujal náš program, neváhejte nás kontaktovat na mailu jilm@sokol-liben.cz, nebo se přijďte

podívat na schůzku ve středu v 16:30 do klubovny v Sokolovně. Jan Přech 21

 

 

Zdravotní zabezpečení XV. Všesokolského sletu

Stejně jako v roce 2006, i tentokrát vyplňovali župní zdravotníci hlášení, která shrnovala počty ošetřených v župních ubytovnách (nejsou zahrnuty pražské župy). V následujícím přehledu jsou údaje z letošního sletu, v závorce je pak uveden počet z roku 2006:

Celkem bylo v Praze ubytováno 8 458 osob (9 434). Z toho ošetřeny 342 osoby, tj. 4 % (1 125, 12%), z toho 114 (458) dětí.

Soupis diagnos a jejich počty: 75x puchýř (56),58x odřenina (53),36x katar horních cest dýchacích(56),19x zažívací obtíže (21),18x bolest hlavy (8), 17x bodnutí hmyzem (19), 15x úpal/úžeh (35), 12x distorze hlezna (18) , 11x viróza (6).

Zdravotníky župních výprav bylo 19 lékařů (28), 24 zdravotních sester /záchranářů (23) a 12 členů první pomoci ČOS (11). (

Pro zajímavost: sletu se zúčastnil i bratr z Věrné gardy, který během sletu podstoupil 2x dialýzu a úspěšně odcvičil obě vystoupení.)

Přímo na sletišti pak zdravotní zabezpečení ZZS HMP, která vykonávala svou činnost od pondělí do pátku, transport pacientů zajišťovala AČR ve spolupráci s Policií ČR, která neustále monitorovala plochu rozdělenou na sektory. Při vlastním vystoupení byla skupina záchranářů posílena o jednu posádku RLP, která měla stanoviště u tribuny. Na tribunách působily hlídky ČČK.

Přehled ošetření po dnech:

2.7.- 7 ošetření (bolesti zad, popálenina, puchýře, podvrtnutí, výplach oka)

3.7. – 9 ošetření (puchýře, kosterně svalové poranění)

4.7. – 24 ošetření (5x měření TK, odstranění klíštěte, kosterně svalová poranění) 22

5.7. ošetřeno 80-90 osob

(15x TK, 2x úpal , 2x zažívací obtíže, oděrky, převazy, 6x mdloba, kosterně svalové poranění, puchýře, oděrky, celkem 4x odvozy sanitou do nemocnice)

6.7. Celkem ošetřeno 110 osob:

(Angína, průjem, kolaps, měření TK u hypertoniků, oděrky, bolesti zad, puchýře, zánět spojivek, svalově kosterní poranění, píchnutí vosou, podvrtnutí hlezna)

Při letošním sletu se osvědčily stanice s vodou na seřadištích a i možnost řazení ve stínu ve vnitřních prostorách stadionu. Nebyl zaznamenán závažný úraz, což byla nejspíše dáno i větší bezpečností skladeb (např. zlomeniny končetin byly zhusta u skladby s trampolínkami při minulém sletu).

Ještě jednou je nutno vyzdvihnout bezproblémovou spolupráci s AČR, která pomohla významně nejen se zdravotním zabezpečením sletu.

Zpracovali: MUDr.Tomáš Jelen a MUDr.Vít Jakoubek, Ph.D, Zdravotní komise ČOS

 

Vložil Pavel Voráč dne 05.12.2012

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás