T.J. SOKOL Praha - Libeň

Časopis Zprávy Sokola Praha - Libeň

Zprávy, ročník XL, květen 2013, číslo 1

Zprávy jednoty

Jarní zpráva náčelníka

( Zprávy žactva             únor + květen 2013                   číslo 3 + 4 / 2012-2013 )

Do cvičení již několik let dochází průměrně 45-50 cvičenců (mladší+starší žáci, dorostenci, cvičitelé). Ani tento rok není výjimkou.  Díky Vám, rodiče.

Máme zapsáno 52 mladších žáků, 20 starších, 6 dorostenců a 21 cvičitelů – celkem 99 cvičenců. Od Nového roku bylo zapsáno a průměrná účast byla :

                         leden          únor          březen          duben                   Ø

mladší žáci      42 / 23,3     39 / 25,2     43 / 24,6     44 / 25,7        42,0 / 24,7

starší žáci        15 / 9,4      16 / 11,2      16 / 10,3     16 / 10,6        15,8 / 10,4

dorostenci         6 / 2,2        5 /  2,0         4 / 1,7         5 / 2,6            5,0 /  2,1

cvičitelé          19 / 12,3    20 / 12,7      19 / 11,1     17 / 9,9         18,8  / 11,5

CELKEM     82 / 47,3     80 / 51,0     82 / 47,7      82 / 48,7       81,5 / 48,7

Cvičitelů máme dostatek, takže zvládneme i větší nápor. Proto prosím dohlédněte na pravidelnou docházku Vašich synů a zkuste nabídnout naší činnost i ve svém okolí (uvítáme hlavně st.žáky)–děkujeme.A kdy se cvičí ? Mladší žáci (ročník 2003-2006) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1999-2002) a dorostenci (1995–1998) v Út a Čt 18-19. Pro cvičitele a dorostence i možnost úterního florbalu a čtvrteční košíkové (oboje 19-20).

Nejprve stručný návrat do konce roku 2012

V sobotu 24. listopadu proběhla v naší sokolovně tradiční Tělocvičná akademie.  Tentokrát jsme ji věnovali proběhlému XV. sletu a 150. výročí založení Sokola. V bohatém programu se asi 350 divákům předvedlo 180 cvičenců. Zahájení proběhlo netradičně – živý obraz – dle fota prvního cvičitelského sboru Sokola pražského z roku 1865. Následovalo cvičení Předškolňat (23) Tučný tučňák, cvičení 26 mladších žáků s overbaly a gymbaly, ukázka opičí dráhy v podání 14 párů rodičů a dětí, dále hosté Dynamic Cheerleaders (5), naši švihadláři Skipping boys (6), cvičení 11 žáků a 3 cvičitelů na nářadí (kruhy, přeskok, prostná, trampolínka) a taneční vystoupení Cavatina. V ukázkách sletových skladeb se představili : Ať žijí duchové – 14 mladších žáků a 2 žákyně + 8 párů Rodiče a děti, Jonatán – 16 mladších žákyň, Dávej ber – 5 starších žáků a 4 žákyně, Nebe nad hlavou – 10 dorostenek a žen + 2 cvičitelé, Chlapáci – 14 cvičitelů a mužů, Jen pro ten dnešní den – 12 členek Věrné gardy. Následovala báseň Když o volnost vlast zápolí v podání Milana Špaleho ze Sokola Kr.Vinohrady, cvičení 15 žákyň na nářadí (přeskok bedny a kůň s madly) a jako poslední pak zacvičení části sletové skladby mužů ze sletu 1938 (Přísaha republice – Pecháčkova prostná) v podání 15 cvičitelů. Díky všem cvičencům (a jejich rodičům) za to, že vše nacvičili a pěkně předvedli, a také všem divákům za uznalý potlesk.

● Ve čtvrtek 6.prosince pak přišel do naší sokolovny Mikuláš s 6 anděly a 5 čerty (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně). O tom, že nepřišel zbytečně, svědčí více než 140 rozdaných balíčků. Zejména průběh akce v hodině žactva nám udělal radost – rušná rozcvička s hrami, vpád čertů do zhasnutého sálu a zejména pak přednes mnoha básniček Mikulášovi jen v svíčkami osvětleném kroužku.

● Ve čtvrtek 20.prosince na hodině mladšího žactva pak proběhlo tradiční vánoční vystoupení loutkářů souboru Vhlavědrát pro 70 dětí a 30 dospělých.

● Od prosince se též rozeběhla nová Zimní soutěž, která obsahuje tři disciplíny. První je člunkový běh s míčem, druhá je šplh a třetí posilovací cvičení na žebřinách.

● V posledním předvánočním týdnu měly všechny tři naše turistické oddíly (Jilm, Káňata a Veverky) Vánoční nadílky v klubovně (stromek, koledy, dárky, ...)

Co jsme již stihli v novém roce 2013?

● V prvním lednovém týdnu se sešli cvičitelé na tradičním Silvestru cvičitelů – kromě zábavy i hodnocení minulého roku, vize do budoucna, atd.

● Začátkem ledna jsme vyhlásili výsledky soutěže Letní disciplíny. Vítězi v jednotlivých ročnících se stali : M.Novotný, T.Ondráček, T.Purr, M.Obruča, J.Málek, P.Jeřábek, T.Vítek a F.Benedikt. Mezi 54 ml.žáky se ještě dobře umístili : J.Gerri, T.Šeda, V.Unzeitig, V.Pikálek, A.Novotný, F.Hlavsa, L.Ulma, T.Řáda, M.Sláma, P.Boháč a A.Zbořil. Mezi 18 st.žáky ještě vynikli Š.Lammel, V.Blahunek a D.Unzetig. Mezi dorostenci a cvičiteli si jmenování zaslouží ještě J.Novák, M.Přibyl, J.Přech, T.Novák a J.Dostál. Nejlepší dostali diplomek, sladkost a drobnou věcnou cenu.

● Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s  pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 

●  Děkujeme za včasné zaplacení příspěvků na rok 2013.

● Od začátku roku začali žáci nenápadně nacvičovat závodní sestavy sportovní gymnastiky pro závody všestrannosti, aby se mohli zúčastnit libeňských nominačních závodů ve sportovní gymnastice (hrazda, bradla, kruhy, přeskok, akrobacie) a šplhu Út 12.2. a Čt 14. 2. 2013. Nejlepší byli vybráni pro další již intenzivnější nácvik. Děkujeme většině rodičů vybraných žáků za vstřícný přístup.

Tradiční Dětské Šibřinky byly na programu v sobotu 2.3. od 14 do 16 hodin – tance, písničky, soutěž masek, hříčky a soutěže. Pobavit se přišlo asi  100 dětí v maskách

Šibřinky pro dospělé se konaly tentýž den večer od 19 hodin. Živá kapela, malá tombola, několik vystoupení. Dorazilo asi 140 lidí, včetně pořadatelů a vystupujících se účast blížila k 200.

V neděli 4.března od 10 do cca 16 hodin byla pravidelná jarní brigáda – úklid po Šibřinkách, úklid v sokolovně, dílně, garáži a na dvoře, oprava a třídění nářadí, výroba držáků na gymboly. Celkem přišlo 26 pracantů (18 cvičitelů, 4 cvičitelky, 2 žáci a 2 hosté - děkujeme.

● Ve středu  13.3. 2013 od 18 hodin se konala Valná hromada Sokola Libeň, která po dlouholetém již nekandidujícím Jiřím Sixtovi zvolila novým starostou Aleše Műllera. Také na postu náčelnice došlo k obměně. Žezlo po Věře Decastellové převzala Dana Blahunková. Novou místostarostkou je Marta Halíková a jednatelem Jan Přech. Do výboru byli zvoleni další cvičitelé a cvičitelky.

● Od února jsme začali nabízet i možnost návštěvy divadelních představení v doprovodu cvičitelů – 5.2. bylo 26 lidí v Národním divadle na opeře Jakobín, 17.3 bylo 5 lidí v malém divadélku u Náměstí Míru a 21.4. 10 osob v divadle Na Fidlovačce na představení Babička.

● O víkendu 16.-17.3. se 2 naši cvičitelé (M.Chlumský a J.Kudroň) zúčastnili celostátního srazu cvičitelů žactva.

● V sobotu 30.3. se tři naši cvičitelé v historických krojích zúčastnili natáčení filmu o prvním československém prezidentovi T.G.Masarykovi.

V neděli 7.4. se v sokolovně konala burza dětského oblečení a jeho sběr pro Červený kříž. Akci organizovala Veronika Niederlová a pomáhalo jí 18 lidí    (4 cvičitelé, 2 cvičitelky, 3 Veverky, 3 jilmáci, 4 členky VG  a 2 hosté)

● Celopražské Závody všestrannosti se konaly v termínu 19.-21.4.2013

- pátek plavání, sobota gymnastika a šplh a neděle atletika. Celkem jsme vyslali 17 žáků, kteří dopadli následovně : Mladší žáci I. - T.Purr (1. ve šplhu mezi 7, 2. v gymnastice mezi 7, 1. v atletice mezi 14 , celkově 1. mezi 15), J.Gerri (2. v plavání ze 7, Š 4., G 6., A 5., Celk.4.), V.Pikálek (Š 3., G 5., A 3., Celk.5.), E.Scholz (P 4., Š, G 4., A , Celk. 6.), M.Novotný (P,Š,G,A, Celk. 7.), T.Novotný (A). Mladší žáci II. – J.Málek 7. v plavání z 15 , 7. ve šplhu z 12, 2. v gymnastice z 12 , 3. v atletice z 18 , Celkově 1. z 19 , A.Novotný (P,Š 6., G, A, Celk. 8.), P.Boháč (P, Š, G, A, Celk. 9.), T.Šeda (P, Š, G, A), A.Zbořil (Š, G, A), R.Starunchak (P, Š, G, A), M.Obruča (A 7.), F.Hlavsa (A). Starší žáci III. – Mezi 4 závodníky byl celkově 1. R.Kloubský (P 2., Š 1., G 1., A 2.) a D.Novotný celkově 3. (P, Š 2., G, A). Starší žáci IV. – V.Blahunek celkově 2. ze 3 (P, Š, G, A). Navíc jeden cvičitel v plavání – J.Přech (2. ze 3).

Případné finále ČOS (mladší 31.5.-2.6. Brno, starší 14.-16.6. Praha) by se mělo týkat R.Kloubského a možná i J.Málka, J.Gerriho a T.Purra (náhradníci).

A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?

● Dokončíme Zimní soutěž žáků

11. (-12.) 5. 2013 nás čeká již 46. Jarní Výlet Libeňského Sokola – udělejte si čas a vyražte s námi do Malé Lečice na říčce Kocábě. V sobotu den plný her a soutěží, ohýnek k obědu, pro členy turistických oddílů a další zájemce z řad žáků i žákyň večer táborák, přespání a v neděli župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti (případné finále 17.-19.5. Ptenský Dvorek u Prostějova). Bližší informace na www.sokol-liben.cz a v dopiscích , které již byly rozdány žactvu a visí na vývěskách v sokolovně.

● Pokud počasí dovolí, budeme od 14.května do konce června opět cvičit venku – zahrada sokolovny, libeňský park (pouze v případě deště nebo velké zimy cvičení v sokolovně). Rozcvička, atletické disciplíny – opět se soutěží Letní disciplíny, míčové hry a další soutěže. I venku je cvičebním úborem bílé tričko se znakem a modré trenky (prosíme žádné tepláky a bundy, kluci se dostatečně zahřejí pohybem) a k tomu vhodná zavazovací obuv (sandály opravdu nejsou atletické či fotbalové obutí). Za pozdní příchod či absenci úboru vybíráme pokutu 1 Kč (do fondu odměn za docházku).

● V rámci výchovy k samostatnosti bychom rádi poprosili rodiče mladších žáků, aby již nechodili do šaten a nechali kluky svléknout a obléknout samostatně. Teď už budou mít málo oblečení, tak to zvládnou. Díky.

● O víkendu 25.-26.5. se v Roudnici nad Labem uskuteční Slet pod Řípem – chystají se naši účastníci sletu ze skladeb Dávej ber (7), Jonatán (8), Nebe nad hlavou (12) a Jen pro ten dnešní den (7) – celkem 34 cvičenců.

Dětský den bude ve čtvrtek 30. května od 16:30 do 19:00 – opět v parku na louce U studánky. Tradiční soutěže, sjíždění Rokytky na kánojích, šermíři.

Vstup volný, zveme nejen naše sokolské děti, ale i veřejnost.

Poslední cvičení bude v úterý 25.6.

Zakončovací táborák budou ve čtvrtek 27.června od 17:30 do 19:00 – písničky s kytarou, zhodnocení roku, vyhlášení Zimní soutěže a Celoroční docházky. Po skončení táboráku budou cvičitelé pokračovat posezením  - cvičitelskou párty, kde se zamyslíme nad uplynulým rokem, probereme nadcházející tábory a začneme spřádat plány na další cvičební rok.

Nabízíme všem žákům i žákyním možnost účasti na výletech, které pořádají naše turistické oddíly. Káňata zvou mladší žáky, jilmáci žáky starší. Mladší děvčata mohou chodit do Káňat, starší do Veverek. Všechny oddíly též samozřejmě nabízejí i členství – což znamená navíc úterní (Veverky), středeční (Jilm) či čtvrteční (Káňata) schůzky v klubovně, výpravy se konají cca 1x měsíčně. Vyvrcholením celoroční činnosti je pak letní tábor. Letos Tajanov u Velhartic - Káňata 30.6.-13.7., bývalí členové jilmu 14.- 21.7., Veverky 21.7.- 4.8., jilmáci 4.- 25.8. 2013. Informace u vedoucích oddílů.

● I letos vypsala MČ Praha 8 granty na vybavení a provoz sportovních zařízení. Žádost jsme podali, byli jsme úspěšní a budeme moci opět něco z našeho vybavení obnovit.

● Do celoroční soutěže  Sokolské dny v přírodě  jsme zaslali počty dní za rok 2012 (bylo jich celkem 185) a opět jsme obsadili 2. místo. Měli jsme stejně dní jako první Bedřichov, ale měli jsme menší počty lidí. Za zimu 2013 jsme pak v přírodě strávili dalších 31 dní.

● Pokud vše dobře dopadne, projde v létě díky našim cvičitelům F.Juhászovi a J.Dostálovi (a jejich pomocníkům – hlaste se) úpravou naše posilovna – rekonstruce podlahy a osvětlení, oprava omítky, malování, nová zrcadla, repase posilovacích strojů. 

Výsledky závodů, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz.

● Pokud někteří z rodičů fotí na našich sokolských akcích (akademie, závody, Běh strmý, Dětský den, Šibřinky, atd.) a chtěli by se s námi o fotky podělit, rádi to přivítáme. Prosíme předat na flešce či DVD cvičitelům (vrátíme).

 

Mnoho elánu a radosti do nadcházejícího léta přeje

 

2. 5. 2013                             Jiří Novák (Jirkan), náčelník     (602 284 198)

 

P.S. Už klidně můžete trénovat na 13. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu, který se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2013.

 

 

Zpráva náčelnice

Ve dnech 19. – 21. 4. 2013 proběhly závody všestrannosti žactva. Z dívčích složek se závodů zúčastnily P. Cerhová, M. Hollerová, Z. Hrušková, M. Rybová, B. Dohnalová, A. Smolanová, A. Přibilová, R. a H. Hofmanovy, A. a E. Blahunkovy. Všechna děvčata chválíme a zvláště gratulujeme P. Cerhové za 1. místo ve šplhu a 3. místo v atletice, M. Hollerové za 2. místo v plavání, Z. Hruškové  za 3. místo v plavání a R. Hofmanové za 3. místo v gymnastice.

Děkuji všem cvičitelkám/cvičitelům z naší jednoty, kteří se závodů zúčastnili jako vedoucí družstev, rozhodčí nebo organizátoři: J. Kripnerové, A. Feřtové, J. Voráčové, L. Novákové, L. Fialové, V. Niederlové a J. Malečkovi.

V neděli 26. 5. 2013 se 34 cvičenců z naší jednoty zúčastní Sletu pod Řípem v Roudnici nad Labem. Předvedou se ve skladbách Jen pro ten dnešní den (Věrná garda), Dávej, ber (starší žactvo, dorost), Jonatán (mladší žákyně) a Nebe nad hlavou (dorostenky a ženy). Jedná se o poslední oblastní slet a vzpomínku na ten loňský celorepublikový. Cvičencům přejeme úspěch a příznivé počasí.

Dana Blahunková, danab@volny.cz, 739 911 949

 

Rodiče s dětmi

Cvičíme pravidelně v pondělí s Luckou Jelínkovou, v úterý s Hankou Běhůnkovou a ve čtvrtek s Danou Blahunkovou. Dlouhodobý průměr se pohybuje kolem 13 párů na hodině.

Připravujeme se na atletické závody, které proběhnou 18. 5. 2013 na stadionu Sparta ve Vysočanech (zve nás MC Knoflík), a na atletické závody Pražského třížupí a ASPV, které se budou konat 2. 6. 2013 na stadionu Dukla na Julisce.

Jste srdečně zváni na Jarní výlet libeňského Sokola 11. 5. i na Dětský den u studánky 30. 5. 2013.

Za cvičitelky Dana Blahunková, danabh@volny.cz, 739 911 949

 

 

Zpráva místostarostky

Připravujeme se na odchod našeho starosty Jiřího Sixty. Na výboru dne 24. 4. t. r. byl představen a odsouhlasen výborem nový tajemník Pavel Pejša. /27let/ Jiří Sixta mu postupně předává, pokud je to možné svoji práci a zaučuje ho i na práce udržovací – práce na obnovu poškozených movitostí. Snad všechno stačí do odchodu 31. 5. t. r.

Starosta Jiří Sixta byl naším velmi dobrým členem a hospodářem od r. 1998. Napřed jako tajemník a později převzal post starosty od r. 2001. Přejeme mu hodně zdraví, pohodu a děkujeme mu za jeho služby.

Po výpovědi a vyklizení prostoru po ANTIKVARIÁTU       upravujeme a připravujeme se na nový nájem pro spol. APLA, starající se o děti postižené autizmem.

I když nebude lehké zastoupit ve všem odcházejícího starostu, pokusíme se opět vést naše hospodářství ve stavu, abychom uspokojili naše členy a příznivce.

                                                                                  Marta Halíková

 

 

 

Turistický oddíl JILM

Jaro konečně přišlo a s ním i některé klasické akce Jilmu. Po velmi vydařených Jarních prázdninách v Krkonoších jsme vyjeli na Aprílovou výpravu do Českého Ráje. Vědět jak bude, tak jsme si vzali lyže, jelikož všude (snad krom jižních strání) ležel sníh a Krkonoše, které byly na dohled, jen lákaly. Naše cesta vedla kromě jiného na Kozákov, kde jsme sbírali polodrahokamy a večer jsme se letos poprvé usadili venku u ohně, ač noc jsme strávili ještě pod střechou v sokolovně v Malé Skále.

O měsíc později už jsme vyjeli na vodu. Sázava měla optimální stav a společně s Veverkami a skautským oddílem Stopa jsme spluli úsek ze Senohrab přes Zbořený Kostelec do Kamenného Přívozu. Starší členové se učili zadákovat a většinou dostali loď docela rychle do ruky, takže bez větších potíží sjeli i nedělní jezy a peřeje – i když pár lidí se přece jen nedobrovolně vykoupalo.

Co nás čeká dál?

Za týden vyrazíme na Jarní Výlet Libeňského Sokola, kam všechny srdečně zveme. Více informací najdete v samostatném článku.

Letošní tábor našeho oddílu se uskuteční 4. - 25. srpna 2013 opět u Velhartic. Cena zůstává 3850 Kč jako loni. Bližší informace najdete na internetu nebo v sokolovně v půli května. Pokud ještě nevíte co s prázdninami, tak přijďte na schůzku a pojeďte s námi. Čeká nás spousta zábavy a zážitků, ale i péče o chod tábora a umění se o sebe postarat. Prostě tábor jak má být.

Na závěr informace pro stávající členy: můžete si na schůzce opět říci o prémii 5 bodů za pozornost☺.

Nejbližší akce:

11. – 12. 5. 2013 (So-Ne) Jarní Výlet Libeňského Sokola

15. 5. 2013 (St) Mistr signalizace na schůzce

1. – 2. 6. 2013 (So-Ne) Boj Družin na starém tábořišti v Krupé

21. – 23. 6. (Pá-Ne) Předtáborová pracovní výprava

Pokud Vás zaujal náš program, neváhejte nás kontaktovat na mailu jilm@sokol-liben.cz, nebo se přijďte podívat na schůzku ve středu v 16:30 do klubovny v Sokolovně.                                             Jan Přech „Řek“

 

 

 

46. Jarní Výlet Libeňského Sokola s přeborem ZZZ

 11. - 12. 5. 2013

„Bylo, nebylo, žili od nepaměti v horách skřítci permoníci. Dolovali vzácné kovy a kameny, občas v dolech narazili na zázračné prameny a někdy také pomohli člověku v nouzi – když si to ovšem zasloužil…”

Zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a kamarády všeho stáří a vůbec všechny libeňáky na tradiční libeňský podnik, kdy se setkáme v krásném údolí říčky Kocáby u Malé Lečice s ostatními pražskými župami a kde krom spousty her a dalšího programu též proběhne trojžupní přebor Zálesáckého Závodu Zdatnosti.

Sraz bude v 8:08 na Palmovce u synagogy. Metrem se dopravíme hlavní nádraží, odkud jede vlak v 8:46 do Malé Hraštice. Zahajovací nástup bude v Malé Hraštici u kapličky v 10:30. Pak půjdeme k Malé Lečici do ohybu říčky Kocáby pod velkou skálou, kde zůstaneme po zbytek víkendu.

Program: Po nástupu nás čeká asi 5 km na místo srazu - cesta bude spojená s hrou, takže jistě rychle uběhne. Na místě bude oběd a odpoledne nás čeká blok her a Modrá stuha. Nebude chybět ani tradiční Vaření (tentokrát kuskus na libovolný způsob), Pamatovačka a Jazykohrátky. V 16:30 h bude vyhlášení her, aby se ti, kteří nebudou přespávat, dostali včas na přímý sobotní zpáteční autobus, který odjíždí z Malé Lečice 17:27 a do zastávky Praha, Smíchovské nádraží přijede v 18:20 (návrat na Palmovku tedy cca 18:50). 

Ostatní si pak večer užijí volný program s možnými dalšími hrami a večer táborák. Pro zájemce bude připravena noční hra.

V neděli proběhne cca od 9h ZZZ.  Soutěží chlapecké, dívčí či smíšené trojice.

Návrat autobusem z Malé Lečice v 17:27 s příjezdem do Prahy-Smíchova v 18:20 a na Palmovku v 18:40. Popřípadě vlakem s podobným časem návratu.

Co s sebou: jídlo na 1-2 dny, oblečení a obuv dle počasí, vhodnou obuv a oblečení pro běh, čepice, šátek, pláštěnka, ešus, sirky, mapa KČT č. 38, nůž, papír, tužka, plavky, ručník; pro přespávající pak stan či celta s provázky, igelit pod sebe, baterka, sekera, uzlovačka, toaletní papír, hygienické potřeby. Jízdné cca 100Kč + 10 Kč na srazový příspěvek.

Různé: nocleh bude pod přístřešky či stany na místě. Pitná voda bude k dispozici, stejně jako ohniště na místě srazu.

Za všechny cvičitele se na všechny těší a pěkné počasí přeje

       Jan Přech (Řek), tel. 607 288 081, e-mail: honza.prech@gmail.com                                          

 

 

 

Oddíl předškolních dětí

Zápis na školní rok 2013/14

            Již 6 let bojuje oddíl předškolních dětí s přeplněnou kapacitou, proto byly stanoveny podmínky zápisu do oddílu:

Podmínky přijetí: 1. Stávající členové oddílu -  musí potvrdit účast v oddílu do 19.6.

                               2. Děti přecházející z oddílu rodiče a děti – nahlásí zájem o přechod do 19.6.

                             3. Nový zájemci – nahlásí zájem do 28.6.

První cvičební jednotka bude 2. 9. v čase od 16:00 do 17:00. Nově příchozí děti mají zkušebních 14 dní, kdy si mohou vyzkoušet, zda jim cvičení vyhovuje či nikoliv.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: Dana Cejpková, e-mail: cejpkova.dana@seznam.cz

 

 

Jarní várka zpráv z oddílu žákyň

Zimu snad již máme za sebou, můžeme zavzpomínat na lyžování a teď už nezbývá než se vrhnout na atletickou průpravu. Pokud to počasí dovolí, některé dny bychom šli cvičit do parku nebo alespoň na dvůr a vyzkoušeli naše běhy, skoky, vrhy i hody.
V případě nepřízně počasí se budeme věnovat tradiční gymnastice, míčovým a jiným hrám a samozřejmě i posilování a protahování. Rádi mezi sebe přivítáme i nové duše.

Koncem dubna se některá děvčata zůčastnila závodů v sokolské všestrannosti – plavání, atletika, gymnastika, šplh. Děvčata pilně trénovala a tak libeňské družstvo se může pyšnit i několika medailemi. Gratulujeme k výsledkům i závodnicím, na které nezbyla místa „na bedně“, neboť i účast se počítá!
Závodů se zúčastnilo 11 dívek (P. Cerhová, H. a R. Hofmanovy, Z. Hrušková, M. Rybová, B. Dohnalová, M. Hollerová, A. Smolanová, A. Přibilová, A. a E. Blahunkovy).
P. Cerhová (1. místo šplh, 3. místo atletika), R. Hofmanová (3. místo gymnastika), M. Hollerová (2. místo plavání), Z. Hrušková (3. místo plavání).
Díky všem cvičitelům i rodičům za pomoc při doprovodech na závody a velké poděkování patří vedoucím závodnických tréninků Janě Voráčové a Pepovi Malečkovi.

 

Za všechny cvičitele   Alena Duchačová     

 

Vložil Pavel Voráč dne 11.06.2013

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás