T.J. SOKOL Praha - Libeň

Časopis Zprávy Sokola Praha - Libeň

Zprávy, ročník XXXVIII–listopad 2011, číslo 2

zprávy jednoty

 

Zpráva náčelníka o činnosti mužských složek na podzim 2011

( Zprávy žactva       listopad  2011            číslo 2 / 2011-2012 )

 

Nejprve stručný návrat do jara a léta

 

Od konce dubna, kdy vyšly poslední Zprávy Sokola Libeň se uskutečnily tyto akce :

7.-8.května se konal již 42. Jarní Výlet Libeňského Sokola. Na zříceninu Stará Dubá se vydalo

67 libeňáků, aby se sešlo s dalšími 76 sokoly z dalších pražských jednot. Vykoupali jsme se v Sázavě, zahráli společnou hru Zásobování obleženého hradu a po obědě se zabavili při 13 rozličných soutěžích pro trojice. Večer byl na nádvoří táborák. V neděli se pak uskutečnilo pražské kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti. V naší župě vyhráli v žactvu i dorostu libeňáci a postoupili tak do celostátního finále. Celý sraz připravila naše libeňská jednota.

 ● Finále ČOS Zálesáckého Závodu Zdatnosti 20.-22.5. Proseč pod Ještědem – starší žactvo obsadilo

12. místo mezi 18 družstvy a dorost byl 11. mezi 14 trojicemi.

● Dalším celostátním finále, kam postoupili naši členové byl Přebor všestrannosti mladšího žactva 27.-29.5. v Brně. Mezi mladšími žáky I. se R.Kloubský umístil na 20.místě mezi 28 vrstevníky a župní družstvo bylo 4. z 10. Mezi mladšími žáky II. byl R.Pecánek 23. z 27 a družstvo 8. z 9.

O 14 dní později soutěžili v Praze starší žáci D.Králík a F.Zima (15. z 16) a dorostenec R.Eller – (7. mezi 13).

●  Dětský den se konal ve čtvrtek 2. června. Počasí tentokráte vyšlo a tak si 27 soutěží přišlo vyzkoušet 220 dětí !!!  Kromě toho byly i soutěže pro nejmenší, jezdilo se na kánojích a nakonec přišli i šermíři. Díky všem

55 pořadatelům z řad cvičitelských sborů, VG a žactva.

● Stejně jako každé jiné jaro nás ve cvičení čekaly letní atletické disciplíny.

● Mimo cvičení jsme se 11.6 zúčastnili karlínských farmářských trhů jako doprovodný program (tvořivá dílna pro děti, drobné soutěže –

3 cvičitelky, ropeskipping 7 cvičitelů).

● V pátek 17.6 jsme vyklidili stávající dílnu pro potřeby nové kotelny

 (6 cvičitelů a 3 cvičitelky), v sobotu 18.6.proběhla cvičitelská Grillpárty

i s hosty 57 osob, v úterý 28.6. jsme pak vyklidili velký sál a lodě před plánovanou renovací parket (16 cvičitelů a 3 cvičitelky).

 

 

 

1

 

 

       ●  Cvičební rok jsme za účasti asi 100 osob (cvičenců ze všech oddílů

a jejich blízkých) zakončili zakončovacím táborákem ve čtvrtek

23. června od 18 hodin na dvoře sokolovny. Kromě připomenutí událostí z celého roku a zpěvu při kytaře jsme též vyhlásili výsledky závůdků Zimní soutěž. Mezi 40 mladšími žáky vynikli T.Purr, A.Kokeš, L.Ulma, R.Kloubský, J.Málek, T.Šeda a D.Novotný. Mezi 24 staršími žáky J.Klíma, Š.Lammel, F.Zima, D.Unzeitig, O.Dvořák a M.Tatíček. Mezi 20 dorostenci a cvičiteli pak J.Kudroň, O.Loudil a M.Vácha.

Nakonec jsme odměnili vítěze v soutěži O nejvěrnější docházku

z 75 hodin přišli: R. Kloubský a J.Přibyl 75x !!!, J.Dostál 71x, T.Mach 70x, J.Gerri a D.Novotný 69x a V.Unzetig, P.Jeřábek a J.Duchač 68x.

49 cvičenců mělo účast lepší než 50%. Celoroční průměr docházky byl při 119 zapsaných 52,9 - oproti loňským 42,8 je to příjemné zjištění (mladší žáci 51/21,2 , starší žáci 36/14,0 a dorostenci + cvičitelé 32/17,7).

V létě pak na naše turistické oddíly čekaly tábory  (Tajanov u Velhartic na Šumavě). Od 3. do 17. července jela Káňata (15 dětí + 8 vedoucích) a po nich od 17.7 do 6.8 Jilmáci  (14 dětí a 6 vedoucích). A všichni si je krásně užili.

●  Koncem prázdnin se cvičitelé několikrát sešli a připravili sokolovnu

i okolí na nový cvičební rok - posekal se taras a zahrada sokolovny, připravilo se doskočiště na skok daleký, umylo se veškeré nářadí

i žíněnky a vše se nastěhovalo zpět do sálu.

 

Co jsme stihli od 1.září

 

● Docházka zatím vypadá velice dobře a to zejména u mladších žáků. V říjnu bylo zapsáno 38 mladších žáků a jejich průměrná účast byla 24,7. Starších žáků a dorostenců bylo zapsáno 26 s průměrem 16,8                          a 21 zapsaných cvičitelů mělo průměrnou účast 13,3. Celkem tedy 85 zapsaných a průměrná účast na hodině 54,9. Potěšitelné je i to, že se mezi kluky objevilo již 19 nových tváří. Pevně věříme, že kluci i díky Vám přivedou další nové kamarády – děkujeme a těšíme se.

Ml. žáci (2002-2005) Út a Čt 17-18  ,  St. žáci a dorostenci (1994-2001) Út a Čt 18-19. Dodržujte prosím věkové kategorie.

V září a začátkem října se cvičilo venku (park u Rokytky, zahrada sokolovny), pokračovala jarně – podzimní soutěž Letní disciplíny - základy atletiky a různé hry. Od 11. října cvičení už jen v sokolovně – kromě gymnastiky opět i hry a začal též nácvik na akademii – mladší žáci všichni, ze starších už vybíráme jen ty šikovnější.

 

2

 

 

 

● Trvá celoroční  soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 

O kluky se stará náš mužský cvičitelský sbor v tomto složení :

Cvičitelé : J.Novák (41), T.Novák (39), V.Voráč (34), P.Voráč, V.Jakoubek (32), M.Chlumský (29), M.Seifert (25), J.Přech, J.Kudroň (23), J.Kaplan, F.Juhász, J.Dostál (21), J.Duchač, J.Přibyl (20), M.Šťovíček, O.Loudil, F.Benedikt, M.Vácha, J.Slifka (19), M.Přibyl, T.Mach (18). Od října dostalo každé družstvo žáků (rozděleno dle ročníků narození) své stálé cvičitele. Kromě toho jsme v říjnu vyslali dva dorostence na cvičitelský kurs, takže od ledna rozšíří naše řady O.Dvořák a R.Eller.

● Příspěvky většina z vás již zaplatila – děkujeme. A těch několik hříšníků musí počítat s tím, že je do cvičení pustíme až zaplatí !!!

● Připomínáme, že jednotný cvičební úbor žáků je bílé tričko se znakem, modré trenky a čisté cvičky nebo tenisky.

TURISTICKÉ ODDÍLY - i nadále pokračují ve své pravidelné a bohaté činnosti a proto zvou do svých řad další zájemce o pobyt v přírodě. Káňata přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, Jilmáci kluky z 5. - 8.tříd. Nově vznikl oddíl Veverek určený pro starší žákyně. Všechny oddíly mají pravidelné každotýdenní schůzky (Veverky úterý 16:30-18:30, Jilm středa 16:30 – 19:00 , Káňata čtvrtek 15:30-16:45) v klubovně v 1. patře sokolovny , výpravy do přírody a letní tábor.

● V sobotu 10.září proběhl v sokolovně den otevřených dveří (v rámci akce Dny evropského kulturního dědictví) a přišlo se podívat 204 lidí. Bylo 12 pořadatelů, kteří provedli 34 komentovaných prohlídek..

Kdo si hraje nezlobí – akce MČ Praha 8 – představení volnočasových aktivit pro děti – KD Krakov, úterý 13.9.2011 , 12-17h. Představil se

i Sokol Libeň (4 pořadatelé) .

Čtvrtek 22.září  - 11. ročník Běhu strmého – 16:30 – 19:00. Trať

o délce 199 metrů s převýšením 29 metrů si přišlo vyzkoušet slušných 144 závodníků. Rekord trati 37,5 vteřiny sice odolal, alespoň však byly překonány rekordy ve dvou kategoriích. A zde jsou vítězové všech

13 kategorií : Mladší předškolňata Š.Pecka 1:51,4 , Starší předškolňata O.Paleta 1:20,2 , Mladší žákyně M.Holerová 1:01,9 , Mladší žáci D.Seidl 0:58,6 , Starší žákyně L.Veselá 0:54,6 rekord , Starší žáci V.Šípal 1:04,1 , Dorostenky A.Dvořáková 0:49,1 rekord , Dorostenci T.Nushart 0:39,8 , Ženy M.Kaplanová 0:55,8 , Muži Jan Hudský 0:38,9 absolutní vítěz , Seniorky E.Truhlářová 1:02,8 , Senioři J.Novák 0:44,7. Všem účastníkům děkujeme, vítězům gratulujeme.

 

3

 

 

Opět spojeno s propagační akcí Sokolení. Bylo 29 pořadatelů                                        (16 cvičitelů po 3 cvičitelkách a členkách Věrné gardy a 7 žáků a žákyň).

Neděle 25.září – Sletová štafeta. Ze všech žup putovalo do Prahy ve štafetových kolících sletové poselství. Nebyli jen běžci, někde letěl balón, jinde jela tramvaj, někde se plavalo či jelo na koni. Na nás vyšel úsek Dřevčice - Libeň - Tyršův dům. Nejprve 15 cyklistů přepravilo štafetové kolíky z Dřevčic od kostela k libeňské sokolovně a pak pokračovalo

10 kanoistů po Rokytce a slepém rameni k trojskému mostu a pak po Vltavě proti proudu přes zdymadlo na Štvanici až  k Tyršovu domu. Zde již byla

i divácká a cvičící

(11x Věrná garda) část naší účasti, která činila celkem 48 lidí.

● Ve čtvrtek 29.září byla schůze cvičitelských sborů, na které jsme si rozdělili práce spojené s pořádáním veškerých akcí v tomto cvičebním roce, přidělili jsme cvičitele k družstvům, domluvili vystoupení na akademii

a určili vedoucí nácviku sletových skladeb.

Podzimní Výlet Libeňského Sokola (již 43. v pořadí) byl v sobotu

8. října. Opět jsme se připojili ke Srazu v přírodě pražských žup, který tentokráte připravili jednoty Staré Město a Kobylisy. Na písečném přesypu u Píst a v pískovně u Sadské nás čekal obvyklý program – Písničky, Pamatovačka, Jazykohrátky, Pamětní lístečky, Modrá stuha v pískovně (voda 18, vzduch 12 °C) a hlavně různé hříčky a soutěže nejen pro děti. Snad jen zamračené počasí s větrem a občasným deštěm mohlo být lepší. Ze 102 účastníků bylo

40 libeňáků opět nejpočetnější skupinou.

●  Po určitém uskromnění v září a počátkem října (nepořádek, nebyla teplá voda, vstup z ženských šaten do sálu uzavřen) jsme teď odměněni novou kotelnou, která by měla optimalizovat vytápění celé budovy a tím

i něco ušetřit. Další pozitivní zprávou je, že jsme obdrželi grant od městské části Praha 8, takže zrenovujeme některé starší nářadí, pořídíme

i nějaké nové, turistické oddíly obnoví své letité vybavení.

Důrazně prosíme všechny, kteří se pohybují v tělocvičně, aby se přezouvali a důsledně dodržovali povinnost přemisťovat žíněnky nošením a ne taháním po zemi – nechceme mít nově nalakované parkety hned poničené. A nestálo nás to málo, více než 100 000,-.

● V polovině října jsme všem žákům rozdali informační dopis

o nadcházejícím sletu prosíme o rychlé doručení odpovědního ústřižku - děkujeme. Zatím jsme celkem příjemně překvapeni kladnou odezvou (cca 75% odpovědí je kladných – tedy počítá s účastí na sletu).

 

4

 

 

       ●  Naši mladí (3 cvičitelé a 2 cvičitelky) se v historických sokolských krojích podíleli na oslavách vzniku republiky (Vítkov, Panteon národního muzea, katedrála sv. Víta)

4.11.2011Plavecká štafeta O pohár starostů pražských žup. Dětská župní štafeta bez naší účasti byla poslední, dospělácká za přispění M.Chlumského obsadila 2. místo.

6.11.2011 – neděle 9-13 – Podzimní brigáda v sokolovně a okolo ní. Celkem 30 účastníků (12 cvičitelů,

3 cvičitelky, 8 Veverek, 5 jilmáků, 2 žáci). Vyvezení starého písku

z doskočiště, zametení dvora, vyčištění tarasu, úklid v klubovně turistických oddílů, oprava beden, zatlučení hřebíků v obložení sálu, přišroubování krytů topení, zavření oken před zimou i na horní kličky, atd.

6.11.2011 – neděle 15-18 – promítání videa z letního tábora Jilmu

15 diváků.

6.11.2011 – 9-16 – podzimní setkání a doškolovací akce pro cvičitele župy Jana Podlipného. Díky brigádě a školení cvičitelů (J.Kaplan, T.Mach) jen M.Chlumský a L.Fialová.

A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?

 

17.11.2011 – čtvrtek 13-19 31.Vyzvědači - tradiční hra Jilmu. Zváni bývalí členové, starší žáci a žákyně, Veverky.

19.11.2011 – sobota 9-13 – soutěž Rychlý šplhoun v Sokole Kobylisy – zájemci, hlaste se u cvičitelů.

3.12.2011 – sobota 16-17:30 – Tělocvičná akademie. Kluci již pilně nacvičují. Vybraní (16) mladší žáci předvedou spolu s oddílem Rodičů

a dětí část sletové skladby Ať žijí duchové. Všichni mladší žáci si připravují vystoupení s tyčemi. Starší žáky uvidíte spolu se žákyněmi ve sletové skladbě Dávej ber. Cvičitelé předvedou část sletové skladby Chlapáci.

Mikuláš i s anděly a čerty navštíví libeňskou sokolovnu ve čtvrtek 8.prosince. Od 16 hodin bude k dispozici pro předškolňata, od 17 hodin pro žactvo. Balíček v ceně 40,- Kč nutno objednat během listopadu v matrice.

● Tradiční vánoční představení loutkářů bude ve čtvrtek 15. prosince od 17 hodin ve velkém sále.

poslední cvičení v roce 2011 je ve čtvrtek 22. prosince, v novém roce 2012 se poprvé sejdeme v úterý  3. ledna. Během ledna a února se bude nacvičovat na závody všestrannosti, nejlepší pro další nácvik a účast na závodech (okolo 24.dubna) budou vybráni na našich nominačních závodech koncem února.

 

 

5

 

 

Začne též Zimní dovednostní soutěž, Oddíl JILM oslaví 4.2.2012 

30. výročí svého vzniku výpravou a sešlostí bývalých

i současných členů – zatím 200), budeme se těšit na dětské i dospělácké Šibřinky 3.března., atd. Ale o tom více v lednu ve Zprávách žactva.

●  Výsledky, fota, dopisy a další informace  najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni

a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz

S L E T  Ani se to nezdá, ale od sletu v roce 2006 již uplynulo skoro 5 let a blíží se slet další. Cvičební rok 2011/2012  tedy bude rokem sletovým. Pod hlavičkou „150 let v pohybu“ bude všesokolský slet 15. v pořadí a hezky to vyšlo, že bude v roce, kdy Sokol oslaví 150. výročí od svého vzniku. Proběhne 1.-7. 7. 2012, přičemž hlavními sletovými dny s veřejným cvičením sletových skladeb na Rošického stadionu na Strahově budou 5. a 6. 7. 2012.

Libeňští cvičenci se sletů pravidelně účastní od roku 1891 !!! (třeba 2 roky po skončení I. světové války v roce 1920 cvičilo 320 !!! našich mladších žáků – to byly časy). I na třech sletech po revoluci (1994, 2000, 2006) nebyla naše účast nikdy malá – celková účast z naší jednoty vždy byla nad 100 cvičenců. Doufáme tedy, že tomu jinak nebude ani v příštím jubilejním roce. Vždy cvičili nejen žáci, ale i předškoláci, rodiče s dětmi, muži, ženy a Věrná garda. Rádi bychom i v tomto sletovém období na tuto tradici navázali a v jednotě obsadili v nácviku všechny zmíněné kategorie. Prosíme, zvažte účast vašich synů (případně i svojí) na této výjimečné akci. Pravidlem bývá, že většina našich kluků nacvičuje. Tak ať ten váš není odstrčený od party. Informační dopis s odpovědním ústřižkem jsme již klukům rozdali a čekáme na poslední odezvy od opozdilců. Dopis k dispozici i na našich internetových stránkách.

Všechny skladby pro chystaný slet je možno shlédnout na http://www.sokol.cz. v sekci XV. Všesokolský slet, odrážka Oficiální video.

Všesokolský slet je ojedinělá událost, která se koná jen jednou za 6 let. Libeň vždy dodávala početné skupiny cvičenců. Věříme, že tomu tak bude

i nyní navzdory skutečnosti, že slet bude náročný nejen na čas (nácviky, společné secvičné s většími celky, župní slet 13.5.2012 na Vinohradech

a v neposlední řadě i červencové secviky před hlavním vystoupením na Strahově), ale i na peníze - okolo 1 000,- Kč pro dospělého a cca 800,- Kč pro dítě. Jednota se bude snažit přispět na koupi úborů, navíc nakoupí potřebné náčiní k jednotlivým skladbám.

 

 

6

 

 

Myslíme si (i z vlastní trojnásobné zkušenosti), že cvičit na velkém stadionu před nadšeným publikem je i v dnešní době ojedinělý zážitek na který se nezapomíná a byla by škoda ho klukům nedopřát. Zkuste si naplánovat začátek prázdnin tak, aby se do nich vešel i slet - děkujeme.

V Čechách má Sokol přes 1 000 tělocvičných jednot s cca 180 000 členy. Na sletu cvičí okolo 15 000 cvičenců. Průměrně bychom tedy měli (při 750 libeňských členech) „dodat“ 62,5 cvičence. Ale my jsme přece lepší než průměr?!

 

8.11.2011                                                  cvičence, cvičitele i rodiče zdraví     

 

 

Jiří Novák (Jirkan), náčelník                                               (602 284 198)

 

 

 

Turistický oddíl JILM

Podzim je skoro za námi a my bychom se s chtěli podělit o zážitky z posledních několika měsíců. Po táboře, o kterém jsme psal v posledních zprávách žactva jsme se sešli poprvé ve středu 7. září v klubovně. Po táboře s námi pokračují skoro všichni členové (nyní je nás 11) v další činnosti a opustily nás jen Anka a Ester, které jsou už příliš „staré“ a začaly pomáhat s vedením mladšího oddílu Káňata.

My ostatní (7 členů a 3 PK) jsme 24.-25. září vyjeli na kolovku „Kolíkolovku“ okolo Prahy. V sobotu jsme jeli po cyklostezce přes celou Prahu až do Skochovic (k ústí Sázavy) a zase zpět a koupali jsme se v bazénu v Podolí (ještě, že byl bazén vyhřívaný, protože ač to nevypadalo, tak úplně horko na venkovní koupání nebylo :-). Noc jsme strávili v naší sokolovně a ráno jsme opět vyjeli – tentokrát do Bohnic a oklikou do Brandýsa nad Labem a Dřevčic, odkud jsme vezli štafetové kolíky Sletové štafety až do Libně, odkud jely na lodích do Tyršova domu, kam jsme je doprovodili podél Vltavy.

8.-9.10. se konal Podzimní Výlet Libeňského Sokola spojený se Sokolským srazem v přírodě na písečném přesypu u Píst (kousek od Nymburka). Počasí sice nebylo valné, ale to nám nevadilo a výborně jsme se bavili třeba při přehazování balónku s vodou, nebo přetahování lanem přes kladku. I koupání na Modrou Stuhu bylo fajn, protože voda v pískovně byla ještě teplá od léta. Přespali jsme v sokolovně v Nymburku a v neděli jsme společně s Veverkami šli do Kerska a cestou nás provázely Staré pověsti české a jimi inspirované hříčky. Bylo nás na neděli bohužel málo (3 členové jilmáci, 3 PK,

3 veverky a 2 vedoucí veverek :-(.

Všichni Jilmáci, kteří dočtou až sem, si mohou na schůzce říct

o stříbrňák :-)

Na začátku listopadu (5.11.) nás podzimní jednodenka zavedla do malebného Českého Krasu. V lomu na Chlumu jsme prolezli několik starých štol, zahráli si v bludišti a potkali jeskyňáře. Pak jsme šli do údolím Berounky až do lomu Alkazar, kde členové přišli do staré štoly na tajnou schůzku, při svíčkách hledali cín a pak z něj padělali groše.

V neděli 6.11. jsme brigádničili u sokolovny, mimo jiné pořádně uklidili v klubovně, takže ta je teď jako ze škatulky a odpoledne jsme viděli video z letošního tábora.

 

8

 

A co nás čeká dál?

17.11. (Čt) Vyzvědači

Pro výzvědnou hru na Starém Městě jsme se letos rozhodli využít státní svátek. Hrát s námi budou i Veverky. (13-19 hodin)

3.12. (So) Akademie 2011

2 hodiny plné vystoupení cvičenců všech věkových kategorií Sokola Praha-Libeň. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče i kamarády.

4.12. (Ne) Vycházka předvánoční Prahou (14-18)

21.12. (St) Vánoční nadílka v klubovně (16-20) – zveme i bývalé členy

20.-22.1.2012 (Pá-Ne) Zimní táboření Pojedeme do Krkonoš

a pojedeme s Veverkami. K dispozici budeme mít vytopenou chalupu, malý lyžařský vlek a „celý hora“.

4.2.2012 (So) Oslaví JILM 30. let své činnosti.

Zveme tedy všechny bývalé i současné členy na krátkou zimní výpravu do Prokopského údolí a večerní posezení a potlach v sokolovně.

 

 

Zaujala Vás naše činnost?

Neváhejte a přijďte se podívat na schůzku: každou středu od 16:30 v klubovně v sokolovně. Pokračování hry „V Královských službách“ z doby Karla IV. se právě rozjíždí. Stejně tak srdečně zveme všechny starší žáky na všechny své výpravy.

Více informací u vedoucích, nebo na http://jilm.aspone.cz

za JILM Jan Přech (Řek), 607 288 081, honza.prech@gmail.com

 

9

 

Rodiče a děti.

V roce 2012 bude Sokol slavit 150. výročí založení a zároveň své oslavy završí  XV. všesokolským sletem. Pro slet 2012 vznikla skladba Ať žijí duchové, která netradičně spojuje oddíly Rodičů a dětí a mladšího žactva. Je tedy mimořádně vhodná pro rodiny se sourozeneckými skupinami, ale mohou ji také nacvičovat samostatně "skřítci" s rodiči a zvlášť mladší žáci. Skladba je šestiminutová na hudbu Jaroslava Uhlíře v úpravě Miroslava Vydláka se známými písničkami jako Pramen zdraví z Posázaví, V lese, jó v lese na jehličí, či Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Autory skladby jsou Jana a Milan Sobotovi. Předvedení skladby si prohlédněte na www.sokol.cz, XV. všesokolský slet, Ať žijí duchové nebo na YouTube,03_at_ziji_duchove.MPG by sokolskazupa. Zájemci o nácvik, hlaste se u cvičitelů oddílů R + D a mladší žáci.

Dana Blahunková, 739 911 949, danabh@volny.cz

 

10

 

Libeňská Věrná garda.

Zahájení zářijového cvičení letos na podzim je připomínkou, že rok 2012 bude rokem významným pro celý Sokol. Připomeneme si 150.výročí založení Sokola a bude se konat XV. všesokolský slet. Krásným zahájením tohoto roku byla dne 25.září 2011 „Sokolská štafeta“. Z mnoha krajů, ze sokolských tělocvičných jednot, ale i ze zahraničí přiletěly na cvičiště u Tyršova domu štafetové kolíky, hlásající vyhlášení XV. všesokolského sletu i prohlášení roku 2012 rokem sletovým. Naše čekání na ně zpříjemnili zpěvem a tancem Vycpálkovci, mezitím i ukázky ze sletových skladeb a vystoupení vinohradských gymnastek. A pak už to vypuklo, bylo to veselé, sokolské a bylo toho hodně. Naši mladí cvičitelé  i cvičenci dopravovali štafetu na kolech z Dřevčic od kostela k naší sokolovně    a potom na kanoích po říčce Rokytce proti proudu Vltavy až na Čertovku, odtud pěšky i na kolech do Tyršova domu. Bylo jich opravdu hodně a byli s nimi někteří i se svými jen trochu povyrostlými ratolestmi. Celé nádherné odpoledne, které zakončil ohňostroj, se náčelnictvu ČOS opravdu vydařilo. Teď každý ví, že bude XV. všesokolský slet ! Ve své zprávě se ale musím vrátit ještě do června a za členky věrné gardy poděkovat za pozvání na Dětský den i na závěrečný táborák. Cvičení bylo zahájeno 5.září a hned 10.září byl v naší sokolovně den otevřených dveří v rámci „Dnů evropského historického dědictví“. Sokolovna byla zpřístupněna po celý den návštěvníkům, jejich průvodci byli cvičitelé o po malých skupinách je provázeli s krátkým výkladem o naší historii i současnosti. Návštěvníků přišlo přes 200. Výpomocné práce zajistila Věrná garda.
14.září jsme jako každý rok v Lánech uctily památku našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka. 21.září jsme se sešly v naší sborovně na besedě k zahájení nového cvičebního roku. 2.září jsme se zúčastnily vzpomínkového shromáždění u sochy prezidenta Edvarda Beneše     

                                                  

11

Dne 23.září bylo v Mělníce pořádáno vzpomínkové shromáždění žup Barákovy  a  J. Podlipného k 70.výročí zastavení činnosti ČOS v roce 1941 a na den 7.září 1941, kdy byli hromadně pozatýkáni funkcionáři ČOS, žup i sokolských jednot a následně rozvezeni do věznic a koncentračních táborů. Jen málo se jich vrátilo. Bylo zatčeno¨30 župních starostů, 27 župních náčelníků a stejně tolik vzdělavatelů, 45 členů výboru ČOS a 19 členů předsednictva, 17 členů náčelnictva mužů a 3 členky náčelnictva žen a 11 členů vzdělavatelského sboru ČOS. Bylo zatčeno téměř 12tisíc členů Sokola, 3388 jich bylo nacisty umučeno nebo popraveno (br. Otakar Mach „Sokolský úděl“).
26.října se v panteonu Národního muzea konalo slavnostní shromáždění ke vzniku samostatné ČSR a odpoledne shromáždění k uctění památky českých legionářů u jejich pomníku na Palackého náměstí.

30.října byla v chrámu Svatého Víta na Hradčanech sloužena zádušní mše za 294 vlastenců a Sokolů, popravených v koncentračním táboře Mauthausen v roce 1942. Mši celebroval arcibiskup Dominik Duka.            
 Naše činnost pokračuje:   9.listopadu návštěva výstavy „Osudové kroky české státnosti“, konané v libeňském zámku, 22.listopadu vycházka do muzea hudby na výstavu o Ant. Dvořákovi, 14.prosince se vypravíme za pražskými jesličkami, 29.prosince se rozloučíme s rokem 2011 besedou Věrné gardy – jako vždy ve sborovně naší sokolovny. To je naše činnost současná a před námi je rok 2012, rok 150.výročí založení Sokola – 150 let v pohybu a XV. všesokolský slet. Přejeme si, aby byl také tak úspěšný jako slety minulé a udělejme pro to co nejvíc můžeme.
 Je i mou milou povinností popřát všem členům našeho Sokola krásné a klidné Vánoce a všem

Sokolům hodně chuti, vůle a sil do sletového roku 2012.                                                        
Věra Šťastná, vzdělavatelka

 

12

 

I Vy můžete vybrat téma na večerní Šibřinky 2012!

 

1) Sokol za 150 let

2) Není nutno...

3) Mafie

Toto jsou tři témata, které si zvolily: Výbor, ženské složky a mužské složky. Každá složka zvolila téma, které by na Šibřinkách 2012 chtěla jako vítězné.

 Od Akademie bude probíhat hlasování formou hlasovacích papírků do přistaveného boxu, který se pak cca do konce ledna přestěhuje do matriky.

 Na Vás je tedy, rozmyslet si jaké téma se Vám líbí a které byste chtěli na Šibřinkách. Poté přijít na Akademii (nebo do matriky) a napsat téma na papírek a vhodit do boxu. Každý má pouze jeden hlas! Bližší info bude na Akademii.

 

Za pořadatele  Šibřinek

Jan Dostál a Marek Vácha, cvičitelé Sokola Libeň

 

13

 

 

 

Mýty a pověry v první pomoci

Při různých seminářích a kurzech první pomoci se setkáváme s několika mylnými představami a poučkami, platnými možná v minulém století. Dovolte, abychom se s vámi o ně podělili a uvedli je na pravou míru.

„Při kolapsu musíme postiženému co nejdříve vytáhnout jazyk, případně ho přišpendlit.“

K zprůchodnění dýchacích cest stačí záklon hlavy tahem za bradu  

a tlakem na čelo, kdy se oddálí kořen jazyka od zadní stěny hltanu. Přišpendlit jazyk zavíracím špendlíkem k dolnímu rtu bylo doporučováno v učebnicích přelomu minulého století. Přesto se v současné době přehnaly tiskem dvě zprávy, jak zachránce „vytáhl jazyk – zprůchodnil dýchací cesty“ praporkem pro pomezního rozhodčího – výkon zjevně zbytečný

a riskantní.

„Něco mezi zuby při epileptickém záchvatu.“

Poranění úst, vyražené zuby, udušení vlastní krví, případně poranění prstů zachránce je již popisováno. Pokousání jazyka při epileptickém záchvatu není třeba chirurgicky ošetřovat. Navíc násilná manipulace v dutině ústní může epileptický záchvat zhoršit nebo prodloužit.

„Člověku v bezvědomí podložíme hlavu.“

Předklonění hlavy u pacienta v bezvědomí vede k uzavření dýchacích cest

 a následnému udušení. Naopak záklon hlavy zajistí průchodnost dýchacích cest.

„Tracheotomie /díra do krku/ nožíkem.“

Nepatří do laické první pomoci. K odstranění překážky v dýchacích cestách užijeme úder mezi lopatky, Heimlichův manévr, případně záklon hlavy, umělé dýchání z úst do úst.

„Srdeční masáž započneme, až když nenahmatáme pulz.“

Hmatání tepu není pro laiky doporučováno již několik let. Docházelo totiž často k falešně pozitivním výsledkům, zachránce cítil svou vlastní pulsovou vlnu v konečcích prstů.

„Hrudník stlačujeme v levé srdeční krajině.“

Fatální omyl, který je mnohdy vidět i v televizních seriálech. Tímto postupem by docházelo ke zlomeninám žeber, poranění sleziny

a zevní srdeční masáž by byla neúčinná. Komprese hrudníku se provádí uprostřed hrudníku, frekvencí 100 stlačení za minutu, do hloubky 4 až 5, případně 6 cm.

„Lapavé dechy jsou indikací ke stabilizované poloze.“

Lapavé dechy (gasping) – ojedinělé nádechy jsou projevem terminální aktivity dechového centra mozku.

 

 

 

14

 

 Gasp (čti gásp) znamená v angličtině zalapání po dechu, vzdech, těžký dech. Dojde-li k náhlé zástavě oběhu, postižený ztrácí vědomí a kolabuje, ale často desítky sekund až tři minuty ještě dýchá. Zpočátku jsou to normální nádechy, jejichž intervaly se postupně prodlužují, až dýchání úplně ustane.

 Většina dosavadních učebních materiálů se o tomto fenoménu lapavých dechů nezmiňuje, a proto většina pacientů je otočena do stabilizované (zotavovací) polohy a není včas zahájena neodkladná resuscitace. Pokud existují pochybnosti o kvalitě dýchání, měl by postižený zůstat na zádech a být sledován, případně včas zahájit srdeční masáž a umělé dýchání.

„Utonulým musíme nejprve vylít vodu z plic.“

Ilustrační obrázky ve starých učebnicích první pomoci znázorňují přehýbání postiženého přes koleno zachránce a případné pumpování vody z těla ven. Tímto manévrem se ovšem již nezdržujeme, sladká voda se sama rychle vstřebá. Oživování zahájíme pěti umělými vdechy a následují komprese hrudníku a umělé vdechy v poměru 30:2.

„K zástavě krvácení z končetiny použijeme škrtidlo.“

V naprosté většině případů vystačíme s tlakovým obvazem. V praxi použijeme zaškrcovadlo výjimečně, a to přiložením na paži nebo stehno. Tam, kde jsou dvě kosti vedle sebe (předloktí, bérec), omezí zaškrcení žilní návrat a zhorší krvácení. Přítok tepnami, které vedou mezi kostmi, totiž zůstává. Na předloktí či bérec zaškrcovadlo nepřikládáme. Použití tlakových bodů je u laiků sporné. Někteří si stěží pamatují místo pro stlačování hrudníku, natož pak osm tlakových bodů.

„Při krvácení z nosu přiložíme studený obklady na zátylek, zakloníme postiženému hlavu.“

Chlad sice způsobuje zúžení cév, ale krevní zásobení nosu je v těchto místech mimo dosah těchto chladných obkladů. Účinnou pomocí je tlak na nosní křídla, která stlačí krvácející vlásečnice ve vchodu do nosu. Předklon hlavy zamezí, aby spolykaná krev nevyvolala zvracení a tím nezhoršila krvácení.

„Mezi protišoková opatření, tzv. 5 T, patří TEKUTINY.“

Tekutiny ovšem nepodáváme, protože nevíme, zda postižený nemá vnitřní zranění a nebude potřeba operace. Zvlažujeme jen rty, dutinu ústní a obličej například vlhkým kapesníkem.

„Pacienta musíme co nejrychleji dopravit vlastními silami do nemocnice.“

Pokud se jedná o závažné onemocnění nebo úraz, je transport pacienta v osobním voze riskantní. Naopak při příjezdu záchranné služby dostane postižený kvalifikovanou přednemocniční pomoc a současně se na příjezd postiženého do nemocnice připraví centrální příjem, popřípadě operační sál a další oddělení v nemocnici. I transport v areálu nemocnice bude v režii záchranné služby rychlejší.

 

 

15

 

„Klíště odstraníme točením proti směru hodinových ručiček.“

Tento postup nemá opodstatnění. Klíště odstraníme kývavými pohyby, vhodné jsou speciální klíšťky nebo háčky na klíšťata. Na olej nebo masti bychom měli zapomenout – klíště by začalo umírat a při tom by do rány uvolnilo nakažené sliny. Nezapomeňte na ošetření místa dezinfekcí.

„Do čtyř hodin po uštknutí zmijí musí být podáno sérum proti hadímu uštknutí.“

Toto doporučení již také neplatí. Pacienti jsou hospitalizováni a o podání séra rozhoduje lékař na základě klinických příznaků. Od paušálního podávání antisér se vzhledem k výskytu závažných alergických reakcí ustoupilo. Rovněž ránu nevyřezáváme, nevysáváme, nevypalujeme ani nezaškrcujeme.

 „Při otravách dáme postiženému vypít mléko.“

Požití mléka při otravách se nedoporučuje. Může naopak vstřebávání toxické látky urychlit. Mléko se podává jen ve vybraných indikacích, například otrava Zymafluorem (fluoridem sodným).

„Omrzliny třeme sněhem.“

Nejčastěji omrzliny vznikají na nose, ušním boltci, prstech u rukou

a nohou, v místech utaženého šňerování obuvi. Omrzlá místa netřeme sněhem, zhoršili bychom poškození kůže. Omrzliny pozvolna zahříváme (vložíme do podpaží, ponoříme do vlažné vody s příměsí dezinfekce), pak osušíme a sterilně zabalíme, zajistíme odbornou pomoc. Pokud nehrozí podchlazení, aktivně s končetinami hýbeme.

Při horečce můžeme podávat jen jeden lék, nebo nepodáváme žádný, aby lékař mohl objektivně posoudit zdravotní stav

Při tělesné teplotě překračující 38 st. C podáváme léky proti horečce – antipyretika—v dostatečné dávce. Lze  střídat lék obsahující paracetamol  

( např. Paralen) s léky obsahující ibuprofen ( např. Ibalgin)

Při bolesti břicha podáme léky proti bolesti

V tomto případě  zásadně nepodáváme léky proti bolesti ( analgetika), protože bychom mohli ovlivnit výsledek vyšetření lékaře, který by tak mohl přehlédnout náhlou příhodu břišní ( např. zánět slepého střeva)

Při zvracení podáváme chlazenou kolu

Při zvracení, průjmech apod. je třeba zajistit dostatečné zavodnění organismu a dodání energie. Podáváme proto nikoliv kolu , ale raději chladný  černý čaj, slazený např. Glukopurem, případně použijeme  chladný  orální rehydratační roztok ( např. Kulíšek)- obsahující krom  glukosy i minerály, které tělo průjmy ztrácí.

MUDr. Tomáš Jelen

MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D.

                                                                         zdravotní komise ČOS

 

16

Vložil Pavel Voráč dne 15.06.2013

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás