T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Poprázdninový dopis JILMu

Program oddílu na září 2014 - leden 2015

Poprázdninový dopis rodičům

Program JILMu na září 2014 – leden 2015

Vážení rodiče,

máme za sebou léto a tábor. Rádi bychom Vás pozdravili a přivítali v novém cvičebním a školním roce. Předkládáme Vám program oddílu na následujících 5 měsíců.

 

Ohlédnutí za táborem

„Tábor Dvou“, jak se letošní tábor jmenuje, se nám, zejména podle hodnocení kluků a reakcí, které se k nám během léta dostaly, vydařil. Jedním z největších pozitiv je již několikátý rok opravdu dobrá parta v oddíle – kluci do oddílu chodí kromě jiného i kvůli sobě navzájem a to považujeme za velice důležité. S letošní celotáborovou hrou jsme se ještě jednou nacházeli v době druhé světové války, kdy kluci bojovali v anglické armádě proti hitlerovskému Německu. Mám-li si vzpomenout na konkrétní úseky, vybaví se mi dva: útěk ze zajateckého tábora a mrtvé schránky partyzánů, kdy jsme na konci úseku signalizovali baterkou asi na vzdálenost 2,5 km z úbočí Borku do tábora – a skutečně to velice dobře fungovalo!

O fungování oddílu na další rok 

Na táboře nám s vedením pomáhali po dlouhé době dva odrostlí členové Sekáč a Jestřáb a Sekáč se rozhodnul stát se od letošního roku plnohodnotným „pékáčkem“. Kromě toho nám bude i nadále pomáhat Martin Kubů a Vítek – oba zkušení vedoucí, i když Martin z jiného podobného oddílu. Nikdo z nás sice nemůže slíbit 100% účast na všech akcích (protože s výjimkou Sekáče nikdo z nás není student a vedle práce je hledání času i energie pro oddíl ještě náročnější), ale schůzky i výpravy budou vždy zajištěny dostatečným počtem vedoucích. Jsme přesvědčeni, že oddíl má klukům co nabídnout nejen po stránce zábavy a smysluplného využití volna s kamarády, ale i do života (tak jako mnoho naučil nás) a chceme ze současných kluků vychovat své nástupce, aby jednou i naše děti mohly být Jilmáky.

Model výprav zůstane stejný jako v minulém roce – tedy výprava 1x za měsíc. Tak jako každý rok, i letos na Vás milí rodiče apeluji: přizpůsobte prosím svůj rodinný program (návštěvy babiček a chalup) datům výprav - i proto je vypisujeme s dostatečným předstihem. Příprava programu stojí vedoucí nemálo energie a především času, kterého nikdo z nás nemá mnoho. Děkujeme.

Na druhou stranu, máte-li jakékoli připomínky nebo přání týkající se oddílu, neváhejte se na nás obrátit (to platí i s žádostmi o radu při nákupu zálesáckého vybavení).

Důležité novinky

Na závěr několik důležitých informací:

  1. Upravujeme čas schůzek! Scházet se budeme dále ve středu, ovšem až v 17:00.
  2. Jilmácké webové stránky byly odstaveny z provozu pro malou návštěvnost. Informace k výpravám, dopisy a kontakty budou vkládány (tak jako již celý minulý rok) přímo na stránky sokola Libeň: www.sokol-liben.cz.
  3. Termín tábora 2015 bude oznámen v lednu, ovšem nejspíš pojedeme pouze na 16 dní místo 22, jako dosud. Zkrácení tábora ale budiž na každý pád považováno za dočasné.
  4. Od 10.9. bude možné platit příspěvky jednoty bezhotovostně přes internet. Podrobnosti budou vyvěšeny na stránkách sokola Libeň. Placení oddílových 140 Kč přímo na schůzkách zatím zůstává beze změny.

 

 

Milí rodiče, vydařený podzim přejí:  „Řek“ Jan Přech (607 288 081)

                                                                        „Ledňáček“ Pavel Lávička (739 416 496)

                                                                        „Sekáč“ Michael Rádl

                                                           

 

 

Neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail:jilm@sokol-liben.cz

 

 

Program oddílu na další půlrok

I. Cvičení v Sokole – není povinné, ale prospěje Úterý, Čtvrtek 18-19

 

II. Schůzky  - středa 17:00 – 19:00 – pozor, upravený čas - program v klubovně (a na dvoře sokolovny). Hry, písničky, vševěd a všeuměl, učení se tábornickým a jiným dovednostem. Průběžně budeme zařazovat i alternativní program (bazén, lezecká stěna, apod.).

 

III. Výpravy

Srazy budou mezi 7 a 8 hodinou ráno, návraty kolem 18 hodiny večer (záleží na odjezdu vlaku/autobusu) na Palmovce u synagogy. Podrobné informace dostanou kluci vždy 10 dní před výpravou a taktéž budou vyvěšeny na stránkách sokola Libeň.

28. - 29. 9. (So-Ne) Svatováclavská podzimní dvoudenní výprava

Možností je více, kluci dostanou na výběr: kola, pěší chození, Pražské jezy. Více informací ve zvláštním dopise.

11. – 12. 10. (So-Ne) PVLS V sobotu proběhne tradiční podzimní sokolský sraz v přírodě, v neděli potom Jilm naváže vlastním programem.

8. 11. (So) Vyzvědači Tradiční hra na starém městě.

9. 11. (Ne) Brigáda u sokolovny (9-14); odpoledne promítání videa z tábora (cca 16-18).

22. 11. nebo 29. 11. (So) Akademie k výročí 130. let jednoty (předběžný termín).

13. 12. (So) Vánoční výprava. Vyhlídky Máj a Kletecko nad údolím Vltavy.

14. 12. (Ne) Odpolední vycházka po Praze.

17. 12. (St) Vánoční nadílka v klubovně (16-20) – zveme i bývalé členy.

 

24. - 25. 1. 2014 (So-Ne) Zimní táboření Ještě nevíme, kam pojedeme, ale ve hře jsou opět sněžnice, lovecký srub nebo po delší době opět týpko. Snad bude sníh.

 

Příspěvky

Na závěr rekapitulace příspěvků. Nic se oproti loňsku nemění, pouze přibude možnost platit jednotové příspěvky bezhotovostně (více na stránkách sokola Libeň: www.sokol-liben.cz). Těm, kteří nechodí cvičit, nabízíme vyřízení náležitostí v matrice – přinesete jen peníze a sokolskou průkazku na schůzku. 

Příspěvky: 140,- Kč/měsíc v JILMu, z čehož:

100 Kč je předplatné na tábor

40 Kč jde do kasy oddílu (na nákup materiálu, odměn atp.)

                        100 Kč/rok známka ČOS (jsme členy Sokola)

                        250 Kč/pololetí příspěvky jednoty (necvičící v Sokole) – režie klubovny

Celkem tedy 1000 Kč/rok + předplatné na tábor. Předplatné na tábor bylo zavedeno pro usnadnění pokrytí fixních nákladů na postavení tábora a v případě neúčasti na táboře z jakéhokoli důvodu se nevrací.

Součásti dokumentu:

Informace se týká oddílů: Starší žáci, VEVERKY a JILM
Vložil Jan Přech dne 03.09.2014

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás