T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy žactva (časopis)

Zpráva oddílu Mužů - březen 2015

Zpráva oddílu Mužů za leden 2014 - březen 2015

Vůbec první hodina Mužů se konala 7. 1. 2014. Od té doby jsme nevynechali jediné úterý, včetně

prázdnin a svátků, při průměrné docházce 8 cvičenců na hodinu. Celkem nás cvičí 14, z toho 6 v

Sokole známých tváří a 8 k nám nově příchozích cvičenců.

Oddíl vznikl za účelem propagace sokola a jako možnost cvičení na amatérské úrovni pro muže mezi

18 a 50 lety.

Asi nevětším a nejmilejším překvapením pro mě bylo nejen to, že nás někteří noví členové vyhledali

sami pomocí internetu, ale hlavně jejich větší nadšení pro Sokol než je u stálých členů a cvičitelů.

Samostatně se zájmem studují historii a myšlenky Sokola a důstojně reprezentují jednotu. Nadšení

může dokázat i dojíždění mužů z Lysé nad Labem či Kladna a jednoho zahraničního muže se podařilo

nadchnout pro naši věc někde mezi Korsikou a Sicílií (národností Slovák).

Věnujeme se kondiční gymnastice, v létě atletice, šplhu, občasnému plavání, kolektivním hrám jako je

kopaná, košíková, vybíjená, házená a podobně, přetahování lanem, zápasům ve volném stylu.

Podnikli jsme výlet na kolech od naší sokolovny na horu Říp a zpět, běh na Sněžku z Pece pod

Sněžkou a několikrát jsme byli hrát hokej.

V hodinách máme zavedena pravidla. Jednotu cvičebních úborů (bílý nátělník se znakem). Vulgární

mluva, pozdní příchody na nástup, remcání, projevy strachu, slabosti a bolesti jsou nepřípustné a jsou

odměňovány kliky. Při kolektivních hrách klikuje celý tým za každý obdržený gól.

Snažíme se propagovat jednotu, jak jen to jde. Jménem jednoty jsme se zúčastnili závodu Bobrcup

2014, Velké ceny ve šplhu „Memoriál Jardy Gruncla“ v Libčích nad Vltavou, rychlého šplhouna v

Kobylisích a závodů všestrannosti. Pod jménem jednoty jsme se zúčastnili charitativní akce

Movember, při které jsme v listopadu pomocí vlastních pěstovaných knírů vybrali 2500 korun na boj

proti rakovině varlat a prostaty. Co se charity týče, zúčastnili jsme se i nočního Běhu pro Světlušku,

jehož výtěžek jde zrakově postiženým – tam jednota vyzdvihnout nešla, běželi jsme tedy alespoň v

nátělnících se znakem Sokola (nutno podotknout, že ani tento způsob propagace neměl valnou

efektivitu, neboť se běželo za tmy).

Snaha je i o vzdělavatelskou činnost, ačkoli v té zatím pokulháváme. Větší zájem je zatím o tužení paží

než o zkrášlování ducha. Například na pozvání na výstavu Sport v českých zemích za totalitních

režimů nereagoval nikdo a na akci Se sokolem do divadla se také zatím nikdo nehrne, a tak jedinou

vzdělavatelskou činností je v současné době citát, úryvek z knihy či moudro na konci každé cvičební

hodiny. Zlepšení tohoto je jednou z priorit budoucnosti oddílu.

Co se budoucnosti týče, čekají nás závody všestrannosti, šplhu a spousta dalších. Již teď myslíme na

to jak se předvést na akademii. V plánu je také zakomponování akrobatické gymnastiky do hodin.

Naprostou prioritou je však rozšíření členské základny, výchova mužů ze současných dorostenců a

příchod nových mužů. V první řadě takový příbytek, abychom si mohli zahrát patnáctkové rugby, v

druhé řadě takový aby nás bylo tolik jako v časech, kdy bylo mužů v Sokole Libeň nejvíce.

br. Josef Kubišta

Součásti dokumentu:

Informace se týká oddílů: Dorostenci, Muži
Vložil Josef Kubišta dne 09.04.2015

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás