T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Turistika a tábornictví v Libeňském sokole.

Stručná informace o turistických oddílech Sokola Libeň.

Sokol hned od svého vzniku v roce 1862 začal pěstovat nejen zdravé tělo, ale i ducha - jde o moudrou zásadu všestrannosti. Proto součástí činnosti v Sokole vždy byl a bude pobyt v přírodě, který neobyčejně silně působí právě na celou lidskou osobnost. Na výlety, třeba jen občasné, se rádo vzpomíná a několikaletý pobyt v turistickém oddíle může přispět dobrým vkladem do celého života.

Káňata

Turistický oddíl mladšího žactva (6-10 let) byl založen v roce 1990. Na pravidelných schůzkách, které se konají ve čtvrtek  15:30 - 16:45, hrajeme převážně hry, zpíváme písničky s kytarou a naučíme se i něco z tábornických dovedností. Děti se snažíme vést ke kamarádství, ohleduplnosti k ostatním a k přírodě a k aktivnímu přístupu k životu. Schůzky se odehrávají v klubovně v sokolovně, ale kdykoliv to počasí dovolí, chodíme s dětmi ven do parku. Na schůzku navazuje cvičení mladšího žactva, kam velká část dětí dochází. Kromě schůzek jezdíme jednou za měsíc na výpravu do přírody nebo za nějakým jiným zajímavým programem, dvakrát do roka dokonce na celý víkend. V létě pořádáme čtrnáctidenní tábor, kde bydlíme ve stanech a myjeme se v potoce a jehož tradiční náplní je celotáborová hra, lovení bobříků, výpravy a spousta dalších nevšedních činností.

Bližší informace: Zuzana Dočekalová (docekzuz@gmail.com, telefon 728 133 275)

JILM

Turistický oddíl starších žáků (kluci 10 – 15 let), který 3. 2. 2017 oslaví 35 let své činnosti.

JILM nabízí bohatý program zaměřený na turistiku a pobyt v přírodě. Při přípravě programu vedoucí vycházejí z mnoha zdrojů inspirace (E.T.Seton, J.Foglar, Skaut, Sokol, ...) a kladou důraz na výchovu ke kamarádství, spolehlivosti a soběstačnosti. Schůzky máme v klubovně v libeňské sokolovně vždy ve středu 17:00-19:00.

Základem činnosti oddílu jsou ale výpravy (přibližně 1x měsíčně). Na jaře a na podzim jezdíme na celý víkend, v zimě většinou jen na sobotu. Výprava vede vždy na zajímavé cíle a přináší nevšední zážitky. Jednou do roka jezdíme na vodu a na kola.

Vyvrcholením celoroční činnosti je tábor. Tábor bývá malý (12-18 kluků a 4-6 vedoucích), kde se všichni dobře známe z celoroční (i víceleté) činnosti. Jsme parta, kde starší pomáhají mladším. Tábor máme „na zelené louce“ - to znamená, že si vše stavíme sami na předtáborové pracovní výpravě. Na táboře pak kromě zajištění provozu (na kterém se kluci podílí) lovíme bobříky, hrajeme dlouhodobou hru, fotbal, lesní i luční hry nebo se koupeme v rybníku. Jezdíme také na několik táborových výprav, ale třeba i do aquaparku.

Více informací: Jan Přech (Řek) 607 288 081, Pavel Lávička (Ledňáček) 739 416 496 nebo jilm@sokol-liben.cz

Veverky

Oddíl Veverky je určen pro starší žákyně (děvčata 10 – 15 let) a vznikl jako dívčí obdoba oddílu Jilm v září 2011. Schůzky Veverek probíhají každé úterý od 16:30 do 18:30 v klubovně v 1. patře sokolovny. Náplň schůzek tvoří z velké části hry a tábornické dovednosti, ovšem čas vždy najdeme i na písničky, přírodu a vyráběcí aktivity. Výpravy a vícedenní akce se konají 1-2x za měsíc, o prázdninách se jede na tábor a v průběhu roku je několik zajímavých nabídek na divadelní představení. Veverky se také účastní ekologické soutěže Zlatý list, na kterou se připravují už od podzimu plněním průběžných úkolů zaměřených na porozumění přírodě. V některých činnostech Veverky spolupracují s oddílem JILM.

Bližší informace: Adéla Hrdličková (607 871 206; adela.hrdlickova@seznam.cz), Jana Dubská (605 959 851; dubina13@seznam.cz)

Věrná garda

Již přes 30 let fungující oddíl starších dospělých organizuje kulturní vycházky (výstavy, muzea, pamětihodnosti) a kratší výlety. Bližší informace najdete v tištěných měsíčních programech Věrné gardy, které jsou vyvěšeny v sokolovně.

Všechny uvedené oddíly jsou součástí libeňského Sokola a obohacují jeho základní činnost - cvičení. Pravidelná návštěva cvičení však není nezbytnou podmínkou pro přijetí do turistického oddílu a ani nečleni oddílů u nás nejsou o turistiku ochuzeni. 2x do roka pořádáme „výlet libeňského Sokola“ (jarní a podzimní). Tam se sejdou nejen všechny uvedené oddíly, ale i příznivci turistiky z ostatních pražských jednot, takže neváhejte a přijďte s námi strávit pěkný den v přírodě!

     Srdečně Vás a Vaše děti zveme a těšíme se na setkání. 

září 2016                                             Za libeňský Sokol                                  Jan Přech, místonáčelník pro turistické oddíly

Součásti dokumentu:

Informace se týká oddílů: Mladší žáci, Starší žáci, Mladší žákyně, Starší žákyně a dorostenky, Dorostenci, Muži, Ženy - kondiční cvičení, Ženy - seniorky, Kulturistika, Káňata, VEVERKY a JILM, Přispívající / necvičící člen
Vložil Jan Přech dne 22.08.2016

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás