T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Zemřel starosta Sokola Libeň Aleš Müller

 

S lítostí a zármutkem oznamujeme, že 27. února zemřel

 

ve věku 59 let starosta Sokola Libeň, bratr Aleš Müller.

 

Pohřeb se bude konat ve čtvrtek 7.3.

od 14 hodin ve Strašnicích

 

Aleš se v libeňském Sokole objevil v roce 2013, kdy se hledal nástupce předchozího starosty Jiřího Sixty a hned byl tedy zvolen starostou. Aleše jsme však znali již z dob dřívějších, kdy byl náčelníkem Sokola Malešice a potkávali jsme se na závodech všestrannosti a také jsme ho znali z funkce hospodáře župy.

Po šest starostenských let umožňoval bezproblémový chod naší jednoty a hlavně se snažil o zvelebení naší sokolovny, což byl jeho hlavní cíl.

Minulý rok byl mezi 146 cvičenci naší jednoty, kteří se účastnili XVI. Všesokolského sletu. Cvičil spolu s dalšími cvičiteli a muži skladbu Spolu.

V lednu pak šel na plánovanou operaci a v nemocnici strávil posledních 7 týdnů. Z operace se vzpamatovával pomalu, ale při posledním kontaktu už mu bylo lépe a plánoval účast na Valné hromadě a samozřejmě pokračování ve funkci starosty. Pak však přišel nečekaný konec.

 

Čest jeho památce