T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Sokolská kapka krve

výsledky za období 1.1.-30.6.2019

Sokolská kapka krve – výsledky za první pololetí roku 2019

 

V roce 2018 skončil 3. ročník projektu Sokolská kapka krve. Akce, která  si klade za cíl  rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství krve nejen mezi sokolskou veřejností a ponítit nové a

udržet staré dárce krve. Sokolské jednoty hlásí počet odběrů a počet dárců za každé pololetí a výsledky jsou uveřejňovány na webu a v časopise Sokol. Zúčastněné jednoty také na závěr každého ročníku obdrží diplomy a  první čtyři jednoty i věcné ceny. 

V loňském roce  daroval 151 účastník celkem 400 odběrů a zvítězil jako předchozí roky Sokol Komárov z župy Jungmannovy, kde 28 dárců darovalo krev 79 krát. V letošním roce je velmi potěšitelné, že se  do projektu zapojilo mnoho nových jednot a počet odběrů za první pololeté překonal čísla loňského roku. Nejinak je tomu v LIbni, kde prakticky zdvojnásobil počet dárců, což je skvělé! 

Podrobnosti projektu jsou k dispozici na www.sokol.eu či na www.sokol.cz a tabulka s výsledky je také v příloze tohoto článku. 

 Počty dárců a odběrů za druhé pololetí t.r. zasílejte prosím na e-mail vit.jakoubek@sokol-liben.cz do 31.1.2020.

Mysleme na to, že darovaná krev může zachránit lidský život a to přeci stojí za nějaké nepohodlí a námahu. Dejme ostatním pocítit, že Sokolové nejen cvičí, ale i pomáhají!

 

Vít Jakoubek, zdravotník jednoty

 

Součásti dokumentu:

Informace se týká oddílů: Rodiče s dětmi, Muži, Muži - mladší - sálová kopaná, Ženy - kondiční cvičení, Ženy, Odbíjená - středa, Odbíjená - neděle, Florbal - muži, Kulturistika, Historický šerm, Košíková, Odbíjená – pohybová aktivita nad 65 let, Skipping Boys, Dynamic Cheerleaders, Blackout Paradox - Nový cirkus, Šplh na laně, Ping-Pong - pro členy, Vzdělavatelský odbor, Přispívající / necvičící člen
Vložil Vít Jakoubek dne 22.08.2019

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás