T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Provoz Sokola Libeň od 11.3.2020

V souvislosti s uzavřením základních a středních škol a s doporučením nekonat větší shromáždění za účelem snížení rizika šíření koronaviru rozhodlo vedení naší jednoty po dohodě se cvičitelskými sbor

Provoz Sokola Libeň od 11.3.2020

V souvislosti s uzavřením základních a středních škol a s doporučením nekonat větší shromáždění za účelem snížení rizika šíření koronaviru rozhodlo vedení naší jednoty po dohodě se cvičitelskými sbory následovně:

 

Do odvolání se ruší cvičení dále uvedených oddílů :

Rodiče a děti, Předškolní děti, Mladší žáci, Mladší žákyně, Starší žáci, Starší žákyně, Dorostenci, Dorostenky,

Ženy- kondiční cvičení, Ženy všestrannost, Ženy (Věrná garda), Košíková cvičitelé čtvrtek,

Káňata, Jilm ,Veverky

 

Pro ostatní sokolské oddíly dospělých (Muži, Šplh, Košíková, všechny Volejbaly, Skippingboys, Cyrwheel, Muži kopaná, Cheerleaders, atd.), Badminton a nájemce sálů platí následující :

Necvičební provoz sokolovny pokračuje bez omezení.

 

Apelujeme na soudnost a zodpovědnost jednotlivých cvičenců a nájemců vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, pobytu v rizikových oblastí, nařízené karanténě a apod.

 

Sledujte nadále naše stránky, kde budeme v případě změny situace aktuálně reagovat.

 

11.3.2020                               Za Sokol Praha – Libeň                     Jiří Novák, starosta

 

 

Informace se týká oddílů: Rodiče s dětmi, Předškolní děti, Mladší žáci, Starší žáci, Mladší žákyně, Starší žákyně a dorostenky, Dorostenci, Muži, Muži - mladší - sálová kopaná, Ženy - kondiční cvičení, Ženy, Ženy - všestrannost, Odbíjená - středa, Odbíjená - neděle, Florbal - muži, Kulturistika, Historický šerm, Káňata, JILM, Veverky, Košíková, Odbíjená – pohybová aktivita nad 65 let, Skipping Boys, Dynamic Cheerleaders, Blackout Paradox - Nový cirkus, Šplh na laně, Ping-Pong - pro členy, Vzdělavatelský odbor, Přispívající / necvičící člen
Vložil Vladislav Voráč dne 11.03.2020

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás