T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Sokolská kapka krve

Výsledky za 1. pololetí roku 2020

 Výsledky Sokolské kapky krve za 1. pololetí roku 2020. 

 

 V lednu 2020 začal  další ročník celostátního projektu ČOS   Sokolská kapka krve. Akce, která si klade za cíl rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství krve nejen mezi sokolskou veřejností a získat nové a udržet staré dárce krve. 

Oproti roku minulému nahlásilo výsledky v pololetí jednot méně. Nicméně, stejně jako v minulých letech čekám, že mnoho jednot pošle výsledky za obě pololetí až  v lednu 2021. Podrobné výslečdky v přiložení tabulce. 

Opomenutí přičítám koronaviru, ale i skutečnosti, že mnoho pravidelných dárců např vinou karantén a jiných omezení darovat v minulém pololetí nemohlo. Navzdory  tomu se ale do projektu přihlásily další nové jednoty, zejména z menších sídel. 

V naší jednotě darovali již osvědčení dárci, ale bylo jich méně než loni. Věřím ale , že se brzy ukáží i nové naděje. 

Transfuzní stanice  hlásí opakovaně nedostatek krve, což je dávno m.j. aktuální zvýšenou spotřebou při plánovaných operačních výkonech (odložených kvůli epidemii) a již výše uvedeným poklesem počtu odběrů, který i jindy v letních měsících není vysoký.  nechť tato informace slouží jako motivace pro  např. dosud váhající k rozhodnutí krev darovat. 

 

Podrobnosti projektum jsou např. zde: https://www.sokol.cz/zdk/kapka

Pokud někdo daroval krev, nechť mi to dá vědět na  konci roku na e.mail: vit.jakoubekvsokol-liben.cz. Zde také rád zodpovím veškeré dotazy týkající se jak projektu, tak darování. 

 

Vít Jakoubek, cvičitel a zdravotník

 

 

Součásti dokumentu:

Informace se týká oddílů: Rodiče s dětmi, Muži, Muži - mladší - sálová kopaná, Ženy - kondiční cvičení, Ženy - seniorky, Ženy - všestrannost, Odbíjená - středa, Odbíjená - neděle, Florbal - muži, Kulturistika, Historický šerm, Košíková, Odbíjená – pohybová aktivita nad 65 let, Skipping Boys, Dynamic Cheerleaders, Blackout Paradox - Nový cirkus, Šplh na laně, Stolní tenis pro členy, Vzdělavatelský odbor, Přispívající / necvičící člen
Vložil Vít Jakoubek dne 22.08.2020

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás