T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Sokolská kapka krve

Výsledky za rok 2020

 

Sokolská kapka krve 

V roce 2020 pokračoval další ročník celostátního projektu Zdravotní komise ČOS   Sokolská kapka krve. Akce, která si klade za cíl rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství krve nejen mezi sokolskou veřejností a získat nové a udržet staré dárce krve.

Jednoty hlásí počet dárců a odběrů za jednotlivá pololetí a na konci roku se pak výsledky sečtou. Podrobnosti k projektům jsou např. zde: https://www.sokol.cz/zdk/kapka či zde: https://sokol.eu/projekt/sokolska-kapka-krve 

V loňském roce zúčastnilo 78 jednot, což je o 25 jednot více než v roce 2019. A odpovídá tomu i celkový počet odběrů, který je oproti roku 2019 vyšší o více než 200, když roce 2020 dárci darovali  849x. 

 Podrobné výsledky naleznete v přiložené tabulce. 

V naší jednotě krev v roce 2020 darovali: F. Dostál, T. Dragoun, H. Hofmanová, V. Jakoubek, L. Křemen, M. Kubů, J. Šmídová a L. Zubáková. Celkem darovali 18x.  Sokol Libeň tím  umístil na 12. místě, přičemž vítězem je opět Sokol Komárov s 86 odběry. 

17. 2. 2021 proběhlo společné darování krve v Tyršově domě “Daruj krev se Sokolem” jako příspěvek k oslavě 159. výročí založení Sokola.Akce měla velký ohlas a z Libně se jí zúčastnilo 6 osob.

 

Transfuzní stanice hlásí opakovaně nedostatek krve, což je dávno m.j. i aktuální epidemickou situací, kdy mnoho pravidelných dárců darovat nemůže. Nechť tato informace slouží jako motivace pro např. dosud váhající k rozhodnutí krev darovat. 

V současné době je také potřeba tzv. rekonvalescentní plazmy: plazmy od lidí, kteří prodělali nemoc covid-19. Jejich plazma obsahuje protilátky, které mohou pomoci vyléčit ty, kteří mají závažný průběh onemocnění.

Projekt pokračuje i v letošním roce: počet odběrů za první pololetí roku 2021 nechť mi dárci hlásí do 31. 6. 2021 na e-mail: vit.jakoubek@sokol-liben.cz. Zde také rád zodpovím veškeré dotazy týkající se jak projektu, tak darování. 

 Mysleme na to, že darovaná krev může zachránit lidský život a to přece stojí za nějaké nepohodlí a námahu. Dejme ostatním pocítit, že sokolové nejen cvičí, ale i pomáhají!


 

                 Vít Jakoubek, cvičitel a zdravotník 

Součásti dokumentu:

Informace se týká oddílů: Rodiče s dětmi, Muži, Muži - mladší - sálová kopaná, Ženy - kondiční cvičení, Ženy, Ženy - všestrannost, Odbíjená - středa, Odbíjená - neděle, Florbal - muži, Kulturistika, Historický šerm, Košíková, Odbíjená – pohybová aktivita nad 65 let, Skipping Boys, Dynamic Cheerleaders, Blackout Paradox - Nový cirkus, Šplh na laně, Ping-Pong - pro členy, Vzdělavatelský odbor, Přetah lanem, Přispívající / necvičící člen
Vložil Vít Jakoubek dne 08.04.2021

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás