T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy žactva (časopis)

Aktualizovaný vzor čestného prohlášení pro oddíly žactva a truristické oddíly

Vzor čestného prohlášení pro oddíly mladší žákyně, starší žákyně a dorostenky, mladší žáci, starší žáci, dorostenci, Káňata, Jilm a Veverky platný od 24. 5. 2021.  

Čestné prohlášení je třeba donést na každou hodinu a odevzdat příslušnému cvičiteli či vedoucímu.

Součásti dokumentu:

Informace se týká oddílů: Mladší žáci, Starší žáci, Mladší žákyně, Starší žákyně a dorostenky, Dorostenci, Káňata, VEVERKY a JILM
Vložil Jan Přibyl dne 24.05.2021

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás