T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Sokolská kapka krve

výsledky za rok 2021 a další informace

 

Sokolská kapka krve - výsledky za rok 2021 a další informace

31.12. 2021 se uzavřel 7. ročník projektu Sokolská kapka krve, který má za cíl propagovat dárcovství krve a přitáhnou nové dárce a podpořit ty stávající.  Potvrdil se dosavadní trend stoupajícího počtu jak dárců zapojených do projektu, tak také množství darované krve, plazmy a krevních destiček. Do projektu se  také zapojuje stále více nových  jednot. 

 

V roce 2021 se projektu zúčastnilo celkem 66 jednot. Celkem 377 dárců absolvovalo 877 odběrů (pro zajímavost - v předchozím roce 299 dárců absolvovalo celkem 849 odběrů). Jak vidno, potvrdil se výše uvedený stoupající trend. 

Na 1. místě se jako dosud vždy umístil Sokol Komárov z župy Jungmannovy, kde 91 dárce absolvoval celkem 33 odběrů.Na druhém místě pak to byl nováček projektu Sokol Pardubice I z župy Východočeské - Pippichovy a na třetím místě rovněž nováček Sokol Postoupky z župy Hanácké ( podrobné výsledky jsou v přiložené tabulce).

Sokol Libeň se umístil na 14. místě, kdy 13 osob absolvovalo 19 odběrů.

Byli to tito sestry a bratři: J. Dobis, F. Dostál, T. Dragoun, H. Hofmanová, V. Jakoubek, J. Kubišta, M. Kubů, L. Křemen, B. Novotná, O. Pokorný, M. Přibyl, J. Šmídová a L. Zubáková. 

 

Projekt si klade za cíl mj. také přilákat nové zájemce o darování krve, neboť dárců stále není dost. Přinejmenším klesá jejich počet kvůli věkové hranici 65 let, po jejímž překročení již dárce dále nemůže krev darovat. A i tento cíl se snad daří plnit: v roce 2021 jednoty nahlásily celkem 112 prvodárců. Někteří z nich se možná dali zlákat na hromadné odběry 17. 2. a 7. 10. 2021 v Tyršově domě nebo třeba společné darování v Ostravě či Brně. 

             

Informace o darování krve obecné je možno nalézt v přiložené brožuře Máte krev v žilách ( odkaz také zde: 02-09-2019_Mate krev v zilach-navrh.cdr (sokolskakapkakrve.cz) ) nebo také na speciálním webu, kde jsou m.j. velmi dobře zpracovány benefity pro dárce krve ( Dárcovství - ProDarce.cz ). A samozřejmě na webech jednotlivých transfuzních stanic. 

 

Veškeré informace o projektu a plánovaných hromadných odběrech najdete na  Sokolská kapka krve (sokolskakapkakrve.cz). Informační brožura je k dispozici v příloze nebo ke stažení zde: Sokolska-kapka-krve_brozura_2022.pdf (sokolskakapkakrve.cz). 

 

Kdo by měl zájem se do projektu zapojit z řad libeňských Sokolů, nechť mi prosím napíše počet odběrů  za 1. pololetí 2022 do 31. 7. 2022 na e-mail: vit.jakoubek@sokol-liben.cz. Případné dotazy zodpovím rád tamtéž, případně i telefonicky na tel. 732733687.

 

Mysleme na to, že darovaná krev může zachránit lidský život a to přece stojí za nějaké nepohodlí a námahu.

 

Nazdar!

 

Vít Jakoubek, zdravotník jednoty

 

 

Součásti dokumentu:

Informace se týká oddílů: Rodiče s dětmi, Muži, Muži - mladší - sálová kopaná, Ženy - kondiční cvičení, Ženy, Ženy - všestrannost, Odbíjená - středa, Odbíjená - neděle, Florbal - muži, Kulturistika, Historický šerm, Košíková, Odbíjená – pohybová aktivita nad 65 let, Skipping Boys, Dynamic Cheerleaders, Blackout Paradox - Nový cirkus, Šplh na laně, Ping-Pong - pro členy, Vzdělavatelský odbor, Přetah lanem, Přispívající / necvičící člen
Vložil Vít Jakoubek dne 17.03.2022

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás