T.J. SOKOL Praha - Libeň

Tělocvičná jednota Sokol Libeň - oddílové příspěvky od září 2023

Zenklova 2/37, Praha 8,  tel. 284 825 135,  723 803 442, www.sokol-liben.cz,  email: sokol@sokol-liben.cz
Název oddílu věková kategorie / sál Počet hodin týdně  Příspěvky za pololetí Roční platba
Rodiče a děti dítě + rodič / velký sál + Srncův sál 3 3 150,-   
dítě + rodič / velký sál + Srncův sál 2 2 625,-  
dítě + rodič / velký sál + Srncův sál 1 2 100,-  
Předškolní děti velký sál + Srncův sál 2 2 250,-  
velký sál +  Srncův sál 1 1 800,-  
Mladší žactvo , Starší žactvo , Dorost velký sál 2 1 650,-  
velký sál 1 1 275,-  
Aerobik, BOSU, Pilates,     Zdravotní cvičení , PowerJoga dospělí / Srncův sál 1 - 2 2 250,-  
senioři nad 65 let, děti do 18 let / Srncův sál 1 - 2 1 350,-  
permanentka 10 vstupů á 100,- -   600,- + permanentka 1000,-
členky oddílu Rodiče a děti 1 viz ***)  
Muži sálová kopaná velký sál 2 2 700,-  
Odbíjena neděle velký sál  2 2 250,-  
Posilovna muži a ženy do 65 let - 3 000,-  
senioři a seniorky nad 65 let - 2 550,-  
permanentka 10 vstupů á 100,- -   600,- + permanentka 1000,-
 Ženy seniorky do 65 let / velký sál 2 1 650,-  
65 - 80 let / velký sál 2 1 200,-  
nad 80 let / velký sál 2 800,-  
Stolní tenis nad 18 let (Balustráda) - permanentka -   600,- + permanentka 1000,-
Členové turistických oddílů   (Káňata, Jilm, Veverky) cvičící  (platící příspěvky žactva) - zdarma  
necvičící - 750,-  
Cheerleaders děti 5-18let / srncův sál + loď 3 1 950,-  
dospělí 18 + / srncův sál + loď 3 3 300,-  
     Smluvní oddíly Odbíjená, Basketbal, Florbal, Historický šerm, Jitřenka -  
Cvičitelé, pomahatelé do 18 let a nad 65 let - zdarma pouze známka ČOS 300,-
18 - 65 let - zdarma pouze známka ČOS 600,-
Muži / ženy  (18 - 65 let)
výše neuvedení
velký sál 5 4 500,-  
velký sál 4 3 900,-  
velký sál 3 3 300,-  
velký sál 2 2 700,-  
velký sál 1 2 100,-  
ostatní sály 5 3 375,-  
ostatní sály 4 3 000,-  
ostatní sály 3 2 625,-  
ostatní sály 2 2 250,-  
ostatní sály 1 1 875,-  
Ostatní děti (do 18 let)
  a senioři (nad  65 let)
výše neuvedení

 
velký sál 5 2 775,-  
velký sál 4 2 400,-  
velký sál 3 2 025,-  
velký sál 2 1 650,-  
velký sál 1 1 275,-  
ostatní sály 5 2 475,-  
ostatní sály 4 2 100,-  
ostatní sály 3 1 725,-  
ostatní sály 2 1 350,-  
ostatní sály 1 975,-  
Přispívající člen
(necvičící)

 
senioři nad 65 let , děti do 18 let -   700,-
senioři nad 65 let, děti do 18 let - mecenáš -   1 500,-
ostatní -   1 000,- 
ostatní mecenáši -   2 000,- 
Hostující člen ČOS   - cena dle oddílu  
Šatnová skříňka září - červen -   500,- 
         
         
V měsících červenec-srpen (školní prázdniny) činnost oddílů v sokolovně neprobíhá.  O státních svátcích je sokolovna uzavřena.
         
(*) Roční poplatek platí zájemci o permanentky vždy v lednu, nebo při vstupu do cvičení. Počet permanetek není omezen. Permanentka platí 12 měsíců od vystavení.
(**) Cvičitelé a Přispívající členové platí v lednu na celý kalendářní rok      
(***) Členům oddílu Rodiče a děti platící příspěvky na 2 nebo 3 hodiny týdně je nabízena 1 hod aerobiku týdně zdarma.
       
         
Před přihlášením do zvoleného oddílu se vždy předem informujte o volné kapacitě a podmínkách oddílu u vedoucího oddílu.
Člen navštěvující více oddílů musí vždy splňovat veškeré podmínky daného oddílu, včetně zaplacených příspěvků.  
Příspěvky, poplatky a další platby jsou nevratné. Ceny v Kč.      
         
Schváleno výborem T.J. Sokol Libeň dne 19.10.2022, aktualizace k 15.2.2024      
(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás