Ukázka z hodiny starších žákyň a dorostenek 17.3.2008