T.J. SOKOL Praha - Libeň

Rodiče s dětmi

Věková kategorie:rodiče s dětmi (2 - 4 let)
Cvičí se: pondělí 16 - 17 hod
úterý 9:50 - 10:50 hod
čtvrtek 16 - 17 hod
Místo:velký (Strnadův) sál / Srncův sál
Vedoucí:Dana Cejpková, 606551223, cejpkova.dana@seznam.cz (pondělí)
Jana Motlová, 731322758, jane.mo@seznam.cz (úterý)
Dana Blahunková (čtvrtek, přihlášky a informace u Dany Cejpkové)

Popis činnosti:

- získávání základních pohybových dovedností
- rozvíjení drobné motoriky
- seznamování s náčiním a nářadím
- seznamování se základní míčovou technikou
- odstraňování psychických zábran
- osamostatňování
- upevňování citových vazeb
- soutěže a závody
- střídavě využití velkého (Strnadova) sálu a Srncova sálu - v pondělí a čtvrtek

- Pozor, u oddílu Rodiče a děti se vyplňují 2 elektronické přihlášky – jedna za rodiče , druhá za dítě.

- U oddílu Rodiče a děti a oddílu Předškolních dětí je nutné před podáním přihlášky kontaktovat vedoucí oddílu.
Příspěvky:

Celkem 3 varianty příspěvků:

1)rodič + dítě3 hod týdně - oddílový příspěvek 3150,- Kč za pololetí,
2)rodič + dítě2 hod týdně - oddílový příspěvek 2625,- Kč za pololetí,
3)rodič + dítě1 hod týdně - oddílový příspěvek 2100,- Kč za pololetí,
Počet členů:přijímáme přihlášky na školní rok 2023/24

Předškolní děti

Věková kategorie:předškolní děti (4 - 6 let)
Cvičí se: pondělí 16 - 17 hod
čtvrtek 16 - 17 hod
Místo:velký (Strnadův) sál / Srncův sál
Vedoucí:Dana Cejpková, 606551223, cejpkova.dana@seznam.cz

Popis činnosti:

- nástup, rozcvička cca 10 min
- cvičení v družstvech
- základy akrobacie, cvičení na nářadích (lavičky, žebřiny, přeskoky, kruhy...)
- uvolnění prostřednictvím her
- na závěr protažení
- nástup, zakončení hodiny
- účast na závodech 3x do roka (míčový trojboj, atletika, gymnastika)
- účast na tělocvičné akademii (nácvik společné sklady)
- střídavě využití velkého (Strnadova) sálu a Srncova sálu
- možnost účasti na letních pobytech pro předškolní děti


- U oddílu Rodiče a děti a oddílu Předškolních dětí je nutné před podáním přihlášky kontaktovat vedoucí oddílu.
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 2250,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 1800,- Kč za pololetí,
Počet členů:přijímáme přihlášky na školní rok 2023/24

Mladší žáci

Věková kategorie:mladší žáci (6 - 10 let)
Cvičí se: úterý 17 - 18 hod
čtvrtek 17 - 18 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Vít Jakoubek, 732733687, vit.jakoubek@sokol-liben.cz
Jiří Novák, 602284198, jiri.novak@sokol-liben.cz

Popis činnosti:

- říjen až duben - tělocvična - rozcvičky a cvičení na nářadí - všeobecná gymnastika, hry (závodní, míčové a jiné)
- květen, červen, září - park, dvůr sokolovny - atletika, hry
- celoroční soutěže: docházka, atletika, dovednostní dlouhodobé soutěže
- účast na župních přeborech - gymnastika, atletika, plavání, šplh
- akce pro veřejnost: Akademie, Šibřinky, Mikulášská, Dětský den, Běh Strmý do Zámeckého vrchu, účast na Sletech
- výlety s turistickými oddíly
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1650,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 1275,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 55 (průměrně chodících 25, úterý 20, čtvrtek 30), přijímáme další

Starší žáci

Věková kategorie:starší žáci (10 - 14 let)
Cvičí se: úterý 18 - 19 hod
čtvrtek 18 - 19 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Jiří Novák, 602284198, jiri.novak@sokol-liben.cz
Vít Jakoubek, 732733687, vit.jakoubek@sokol-liben.cz

Popis činnosti:

- říjen až duben - tělocvična - rozcvičky a cvičení na nářadí - všeobecná gymnastika, hry (závodní, míčové a jiné)
- květen, červen, září - park, dvůr sokolovny - atletika, hry
- celoroční soutěže: docházka, atletika, dovednostní dlouhodobé soutěže
- účast na župních přeborech - gymnastika, atletika, plavání
- akce pro veřejnost: Akademie, Šibřinky, Mikulášská, Dětský den, Běh Strmý do Zámeckého vrchu, účast na Sletech
- výlety s turistickými oddíly
- Se Sokolem do divadla
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1650,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 1275,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 30 (průměrně chodících 18), přijímáme další

Mladší žákyně

Věková kategorie:mladší žákyně (6 - 10 let)
Cvičí se: pondělí 17 - 18 hod
čtvrtek 17 - 18 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Lenka Nováková, 602974524, novakovale@centrum.cz
Anna Feřtová, 603743611, annafertova@seznam.cz (pondělní hodiny)
Alena Krásová, 608731421, duchacovaa@seznam.cz

Popis činnosti:

- rozcvičky s náčiním i bez
- hry + závody
- gymnastická, atletická a míčová průprava
- cvičení na nářadí
- nácvik pódiových skladeb k různým akcím
- účast na závodech v atletice, gymnastice a plavání
- účast na akcích jednoty (Šibřinky, Dětský den, Běh strmý ...)
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1650,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 1275,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 44, průměrně chodí 22

Starší žákyně a dorostenky

Věková kategorie:starší žákyně (10 - 14 let), dorostenky (15 - 17 let)
Cvičí se: pondělí 18 - 19 hod
čtvrtek 18 - 19 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Květa Kerhartová, 734678455, kveta.kerhartova@sokol-liben.cz
Lenka Nováková, 602974524, novakovale@centrum.cz
Alena Krásová, 608731421, duchacovaa@seznam.cz

Popis činnosti:

- cvičení na nářadí, základy gymnastiky
- posilování, protahování
- hry (přehazovaná, volejbal, florbal, vybíjená, basketbal, fotbal ...)
- nácvik pódiových skladeb k různým akcím
- účast na závodech v atletice a plavání
- účast na akcích jednoty (Šibřinky, Dětský den, Běh strmý ...)
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1650,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 1275,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 31, průměrně chodí 20

Dorostenci

Věková kategorie:dorostenci (15 - 17 let)
Cvičí se: úterý 18 - 19 hod
čtvrtek 18 - 19 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Jiří Novák, 602284198, jiri.novak@sokol-liben.cz
Tomáš Novák, 721865873, misina.tomas@centrum.cz

Popis činnosti:

- říjen až duben - tělocvična - rozcvičky a cvičení na nářadí - všeobecná gymnastika, hry (závodní, míčové a jiné)
- květen, červen, září - park, dvůr sokolovny - atletika, hry
- celoroční soutěže: docházka, atletika, dovednostní dlouhodobé soutěže
- účast na župních přeborech - gymnastika, atletika, plavání
- akce pro veřejnost: Akademie, Šibřinky, Mikulášská, Dětský den, Běh Strmý do Zámeckého vrchu, účast na Sletech
- výlety s turistickými oddíly
- pondělí a čtvrtek kondiční cvičení 19 - 20
- čtvrtek basketbal 19 - 20
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1650,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 1275,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 12 (průměrně chodících 8), přijímáme další

Muži

Věková kategorie:dorostenci (15 - 17 let), muži (18 - 65 let)
Cvičí se: úterý 18:45 - 20:15 hod
čtvrtek 19:00-20:00 hod
Místo:Velký sál
Vedoucí:Josef Kubišta, +420739074461, josef.kubista@sokol-liben.cz

Popis činnosti:

sokolská všestrannost mužů

https://www.instagram.com/muzi.sokola.liben/?hl=cs

nářaďový tělocvik (bradla, hrazda, kruhy, prostná, přeskok, trampolína, šplh, všeobecné posilování, zápas)

atletika (běh, sprint, skok daleký a vysoký, vrh koulí, hod diskem a oštěpem, přetahování lanem)

míčové hry (florbal, kopaná, košíková, nohejbal, rugby, volejbal, vybíjená)

účast na sportovních akcích a amatérských závodech
Příspěvky:

Celkem 5 variant příspěvků:

1)dospělí1 hod týdně - oddílový příspěvek 2100,- Kč za pololetí,
2)dospělí2 hod týdně - oddílový příspěvek 2700,- Kč za pololetí,
3)dospělí3 hod týdně - oddílový příspěvek 3300,- Kč za pololetí,
4)dospělí4 hod týdně - oddílový příspěvek 3900,- Kč za pololetí,
5)dospělí5 hod týdně - oddílový příspěvek 4500,- Kč za pololetí,
Počet členů:Přijímáme nové členy
WWW stránky:shorturl.at/fvDIM
email oddílu:josef.kubista@sokol-liben.cz

Muži - mladší - sálová kopaná

Věková kategorie:muži (18 - 65 let)
Cvičí se: úterý 20 - 22 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Jan Kolář, 605470555

Popis činnosti:

- sálová kopaná
Příspěvky:
2 hod týdně - oddílový příspěvek 2700,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 12 (průměrně chodících 8, přijímáme další členy, informace u vedoucího)

Ženy - kondiční cvičení

Věková kategorie:ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: pondělí 19-20, 20-21 hod
středa 20-21 hod
Místo:Srncův sál
Vedoucí:Martin Chlumský, 604726298, chlumsky@sokol.cz (pondělí)
Vladislav Voráč, 604958108, vladislav.vorac@sokol-liben.cz (středa 20-21 hod)
Romana Lorencová Bláhová (1.středa 20 - 21 hod, sudá pondělí 20 - 21 hod )

Popis činnosti:

- pravidelné střídání lekcí aerobiku, posilování, zdravotního cvičení, relaxace, pilates, jogy a BOSU.

- mnoho lekcí vhodných i pro členy věku 40 a více let

- cvičení BOSU s licencovanými cvičiteli !

Upozorňujeme, že ne všechny druhy hodin jsou vhodné pro všechny věkové kategorie cvičenců. Doporučujeme konzultaci s Vašim ošetřujícím lékařem.

Aktuální rozvrh hodin vždy na internetových stránkách Sokola Libeň
Příspěvky:

Celkem 4 varianty příspěvků:

1)dospělí3 hod týdně - oddílový příspěvek 2625,- Kč za pololetí,
2)senioři od 65 let3 hod týdně - oddílový příspěvek 1950,- Kč za pololetí,
3)dospělí (10 vstupů - permanentka)-roční příspěvek ČOS 600,- Kč
+ permanentka 10 vstupů 1000,- Kč
4)senioři od 65 let (10 vstupů - permanentka)-roční příspěvek ČOS 300,- Kč
+ permanentka 10 vstupů 1000,- Kč
Počet členů:stále přijímáme nové členy

Ženy - seniorky

Věková kategorie:ženy (18 - 65 let), seniorky (65 - 100 let)
Cvičí se: pondělí 15 - 16 hod
úterý 11 - 12 hod
čtvrtek 15 - 16 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Dáša Francková, 771127420, D.Franckova@seznam.cz
Jana Motlová, jane.mo@seznam.cz

Popis činnosti:

Zařazujeme prvky kondiční gymnastiky, kalanetiky, pilates, zdravotní a pohybové rehabilitace a také prvky dance jogy. Cílem cvičení je zlepšení fyzické kondice, správné držení těla, upevnění svalů a tvarování postavy. Cvičíme také s hudbou a s náčiním a snažíme se o tělesnou a psychickou relaxaci pohybem. V přátelské atmosféře každý cvičí to, co zvládne.
Cvičební hodiny vedou školené kvalifikované cvičitelky.
Nové členky jsou vítány! Přijďte se podívat na zkušební hodinu.

Pro členky oddílu zajišťujeme vstupenky na veřejné generálky České filharmonie v Rudolfinu.
Příspěvky:

Celkem 3 varianty příspěvků:

1)ženy do 65 let2 hod týdně - oddílový příspěvek 1650,- Kč za pololetí,
2)seniorky od 65 do 80 let2 hod týdně - oddílový příspěvek 1200,- Kč za pololetí,
3)seniorky nad 80 let2 hod týdně - oddílový příspěvek 800,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 35, přijímáme další
email oddílu:d.franckova@seznam.cz, jane.mo@seznam.cz

Ženy - všestrannost

Věková kategorie:ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: pondělí 19 - 20 hod
čtvrtek 19 - 20 hod
Místo:velký (Strnadův) sál - lodě
Vedoucí:Jana Dubská, 605959851, dubina13@seznam.cz

Popis činnosti:

sokolská všestrannost (nářaďový tělocvik, cvičení s náčiním, atletika, hry, účast na akcích jednoty či závodech)
Příspěvky:
ženy2 hod týdně - oddílový příspěvek 2700,- Kč za pololetí,
Počet členů:přijímáme nové členy

Odbíjená - středa

Věková kategorie:muži (18 - 40 let), ženy (18 - 40 let)
Cvičí se: středa 19 - 21 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Zdeněk Chadima, 776865478

Popis činnosti:

Příspěvky:
2 hod týdněroční příspěvek ČOS 600,- Kč
+ oddílové příspěvky dle smlouvy - informujete se u vedoucího

Odbíjená - neděle

Věková kategorie:dorostenky (15 - 17 let), dorostenci (15 - 17 let), muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: neděle 19 - 21 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Jiří Duchač, 775616490, jiri.duchac@sokol-liben.cz

Popis činnosti:

přijímáme další členy
Příspěvky:
dospělý (členské příspěvky)2 hod týdně - oddílový příspěvek 2250,- Kč za pololetí,

Florbal - muži

Věková kategorie:muži (18 - 65 let)
Cvičí se: čtvrtek 20 - 21:30 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Marko Vlachynský, 602616088, vlachynskymarko02@gmail.com

Popis činnosti:

Příspěvky:
2 hod týdněroční příspěvek ČOS 600,- Kč
+ oddílové příspěvky dle smlouvy - informujete se u vedoucího

Kulturistika

Věková kategorie:muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: pondělí 8 - 21 hod
úterý 8 - 21 hod
středa 8 - 21 hod
čtvrtek 8 - 21 hod
pátek 8 - 21 hod
Místo:posilovna, 1.NP, místnost před Srnadovým sálem
Vedoucí:Jan Dostál, DostalHonza@seznam.cz

Popis činnosti:

- fyzické posilování rozvoje svalových partií a síly
Příspěvky:

Celkem 4 varianty příspěvků:

1)dospělí do 65 let- - oddílový příspěvek 3000,- Kč za pololetí,
2)senioři nad 65 let- - oddílový příspěvek 2550,- Kč za pololetí,
3)dospělí do 65 let - permanetka 10 vstupů-roční příspěvek ČOS 600,- Kč
+ permanentka 10 vstupů 1000,- Kč
4)dospělí nad 65 let - permanetka 10 vstupů-roční příspěvek ČOS 300,- Kč
+ permanentka 10 vstupů 1000,- Kč

Historický šerm

Věková kategorie:muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: čtvrtek 19 - 21 hod
Místo:Alšův sál
Vedoucí:Jan Pavlík, 603842856

Popis činnosti:

Příspěvky:
dospělí2 hod týdněroční příspěvek ČOS 600,- Kč
+ oddílové příspěvky dle smlouvy - informujete se u vedoucího
WWW stránky:http://www.streitax.cz

Odbíjená – pohybová aktivita nad 65 let

Věková kategorie:muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let), senioři (65 - 100 let), seniorky (65 - 100 let)
Cvičí se: středa 11.30 - 13.30 hod
Místo:velký (Strnadův sál)
Vedoucí:Pavel Kudrnovský, 602873002, pavelkudrnovsky13@mail.com

Popis činnosti:

Jsme skupina oddílu Odbíjená – senioři, která se pravidelně schází ve středu od 11,30 do 13,30 hod v sokolovně Libeň, tj. 2 hodiny týdně a vzhledem k průměrnému věku téměř 79 let se jedná spíše o zdravotní pohybovou aktivitu než o klasický volejbal.
Příspěvky:
senioři od 65 let2 hod týdně - oddílový příspěvek 1650,- Kč za pololetí,

Šplh na laně

Věková kategorie:dorostenky (15 - 17 let), dorostenci (15 - 17 let), muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: pátek 17:00-19:00 hod
neděle 16:00-19:00 hod
Místo:
Vedoucí:Josef Kubišta, +420739074461, josef.kubista@sokol-liben.cz
Patrik Valut, 723655774, sesta.s@seznam.cz

Popis činnosti:

Šplh na laně:
- rozcvička 10 min.
- aktivní část, připravení těla na zatížení, rozšplhání 10 min.
- šplh na laně 90 min.
- relaxace a závěrečné protažení

Ideální věková hranice, kdy začít se šplhem na laně je okolo 14 let jak u kluků, tak i u holek.
Během roku je několik závodů po ČR, které jsou zakončeny prosincovým Mistrovstvím republiky, na které je potřeba se nominovat.
Na závodech jsou kategorie i pro starší ročníky, které jsou u nás též vítány - senioři (+40 let) a masters (+50 let).
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)do 18 let2 hod týdně - oddílový příspěvek 1650,- Kč za pololetí,
2)dospělí2 hod týdně - oddílový příspěvek 2700,- Kč za pololetí,
Počet členů:20

Přetah lanem

Věková kategorie:dorostenky (15 - 17 let), dorostenci (15 - 17 let), muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: čtvrtek 20:00-21:30 hod
Místo:
Vedoucí:Josef Kubišta, +420739074461, josef.kubista@sokol-liben.cz

Popis činnosti:

Příspěvky:
dospělý (členské příspěvky)2 hod týdně - oddílový příspěvek 2700,- Kč za pololetí,
Počet členů:5

Přispívající / necvičící člen

Věková kategorie:muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let), senioři (65 - 100 let), seniorky (65 - 100 let)
Cvičí se:
Místo:
Vedoucí:

Popis činnosti:

Necvičící / přispívající člen je plnohodnotným členem Sokola Libeň. Může se účastnit všech pořádaných akcí kromě běžného pravidelného cvičení.
Příspěvky:

Celkem 4 varianty příspěvků:

1)necvičící - dospělý- - oddílový příspěvek 1000,- Kč za pololetí,
2)necvičící - děti a senioři- - oddílový příspěvek 700,- Kč za pololetí,
3)dospělý - mecenáš- - oddílový příspěvek 2000,- Kč za pololetí,
4)senior či dítě - mecenáš- - oddílový příspěvek 1500,- Kč za pololetí,
(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás