Nácviky sletových skladeb v Sokole Praha – Libeň

 

 

 

Vážení rodiče, cvičenci a další příznivci Sokola Libeň,

 

 jak již jsme Vás informovali v posledních zprávách žactva, bude v roce 2006 pořádán v Praze XIV. všesokolský slet. Jako při obou předchozích sletech po roce 1989 bychom i tentokrát do neopakovatelné atmosféry společného cvičení chtěli zapojit co nejvíce dětí i dospělých. Bylo pravidlem, že se sletu vždy účastnilo téměř veškeré naše žactvo a část dospělých. Např. v roce 2000 bylo z Libně na sletu celkem 117 cvičenců. Rádi bychom tuto pěknou tradici udrželi a na sletu v roce 2006 chtěli cvičit s počtem cvičenců okolo 150. Ukázky resp. fotografie s tématem sletu 2006 můžete také shlédnout na nástěnce v budově naší sokolovny.

 

Datum konání sletu:1.-6.7.2006

(víme, je to na začátku prázdnin, ale snad jednou za 6 let jistě půjde poupravit plán rodinných dovolených, díky)

 

 

Zkoušky a vystoupení:

Našich cvičenců se bude týkat hlavně odpolední program dne 6.7. a ,,dospěláckých“ skladeb navíc večerní program 5.7. Všech cvičenců také slavnostní zahájení v Sazka aréně 1.7. a  sletový průvod 2.7.

Zkoušky skladeb budou průběžně v uvedeném sletovém týdnu.

 

 

Účastnický poplatek: 300,- Kč (děti)  / 500 Kč (dospělí)

 

Dle předběžných informací bude částečně uhrazen župou. Platit se bude přes jednotu župě a ČOS na jaře 2006.

Účastnický poplatek zahrnuje (bude ještě upřesněno):

·        dopravu MHD zdarma

·        vstup na Sokol Gala – slavnostní zahájení v Sazka Arena (1.7.) zdarma

·        vstup do vybraných muzeí či jiných kulturních památek zdarma

·        volný vstup na členskou tribunu při sletových vystoupeních

 


Předběžné počty cvičenců:

Musíme nahlásit do poloviny listopadu. Proto žádáme o co nejrychlejší oznámení Vašeho zájmu o nácvik vedoucímu.

 

Zálohy na úbory:

Je nutné zaplatit do 20.12.2005 v matrice sokolovny !  Doplatky budou vybírány předběžně začátkem března 2006.

 

 

Sletové skladby, které se budou u nás nacvičovat:

 

 Skladby budeme nacvičovat v běžných cvičebních hodinách (především místo rozcviček) tak, abychom nenarušili průběh běžné činnosti. Na jaře předpokládáme několik nácvičných srazů a secviků v rámci pražských žup.

 

Na základě ohlasu a předběžného zájmu cvičenců, začneme s nácvikem následujících skladeb:

 

Korálky – skladba pro rodiče a děti 

Cena úboru:          dítě 298,- / dospělý 482,-   Záloha 300,-               

Naše jednota bude dotovat dle svých finančních možností každý pár částkou předběžně 300,- Kč

Náčiní:                  velké červené gymbaly                               

Celek:                   6 párů

Popis skladby:      hravá skladba s pestrým využitím velkých barevných míčů, velké prostorové obrazce

Vedoucí nácviku: Anna Kavinová, tel. 222 322 940

 

Kdo si hraje, nezlobí – skladba pro předškolní děti

Cena úboru:          217,-    Záloha 200,-                         

Náčiní:                  žluté plovací desky

Celek:                   9 dětí

Popis skladby:      hraví námořníci, drobná akrobacie

Vedoucí nácviku: Iva Duchačová, tel. 608 006 628


Počítadla – skladba pro mladší žactvo(u nás budou nacvičovat pouze mladší žákyně)

Cena úboru:          273,-     Záloha 200,-

Náčiní:                  dřevěná počítadla

Celek:                   8 dětí

Popis skladby:      skladba využívající rytmických efektů dřevěných počítadel

Vedoucí nácviku: Anna Feřtová, tel. 284 825 563

 

Karimatky – skladba pro žáky do věku 13 let

Cena úboru:          228,-     Záloha 200,-

Náčiní:                  karimatka

Celek:                   8 dětí

Popis skladby:      skladba s využitím karimatky jako náčiní, gymnastické prvky, závůdky …atd

Vedoucí nácviku: Jiří Novák, tel. 266 109 756

 

Výlet s aerobikem – skladba pro cvičence od 13 let, dorost a dospělí, ženy i muže

Cena úboru:          dívky 1410,- / chlapci 1387,-   záloha 700,-    

Naše jednota bude dotovat dle svých finančních možností každého nedospělého cvičence částkou předběžně 400,- Kč

Náčiní:                  stepy

Celek:                   8 cvičenců (4 ženy, 4 muži)

Popis:                   step-aerobiková skladba určená i pro začátečníky

Skladba Výlet s aerobikem je v současnosti nejúspěšnější z připravovaných skladeb s předpokládaným počtem cvičenců 1800 (!). Dle našich zkušeností je vhodná věková hranice od 13 let výše. Skladba je určena jak pro žactvo, tak i pro dorost a dospělé (ženy i muže). Spoluautorem skladby je náš cvičitel Martin Chlumský, který vdechl do skladby i prvky mužského cvičení. Skladba se řadí k těm obtížnějším. Problémem může být, ale cena oblečení, které je ovšem vysoce kvalitní a ,,na míru“. Naše jednota se ovšem vynasnaží všemožně zájemců o nácvik této skladby z řad nedospělých cvičenců finančně vypomoci.

Vedoucí nácviku: Martin Chlumský, tel. 604 726 298, Vladislav Voráč tel. 604 958 108, Alena  a Iva Duchačová tel. 608 006 628


Muži – Chlapáci II  - skladba pro muže popř. i dorostence

Cena úboru:          665,- Záloha 400,-

Náčiní:                  dlouhá tyč a duchna

Celek:                   36 mužů

Popis:                   skladba vycházející z velmi úspěšné skladby minulého sletu spojená se skoky z tyčí

Vedoucí nácviku: Jiří Novák, Josef Marek

 

Ta naše písnička česká

Cena úboru:          ženy 553,- / muži 671,- Záloha 300,-

Celek:                   3 (2 ženy + 1 muž)

Popis:                   skladba určená nejenom pro seniory, tanečně laděná, národní písničky a tance

Vedoucí nácviku: Věra Dekastellová, Evženie Hraničková tel.284 680 962

 

Pozdrav Tobě – speciální skladba na závěr sletu – všichni cvičenci

Úbor:                    to v čem cvičíte vaši skladbu

Celek:                   2 cvičenci

Popis:                   skladba koncipovaná na závěr vystoupení s myšlenkou ,,pojďme si všichni společně na závěr zacvičit“ ,

jednoduchá choreografie, každý cvičí dle svých možností – nejsou vyžadovány přesné polohy paží …atd, k odreagování, pro zábavu

Vedoucí nácviku: cvičitelský sbor žactva

 

Těšíme se nejenom na Vaše děti, ale i na Vás, známé, kamarády. Sletové skladby všechny zájemce naučíme a budeme rádi, když mezi nás přijdete.

 

S pozdravem za Sokol Libeň

 

Vladislav Voráč                                                Iva Duchačová                                                  Ing. Jiří Novák

místonáčelník                                                    místonáčelnice                                                  náčelník

tel.: 604 958 108                                              tel.: 608 006 628                                             tel.: 602 284 198