ZPRÁVY 1998-1

Žactvo a JILM v jednom kole

- aneb pořád se něco děje, neboť "Kde stanutí, tam smrt".

Žáci se pilně účastní cvičení, a to postupně ve stále větším počtu, jak plyne z porovnání průměrů za září až leden za poslední 4 roky:

94/95 v každém měsíci průměrně zapsáno 97 cvičenců (ml.+st.žáci, dorostenci, cvičitelé) při prům. 53,3 cvičenců na jednu cvičební hodinu.

95/96 92 / 51,8

96/97 98 / 59,8

97/98 100 / 63,8

Letos se kromě září průměr na jednu hodinu pohybuje mezi 64 a 70 žáky !!

Ale kromě cvičení stíháme i další aktivity:

- ve čtvrtek 4.12. rozdal Mikuláš mezi malé žáčky a žákyně 198 balíčků! Ty starší postrašili v pouze svíčkami osvíceném sále tři pekelníci.

- ve čtvrtek 18.12. proběhlo zakončení roku pěkným vystoupením loutkového divadla na vánoční motivy.

- žáci se předhánějí ve dvou celoročních soutěžích:

- o nejvěrnější docházku - s každoměsíčním vyhlašováním výsledků (diplomek)

- švihák roku - v počtu přeskoků přes švihadlo bez přerušení za jednu minutu (zatím nejvíce 119 přeskoků)

- platit příspěvky - chválíme za včasné placení, vždyť z té spousty cvičenců je jen 11 hříšníků a i ti jistě brzy zaplatí.

- nacvičovat a účastnit se závodů Pražského pětižupí:

- 7.2. (So) - plavání - zúčastnilo se 9 našich cvičenců s průměrnými výsledky. Nikdo se neutopil ani nevyhrál.

- 28.3.(So) - sportovní gymnastika - asi 20 žáků se pilně chystá na toto klání. Pozvání do nácviku dostalo 28 nejlepších z našich malých libeňských závodů 3. a 5.2. Případní postupující z těchto závodů se ve finále utkají 19.4.

- 16.5.(So) se zájemci zúčastní závodů v lehké atletice.

- nacvičovat na župní slet - v roce 1998 slaví župa Barákova, (do níž patří i Sokol Libeň) 100 let!! (Libeň 114 a Sokol 136 let) Při této příležitosti se v Brandýse nad Labem uskuteční mimo jiné i župní slet, na němž samozřejmě vystoupí i žáci. Již v lednu jsme začali s nácvikem, a teď na konci února již umíme půlku skladby.

Jenže - ač jsme hned na začátku ledna poslali po adeptech nácviku (všichni žáci ročníku 1989-1984) dopisky rodičům se žádosti o odpověď, zatím jsme při 50 nacvičujících dostali zpět jen 28 kladných a 2 záporné odpovědi!!! Takže ještě jednou: Nácvik probíhá v běžných cvičebních hodinách /vždy asi 10 minut), na jaře zřejmě jeden či dva secviky, sobota 2O.června - ráno odjezd do Brandýsa, dopoledne generálka, odpoledne vystoupení a odjezd zpět do Prahy. Cvičební úbor bude upřesněn později. Slet tedy moc času nezabere, a teď, když už umíme půlku skladby, by byla škoda si tuto výjimečnou možnost nechat ujít. Vždyť jak často se slaví sté výročí?! Vyplňte prosím souhlas na formuláři umístěném pod čarou. Děkuji. Je to pro mne nutné, neboť každý cvičenec v devítce musí mít své pevné místo (cvičenci na jednotlivých místech se liší) a já musím vědět, že se daný cvičenec sletu opravdu zúčastní. Proto, jestliže jste dosud neodpověděli, vystřihněte odpovědní ústřižek, vyplňte a pošlete po synovi.

Kromě žactva cvičí samozřejmě i muži:

- dorostenci + muži košíková - prům. 11

- muži míčové hry - " 8

- muži kondiční cvičení - " 7

A i muži samozřejmě nacvičují na slet. Zatím jsme dali dohromady dvě devítky, ale klidně přivítáme i další zájemce.

- 8.3. (Ne) od 9 do 12 h bude brigáda u sokolovny - čištění tarasu a úklid dvora. Určeno pro starší žáky, dorostence a muže (ne jilmáky, ti mají brigádu v Draháni).

JILM a pobyt v přírodě

Nejprve k celoroční a celosokolské soutěži Pobyt v přírodě. Po jednotlivých čtvrtletích roku 1997 (zima 4.místo za 29 dní, jaro l.místo 45 dní, léto 3.místo 63 dní, podzim 1.místo 28 dní) jsme ziskem 165 dní prožitých v přírodě na výletech a táborech (JILM, Káňata, Studánka a Věrná garda) obsadili 2.místo mezi 121 jednotami 38 žup, což je naše tradiční umístění. První byla Třebíč 182 dní, třetí Nový Jičín 108 dní, čtvrté Brno 85 dní.

A abychom i letos uspěli, máme již teď na svém kontě prvních 11 dnů zimy 1998.

POZOR: Jarní výlet libeňského Sokola (JVLS) bude 16.(-17.)5. - již teď si udělejte čas, ať s námi můžete jet!!

JILM

uskutečnil od počátku prosince do poloviny února 10 středečních schůzek v klubovně za průměrné účasti 13,5 členů (z 16) a 4 PK (vedoucích), dále 16.Vyzvědače (13.12. 24 osob), Vánoční nadílku (17.12. 38 osob) - obé za hojné účasti bývalých členů, Zimní táboření (24.-25.1. při - 5oC přespalo 12 ze 14 účastníků v tee-pee), 16. Mistra uzlování (11.2. 14 soutěžících), Zimní, či spíše s ohledem na počasí jarní výpravu do Říčan a k prameni Rokytky (14.2. 14 osob) a nedělní vycházku do muzea hl.m.Prahy a na Josefov (15.2. 9 osob).

Dále chystáme promítání diapozitivů (odměna za brigády na Proseckých skalách) . z Puebla do Santa Fé - srdečně jsme zvali i veškeré žactvo, 15.Mistra signalizace (4.3.), jarní výpravu do Údolí podzemního potoka u Kamenného Přívozu (7.3.), brigádu v Draháňské rokli (8.3.), Aprílovku (28.-29.3), Boj družin (18.-19.4) a dále lodě, kola, JVLS a stavbu tábora.

28.5. (Čt) pořádá JILM Dětský den na louce U studánky.

Skvěle se rozjela naše celoroční hra Zlatá horečka - jednotlivé trojky již ukončují nákupy povinného vybavení na Aljašku a vydávají se lodí do přístavu Skagway, odkud je bude čekat cesta Chilcootským průsmykem k Yukonu a snad i za zlatem v Dawsonu a okolí. I z průměrné docházky - 13,5 ze 16 je vidět, že hra kluky táhne a účast je i přes nemoci, hory, školy v přírodě i jiná protivenství vysoká a pravidelná. Je jen škoda, že dvě z šesti trojic jsou zatím stále jen dvojice. Jinými slovy - hledáme poslední dva zájemce o Zlatou horečku, ale i o další hry, výpravy, táboření, zálesáctví, tábor (11.7.-1.8. 22 dní za 22OO Kč) a naši snad skvělou partu - vždyť mezi našimi členy jsou nejen libeňáci, ale i kluci z Košíř, Klánovic či Šestajovic.

Zájemci přijďte se poptat na schůzku, výpravu, do cvičení, nebo volejte Po-Pá 6.oo - 14.3o 66036259 (Jiří Novák).

Sokol Libeň či lépe řečeno Jilm nabízí možnost zapůjčení kánojí (5O Kč za loď a den) - podrobnosti viz telefon o dva řádky výše.

 Rodiče, cvičenci, děti - zůstaňte nám věrní.

Za cvičitele

Jiří Novák

náčelník

 

Věrná garda v roce 1997

Náš oddíl Věrné gardy je stále velmi čilý, tak jako před čtvrt stoletím, kdy byl založen. Je stále oddílem radostné činnosti a pravého sokolského přátelství. V programu své činnosti nemusel nic měnit. Kulturně poznávací vycházky a pěší turistika i pobyt v přírodě jsou nekonečným zdrojem radostí, stejně jako cvičení v tělocvičně a hlavně báječné besedy. To vše drží Věrnou gardu už léta pohromadě. Těch besed bylo za uplynulých 23 let celkem 2O6 s průměrnou účastí 44,5 osob na jedné besedě. Potvrzuje to velikou oblibu besed i jejich dobrou úroveň.

Kulturně poznávacích vycházek bylo v roce 1997 celkem 21 a z toho bylo:

12 vycházek za památkami Prahy, prům.účast 20,7

4 návštěvy výstav, " 14,8

5 návštěv divadel a koncertů " 11,4

Bratr Milan Friš nás vedl 6 krát Královskou cestou od Prašné brány až na Pražský hrad a 5 krát jsme se toulali ulicemi Malé Strany s pečlivě připraveným výkladem br. Friše.

Na výstavy nás provázela sestra Věra Kadlecová, která se vždy předem s výstavou seznámila a podávala nám podrobný výklad v Galerii Hollar, v NG ve Šternberském paláci, v Muzeu hl.m.Prahy a v Bazilice sv.Jiří na Hradě.

Vstupenky do divadel a koncertů zajišťovala sestra Marta Navrátilová. Několikrát jsme si poslechli Českou filharmonii přímo v Rudolfinu.

Vycházky a výlety do přírody a do okolních měst

Výlety připravoval a vedl vedoucí Věrné gardy bratr Miroslav Jeník, později z důvodů jeho onemocnění i jiní. V březnu jsme s Jeníkovými poznali Úvaly a část Klánovických lesů, v dubnu to byl Český Brod, v květnu jsme podpořili výlet Pražského pětižupí v Hudlicích.

Do Sadské nás v září vedli Jar. Šperling a F.Kodl, v říjnu jsme poznávali Jelení příkop na Hradě s Martou Navrátilovou. Do Pikovic (výlet Pražského pětižupí) a do podzimních Klánovických lesů nás vodil F.Kodl. Na voňavé perníkové jesličky k Matěji se sešlo 33 členů a vedli je F. a M. Kodlovi. Na těchto 8 výletech a vycházkách byla prům.účast 14,6 členů.

Naše besedy jsou hlavní částí měsíčních programů, které rozmnožené dostávají zájemci a členové Věrné gardy. V uplynulém roce bylo celkem 10 besed s prům.účastí 36,6 členů. V hlavní části programu byly promítány barevné diapozitivy z cest bratra ing. Bořivoje Zbuzka, který je velmi pěkně komentoval. Ve dvou jeho přednáškách to byla "Amerika, jak ji neznáme". V dalších dvou besedách to byly Skalisté hory v Kanadě, potom Azurové pobřeží v jižní Francii. V říjnu nás vodil br.Zbuzek po stopách slavného dramatika Shakespeara po Anglii, v listopadu jsme poznávali Národní parky v USA i v Kanadě a na Vánoční besedě s návštěvou 51 osob nám promítal své dílo "Praha Zdeňka Štěpánka". Jeho osm letošních besed patří mezi nejlepší v celém dvacetiletém období naší činnosti.

O hezké a útulné prostředí a o občerstvení se dobře starají naše sestry. Dík za tu péči. Program večera doplňují členové vzdělavatelského sboru slovem, četbou, písničkou. Písničkou se každá beseda začíná, dobrá nálada písničkou je provázena a plni hezkých zážitků se "besedníci" rozcházejí. Takové jsou naše besedy, taková je činnost libeňské Věrné gardy. Přijďte mezi nás!

František Kodl

 

88 let má naše sokolovna

Peníze na stavbu naší sokolovny se opravdu těžko sháněly. Nejen po korunkách ale opravdu po haléřích. Ve Zprávách č. 4 z roku 1994 jsme uváděli některé podrobnosti, např. o haléřových sbírkách do 16 pokladniček umístěných v libeň.hostincích.

Dodatečně jsme získali hezký obrázek nálepky na krabičkách zápalek z roku 1907. "Ve prospěch stavby sokolovny v Praze-Libni." Vyráběla je Česká sirkárna Jan Svozil a Vojtěch Scheinost v Lošticích na Moravě /okres Šumperk).

Libeňský občan pan Jelínek to objevil ve starém rakouském katalogu chráněných značek (ZENTRAL-MARKEN-ANZEIGEN) vydaném v roce 1907 ve Vídni. Děkujeme mu, že nám tento zajímavý obrázek předal.

(pozn.redakce: sokolovna se stavěla 10 měsíců v roce 1909-1910)

František Kodl

Jak jsme viděli letošní Šibřinky

Poslední únorový den byl v libeňském Sokole ve znamení tradiční sokolské zábavy - Šibřinek. Jako každoroční úřastníci a spolupořadatelé dětské části této slavnosti bychom rádi připojili pár postřehů.

V první řadě bychom chtěli připomenout neuvěřitelný počet osob, které se letos zúčastnily na přípravách celé akce. Řada z nich nosila myšlenky na co nejlepší uspořádání letošních Šibřinek ve svých hlavách po celý rok, čemuž také odpovídá profesionální (v dobrém slova smyslu) úroveň celé organizace. Vynikající je skutečnost, že mezi organizátory převažovali mladí v čele s oddílem Studánka. To dává naší jednotě do budoucna naději, že se bude moci i nadále pyšnit podobně zvládnutými akcemi.

Jako spolupořadatelů dětských Šibřinek můžeme s radostí konstatovat, že i zde nastal znatelný postup k lepšímu, za což patří náš dík všem zúčastněným cvičitelům a pomahatelům dětských oddílů. Pro ilustraci snad jen pár faktů. Účast přesáhla 150 dětí, jejichž masky jsou rok od roku nápaditější a propracovanější; namátkou jmenujme masky: sova zhotovená z krepového papíru, autíčko z krabice, vysavač Primalux, mořská panna se zelenými vlasy atd. Originální rozcvičku "veselý sokolík" vedlo největší miminko na světě Sabina Hašová. Tvůrčí i fyzické nasazení předvedli mladí organizátoři soutěží, her i závěrečného hada, mezi nimiž zářily maskované dívky v čele s "královnou lesních jezinek" Aničkou Feřtovou. Spolupráce se všemi byla zkrátka parádní. Ještě jednou díky moc.

Velký kus mravenčí práce odvedly sestry z Věrné gardy, které byla radost sledovat při přípravě občerstvení - především chlebíčků, na jejichž zhotovení nosily pochutiny i z vlastních zdrojů. Velký dík jim patří i za nepopulární mytí nádobí. Jenom na okraj: většina sester byla v kuchyni od samého rána až do noci. Klobouk dolů!

Večerní část Šibřinek byla zase o kus propracovanější než vloni. Největší zásluhu na tom mají organizátoři pod vedením Pepíka Žáčka. My jen připojíme pár postřehů. K tanci hrála skvělá skupina Spektrum, obsluha ve výčepu, u kávy i na sále byla svižná, dobře vybrané službě u vchodu neproklouzla ani myš, tombola byla bohatá a její průběh hladký. Oživením večera byla hojnější účast masek, které napomohl lépe vybraný ráz (Z pohádky do pohádky), který přímo vybízel k maskování. Cvičitelka Sabina Hašová ve svém miminkovském hávu pro ně připravila krátký program, jehož součástí bylo sólo pro masky v rytmu letkis, hra na molekuly a nakonec jakési "lidové" hlasování, které rozhodlo o nejlepší masce. Tou se stala čarodějnice s "nefalšovanou" bradavicí, jež si domů odnesla hodnotnou trofej v podobě miminkovské čepice.

Pro příští rok vzkaz všem: masek jen houšť!!! Nyní jen malý námět k zamyšlení. Nebylo by možné v příštím roce omezit kouření jen na vymezená místa mimo sál?

Těšíme se na Šibřinky v roce 1999!

Iva a Láďa Mrklasovi

Malostranské toulky

Od loňského října do letošního února jsme se pětkrát sešli na Malostranském náměstí, abychom pod vedením bratra Milana Friše poznávali zajímavosti Malé Strany. Někteří z nás jsme si obnovili vzpomínky na místa, která jsme již dříve znali, pro mnohé to byly zcela nové objevy těch různých kouzelných zákoutí, tak, jak je tato oblast naší matičky Prahy poskytuje.

Bratr Friš měl vždy vycházku perfektně připravenou, předem ji prošel i se svou manželkou, naší sestrou Helenou, a upozorňoval nás na jednotlivé zajímavé paláce a objekty, jejich různé majitele a mnohdy velmi pestrou historii. Byly to skutečně pěkné zážitky, sešlo se nás vždy 20 i více členů naší Věrné gardy a také hosté z jiných jednot se dostavovali.

Za účastníky těchto vycházek manželům Frišovým moc děkuji a doufám, že se můžeme těšit na pokračování této výborné akce.

Za členy Věrné gardy

Marta Navrátilová