ZPRÁVY 1999 - 2.

Sestry a bratři!

V příštím roce, v roce 2000, se připravuje Česká obec sokolská na další svátky sokolstva, na XIII. všesokolský slet v Praze. Všichni víme, že slety jsou pouze vyvrcholením naší pravidelné činnosti pro zdraví a svěžest všech cvičenců a zveřejněním této činnosti nejen před celým národem, ale před celým světem. Pro nás je příprava již v plném proudu a všechna činnost směřuje k jeho zdaru v rámci všech předsletových aktivit. Vedoucí všech složek jsou již seznamováni se společným vystoupením a nácviky pro všechny cvičence zahájíme již v září. ČOS, župy i jednoty uskutečňují přebory ve sportovních soutěžích všech disciplín, včetně kulturních akcí. Mezi ně patří i činnost turistická, kde se uskuteční výstupy na "Třináct sletových vrcholů". Vlastní slet bude zahájen, jako obvykle, "Sletovým průvodem Prahou" již v pátek 30. června 2000 v 10.00 hodin! V Národním divadle tentýž den večer v 19.oo hod. uvedením představení opery "Libuše". Hlavní sletové dny v sobotu 1. července a v neděli 2. července, vždy od 15.oo hodin na "Stadionu Evžena Rošického". Čeká nás hodně, a věřím, že radostné práce pro zdar "XIII. všesokolského sletu 2000".

Ladislav Mrklas starosta

Sletové známky

Jako dobrovolný příspěvek na XIII.všesokolský slet 2000 Členské 50,- Kč Mládež 20,- Kč Prodej v matrice sokolovny.

Žáci, muži - cvičí, sportují, závodí

V minulých Zprávách jsem si posteskl, že chodí méně žactva. V březnu dokonce klesl průměr na jednu hodinu na 52 duší ( ml.+ st.žáci a dorostenci ), ale v dubnu přišlo 6 nových tváří a průměr se zvýšil na 60. Přesto rádi přivítáme další zájemce o cvičení. S posledním cvičením v sokolovně na konci dubna jsme ukončili soutěž v Minutovém pěti (-sedmi) boji. Výsledky Ize nálézt ve vývěsce mezi šatnami. Od začátku května totiž chodíme cvičit ven (na dvůr sokolovny a do parku), kde jsme hned rozjeli soutěž Letní disciplíny (lehklá atletika). Samozřejmě pokračuje vyhodnocování docházky. K 25.5 bylo 62 cvičebních hodin a 11 cvičenců má více než 56 čárek, mají tedy lepší než 90% účast. Alespoň jedenkrát přišlo cvičit 117 cvičenců.

l0.dubna proběhlo finále pražského pětižupí ve sportovní gymnastice. Z březnové kvalifikace, které se zúčastnilo 18 žáků z naší jednoty jich 12 do tohoto finále postoupilo a závodilo s těmito výsledky: ročník 91,92 -15 účastníků - 2.Loudil, 5.Hrdinka, 8.Čvančara, l3.Duchač ročník 88,89,90 - 26 účastníků - l2.Michálek,18.T.Bastin, l9.Kudroň, 25.Novák ročník 86,87 -12 účastníků - 6.Vorel,1O.V.Tomčík,12.M.Seifert ročník 84,85 - 8 účastníků - 5.T.Seifert.

Ve vloženém závodě ve šplhu obsadili přední místa ve svých kategoriích: 1. Vorel, 2. Tomčík, 3.Loudil, 5.T.Seifert 15. května se dva mladší žáci zúčastnili přeboru žactva pražského pětižupí v lehké atletice - J.Hofrichter se umístil na 4.místě mezi 11 závodníky. J.Kaplan byl 20.

O víkendu 22.-23.května proběhl v Písku Přebor všestrannosti mladšího žactva, kterého se zúčastnilo 12 čtyřčlenných (vždy dva hoši a dvě dívky) družstev z 12 žup. Za župu Barákovu nastupili dvě dívky ze Sokola Staré Město a dva naši cvičenci - Jakub Michálek a Jakub Kudroň. Závod se skládal ze čtyř disciplín - sportovní gymnastika (přeskok, kruhy, hrazda, akrobacie), plavání (50 metrů), šplhu (4,5 metru na tyči) a atletiky (sprint 50m, hod krikeťákem, skok daleký). Družstvo nakonec obsadilo 9 místo a hoši jako jednotlivci 9. a 18. místo z 23 závodníků.

Ve čtvrtek 6.května se dva dorostenci zúčastnili v sokolských krojích pietní vzpomínky na střelnici v Kobylisích.

Kromě žáků ještě hrají dorostenci a cvičitelé ve čtvrtek košíkovou (prům. 12), "fotbálek" si dvakrát týdně chodí zahrát mladší muži (prům.11) a v úterý si chodí do posilovny udržovat svoji kondici starší muži (prům. 6). Mladší muži se v sobotu 22. května zúčastnili turnaje v malé kopané ve Kbelích, kde mezi 6 družstvy obsadili 6.místo po dvou těsných prohrách a jedné remíze. Ve čtvrtek 3. června pořádá Jilm a cvičitelský sbor tradiční Dětský den v parku na louce u studánky. Chystáme 17 různých soutěží, sjíždění Rokytky na kánojích a jako vrchol programu vystoupí skupina historického šermu.

Poslední oficiální cvičební hodina bude ve čtvrtek 24.června (pokud bude zájem sejdeme se ještě v úterý 29.6.) První cvičení po prázdninách bude již ve čtvrtek 2. září. A co nás čeká po prázdninách ? Jistě to bude od počátku listopadu nácvik na SLET 2000 (ml.žáci, st. žáci, muži ) a také Tělocvičná akademie ke 115. výročí založení Sokola v Libni ( to bylo 26.října 1884).

A nakonec ještě jedna zpráva. Abychom šli s dobou (protože - "Kde stanutí, tam smrt"), zřídili jsme internetovou stránku Sokola Libeň, kde by se postupně měly objevit informace o veškerém dění. A adresa ? WWW.MUJWEB.CZ/WWW/SOKOL_LIBEN a dále jsme ještě zaregistrováni na dalších třech internetových serverech: WWW.SEZNAM.CZ WWW.ATLAS.CZ WWW.UZDROJE.CZ (u těchto tří adres rubrika sport nebo sokol).

Pobyt v přírodě V minulých Zprávách jsem psal o našem skvělém úspěchu v této soutěži ČOS, ve které jsme mezi více než 100 jednotami zvítězili. Mezitím jsou již známy výsledky Zimního dne v přírodě (21.12.98 - 21.3.99). Mezi 85 jednotami jsme za 41 dní prožitých na výletech zaujali 2. místo. A aby jsme i na jaře a v létě obsadili přední místo, jezdí všechny naše oddíly (Jilm, Káňata, Pampelišky, Studánka i Věrná garda) pravidelně za Prahu a kromě Věrné gardy již i pilně chystají letní tábory. Navíc se 29.-30. května koná společný celojednotový výlet (již 18. v pořadí od znovuobnovení jednoty v roce 1990), tentokráte do Nižboru. Nabídka zájemcům o vodní turistiku z řad naší jednoty - nabízíme zapůjčení až 7 kánoí za ucházející cenu 50 Kč za loď a den. (informace podá náčelník na tel. 66036259 (zaměstnání), 66313192 (domů).

Jilm

- pokračuje ve své tradiční činnosti a to dokonce s pro Jilm nevídaným počtem 24 členů. Od začátku března jsme měli 12 schůzek v klubovně s průměrnou účastí 18 a tyto výpravy:

13.3.99 Slunečné pískovce - předjarní výprava do Dubé, Tubože a na Nedvězí - 14 účastníků 14.3.99 Brigáda u sokolovny -29 hodin, 8 osob a v Draháni 9 hodin, 6 osob 24.3.99 l5.Mistr signalizace - oddílový přebor - 11 účastníků 26.-28.3.99 Aprílovka - žlutá strategie, Kamenice nad Lipou a okolí - 19 účastníků z Jilmu a 7 Pampelišek 17.-18.4.99 17. boj družin - torza na Hubertce, Rataje n/S., oddílový pře- bor v tábornickém desetiboji - 12 účastníků 7.-9.5.99 Rychlá vltavská padesátka, 14 kánoí s 29 vodáky z Vyššího Brodu do Boršova u Č.Budějovic.

- chystá: 29.-30.5. kolovku do Nižboru, Dobřívi, Hořovic a Berouna v rámci JVLS. 11.-13.6. a 25.-27.6. - dvě pracovní výpravy na místo tábořiště v Bohdalíně u Kamenice nad Lipou (sekání louky, výroba kulatiny, stavba tábora). TÁBOR :16.7. - 7.8. - 23 dní za 2000 Kč ( kromě toho se na stejném místě uskuteční i tábory Káňat - 1.7.-16.7. a Pampelišek 25.7.-7.8.)

A nezapomeňte, že hned 2. září zase začínáme !!

Příjemné prožití prázdnin a dovolených přeje

Jiří Novák,náčelník

 

Zpráva náčelnice

Vážení a milí čtenáři našich Zpráv, sestry, bratři, mládeži!

Přiznávám, že mne vždy popadá úzkost, zjistím-li, že se blíží termín odevzdání příspěvků do časopisu, který jednou za čtvrt roku dostáváte do rukou a který, jak doufám, si dobře pročtete. Jako náčelnice mám mít přehled o průběhu cvičení ženských složek, o počtu cvičících v tom kterém oddílu a účasti na různých akcích, kterých se mají hlavně naši mladí zúčastňovat - ale! Nemohu být ve všech cvičebních hodinách osobně a tak spoléhám na své cvičitelky. Všechny jsou zkušené a odborně na výši - jenom ta statistika! Práce s mládeží je velice náročná. Kdo nezkusil, nepochopí co úsilí je třeba ukáznit dnešní děti, udržet jejich pozornost po celou cvičební hodinu, zvláště když vedoucí cvičitelka má zatím velice mladé pomocnice. Pod jejím vedením se všechno teprve učí, takže i ta statistika jim bude časem samozřejmostí a mně ubydou dnešní nepříjemnosti s měsíčními výkazy. Blíží se konec cvičebního roku, příští rok je všesletový a tak se letos vyrojila řada sletů župních. Liberec je župa Ještědská, mimochodem mateřská naší náčelnice ČOS sestry Žitné, a libeňské ženy se rozhodly podpořit svou účastí tento pohraniční Sokol. Škoda, že tam jedou jen cvičenky Věrné gardy, protože pro mládež je tam připraven bohatý denní i večerní program. Naše skupina sedmnácti žen se zapojila hned do tří skladeb: Polka, Pilky, Muž a žena. Pilně jsme nacvičovaly a nebojíme se, že propadneme. A jak to vše proběhlo, jak se nám tam líbilo, se dozvíte v podzimním čísle našich sokolských Zpráv. Přeji Vám všem pěkné užití července a srpna, kdy se nebudeme pravidelně vídat, těším se na shledanou v září a hlavně při nácviku sletových skladeb.

Čtěte vývěsky v našich skříňkách na domech a v sokolovně!

Věra Dekastellová náčelnice

Zpráva oddílu sportovní gymnastiky doplňující informace o proběhlých a připravovaných závodech v 1.pololetí roku 1999:

Blahopřejeme našim chlapcům k výraznému vítězství na přeborech VČ kraje dne 1.5. 1999. Družstvo dosáhlo průměru více než 9 bodů na nářadí, přičemž postupový limit na mistrovství republiky byl 8,50 bodu. Bohužel patříme pod oblast Praha, takže ani tento výsledek nám postup dosud nezaručuje. Ještě výraznější byl úspěch ve výsledcích jednotlivců; naši chlapci obsadili první čtyři místa z 10 zůčastněných v pořadí 1. Jan Smékal (55,3 bodu, tedy průměr 9,22 bodu na nářadí!), 2. Tomáš Hudský (53,7), 3. Jan Štěch (53,2), 4. Luděk Nohejl (52,6). Všichni ostatní závodníci dosáhli součtu pod 52 bodů. Všem patří poděkování za výborné výkony a reprezentaci našeho Sokola. Jedinou výtku lze udělit za chování v průběhu závodu vítěznému Janu Smékalovi, který byl za ně několikrát napomínán nejen trenéry, ale i rozhodčími a ředitelkou závodu. Doufejme, že jeho přístup k tréninku a závodům se zlepší, nebot' předvedený výkon ukazuje jeho ohromné možnosti nejen na regionální úrovni naší sportovní gymnastiky.

Rádi bychom poděkovali i našim dívkám za vzornou reprezentaci oddílu na okresním přeboru dne 1. 5. 1999 v Horních Počernicích. Každá ze zúčastněných dívek podala výkon na hranici svých možnosti. Bohužel závodní program dívek na rozdíl od chlapců preferuje dívky připravované od útlého věku ve vrcholových oddílech 6 a více hodin denně. Naše dívky přesto dokázaly neztratit se ve startovním poli a poprvé obsadit i místa v jeho první polovině (např. Anna Mikešová - 32. místo ze 79 závodnic). Doufejme, že na příštích závodech, hlavně těch pořádaných ČOS ve volných sestavách, bude jejich úspěch ještě výraznější. Chlapci 15.5. Přebor družstev a jednotlivců oblasti Praha SK Hradčany (sraz 8.30 přímo na závodišti). 12.-13.6. Mistrovství ČR družstev a jednotlivců zřejmě Praha, Tyršův dům (Celé družstvo pouze v případě postupu, spíše počítáme s postupem jednotlivců). 19.6. Oblastní přebor ČOS Praha, Tyršův dům 25.-27.6. Přebor ČOS Praha, Tyršův dům (Doufáme v postup celého družstva, případně alespoň jednotlivců). Dívky

15.5. Přebor Prahy jednotlivkyň Horní Počernice (Startují pouze dívky,které postoupily z okresního přeboru - Beránková Kateřina, Mikešová Anna, Poloučková Viola - sraz v sobotu 7.10. na Palmovce,předtím v pátek 17.30 v Tyršově domě poslední pokyny).

22.5. Přebor jednotlivkyň JČ oblasti České Budějovice (Startují: Beránková Kateřina, Mikešová Anna Poloučková Viola, Krausová Alice, Matiášová Zuzana,, Zemanová Nikola, Černá Kate- řina - pojedeme zřejmě již 21.5.- spát se bude ve vlastním spacím pytli na žíněnkách).

12.6. Oblastní přebor ČOS Plzeň

25.- 27.6.Přebor ČOS Praha, Tyršúv dům (Pouze v případě postupu, s tím spíše nepočítáme).

Dále se připravuje letní soustředění předběžně od 7. do 22. srpna v Polici nad Metují,vše je dosud v jednání.

Oddíl sportovní gymnastiky

Soustředění oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Libeň se koná od 14. do 29. srpna 1998 v prostoru TJ Sokol Police nad Metují. Ubytování je možné v ubytovně TJ Spartak v ceně 70 Kč za noc, budeme se ovšem snažit získat možnost přespávání přímo v tělocvičně na galerii ve vlastním spacím pytli v ceně cca 20 až 30 Kč za noc. Pak by bylo možné vejít se s celkovou cenou soustředění do 2200 Kč ( zahrnuty snídaně - po 20 Kč, obědy - po 40 Kč, večeře - po 40 Kč, ubytování, cesta, převoz části nářadí, pronájem tělocvičny), případně 1400 Kč při účasti na 1 týden - možné pro menší děti nebo při kolizi termínů rodinné rekreace. Cvičit se bude v sokolovně (kontakt - trenérka místního oddílu - p. Jitka Krásná, tel. 0447 94314). Stejně jako v minulých letech se počítá přibližně s třetinou až polovinou času věnovaného gymnastické a všeobecně pohybové přípravě, zbytek bude rozdělen mezi návštěvy místního koupaliště (dle počasí), výlety po okolí (Babiččino údolí, skalní města, Jiráskův kraj, atd.) a různé druhy her včetně celotáborové, téma bude upřesněno v závazné přihlášce. Rodiče jsou zváni na závěrečné závody dne 28.srpna 1999. Opět povezeme jízdní kola, všichni rodiče nechť je pro děti zajistí na daný termín. Pro registrované závodníky je soustředění povinné, v případě neúčasti budeme vyžadovat omluvenky od rodičů! Martin Prát tel. 6516032, 6520935,4715543

Naši mladí gymnasté dokázali, že nejen v Praze už s nimi musí počítat

Nečekaného, ale zaslouženého úspěchu dosáhli mladší žáci TJ Sokol Praha - Libeň na mezinárodně obsazených gymnastických závodech v Bučovicích. Přestože závodili proti chlapcům, profesionálně připravovaným ve velkých střediscích na reprezentační dráhu, nejen, že se neztratili, ale stali se překvapením celé soutěže. Nepočítáme-li družstva Zlína a Košic, která tvoří základ republikových výběrů v naší a Slovenské republice, byli všem ostatním minimálně vyrovnanými soupeři. Díky nejasnostem v interpretaci rozpisu soutěže nastoupili naši žáci do soutěže s nižší výchozí známkou na kruzích, čímž získali hned na začátku ztrátu 0,8 bodu. Jejich výkony ovšem tuto ztrátu zcela pokryly a tak se jejich známky vyšplhaly téměř k průměru 9,0 na nářadí. Po boji, ve kterém rozhodovaly setiny bodu, umístili se naši chlapci celkově na 13. mistě z 23 družstev. Kdybychom počítali jejich výsledky z plných výchozích známek, k čemuž by stačila nepatrná úprava skladby (tedy nikoli obtížnosti) jejich sestav, umístili by se na 7. až 8. místě! Bohužel při technické poradě před závodem se probíraly všechny náležitosti povinných požadavků kromě jediného, který právě naši gymnasté plnili odlišným způsobem. Dá se říci, že naši chlapci zachraňovali v Bučovicích čest pražské gymnastiky, neboť ve výsledkové listině zanechali za sebou oba největší pražské kluby, kde se mládež připravuje v nesrovnatelně lepších podmínkách pod vedením profesionálních trenérů. Dává to i určité naděje na postup na letošní mistrovství republiky, o němž se nám vloni mohlo jenom zdát, nebot' naši začínající chlapci tehdy závodili proti známým pražským závodníkům, kteří v té době měli za sebou mnohonásobně delší připravu v lepších podmínkách. V soutěži jednotlivců obsadil pěkné 47 místo (z více než 60 zúčastněných) nejmladší z našich, Jan Štěch, jemuž rozhodčí přisoudili nižší výchozí známky i na ostatních nářadích, ale který má celou svoji sportovní kariéru ještě před sebou. Stabilní výkon podal Tomáš Hudský a jeho 38. místo ukazuje vzestup formy. Nejlépe se umístil talentovaný Jan Smékal (19. místo), který také sklidil ohromné uznání od všech zúčastněných trenérů a rozhodčích, neboť se jako jediný závodník z malých jednot dokázal dostat do první dvacítky a nebýt již zmíněné nižší výchozí známky mohl pomýšlet i na umístěni mezi deseti nejlepšími. Bohužel jeho tréninková morálka se zlepšila až těsně před závody a můžeme se jenom dohadovat, jak mohl dopadnout, kdyby se přípravě věnoval stejně svědomitě jako druzí dva naši borci. Nelze se nezmínit o obrovském podílu na dosaženém úspěchu trenéra Jiřího Hrňáka, který v minulém roce věnoval všechen svůj čas a energii individuální základní připravě našich chlapců, na které je nyní možné stavět jejich technickou vyspělost. Bohužel v poslední době má čím dál tím méně času, takže chlapci se učí i samostatné práci ve větším kolektivu. O jejich výchovu se tak dělí všichni trenéři oddílu přibližně stejným dílem. Můžeme jenom doufat, že i dívky které věnují tréninku neuvěřitelné úsilí, dosáhnou konečně zaslouženého úspěchu. Bohužel závodní program dívek na rozdíl od chlapců nedoznal změn a velmi intenzivně zvýhodňuje gymnastky ze střediskových oddílů, které mají nejen Iepší vybavení a stálou péči profesionálních trenérů, ale také za sebou cílenou přípravu často již od 3 či 4 let věku. Ke zlepšení našich dívek by určitě pomohlo i doplnění nářadí v sokolovně o bradla o nestejné výši žerdi nebo alespoň zajištění dovozu samotných žerdí, na který dívky již dva roky marně čekají. I přes jasně formulované sliby ze strany některých funkcionářů jednoty se zatím v této věci nic nepodniká. Doufejme, že se situace v dohledné době zlepší.

Naši mladí sice ještě nedělají rozpor střemhlav, jako vítěz tří olympiád Yuri Chechi, ale že na kruzích opravdu umějí, dokázali i přes nízké výchozí známky vrchovatou měrou.

21. 3.1999 Dr. Martin Prát, vedoucí trenér oddílu SG

Zpráva oddílu Badminton

Dne 10.4.1999 se konal v naší sokolovně První badmintonový turnaj v Libni, "Libeňský peřák" pro začátečníky a pokročilé. Turnaje se zúčastnilo 15 mužů a 9 žen, tedy celkem 24 hráčů, kteří zápasili v pěti předem vypsaných kategoriích. Zúčastnění byli z pražských oddílů: Astra Zahradní město (7 hráčů) ČKD Kompresory (3 hráči) Sokol Libeň (4 hráčky) Dolní Měcholupy (4 hráči) Sokol Senohraby (4 hráči) Sokol Uhříněves (2 hráči) Nejobtížnější kategorií byla bezesporu mužská dvouhra, kde se utkalo všech 15 přihlášených mužů. Po velmi překvapivém a napínavém souboji, kdy se bojovaloí skutečně až "do poslední kapky krve", zvítězil nakonec hráč z Dolních Měchplup Martin Krejcha. V kategorii ženské dvouhry nebyla situace tak napínavá, přesto ale zvítězila s naprostou převahou naše hráčka Marta Slabihoudková, na druhém místě skončila hráčka z Astry ZMZ Tereza Žerebáková, třetí a čtvrtou příčku obsadily opět hráčky našeho badmintonového oddílu Ladislava Vodrážková a Soňa Krupková. Mužská čtyřhra nepřinesla vzhledem k výsledkům z dvouhry žádné velké překvapení, neboť finále hráli hráči, kteří obsadili nejvyšší příčky i v mužské dvouhře. Po třísetovém boji nakonec zvítězili hráči z Dolních Měcholup Martin Krejcha a Petr Kalenda, na druhém místě se umístila dvojice ze Sokola Senohraby Vít Ptáček a Vladimír Janovský. Ženské čtyřhry se zúčastnily pouze tři dvojice, ale i přesto (nebo právě proto) se všechny dívky snažily, neboť všechny tři dvojice hrály o medailové pozice a chtěly dosáhnout na příčku nejvyšší - zlatou. To se nakonec podařilo hráčkám ze smíšené dvojice Sokol Senohraby - Monice Kepákové a Astra ZMZ - Renatě Vaškové. O druhou a třetí příčku se podělily domácí hráčky Soňa Krupková s Ladislavou Vodrážkovou a Marta Slabihoudková s Helenou Holešovou. Poslední disciplínou byla smíšená čtyřhra, která byla napínavá od začátku do samého konce. Po dlouhých bojích a totální vyčerpanosti nakonec Sokol Senohraby v zastoupení Moniky Kepákové a Milana Malého podlehl naší hráčce Martě Slabihoudkové, která srdnatě bojovala spolu s hráčem z ČKD Kompresory Jiřím Svobodou a vybojovala si tak již třetí medaili, čímž se stala nejúspěšnější hráčkou na tomto turnaji (dvě zlaté a jedna bronzová medaile). Jejich výkon a týmová sehranost byl skutečně obdivuhodný již vzhledem k tomu, že se oba hráči poprvé seznámili až před samotnou hrou. Všichni zúčastnění byli, dle našich hloubkových anketních průzkumů, velice spokojeni jak s herním systémem tak s celkovou organizací turnaje, kterou připravovali pouze tři hráči z našeho oddílu, jmenovitě Eva Görtlerová (předsedkyně oddílu), Ing. Jaroslav Houček (místopředseda oddílu) a Ivo Görtler. Velkou pochvalu a překvapení všech hráčů jsme si získali zejména plynulostí celého turnaje a počtem zápasů, který byl v průměru 10 zápasů na jednoho hráče, tudíž si (jak jsme avízovali v našich propozicích na tento turnaj) skutečně každý dobře zahrál. Nemalou zásluhu na úspěchu měl i improvizovaný bufet v prostorách velkého Srncova sálu, kde po celý den neúnavně obsluhoval Ivo Görtler. Hráčům byly po celý den k dispozici teplé i studené nápoje, spousta sladkostí, ale vrcholem celé gastronomie byla "specialita šéfkuchaře" - domácí guláš, který pro tyto slavnostní chvíle sám Ivo uvařil. Příjemným se stalo i posezení, které jsme připravili v prostorách Bufetu a kde se hráči, pokud právě nehráli, scházeli a horlivě diskutovali o vyhraných či právě prohraných zápasech. Velkým překvapením bylo nakonec slavnostní vyhlašování výsledků, při kterých hráči, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím místě, obdrželi sokolské medaile v odpovídajících barvách kovů, diplomy a hráči na prvním místě i láhev pravého sektu Bohemia. Atmosféra celého turnaje byla skutečně výjimečná, už vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli uspořádat turnaj pro skupinu hráčů začátečníků i pokročilých, kteří hrají badminton pouze pro svou radost rekreačně. Turnajů pro tuto skupinu hráčů je během celého roku pořádáno pouze velmi málo (daly by se spočítat na prstech jedné ruky), tudíž hráči byli "nadšeni" a soutěžili zarytě a s chutí. Celým turnajem vládl "syndrom dobré nálady a přátelství" a nutno dodat, že nakonec všichni - i ti, kteří nakonec skončili mezi posledními - odcházeli spokojeni a nadšeni. Na tomto místě bych ráda poděkovala starostovi Sokola br. Mrklasovi a všem, kteří nám s organizací našeho turnaje pomohli, včetně pana vrátného, který nás celý den zodpovědně hlídal. Není žádným tajemstvím, že bez podpory vedení naší jednoty by se tento turnaj nikdy uskutečnit nemohl.

Eva Görtlerová předsedkyně oddílu

Zpráva vzdělavatelského sboru

Měsíc květen je pro nás vždy měsícem vzpomínek, které nemohou a nesmějí být zapomenuty, ať už jsou to vzpomínky radostné (na znovunabytí svobody), ale také vzpomínky bolestné (na úzkostné čekání a doufání, že se nám vrátí naši drazí z věznic a koncentráků, z bojových jednotek a barikád). Bohužel většiny z nich jsme se nedočkali, oni položili živoy za svou Českou zem a národ a proto nikdy nebudou zapomenuti. Vzpomínkou u pamětní desky v naší sokolovně jsme uctili jejich památku za účasti 17 členů naší jednoty a 20 členů z Cardic Meteor. 5.května přišlo 19 členů naší jednoty k hrobům libeňských Sokolů na libeňském hřbitově a položením kytiček ze zahrádek našich sester jsme vzpomněli jejich sokolské činnosti. Ze hřbitova jsme se vrátili do sborovny v naší sokolovně a tam jsme znovu zavzpozmínali na naše členy i na památné květnové dny a na radostnou obnovu Sokola. Ve čtvrtek 6.května se pět našich členů zúčastnilo pietní vzpomínky na Ďáblickém hřbitově a odpoledne pak 26 našich členů v sokolských krojích nebo úborech Věrné gardy se zúčastnilo na území národního památníku na Kobyliské střelnici pietní vzpomínky, pořádané Městskou částí Praha 8 a Českým svazem bojovníků za svobodu a položením věnce uctili památku tam popravených 546 vlastenců. Naše činnost pak pokračovala l2.května návštěvou foto-výstavy L.Sitenského. Skupinu 7 členů vedl bratr Milan Friš. Další akcí byla l9.května vycházka do Plečnikových zahrad Pražského hradu pod vedením sestry Věry Kadlecové, jejíž podrobné a zasvěcené vyprávění nám vždy tolik přiblíží historii a současnost navštívených míst. A připočteme-li k tomu krásné počasí, které nám umožnilo přímo si vychutnat pohledy na krásy Prahy z hradčanských výšek, 19 účastníků naší výpravy bylo nadšeno a ti, kteří s námi tentokrát nebyli mohou jen litovat. Z pozvánek Věrné gardy, ještě víme, že 26.května bude v sokolovně beseda "O lásce v hudbě" (vesele i vážně), kterou připravil bratr Milan Friš. 3. června pomůžeme na průběhu Dětského dne a 9.června na besedě ve Filipově síni rozloučíme před prázdninami. 16. června ukončíme cvičební rok vycházkou do pražské Vrtbovské zahrady, kterou opět připravila sestra Věra Kadlecová. A potom už nás čekají prázdniny! Přejeme všem sokolkám a sokolům, sokoličkám a sokolíčkům hodně letní pohody, sluníčka, koupání, hub, borůvek a malin a všechno krásné, co prázdniny pro nás přichystají. A ať se plně vydaří prázdninové tábory našich dětí z Jilmu a Pampelišek! Těšíme se už teď na měsíc září, který bude nástupním měsícem do sletového roku. A s tím si připomeňme sokolské heslo

Náš úkol - to je uhájit pravdu sokolských myšlenek, přesvědčit nejen sokoly, ale všechny lidi, kteří chtějí slyšet, o správnosti sokolského poslání : nejen cvičit, ale i vychovávat, učit, vést k osobní poctivosti, ctít právo, pravdu - i druhého, umět překonávat sám sebe v osobní odpovědnosti, ale především být sám přesvědčen o správnosti Tyršových myšlenek.

Přehled termínů a výstupů na "Třináct sletových vrcholů"

Rok 1999:

18. 9. Děčínský sněžník
25. 9. Javorina - Bílé Karpaty
2.10. Velká Deštná - Orlické hory
9.10. Ostaš - Broumovské stěny
16.10. Ještěd - Pláně
23.10. Velký Blaník

Rok 2000:

22. 1. Kleť - Blanský les
15. 4. Kopanina - Český ráj
29. 4. Radhošť - Beskydy
30. 4. Tesák - Hostýnské vrchy
6. 5. Říp - České Středohoří
13. 5. Babí lom - Tišnovsko

květen - svatodušní Tyršův OETZ - Rakousko