Klidné předjaří aneb zpráva náčelníka

Zprávy naposledy vyšly v prosinci, teď je půlka března. Za čtvrt roku se skoro nic nestalo (tedy až na to, že už nejsme díky novému uspořádání krajů členy župy Barákovy, ale stali jsme se součástí župy Jana Podlipného – aspoň tu sochu, že tu máme) – žádný nácvik na Sokolský den v Brandýse, slet bude až za tři roky – vždyť my vlastně nemáme co na práci !? To je však jen zdání. Následující řádky Vás o tom snad přesvědčí.

Hned po prosincové akademii (vzpomínáte si ještě ?) jsme obnovili soutěžení v Zimním trojboji a také začali se všemi žáky nácvik sestav sportovní gymnastiky, v čemž jsme pokračovali i po Novém roce. V poslední hodině roku 2002, ve čtvrtek 19.12. sehráli naši loutkáři (Vhlavědrát) pro děti tradiční vánoční představení. V lednu jsme zaznamenali mezi žáčky 10 nových tváří a v únoru přibylo dalších pět. Doufám, že se ten přísun nezastaví, neboť místa v tělocvičně je dost a do průměru 30 mladších žáků a 35 starších žáků a dorostenců v hodině z přibližně 100 zapsaných (jak bylo zvykem okolo poloviny devadesátých let) je opravdu ještě neskutečně daleko. Teď jsme měli radost i z letošní zatím rekordní účasti 22 + 30 v jedné z únorových hodin. Průměr však jde pomalu nahoru (září 28 z 49 zapsaných, říjen 38/62, leden 45/68 ) - chceme ho dostat nad 50. Pomožte nám tím, že nás doporučíte ve svém okolí. Cvičení snad kvalitní, prostředí vcelku kamarádské a kromě touhy být nejlepší se třeba kluci naučí i to, že to nesmí být za každou cenu.

Od září do konce února bylo 45 hodin, z 78 zapsaných má 39 alespoň 50% docházku. Vždy přišel J.Vorel, 44x T Seifert a V.Voráč, 42x V.Jakoubek, 40x Š.Dvořák, J.Drda a O.Loudil, 39x T.Krňávek a J.Duchač, atd.

Fotbálek si v úterý průměrně chodí zahrát 10 mladších mužů, 3 starší muži by jistě do posilovny i za pinkponkový stůl přivítali další zájemce okolo 50 – 60 let pro zvýšení konkurence v pinčesu, ale i pro to, abychom mohli dát o příštím sletu do kupy celek starších mužů.

Hned po Novém roce jsme také mezi žactvem rozdávali diplomky a sladké i malé věcné odměny za soutěž Letní disciplíny 2002. Mezi 34 mladšími žáky si nejlépe vedli F.Benedikt, O.Loudil, T.Marek, J.Drda, J.Tysl, M.Přibyl a T.Kulhánek. Z 20 starších žáků vynikli J.Brož, J.Kudroň, T.Pajma a R.Šafránek. Nejlepší v kategorii dorostenců a cvičitelů byli J.Vorel, T.Seifert, T.Novák a J.Parkan (mezi 23).

18. a 20. února jsme všechny žáky vyzkoušeli v Libeňských nominačních závodech ve sportovní gymnastice a vybrali 25 nejlepších pro další nácvik. 25.-27. dubna totiž proběhne župní (a zároveň celopražský) přebor všestrannosti – za jeden víkend všechny čtyři závody (pátek plavání, sobota gymnastika a šplh a v neděli atletika). Vybraní dostali informační dopisek pro rodiče. Okolo 10. dubna pak provedeme konečnou nominaci. Do té doby budeme pilně nacvičovat (mladší mohou zůstávat do sedmi, starší chodit od pěti). Pak se vše trochu zkomplikuje, neboť se v sokolovně bude natáčet (11.-22.4. – cca 160 000,- Kč – to je třetina částka, která se vybere na příspěvcích za celý rok !! – tak to vydržíme, protože peněz není nikdy dost, navíc jsou v tom velikonoce, takže přijdeme jen o dvě hodiny ). Cvičit se ale bude !!! Buď venku (atletika), jedná se o cvičení v Sokole Prosek, závodníci si asi půjdou alespoň jedenkrát zaplavat. Vše včas oznámíme.

Na tradiční Šibřinky jsme klasicky přispěli (16 lidí) vystěhováním sálu od nářadí (čtvrtek), navožením (sobota ráno) a odvožením (neděle ráno) stolů a židlí ze školy na Balabence, zajištěním šatny (sobota večer a v noci), úklidem a umytím nářadí a vyluxováním sálu (neděle odpoledne) a také pořadatelskou účastí na Dětských Šibřinkách (sobota odpoledne). Mimochodem na Dětské Šibřinky přišlo asi 110 dětí v maskách a určit ty nejhezčí byl opravdu nesnadný úkol.

Od počátku roku došlo k zvýšení příspěvků. Je to citelné, ale nutné opatření. ČOS totiž na jednoty tlačí, aby jednotové příspěvky nebyly příliš malé tím, že se chystá nepodporovat dotacemi a granty ty jednoty, které nemají roční příspěvek cca 1000 Kč. Navíc se zvýšila i hodnota známky ČOS a stala se z ní známka roční.

Nově se tedy platí : Děti do 18 let a důchodci – 70,- Kč roční známka ČOS a každé pololetí 200,- Kč jako příspěvky jednotě.

Dospělí pak platí – 150,- Kč roční známka ČOS a každé pololetí 400,- Kč příspěvky jednotě.

Na dotaz „proč musím platit, když jsem tady půl roku nebyl“ – odpovídám takto – roční známku ČOS musíš zaplatit, protože jsi členem Sokola a jednota za tebe ČOS musí tuto částku zaplatit, u jednotových příspěvků se dá uvažovat o prominutí v případě vojenské služby apod., nelze však přistoupit nato, že někdo chodí jednou za měsíc, dluží na příspěvcích půl roku nebo rok, pak řekne, že dlouho nechodil a zaplatí si jenom následný půlrok. Jednou jsi členem a pak plň řádně své povinnosti – nebo se odhlaš.

P.S. V souvislosti se zvýšením příspěvků dojde u některých oddílů dospělých ke změnám v placení příspěvků na režii.

Je zajímavé, že děti mají vše řádně a včas zaplaceno a dluhy se musí tahat z dospělých. S tímto paradoxem možná souvisí i moje zklamání, které se týká modrých povodňových kasiček. Očekával jsem, že při téměř 1000 našich členech a předpokládané částce 50,- Kč na osobu se vybere alespoň 50 000,- Kč. Vybralo se asi 15 000,-. Všem dárcům upřímné díky za ně. Když si však vybavím, že do kasiček přispívali děti ze cvičení a turistických oddílů (které ochotně chodí na brigády, věčně tahají židle a nářadí, uklízí dvůr, apod.) a cvičitelé a vedoucí , kteří tu tráví zadarmo měsíčně desítky hodin – pak na Vás – ostatní členy - už toho moc nezbylo. Přijít, zahrát si, zacvičit a pryč. To mě mrzí. Zkuste se víc zapojit – můžete přijít na výlet (JVLS či PVLS), na Šibřinky, zkuste po sobě zhasnout na schodišti, vypnout vodu ve sprše, zamknout dřevěné dveře do šaten, aby jste si nemuseli stěžovat, že zas někdo kradl. Prostě se začněte zajímat. Až Vám to přestane být jedno, třeba přijdete na nějakou brigádu, kde můžete zlepšit to, co se Vám nelíbí. Znamená to trochu starostí, ale získáte přátele a dobrý pocit, že libeňská sokolovna je i Vaše sokolovna. Pak se teprve stanete SOKOLEM. Funguje to u našeho žactva, mělo by to fungovat i u dospělých.

3.-4.5. se uskuteční již tradiční Jarní Výlet Libeňského Sokola, bude už 26. v pořadí od znovuobnovení naší činnosti v roce 1990. Bližší informace v dopisku, který vyjde po Velikonocích.

Ve čtvrtek 29.května se pak uskuteční tradiční Dětský den. Místo se upřesní až během května, neboť louka U studánky sloužila jako velké ohniště na pálení odpadu po povodních a nyní je zcela nepoužitelná.

Různé výsledky, dopisky a fota můžete sledovat na vývěskách a tablech ve vestibulu sokolovny a nově i v krásných vývěskách na sokolovně.

POBYT V PŘÍRODĚ

V lednu dorazily výsledky Podzimního dne v přírodě. S 34 dny prožitými našimi oddíly na výpravách jsme zvítězili před Lišovem 26 a Třebíčí 17. Celkové výsledky roku 2002 však v obálce chyběly. Dle mých propočtů bychom měli obsadit druhé místo.

Další společnou možností jak přispět k dobrému výsledku v Jarním dni v přírodě 2003 bude 15. Sraz v přírodě pražského „pětižupí“ ( 26. Jarní Výlet Libeňského Sokola ), který se koná v sobotu (a neděli ) 3.(-4.) května 2003. Zveme samozřejmě nejen všechny naše turistické oddíly ( Jilm, Káňata, Studánka, Mirek, Věrná garda), ale zejména všechny Vás ostatní cvičence ( Rodiče a děti, Předškolní, veškeré mladší a starší žactvo, zájemce z řad oddílů pro dospělé i oddílů sportovních ). Vzít s sebou můžete vzít i rodiče, prarodiče, kamarády. Všichni budou vítáni. Jede se a spát se bude přímo na zřícenině Zvířetice kousek od Bakova nad Jizerou. Kromě toho navštívíme i nedalekou zříceninu Michalovice s unikátní šikmou věží zvanou Putna.

Přijďte všichni – ať už konečně překonáme letitý rekord 108 libeňáku na výletě !!!

Připomínáme možnost zapůjčení kánoí na jarní a letní sjezdy našich krásných řek. Máme k dispozici 10 lodí s pádly, 7 barelů na věci a 14 vest. Nově též vozík na cca 8 lodí. Cena: 60Kč na loď a den. Vozík 150 Kč/den. Veškeré informace a objednávky u náčelníka. Neváhejte, ať nemusíte jet v neckách.

JILM

si 1.2.2003 připomněl 21. výročí svého vzniku. Jsme rádi, že ze 4 jmenovaných adeptů v minulých Zprávách jsou 3 už členy oddílu. Ten má nyní již 16 aktivních členů ( v mezidobí byli dva z podzimních nováčků pro slabou účast vyloučeni) a 5 vedoucích, ale rádi přijme ještě dva kluky, abychom na tábor měli tři družiny po šesti lidech.

Co děláme :

SCHŮZKY: středa 1630-1900 v naší klubovně v libeňské sokolovně (Měsíční bodování – účast, hry, kvízy, tábornické dovednosti, celoroční hra, …)

VÝPRAVY: po dvou až třech týdnech, většinou pěší, též kola a lodě.

TÁBOR : v roce 2003 v Tajanově u Velhartic ( mezi Sušicí a Klatovy), 11.7. – 3.8. , 24 dní, cca 2400,-

Co bylo :

14.12. Kalendáře u ledu – Kunratický háj, Chodov, Milíčovský les, přehrada Hostivař. 8 lidiček, 15km, úsek celoroční hry se týkal výroby kalendáře z přírodního materiálu s vyznačením úplňků, rovnodenností a slunovratů.

15.12. Videotábor – promítání videa z tábora 2002 – 16 bavících se diváků.

18.12. Vánoční nadílka – klasická rozjímací schůzka se stromečkem, koledami, vánočním povídáním a čtením a taky dárky. Těch si 30 přítomných nadělilo 241.

25.-.26.1. Zimní táboření aneb Krmelce s Káňaty – 9 jilmáků (přespání v tee-pee) a 9 Káňat (přespání v chatě) si užilo klídkovou výpravu (8+7km ) se spoustou her a také byl úsek – vyrábělo se krmítko pro ptáky a krmelec pro zvěř (oboje i s příslušným obsahem)

22.2. Pece u T.T. - zimní jednodenka – Kozojedy, údolí Šembery, Tismice s románskou bazilikou, Tuchoraz s gotickou tvrzí, Český Brod , 11 jilmáků a 7 Káňat , 16km. Při úseku se stavěla kamenná pec, v ní se rozdělal oheň a pak se úspěšně roztavoval hliníkový kvádřík

23.2. Věž a tunel pod Žižkou – nedělní vycházka , 7 přítomných. Jindřišská věž, Vítkov, pěší tunel Karlín-Žižkou s dvěma závůdky (dolů a nahoru), Ohrada.

 

Připravujeme:

15.3. Předjarní výprava – Benešov, Kožlí, Chvojen, Neštětická hora, Týnec nad Sázavou

16.3. Dopoledne brigáda kolem sokolovny , odpoledne hry a promítání videa z výprav

29.-30.3. Aprílovka – tradičně netradiční první jarní dvoudenní výprava, nocleh pod střechou. Malá Skála a okolní pískovcová skalní města, Železný Brod, Kozákov

12.-13.4. Boj družin – 21. ročník oddílového přeboru v tábornickém desetiboji – údolí říčky Vrchlice u Kutné Hory, nocleh již v přírodě.

3.-4.5. JVLS – Zvířetice a okolí. Součástí bude i kvalifikace župy Jana Podlipného v Zálesáckém Závodě Zdatnosti. Zvítězíme a postoupíme do finále (23.-25.5. na Jurenkově osadě u Třebíče) jako loni ?

23.-25.5. – loďovka – vodňanská Blanice + kousek Otavy (Husinecká přehrada – Písek)

6.-8.6. – kolovka – navštívíme všechna jilmácká tábořiště (Chřenovice, Jetřichovice, Libež, Krasoňov, Horní Krupá, Nadějkov, Bohdalín). Bude i doprovodné vozidlo pro batohy. Zveme i bývalé členy.

27.-29.6. – jaxi- taxi – stavba tábora. Povinná pro všechny účastníky tábora.

 

Informace o veškerém dění ve cvičení i Jilmu též na http:// WWW.SOKOL-LIBEN.CZ

Chce-li kdokoli uveřejnit informace na internet, nechť kontaktuje cvičitele Vláďu Voráče (604958108)

12.března zdraví trpělivé čtenáře a těší se Vás na JVLS či ve cvičení Jiří Novák,náčelník

Informace na tel. 2 6610 9756 (7-15:30) , 602 284 198